Venujte 2% z dane vašim deťom!

Navigácia

 • Riaditeľské voľno

       Riaditeľka Základnej školy, Hlavná 31, Záhorská Ves oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka a I.A šp. triedy na deň 21.03. 2018 z organizačných dôvodov.

 • Testovanie 9-2018

       V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018 (streda). Žiaci deviateho ročníka ZŠ budú písať testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry.

       Viac informácií sa dozviete na web stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

 • Darujte 2% našim deťom

  Milí rodičia, príbuzní a známi našich detí,

  prostredníctvom Združenia rodičov školy Vás žiadame o poukázanie podielu zaplatenej dane (2%) pre Základnú školu v Záhorskej Vsi.

       Prostriedky získané z daní budú použité na spoločenské akcie (napr. Mikuláš, karneval, MDD), výchovné podujatia, edukačné súťaže, príspevky na dopravu - plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, na revitalizáciu exteriéru školy - spoluúčasť na financovanie školského altánku, dokončenie vonkajšieho športoviska, nákup počítačovej techniky ap.

        Vašou dobrou vôľou prispejete našim ratolestiam ku kvalitnejším a príjemnejším chvíľam stráveným v škole.

        Ďakujeme! 

  Informácie o poukázaní dane nájdete v záložke 2% z dane.

   

  Ing. Lucia Kňazeová Beňová

  predsedkyňa ZRŠ

 • Literárna súťaž Múdra príroda - úspech!

       V minulom roku 2017 bola vyhlásená Slovenskou agentúrou životného prostredia a Štátnou ochranou prírody SR literárna súťaž Múdra príroda 2017 – 5. ročník  pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Žiaci a študenti vo svojich literárnych  prácach mali prejaviť environmentálne cítenie a zaujímavou a vnímavou formou spracovať náročnú tému Neboj/í/me sa hávede?!

       Do tejto literárnej súťaže sa okrem nás zapojilo veľa základných a stredných škôl z celého Slovenska. Veľmi nás potešilo, keď sme dostali zborník súťažných prác 5. ročníka literárnej súťaže „ Múdra príroda 2017,“ v ktorom bola publikovaná aj súťažná literárna práca nášho žiaka 7. ročníka, Milanka Pláštika Mravce. Cieľom publikácie je poukázať na tvorbu mladých umelcov, ktorí veľmi zaujímavo a citlivo spracovali náročnú tému: Neboj/í/me sa hávede?! Svojimi prácami žiaci a študenti preukázali, že im nie je ľahostajný svet hmyzu a živočíchov, ktorý nás obklopuje a zastáva veľmi dôležité významné miesto v našom ekosystéme.

  Mgr. Božena Višvaderová

 • Jazykový kvet 2018 - úspech!

       V piatok 2.3. sa naše šikovné žiačky – štvrtáčka Maťka Kiseľová, piatačka Monika Miškerníková a šiestačka Miška Beneková - zúčastnili v Bratislave krajského semifinále súťaže "Jazykový kvet" (Language flower). Ide o jazykovo-umeleckú akreditovanú súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov.

       Postup do krajského finále získali Maťka Kiseľová v I. kategórii a Monika Miškerníková v II. kategórii v prednese poézie v anglickom jazyku. Všetky tri dievčatá úctyhodne a na úrovni prezentovali svojím prednesom seba a reprezentovali našu školu, za čo im patrí uznanie a vďaka. Rovnaký úspech prajeme aj v krajskom finále súťaže!

  Mgr. Zuzana Tichá

  Fotoalbum

 • Biologická olympiáda

       Výsledky zo školského kola biologickej olympiády  Kategória D, prakticko-teoretická časť:

  1. miesto  - Martin Glajšek, VII.A

  2. miesto  - Filip Glajšek, VII.A

  3. miesto  - Stanislav Nechala, VII.A

  Gratuluieme!

  Mgr. Renáta Nechalová

  Fotoalbum

 • Zúbkove pramene - obvodné kolo

  Super! Úspech! Paráda!

       Víťazi školského kola recitačnej súťaže Zúbkove pramene, ktorí postúpili do obvodného kola v Stupave, uspeli a priniesli ocenenia. V zápolení s ďalšími deviatimi základnými školami zabojovali a boli úspešní. Našu základnú školu reprezentovali Jakub Filip Horáček - II. A, Alica Danihelová - II. A, Lucia Nerádová - V. A, Milan Pláštik - VII. A a Lenka Valentová - IX. A.

  Ocenenia získali:

  Jakub Filip Horáček - II. A - čestné uznanie v I. kategórii - próza

  Lucia Nerádová - V. A - III. miesto v II. kategórii - poézia

  Milan Pláštik - VII. A - III. miesto v III. kategórii - poézia

  Lenka Valentová - IX. A - čestné uznanie v III. kategórii - próza

  Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy!

  Zuzana Doršicová

  Fotoalbum

 • Pantomíma - Škola (mimo) hrou

       Predstavenie "Škola (mimo) hrou" je z prostredia, ktoré je nám všetkým dôverne známe, a kde nás, ako sa zdá, nemôže nič prekvapiť. Vlado Kulíšek vystupuje v úlohách učiteľov, ktorých snaha naučiť niečo svojich "zverencov" vychádza väčšinou nazmar a veľakrát dopadne komicky. A žiaci? Tých je predsa plné hľadisko.

       "Školáci" tak absolvovali hodinu zemepisu, prírodopisu, výtvarnej výchovy, spevu a telocviku plnú humorných príhod a improvizovaných činností. Sme vďační mímovi Vladovi Kulíškovi a Vladimírovi Martínkovi (hudobný sprievod) za netradičný pohľad na spoluprácu učiteľov a žiakov v škole a za pozitívnu motiváciu a energiu nadobudnutú z tohto predstavenia.

  PaedDr. Renáta Beneková

  Fotoalbum

 • Exkurzia - prírodovedné múzeum Bratislava

       Príbeh života na Zemi, biodiverzita Slovenska, klenoty Zeme a biodiverzita Zeme - to sú expozície v Prírodovednom múzeu v Bratislave.

       So žiakmi deviateho ročníka sme 15. 2. toto múzeum navštívili. Expozíciou o prírode Slovenska nás  sprevádzal lektor Mgr. Jozef Somogyi, Phd. Veľmi pútavo rozprával a dopĺňal prehliadku svojim výkladom o faune a flóre Slovenska. Asi najväčší záujem vzbudila šesťmetrová ryba vyza, ktorá sa na našom území vyskytovala na začiatku 20. storočia. Potom sme si popozerali expozície o vyhynutých živočíchoch, najviac nás zaujal model mamuta srstnatého. Prechádzali sme mineralogickou expozíciou a na záver sme sa zoznámili so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi.

       Prehliadka nám priniesla veľa nových informácií a videli sme rôzne zaujímavosti zo živej aj neživej prírody.

  Mgr. Renáta Nechalová

  Fotoalbum

 • Rodičovské združenie

  Dňa 20.2.2018 o 17.00 h v triedach ZŠ.

  Milí rodičia, zákonní zástupcovia, ste vítaní!

 • Zúbkove pramene - školské kolo

   

  I. kategória

  Poézia:                                                     

  1. miesto   Danihelová Alica  - postup             

  2. miesto    Nerádová Nina                        

  3. miesto    Danihel Jarko                          

   

  Próza:

  1. miesto   Horáček Jakub Filip - postup

  2. miesto    Klasová Veronika

  3. miesto    Kiseľová Martina

   

  II. kategória

  Poézia:                                                     

  1. miesto  Nerádová Lucia - postup

  2. miesto   Polák Nikolas                          

                    Beneková Michaela

  3. miesto    Pavešicová Veronika                

                    Miškerníková Monika

   

  III.kategória

  Poézia:                                                    

  1. miesto   Pláštik Milan - postup                         

  2. miesto    Zemanová Michaela                

  3. miesto    Glajšek Martin                        

                     Mészárosová Nina

   

  Próza:

  1. miesto   Valentová Lenka - postup

  2. miesto    Demeterová Jana

  3. miesto    Kočišová Pavlína

   

  Oceneným srdečne gratulujeme!

  Všetci postupujúci budú súťažiť v Obvodnom kole HK v Stupave. Držíme päste!

   

  Fotoalbum

 • Svet okolo nás - Vietnam

   Dňa 9.2.2018 (piatok) sa 43 žiakov našej základnej školy zúčastnilo v Kine Záhoran v Malackách vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, s názvom Vietnam – brána do Indočíny. Tohto vzdelávacieho projektu sa naša škola zúčastnila už po tretí krát.

       Žiaci s nadšením počúvali moderátorské duo prednášajúcich. Tí sa vybrali na expedície do Vietnamu, kde strávili niekoľko dní cestovaním a zbieraním zaujímavých informácií o tejto krajine. Žiaci sa dozvedeli nové poznatky o histórii Vietnamu, o živote v mestách či dedinách, kultúrnych pamiatkach, faune a flóre. Nechýbali ani tradičné jedlá tejto krajiny, či trhy, ktoré nemajú obdobu nikde na svete. Takisto žiakom priblížili aj vojnu vo Vietname.

       Žiakom sa prezentácia veľmi páčila a už teraz sa chystajú na ďalší diel, v ktorom nám priblížia krajinu z Karibiku,  Kubu.

  Mgr. Michal Baboľ

  Fotoalbum

 • Projekt Dental Alarm - Brusher

      Brusher je pokračovaním osvetového programu Dental Alarm. Od školského roku 2017/2018 je k dispozícii pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a pre študentov stredných škôl. Študenti zubného lekárstva počas dvoch prezentácií žiakov naučia, ako predchádzať zubným kazom a zápachu z úst.

       Vytvorenie správneho návyku je kľúčom ku krásnym a zdravým zubom. Prvé školenie mení pohľad na problematiku zubných kazov aj problémov s ďasnami a zároveň motivuje k lepšej starostlivosti o zuby. Žiaci sa naučia viac o anatómii zubov, vďaka čomu pochopia, že len klasická zubná kefka nestačí. Zoznámia sa aj s ďalšími pomôckami ústnej hygieny. Motiváciou pre nich bude nielen zdravotné, ale aj spoločenské hľadisko. Ktorý žiak nechce mať krásne zuby a voňavý dych?

       Od prvého školenia žiaci vedia, čo urobiť, aby im už žiadne ďalšie zubné kazy nevznikli. Čo však v prípade, ak už zubný kaz či zápal ďasien majú? Ako má vyzerať ošetrenie u zubného lekára? Podľa čoho si vybrať toho správneho? Prečo sú dôležité pravidelné röntgenové snímky? Odpovede na takéto otázky sú nevyhnutné, ak sa chceme správne starať o svoj chrup. Študenti a učitelia sa dozvedia, kto je dentálna hygienička a prečo je potrebné ju navštíviť. Časť prednášky je venovaná aj súvislostiam medzi stravovacími návykmi a zdravím ústnej dutiny.

       

 • Karneval a MIA

  Chystajte si deti masky, bude smiech a špás, 

  fašiangový karneval zas prišiel medzi nás.

   

       Smiechu a zábavy bolo v našej škole vo štvrtok 1.2.2018 neúrekom. Telocvičňa sa hmýrila všakovakými stvoreniami od výmyslu sveta - príšerkami, strašidlami, zvieratkami, čarodejnicami i princeznami, pirátmi, prípadne zástupcami rôznych druhov bojových umení a sci-fi. Niektoré kostýmy, najmä tie svojpomocne vytvorené, boli skutočne obdivuhodné. Vďaka snahe a dobrým nápadom detí i rodičov, sme sa na chvíľku ocitli v rozprávkovej krajine.

       Aby nám bolo ešte veselšie, prišla nám spestriť karneval svojimi chytľavými pesničkami Mia. Deti si s ňou zatancovali, zaspievali i zahrali na detských hudobných nástrojoch. Po jej odchode zábava pokračovala promenádou masiek a ich predstavovaním po jednotlivých triedach. Starší žiaci školy tiež prekvapili a pobavili nápaditými a vtipnými maskami. Odmenou pre všetkých boli chutné tradičné fašiangové šišky s lekvárom, ktoré dodali energiu do voľného tancovania nielen deťom, ale aj pani učiteľkám.

       Deň po odovzdávaní polročných vysvedčení (výpisov) sme v ZŠ Záhorská Ves ani nemohli osláviť lepšie než karnevalom. Dúfam, že do ďalšieho polroka sme aj vďaka nemu vykročili veselou nohou a druhý polrok bude plný zábavy a smiechu.

  Mgr. Zuzana Tichá

  Fotoalbum

 • Všetkovedko - vyhodnotenie

  Kto je najmúdrejší na svete? No predsa Všetkovedko!

       V novembri minulého roka sa naša škola zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, ktorá nie je zameraná na konkrétnu oblasť alebo predmet, je jednoducho „o všetkom“. Umožnila našim žiakom ukázať, čo všetko vedia a poznajú, ako dokážu prepojiť a cieľavedome používať poznatky získané na jednotlivých predmetoch v škole.

       Medzi 30% najúspešnejších sa zaradili aj naši žiaci. Titul Všetkovedko školy získala Alicka Danielová z II.A, titul Všetkovedko získali Ninka Horváthová, Viktória Kňazeová, Jakub Horáček, Adrián Vašina, Jakub Temer, Martinka Kiseľová.

   Gratulujeme!!!

