• Textová podstrana


   • Úspechy a aktivity žiakov ZŠ Záhorská Ves v šk.roku 2018/2019

    Od začiatku školského roka 2018/2019 zaznamenali žiaci ZŠ Záhorská Ves pod vedením svojich pedagógov veľa úspechov v súťažiach vedomostných, literárnych, dramatických, športových i výtvarných, na úrovni obvodných, okresných, krajských i celoslovenských kôl. Popri tom podporili a zúčastnili sa množstva aktivít organizovaných školou.

    Konkrétne úspechy - šk. rok 2018/2019:

    ·         „Vatra zvrchovanosti“ diplom IV.A trieda v celoslovenskej výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 25.výročia vzniku Slovenskej republiky

    ·         Hovorme o jedle - týždeň zdravej výživy - STRIEBORNÝ DIPLOM  ZŠ Záhorská Ves za aktívnu účasť v VI. ročníku celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity

    ·         Farebná jeseň – výtvarná súťaž s ocenením Laurinky Strečanskej z II.A

    • Všetkovedko celoslovenská vedomostná súťaž - medzi 30% najúspešnejších na Slovensku: Matej Varga,  IV.A (s titulom Všetkovedko školy), Jakub Temer, IV. A, Alica Danihelová, III.A

    ·         EXPERT GENIALITY SHOW - celoslovenská vedomostná súťaž pre 2. stupeň ZŠ a SŠ, diplomy: Veronika Klasová, Ninka Nerádová, Carmen Kopiarová

    ·         „Záchrana som ja“ – výtvarná súťaž „Falck“ so záchranárskou tematikou - IV.A trieda výhra

    ·         Šaliansky Maťko – literárna súťaž v prednese povestí - 3. miesto v okresnom kole v III. kat. Lucka Nerádová, VI.A

    ·         Olympiáda v anglickom jazyku – 4. miesto v okresnom kole Emka Meňhartová, VII.A

    ·         Matematická olympiáda – 5. miesto v okresnom kole Martinka Kiseľová, V.A

    ·         Jazykový kvet - jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov – Monika Miškerníková, VI.A – 1.miesto v krajskom kole, 4. miesto v celoslovenskom finále

    ·         Pytagoriáda – matematická súťaž - úspešní riešitelia okresného kola: Alicka Danihelová, III.A a Jakub Temer, IV.A

    ·         Zúbkove pramene - obvodné kolo - Kamilka Tóčiková - 2. miesto, prednes poézie (III. kat.); Kristínka Toráčová - 3. miesto, prednes prózy (III. kat.); Martinka Kiseľová - čestné uznanie, prednes prózy (II. kat.)

    • Čitateľský oriešok (čítanie s porozumením + výtvarné spracovanie príbehu) – do celoslovenského hlasovania sa dostali 3 práce z 1. stupňa (Jakubko Temer, Alicka Danihelová, Jarko Danihel)

    • Turnaj priateľstva – súťaž vo futbale – ZŠ Záhorská Ves - starší žiaci 1. miesto; mladší žiaci 2. miesto

    • „Zázraky z odpadu“ – výtvarná súťaž – ocenené práce III.B; 1. odd. ŠKD

    • FUTBAL CUP 2019 – minifutbal starší žiaci – 1. miesto v krajskom kole a postup do celoslovenského kola

    • „Príroda okolo nás“ – výtvarná súťaž – ocenená práca Valentíny Vrúbelovej (IV.A)

    • „Ornament“ – výtvarná súťaž – čestné uznanie Dávid Paradi (IV.A)

    • Smietko1. miesto pre oblasť Záhorie v zbere papiera na jednotlivca a 2. miesto v rámci školy


    Súťaže a aktivity školy:

    1. vedomostné

    ·         Robotický workshop - grantový program Nadácie Orange - e-Školy pre budúcnosť (bezpečné a zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi)


    ·         Čitateľský oriešok (čítanie s porozumením + výtvarné spracovanie príbehu)


    ·    Zúbkove pramene – Hviezdoslavov Kubín - celoslovenská literárna súťaž v prednese poézie a prózy

    ·    Projekt EDUCATE - týždňový učebný plán prednášok a interaktívnych workshopov zahraničných lektorov za aktívneho používania anglického jazyka

    ·         iBobor – celoslovenská informatická súťaž

    • Všetkovedko celoslovenská vedomostná súťaž

    ·         EXPERT GENIALITY SHOW - celoslovenská vedomostná súťaž pre 2. stupeň ZŠ a SŠ

    ·         Exkurzia FabLab – vedecký park UK s ukážkami rôznych výrobných a manipulačných postupov riadených CNC programom

    ·         Exkurzia EDULAB - ukážková hodina Fenomény sveta (téma “Vzduch”)

    ·         Šaliansky Maťko – literárna súťaž v prednese povestí

    ·         Jazykový kvet - jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov

    ·         English Star – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov ZŠ

    ·         Predmetové olympiády – geografická, dejepisná, matematická, v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku

    ·         Pytagoriáda – matematická súťaž

    ·         Matematický klokan – medzinárodná matematická súťaž

    ·         Dokumentárny cyklus Svet okolo nás – „Kuba - dve tváre slobody“

    ·         „Aj Ty v IT“ - LEGO robotický workshop

    ·         „Aj Ty v IT“ - základy programovania v jazyku Scratch

    ·         Záložka do knihy spája školy - projekt podporujúci čitateľskú gramotnosť

    ·         Exkurzia do Uhranského múzea v Záhorskej Vsi

    ·         Exkurzia „Po stopách M.R.Štefánika“ – Bradlo, Košariská, Plavecká jaskyňa

    ·         Deň župných škôl v Malackách – prezentácia stredných škôl pre vychádzajúcich žiakov ZŠ

    ·         Dual Day v Malackách - stretnutia s predstaviteľmi odborných škôl a firiem z regiónu

    ·         Testovanie 5 – 2018

    ·         Testovanie 9 – 2019

    2. športové

    ·         Futbalová súťaž McDonald´s Cup

    ·         FUTBAL CUP 2019 – celoslovenská futbalová súťaž

    ·         Turnaj priateľstva – futbalový turnaj organizovaný ZŠ a obcou Záhorská Ves

    ·         Prehadzovaná - obvodné kolo v ZŠ Láb

    ·         Lyžiarsky výcvikový kurz v obci Žiar

    ·         Plavecký kurz pre žiakov 1. stupňa

    ·         Vybíjaná - okresné kolo turnaja najmladšieho žiactva v Malackách

    ·         Florbalový turnaj - kvalifikačné predkolo obvodného kola Florbal Cup

    ·         Európsky týždeň športu 24.9. - 28.9.2018 - cvičí celá škola

    ·         Medziškolská súťaž žiakov v minifutbale v Malackách

    ·         Basketbal chlapcov v Malackách – okresné kolo

    ·         „Na bicykli bezpečne – Láb 2019“ – dopravná súťaž

    3. umelecké

    ·         Záchrana som ja – výtvarná súťaž spoločnosti „Falck“ so záchranárskou tematikou

    ·         Farebná jeseň; Zázraky z odpadu; Príroda okolo nás – výtvarné súťaže CVČ Malacky

    ·         Tekvičkovo – jesenná celoškolská súťaž o najkrajšie vyrezané/vymaľované tekvičky

    ·         Integrácia 2018 - nadnárodný charitatívny koncert

    ·         Muzikál "Bambuľka" - muzikálová podoba televízneho seriálu Bambuľkine dobrodružstvá

    ·         Príbeh hudby - projekt RTVS - vzdelávací koncert pre mládež v priamom prenose

    ·         Divadelné predstavenie v KD „Danka a Janka“

    ·         Divadelné predstavenie v anglickom jazyku „Pinocchio“

    ·         Ornament – výtvarná súťaž ZUŠ Malacky

    ·         Slávik Slovenska – celoslovenská spevácka súťaž

    ·         Výchovný koncert OZ Škola života - „Bona Fortuna“

    ·         Divadelné predstavenie Clipperton – „Aladin“

    4. environmentalistika, zdravý životný štýl

    -         Hovorme o jedle - týždeň zdravej výživy - celoslovenská súťažno-vzdelávacia aktivita

    ·         Ekovýchovný program pre žiakov pri príležitosti 30. výročia CHKO Záhorie

    ·         Exkurzia do jablkového sadu v Dunajskej Lužnej

    ·         Exkurzia do Vodárenského múzea v BA a na ostrov Sihoť

    ·         Exkurzia Farma Sen – zážitkové učenie vo vzdelávacom centre a výroba masla

    ·         Smietko – súťaž v zbere papiera

    ·         Zážitkové vyučovanie s Daphne – mimovládnou organizáciou zameranou na ochranu prírody

    • Škola v prírode

     aktivity turistické - Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi + lanová dráha Tarzánia; Plavecký hrad; Koliba – Kamzík – Železná studienka – Partizánska lúka;  jazero Kuchajda a interaktívna výstava „Ľudské telo“; „land art“ formou zážitkového učenia na Poľovníckej chate; Horský park – Slavín; ZOO Bratislava


    5. ochrana zdravia, prevencia, bezpečnosť

    • Celodenný zážitkový kurz prvej pomoci spoločnosti „Falck“ pre žiakov a učiteľov v rámci výhry pre školu

    ·         „Záchranári deťom“ - praktické ukážky záchranných zložiek: Centrálna záchranná službaDHZ Záhorská VesOzbrojené Sily SR a Hasičský a záchranný zbor SR

    ·         Výchovno-vzdelávací program „Dospievam...“ - výchova k manželstvu a rodičovstvu od akreditovanej spoločnosti MP Education, s.r.o.

    ·         Beseda s hosťom na tému „Prevencia – návykové látky“

    6. spolupráca s obecným úradom, miestnymi organizáciami


    • Spolupráca s MŠ – DOD, zápis do 1. ročníka

    ·         Jeseň života (domov dôchodcov) - návštevy a kultúrne programy našich žiakov pre starkých

    ·         Lampiónový sprievod učiteľov, žiakov, rodičov školy a obyvateľov Záhorskej Vsi

    ·         Vianočná pošta pre seniorov – vianočné pozdravy pre seniorov v domovoch dôchodcov


    7. spolupráca s družobnými školami

    ·         Exkurzie v Bratislave - projekt INTERREG – návšteva Prírodovedného múzea a Archeologického múzea; návšteva hradu Devín

    ·         Vítanie jari - vynášanie Moreny – družobné stretnutie a kultúrny program detí MŠ a ZŠ Záhorská Ves s rakúskymi deťmi

    8. Iné

    ·         Biela pastelka – verejná zbierka, podpora nevidiacich a slabozrakých

    ·         Hodina deťom – verejná zbierka na podporu projektov pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku

    ·         Kreslo pre hosťa – beseda výnimočných ľudí s výnimočnými deťmi ZŠ Záhorská Ves

    ·         Filmári a herci v našej škole

    ·         Karneval

    ·         Noc s Andersenom

    ·         Besiedky – pre starých rodičov, vianočná, ku Dňu matiek a otcov

    Mgr. Zuzana Tichá