• Nadpis

    • Základná škola sa úspešne zapája do projektov

                 Stará múdrosť hovorí: „Dedina, ktorá nemá školu, je mŕtvou dedinou.“ V dnešnej dobe, keď klesá demografická krivka, sa v mnohých dedinách rušia školy. No, ale pozor! Toto nie je problém našej obce. Počet žiakov v našej škole má stúpajúci trend, čo nás veľmi teší. Naša škola je školou, ktorá kráča s modernou dobou, ale zároveň si ctíme tradície. Prioritnou snahou je čo najviac rozšíriť obzory našich žiakov. Chceme im ponúknuť čo najviac možností pre zážitkové vzdelávanie. Jednou z možností, ako vybudovať niečo nové v škole, je zapojiť sa do projektov, ktoré ponúkajú pomoc školám.

     V týchto dňoch sme obdržali radostné oznámenie od Nadácie Volkswagen Slovakia, a to až dvakrát. Prvé oznámenie znelo: „Dňa 13. marca 2017 zasadala Komisia rozhodujúca o podpore žiadostí o grant v rámci druhého ročníka grantového programu „Zelená dobrovoľníkom“. Komisia vybrala 28 projektov. Dovoľujeme si vám oznámiť, že Nadácia Volkswagen Slovakia Váš projekt Záchrana starých odrôd ovocných stromov podporí!“ A hneď vzápätí prišlo druhé radostné oznámenie: „Dňa 14. marca 2017 zasadala hodnotiaca Komisia, ktorá rozhodla o podpore žiadostí o grant na projekty zo skupiny prvého kola grantového programu ,,Projekty zamestnancov“. Komisia z doručených projektov vybrala 110. S radosťou vám oznamujeme, že Nadácia Volkswagen Slovakia Váš projekt podporí!" Naša škola vypracovala projekt: Exteriérová posilňovňa na posilnenie fyzických zdatností našich žiakov, na podporu zdravého životného štýlu.

      

     Už naši starí rodičia vraveli: „Remeslo má zlaté dno“ Stáva sa veľkou spoločenskou požiadavkou, aby sme naše deti opäť nasmerovali k záujmu o praktické odbory. Preto sme sa zapojili do projektu „Modernizácia a zriadenie odborných učební v ZŠ, prezentovaného CNS EuroGrants, s.r.o. v Malackách. Stali sme sa úspešnými žiadateľmi a finančné prostriedky na projekt nám budú poskytnuté.

     „V zdravom tele zdravý duch!“ Kto by nepoznal toto veľmi známe a pravdivé porekadlo.  Našim žiakom sa veľmi páči nové a moderné multifunkčné ihrisko, kde sa môžu vyšportovať do chuti. Okolo ihriska je ešte plocha, ktorá poskytuje priestor na vybudovanie ďalších športovísk. Našou snahou je vybudovať bežecký ovál s doskočiskom. Veríme, že sa nám to podarí za pomoci Projektu spoločnosti Nafta, a.s., do ktorého sme sa zapojili a je momentálne v riešení.

     Naša škola zareagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky na prihlásenie sa do projektu na podporu zvýšenia inkluzívneho vzdelávania s názvom „V základnej škole úspešnejší“. Tento projekt poskytne školám možnosť rozšíriť rady odborných pracovníkov, ako sú asistent učiteľa, špeciálny pedagóg, školský psychológ, čím sa zvýši odborná starostlivosť o žiakov v našej škole.

     Radi prijmeme aj vašu pomoc. Ak viete o projekte, do ktorého by sme sa mohli zapojiť, prosím, spojte sa s nami. Naša motivačná veta je: „Čo dnes zasejeme, budeme zajtra žať!“

      

          Nadácia Volkswagen Slovakia podporí náš projekt: "Rozvoj polytechnickej a ekologickej výchovy zážitkovým vyučovaním."

            Naša škola vypracovala projekt "Ži a uč sa v zdravom prostredí". Túto možnosť nám poskytla Nadácia Volkswagen prostredníctvom grantového programu - Zelená dobrovoľníkom. Obsahom nášho projektu sme boli verní "zelenej" a následným schválením predloženého projektu sme mohli pripraviť školský dvor a vysadiť 420 ks kríkov.