   

  PaedDr. Renáta Beneková

  Fotoalbum

 • Projekt EDUCATE Slovakia

       V týždni od 29.1. do 1.2. 2018 sa naša škola zapojila do projektu organizácie AIESEC pod názvom Educate Slovakia. Ako už sám názov napovedá išlo o ďalšie vzdelávanie našich žiakov v anglickom jazyku.

        Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom vybraných slovenských škôl život v rozličných krajinách a dať im možnosť použiť anglický jazyk v praxi, v situácii, keď opačná strana vôbec neovláda slovenčinu. Na druhej strane vysokoškolákom zo zahraničia umožňuje nahliadnuť do nášho školského systému, trošku si vyskúšať profesiu učiteľa a možno aj nadviazať nové kontakty.

       Tento rok sme v našej škole privítali štyroch študentov: Antonio Pizzo z Talianska, Aijan Orozbekova z Kyrgyzstanu, Jose Maria Vargas a Maria Gabriela Espinosa z Mexika. Predviedli zaujímavé prezentácie o svojích krajinách a v niektorých triedach stihli porozprávať aj o svojich tradíciách, zvykoch. Pre našich žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania.

       Počas edukačných aktivít sa naši žiaci mohli stretnúť so zahraničnými študentmi priamo na vyučovacích hodinách, na karnevale alebo v čase mimo vyučovacej činnosti. Žiaci boli nadšení novou formou učenia anglického jazyka, metódami prístupnými jednotlivým vekovým kategóriám. Rozhovory v anglickom jazyku pokračovali aj cez prestávky, v jedálni pri obede, ale aj po vyučovaní.

        Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu!

  Fotoalbum

 • Turistický krúžok v Malackách

       Skutočnú zimnú turistiku so všetkým, čo k nej v zime patrí, si užili deti turistického krúžku v sobotu 20. januára. Naplánovali sme si turistickú vychádzku do Zámockého parku v Malackách a na zohriatie a vyšantenie návštevu detského centra Farbičky. Ráno nás všetkých prekvapila úžasná snehová nádielka. A sneh sa sypal a sypal celé predpoludnie a deti sa ho nevedeli nabažiť. Už cestou vo vlaku spriadali plány, či bude najprv stavanie snehuliakov, či guľovačka, šmýkačka, či len šantenie  a váľanie sa v snehovej perine.

       Zámocký park nás privítal svojou nádherou - stromy, kríky, všetko naokolo biele a páperové, naozaj sme sa cítili ako v rozprávkovej krajine. A stihli sme naozaj všetko, najprv len obdivovať tú zimnú nádheru, cestou ku kaštieľu si porozprávať  trochu histórie o Pálffyovcoch, popozerať si zvonka zrekonštruovaný kaštieľ a potom si už do sýtosti užívať snehovú nádielku. Radosti bolo veru dosť, keďže zima bola zatiaľ na sneh skúpa. No keď začali omŕzať premočené ruky, nohy a vyštípané líčka a hladné brušká napovedali, že sniežika sa deti nabažili, pobrali sme sa ďalej naprieč Malackami. Pozreli, prečítali a odfotografovali sme sa pri pálffyovskej lipe, navštívili hrob Ľudovíta Zúbka, pripomenuli si, že recitačná súťaž Zúbkove pramene je pomenovaná po tomto významnom malackom rodákovi - spisovateľovi Ľudovítovi Zúbkovi.

       Záver nášho stretnutia sme strávili v teple, v útulnom prostredí detského centra Farbičky. V príjemnom interiérovom ihrisku sa deti pohrali, zašportovali  i oddýchli si. Už teraz sa tešíme na nové zážitky, nové miesta, ktoré spolu navštívime na budúcom turistickom pochode.

  Zuzana Doršicová                                                             

  Fotoalbum

 • Vedomostný ostrov v našej škole

       V novembri 2017 do našej základnej školy „priletela“ potešujúca správa. Dňa 9. novembra 2017 Nadácia Volkswagen Slovakia na veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika 2017 v Bratislave slávnostne zverejnila zoznam škôl, ktorým sa pošťastilo a boli vyžrebované až z 234 žiadostí o Vedomostný ostrov.

    Naša škola bola medzi 100 vybranými školami. Získali sme interaktívnu vzdelávaciu pomôcku Vedomostný ostrov spolu s bezplatným pripojením na internet na dva roky. Táto pomôcka prostredníctvom rôznych interaktívnych úloh, pokusov a videí bude rozširovať znalosti žiakov v oblasti techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky. Obsahuje aj vedomostné kvízy a kariérne poradenstvo vo forme testu: „Viem, čím chcem byť“. Test si budú môcť žiaci vypracovať aj on-line na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk.  Získajú z neho výstup s odporúčaním, akým smerom sa orientovať pri výbere strednej školy. Nadácia Volkswagen Slovakia na realizácii unikátneho projektu – Vedomostné ostrovy spolupracuje s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA, dlhodobo pôsobiacou v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu.

      Vedomostný ostrov v týchto dňoch dorazil do našej školy a v blízkej dobe bude uvedený do prevádzky. Každý žiak si tam nájde niečo pre seba. Na interaktívnych obrazovkách budú môcť malí žiaci riešiť úlohy hravou formou, ale aj pre veľkých má ostrov pripravené množstvo informácií a aktivít.

     Veríme, že sa nám aj vďaka tomuto projektu podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní aj tým deťom, pre ktoré nie je prístup na internet samozrejmosťou.

   

  Mgr. Pavlína Janotková

 • Lyžiarsky výcvik na Donovaloch

       Aj napriek nadpriemerne teplému zimnému počasiu žiaci druhého stupňa našej školy absolvovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku PARK SNOW Donovaly.

       Od 8. 1. 2018 do 12.1.2018 si štrnásť žiakov našej školy užilo zimnú atmosféru na lyžiach. Počas lyžiarskeho výcviku si pod vedením pána učiteľa M. Baboľa a p. učiteľky A. Pláštikovej traja žiaci osvojili základy zjazdového lyžovania a ostatní si zdokonalili svoju techniku lyžovania na štyroch vlekoch a jednej štvorsedačkovej lanovke lyžiarskeho strediska Donovaly - Záhradište. Svoje lyžiarske schopnosti žiaci predviedli  počas posledného  dňa výcviku pri pretekoch v slalome. Najrýchlejší čas spomedzi chlapcov mal Alexander Annuš z IX.A triedy a najrýchlejšia z dievčat bola Pavlínka Kočišová  z VIII.A triedy. Tento rok bola ocenená aj žiačka, ktorá dosiahla v lyžovaní najväčší pokrok a počas štyroch dní dosiahla úroveň žiakov, ktorí lyžujú už dlhšie. Touto ocenenou je žiačka VI. A triedy - Veronika Pavešicová.

       Počas lyžiarskeho výcviku boli žiaci ubytovaní v príjemnom prostredí penziónu U MARSA priamo v lyžiarskom stredisku, kde sa aj stravovali. Po celý týždeň sa žiaci snažili vo svojich izbách udržiavať poriadok. V súťaži o najkrajšie upratanú izbu bolo rozhodovanie veľmi ťažké najmä medzi dvomi izbami dievčat. Napokon sa víťazkami stali dievčatá z izby č.6 Pavlínka Kočišová a Martinka Mištová z VIII.A triedy.  Všetkým víťazom a oceneným blahoželáme!

       Zimnú atmosféru zasnežených svahov a lyžovanie si žiaci veľmi užili a v piatok sa všetci vrátili zdraví a plní nových zážitkov domov.

  Mgr. Alena Pláštiková

  Fotoalbum

 • Vianočný pozdrav v Jeseni života

       Predvianočný čas evokuje v mnohých (okrem zhonu a nákupov) teplo rodiny, prítomnosť blízkych ľudí. Je to čas, kedy sme ako rodina spolu a tešíme sa jeden z druhého. Nie každý však má to šťastie prežívať Vianoce s blízkymi. Poteší preto každý prejav ľudskosti, pochopenia, spolupatričnosti, prípadne obyčajný úsmev od každého z nás aspoň v tento vianočný čas.

       Žiaci z našej ZŠ majú dar vyvolať úsmev na tvárach ľudí, aj chuť zaspievať si. Presvedčili o tom opäť 20.12.2017 aj milé babičky z Jesene života, kde pod vedenm p. uč. Ľubice Hájek a p. uč. Zuzany Tichej zahrali na flautách a akordeóne, zaspievali vianočné koledy i ľudové piesne. Družinári p. uč. Šimkovičovej zase pripravili babičkám originálne darčeky. Po odohratí vianočného programu však čakalo milé prekvapenie aj našich malých hudobníkov. Okrem sladkej dobroty dostali aj darčeky, ktoré pre nich babičky vlastnoručne vytvorili. A ručne robené darčeky s láskou sa cenia predsa najviac... :-)

       Radosť z obdarovania druhých darmi vyrobenými so srdcom, svojou prítomnosťou a hudbou, v tomto prípade pocítili obe generácie - mladá i staršia. Kiežby takto všetci pochopili posolstvo Vianoc.

  Mgr. Zuzana Tichá

  Fotoalbum

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria