• Rozvrh 2019/2020
    • Rozvrh 2019/2020

    • 05.11.2019 10:30
    • 1. stupeň
     I.A 1 2 3 4 5 6
     Po SJL MAT SJL VYV VYV  
     Ut SJL TSV TSV SJL    
     St SJL MAT ANJ TSV HUV  
     Št MAT SJL SJL ETV/NBV THF  
     Pi SJL MAT SJL PVO    
                  
     II.A 1 2 3 4 5 6
     Po SJL MAT PVO TSV THF  
     Ut SJL MAT SJL HUV TSV  
     St SJL INF DRA ANJ    
     Št SJL MAT SJL ETV/NBV PVO  
     Pi SJL MAT SJL VYV VYV  
                  
     III.A 1 2 3 4 5 6
     Po ANJ SJL PDA MAT TSV  
     Ut SJL SJL PVC MAT DRA VYV
     St ANJ MAT SJL VLA HUV  
     Št SJL ANJ PDA SJL THF  
     Pi MAT TSV INF SJL ETV/NBV  
                  
     IV.A 1 2 3 4 5 6
     Po SJL MAT TSV VLA HUV INF
     Ut SJL ANJ MAT PDA SJL PVC
     St MAT VLA VYV SJL DRA THF
     Št SJL TSV ANJ MAT NBV  
     Pi SJL ANJ PDA SJL ETV  
                  
     IV.B 1 2 3 4 5 6
     Po SJL MAT PDA SJL VYV THF
     Ut SJL MAT ANJ VLA HUV  
     St MAT SJL ANJ INF PDA PVC
     Št SJL MAT SJL DRA VLA NBV
     Pi SJL ANJ TSV TSV ETV  
    • viac
    • Rozvrh 2019/2020
    • Rozvrh 2019/2020

    • 05.11.2019 10:29
    • 2. stupeň
     V. 1 2 3 4 5 6 7
     Po MAT ANJ SJL HUV DRA  THF  
     Ut INF INF ANJ MAT SJL    
     Str GEG VYV BIO MAT SJL  
     Št MAT SJL DEJ TSV    
     Pia MAT SJL ANJ BIO GEG THD  
                    
     VI. 1 2 3 4 5 6 7
     Po SJL MAT ANJ BIO DEJ TSVd
     Ut ANJ FYZ SJL THD MAT TSVch
     Str MAT SJL ANJ BIO DEJ ETV/NBV  
     Št GEG INF INF MAT SJL THF  
     Pia VYV FYZ MAT SJL HUV OBN  
                    
     VII. 1 2 3 4 5 6 7
     Po ANJ SJL MAT VYV BIO TSVd
     Ut DEJ SJL MAT HUV THD TSVch
     Str SJL ANJ CHE GEG MAT NEJ THF
     Št INF SJL MAT OBN FYZ BIO  
     Pia CHE MAT SJL ANJ NEJ ETV/NBV  
                    
     VIII. 1 2 3 4 5 6 7
     Po CHE ANJ SJL MAT THF NEJ  
     Ut SJL MAT INF BIO DEJ FYZ VYV
     Str ANJ CHE MAT SJL BIO TSVd
     Št SJL THD FYZ NEJ MAT TSVch
     Pia SJL HUV ANJ GEG OBN ETV/NBV  
                    
     IX. 1 2 3 4 5 6 7
     Po SJL GEG ANJ DEJ MAT OBN  
     Ut MAT DEJ SJL INF NEJ VYV  
     Str SJL MAT NEJ ANJ THD TSVd
     Št DEJ MAT SJL CHE BIO TSVch
     Pia ANJ CHE SJL MAT FYZ ETV/NBV THF
    • viac
    • Rozvrh 2019/2020
    • Rozvrh 2019/2020

    • 24.09.2019 15:18
    • Špeciálna trieda
     Šp IX.B 1 2 3 4 5 6 7
     Po SJL MAT TSV FZY DEJ HUV  
     Ut SJL MAT GEG OBN VYV VYV  
     Str INF MAT BIO NEJ NBV TSV
     Št SJL MAT SJL PVC PVC CHE  
     Pi SJL MAT PVC PVC THF    
                    
     Šp VII.B 1 2 3 4 5 6 7
     Po SJL MAT TSV FZY DEJ HUV  
     Ut SJL MAT GEG OBN VYV VYV  
     Str INF MAT BIO NEJ NBV TSV
     Št SJL MAT SJL PVC PVC    
     Pi SJL MAT PVC PVC THF    
                    
     Šp V.C 1 2 3 4      
     Po RKS RSZ ZTV VUC      
     Ut RGZ PVC PVC HUV      
     Str RSZ VYV VYV RKS      
     Št MAT VUC PVC RSZ      
     Pi RKS MAT ZTV ZTV      
                    
     Šp I. 1 2          
     Po SJL MAT          
     Ut RGP VUC          
     Str PVC RKS SZ          
     Št VYV HUV          
     Pi TSV RGP          
    • viac