           V rámci tretieho kola grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia ,,Projekty zamestnancov“ komisia zo 63 doručených projektov vybrala 33, ktoré sa rozhodla podporiť sumou presahujúcou 32.000,- eur. Usmialo sa opäť šťastie aj na našu školu! Projekt s názvom „Technika hrou do základných škôl“ bol podporený aj pre ZŠ Záhorská Ves! Dostali sme didaktický materiál na vyučovanie technických predmetov na 2. stupni a pracovného vyučovania, či prírodovedných predmetov na 1. stupni.

          S potešením Vám oznamujeme, že Vaša základná škola bola jednou zo 100 vyžrebovaných a v rámci nového projektu Nadácie Volkswagen Slovakia Vedomostné ostrovy získavate interaktívnu vzdelávaciu pomôcku "Vedomostný ostrov" spolu s bezplatným pripojením na internet na dva roky.

           Touto cestou ďakujeme Nadácii Volkswagen za finančnú podporu a možnosť spríjemniť a zlepšiťsi školské prostredie!

      

     Grantový program Gesto pre mesto - Raiffeisen banka

     Zapojili sme sa do programu Gesto pre mesto nadácie Raiffeisen banky s projektom "Zážitkové vyučovanie v školskom altánku". Udelenie grantu bolo spojené s hlasovaním verejnosti. Podpora rodičov a priateľov našej školy bola masívna a  projekt v hodnote 1000 eur nám bol pridelený. Ďakujeme za podporu!

      

     Projekt BIG SK-AT

          Hravé učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách. Ale taktiež zvyšovanie jazykového a viacjazyčného vzdelávania a podporu inovácií vo vzdelávaní v materských a základných školách. Projekt BIG SK-AT za 3,8 milióna eur potrvá do roku 2020, kedy je zároveň naplánované jeho vyhodnotenie. Tvorí ho deväť partnerov, štyria na rakúskej a piati na slovenskej strane. Za Rakúsko je to Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády, Školský úrad mesta Viedeň, Rakúski priatelia detí – Krajská organizácia Viedeň a spolková krajina Burgenland. Slovensko zastupuje bratislavská mestská časť Nové Mesto, obec Záhorská Ves, mesto Senica, Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie združujúce niekoľko obcí na Záhorí a Inštitút aplikovanej ekológie Daphne.

     Projekt Dental Alarm - Brusher je pokračovaním osvetového programu Dental Alarm. Od školského roku 2017/2018 je k dispozícii pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a pre študentov stredných škôl. Študenti zubného lekárstva počas dvoch prezentácií žiakov naučia, ako predchádzať zubným kazom a zápachu z úst. Školenie mení pohľad na problematiku zubných kazov aj problémov s ďasnami a zároveň motivuje k lepšej starostlivosti o zuby. Žiaci sa naučia viac o anatómii zubov, vďaka čomu pochopia, že len klasická zubná kefka nestačí. Zoznámia sa aj s ďalšími pomôckami ústnej hygieny. Motiváciou pre nich bude nielen zdravotné, ale aj spoločenské hľadisko. Ktorý žiak nechce mať krásne zuby a voňavý dych? Študenti a učitelia sa dozvedia, kto je dentálna hygienička a prečo je potrebné ju navštíviť. Časť prednášky je venovaná aj súvislostiam medzi stravovacími návykmi a zdravím ústnej dutiny.

     Projekt EDUCATE Slovakia. Naša škola sa zapojila do projektu organizácie AIESEC pod názvom Educate Slovakia. Ako už sám názov napovedá išlo o ďalšie vzdelávanie našich žiakov v anglickom jazyku. Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom vybraných slovenských škôl život v rozličných krajinách a dať im možnosť použiť anglický jazyk v praxi, v situácii, keď opačná strana vôbec neovláda slovenčinu. Na druhej strane vysokoškolákom zo zahraničia umožňuje nahliadnuť do nášho školského systému, trošku si vyskúšať profesiu učiteľa a možno aj nadviazať nové kontakty. Školský rok 2017/2018 sme v našej škole privítali štyroch študentov: Antonio Pizzo z Talianska, Aijan Orozbekova z Kyrgyzstanu, Jose Maria Vargas a Maria Gabriela Espinosa z Mexika. Predviedli zaujímavé prezentácie o svojich krajinách a v niektorých triedach stihli porozprávať aj o svojich tradíciách, zvykoch. Pre našich žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania.