• Ukončenie školského roka 2019/2020
     • Ukončenie školského roka 2019/2020

     •  

       

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí rodičia a milí žiaci,

       

      dnes zamávame poslednému dňu netradičného školského roka 2019/2020.

       

       

      Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia,

       

      s náročnou situáciou a s problémami s ňou súvisiacimi  ste sa vysporiadali výborne. Profesionálne ste zvládli vyučovanie online, náročnejšiu prípravu na vzdelávanie, spoluprácu a komunikáciu s rodičmi a ukázali ste  všetky svoje schopnosti, zručnosti, kreativitu  pri dištančnom vzdelávaní svojich žiakov.

       

      Vaša práca bola náročná a nesmierne dôležitá, a preto mi dovoľte poďakovať sa všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za odvedenú prácu a zaželať vám všetkým zaslúžený oddych a počas letných mesiacov získania dostatku síl pre kvalitné rozbehnutie ďalšieho školského roka.

       

      Vážení rodičia, toto výnimočné obdobie nás utvrdilo v tom, že väčšina našich rodičov si zaslúži titul: „obetavý a dobrý rodič“! Ďakujeme, že Vás máme, ďakujeme za Vašu lásku, ktorú odovzdávate Vašim deťom!

       

      Naši milí prváci, tento náročný školský rok, ktorý bol Vašim prvým rokom v škole, ste zvládli    na jednotku. Vaša pani učiteľka i my všetci sme na Vás hrdí za to, že ste pekne pracovali  a zvládli ste domáce vzdelávanie.

       

       

      Aj Vy, žiaci vyšších ročníkov, ste sa svojou prácou, svojím zodpovedným prístupom vyznamenali  a ukázali ste nám, že ste skvelí a perfektne ste pristupovali k domácim povinnostiam. Počas pandémie sme zaznamenali aj úspechy na celoslovenskom poli – Emka Adamská – 3. miesto vo výtvarnej súťaži a Monika Miškerníková 4. miesto v prednese textu v anglickom jazyku. Gratulujeme!

       

      Sme na Vás všetkých veľmi pyšní a hrdí na to, že môžeme učiť tak šikovných a správnych žiakov!

       

       

       

      Nášmu srdcu nám blízki deviataci. Ste úžasní mladí ľudia, ktorí nám budú veľmi chýbať. Svoju výnimočnosť, ktorú máme na Vás radi, si preneste aj do stredných škôl, ktoré ste si vybrali.    Budeme Vám na diaľku držať päste, aby ste boli v živote úspešní. Budeme radi, keď nás potešíte svojou návštevou. Želáme úspechy ozdobám a kvetinkám Vašej triedy, a to: Janka, Lia, Ninuš, Peťka a Becca a jedinečným chalanom: Majko, Filip, Martin, Stanko, Šunesko, Sebi, Domo, Dodo, Alex. Úspešné štúdium želáme aj Emke Meňhartovej, ktorá bude študovať    na bilingválnom gymnáziu a lúčime sa aj so Stankom Zemanom.

       

       

      Želáme Vám všetkým krásne leto plné životadarných slnečných dní a kopec veselých prázdninových zážitkov!

       

       

       

       

       

      PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka

    • Rozlúčka s pánom farárom
     • Rozlúčka s pánom farárom

     •  

       

       

      Dôstojný pán otec Marián,

       

      prihováram sa k Vám za našich žiakov, rodičov, za Vašich kolegov.

       

      Matka Tereza povedala: „Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“

       

                  Pred piatimi rokmi prišiel do našej školy vzácny člen našej veľkej školskej rodiny, ktorý si nás svojím láskavým úsmevom a pracovitosťou rýchlo získal.

                  Dôstojný pán, prirodzene ste sa stali súčasťou našej vzdelávacej inštitúcie. Pripravovali ste žiakov k sviatosti 1. svätého prijímania a k sviatosti birmovania, vyučovali ste náboženskú výchovu, zapájali ste žiakov do biblickej olympiády. Pomáhali ste nám organizovať školské besiedky, prostredníctvom spevu a hry na gitare ste v žiakoch prebúdzali cit, dobro a lásku. Vaša všestrannosť sa prejavila aj vo vedení žiakov k športu  a v uplatňovaní filozofie fair play v športe, ale aj v bežnom živote. Veľkú hrdosť sme cítili, keď ste boli vymenovaný za školského dekana Bratislavskej arcidiecézy a poverený ordinárom koordinovať záležitosti týkajúce sa vyučovania náboženskej výchovy v školách v okrese Malacky.

       

      Žiaci i rodičia získali vo Vašej osobnosti človeka obetavého, človeka kedykoľvek pomôcť, povzbudiť a usmerniť v neľahkých chvíľach.

                  Do sŕdc všetkých zamestnancov školy ste sa zapísali svojou kolegiálnosťou, profesionalitou a milým humorom, ktorý sme okúsili na našich spoločných akciách. Vašu pomoc sme ocenili pri vzdelávaní a výchove našich žiakov, aj pri cezhraničnej spolupráci s rakúskymi školami. Nezabudnuteľné chvíle sme s Vami zažili, keď ste nás sprevádzali             do  večného mesta, kde ste nás zoznámili so vzácnymi ľuďmi. Návšteva Ríma je vďaka Vám pre nás všetkých celoživotným zážitkom.

       

      Ja osobne budem spomínať a čerpať silu z našich spoločných rozhovorov pri čaji alebo kávičke. Ďakujem Vám za tieto chvíle!

       

      Je nám ľúto a smutno, že odchádzate! Veríme, že tak, ako nám bolo vo Vašej prítomnosti dobre, tak dobre bolo aj Vám s nami!

       

      Dôstojný pán otec Marián, dovoľte, aby Vám žiaci, ktorých ste pripravovali na 1. sväté prijímanie, zaspievali pieseň na rozlúčku a odovzdali darčeky, ktoré
      Vám budú naše detičky v novom pôsobisku pripomínať.

       

      Z celého srdca Vám ďakujeme a želáme Vám, aby Vaše kňazské pôsobenie do novej farnosti prinieslo toľko lásky, pokoja a múdrosti, ktoré ste zanechali v nás, v zamestnancoch, v žiakoch a rodičoch našej základnej školy.

       

      PaedDr. Ivica Pupiková

       

      riaditeľka

       

    • Jazykový kvet - 4. miesto na Slovensku!
     • Jazykový kvet - 4. miesto na Slovensku!

     • Žiačka VII.A triedy, Monika Miškerníková, sa v prednese vlastného umeleckého textu v anglickom jazyku umiestnila na 4. mieste v celoslovenskom kole!

      Moni, gratulujeme! :)

    • Naši štvrtáci sa lúčili s 1. stupňom základnej školy
     • Naši štvrtáci sa lúčili s 1. stupňom základnej školy

     •  

      Stojíme tu v tejto chvíli,

      aby sme sa rozlúčili.

      Aby sme vám povedali,

      ako sme vás radi mali.

       

       

      Začali sme chodiť - do tej našej školy,

      keď sme ešte malí prváčkovia boli!

      Ako rôčky ubiehali,

      štvrtáci sa z nás už stali.

       

       

      Trochu sme už podrástli!

      Aj krídelká nám narástli.

      Ale jedno dobre vieme,

      povedať vám TOTO chceme!

       

       

      Ku všetkému, čo nám treba,

      dali ste nám kúsok seba

      v písmenkách, či abecede,

      v každej jednej školskej vede!

       

       

      Nie vždy sa nám chcelo učiť,

      svoje hlávky trápiť, mučiť!

      Nie vždy sme k vám boli milí!

      Nuž prosíme vás v tejto chvíli:

      Zabudnite teraz na to,

      veď táto chvíľa stojí za to!

       

       

      Teraz sme tu spolu s vami,

      naše milé druhé mamy

      a skôr než sa rozídeme,

      za všetko vám ĎAKUJEME!

       

       

      Kvietok skromný prijmite,

      čo bolo zlé – odpustite!

      Čaká na nás veľká zmena,

      nová piata trieda!

       

       

      Hoc tu v škole zostávame,

      spomienky si uchováme!

      To vám teraz sľúbime,

      vždy sa radi stretneme.

       

       

      Prajeme vám dobrých žiakov,

      od prvákov po štvrtákov,

      zdravie, šťastie, trpezlivosť,       

      to každému treba vždy dosť!

       

      Dovidenia, milá škola, zajtrajšok nás nový volá!

      Nuž, majte sa tu dobre všetci – učitelia, spolužiaci!

       

      HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

    • Zoznam zošitov pre druhákov až štvrtákov na školský rok 2020/2021
     • Zoznam zošitov pre druhákov až štvrtákov na školský rok 2020/2021

     •  

      2. ročník

       

      523 - 10 ks

       

      512 - 10 ks

       

      520  -  2 ks

       

      624  -  3 ks

       

      5110 - 1 ks

       

      3. ročník

       

       523 - 20 ks

       

       520 - 2 ks

       

       624 - 3 ks

       

      4. ročník

       

      523 - 30 ks

       

      540 - 2 ks

       

      624 - 3 ks

       

       

        

    • Pomôcky pre prváka v školskom roku 2020/2021
     • Pomôcky pre prváka v školskom roku 2020/2021

     •  

      Objednané po zaplatení príspevku 15 €:

       

      Moje prvé čiary,  Písmenká - moji kamaráti - súbor predpisových zošitov

      Matematika pre prvákov 1. časť + 2. časť

      Zbierka úloh pre prvákov                                                   

      Číselko

      BUSY BEE - pracovný zošit - anglický jazyk

       

       

      Pomôcky, ktoré treba zakúpiť:

       

      • zošit 511 s pomocnou linajkou - 2 ks

      • zošit 511 - 2 ks

      • zošit 513 - 2 ks

      • zošit 520 - 1 ks

      • slovníček 624 - 1 ks

      • náčrtník

      • obaly A4 - 5 ks

      • obaly A5 - 5 ks

      • školské dosky

      • ceruza č. 2 - 2 ks

      • pastelky

      • strúhadlo

      • pero - atramentové, bombičkové - október / november/

       

      Výtvarná výchova:

      • výkres A3 - 10 ks

      • výkres A4 - 10 ks

      • vodové farby

      • plochý štetec č. 12

      • guľatý štetec č. 8

      • lep

      • nožnice

      • farebné papiere

      • nádobka na vodu - plastová

      • handrička na štetec

      • igelitový obrus na lavicu

      • zásterka (príp. tričko, košeľa)

       

      Telesná výchova:

      • tepláky

      • tričko

      • ponožky

      • cvičky alebo tenisky

      • vrecúško na úbor

       

      Iné:

      • prezuvky

      • hygienické vreckovky

      • tekuté mydlo

      • uterák   

    • Organizácia vyučovania od 22.6.2020 do 30.6.2020
     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020 do 30.6.2020

     •  

       

      Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      podľa usmernenia ministra školstva môžu od pondelka 22. júna 2020 do školy nastúpiť žiaci 6. – 9. ročníka.

       

      Všetci žiaci budú chodiť do školy v čase od 7.30 h do 8.00 h. Ráno budú absolvovať dezinfekciu rúk a občasné meranie teploty. Žiaci týchto ročníkov a žiaci ostatných ročníkov, ktorí boli doma 3 dni za sebou idúce, prinesú ráno vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré sa nachádza na webovej stránke školy.

       

      Každý žiak vstupuje do budovy školy s rúškom na tvári. Harmonogram vyučovania žiakov         1. – 5. ročníka zostáva nezmenený, žiaci 6. – 9. ročníka budú v škole 5 vyučovacích hodín.

       

      Vysvedčenie budú žiaci dostávať dňa 30.6.2020 o 8.00 h vo svojej triede. Predpokladaný odchod zo školy o 9.00 h, prípadne na základe informácie triedneho učiteľa.

       

      Dňa 30.6.2020 nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

       

      Žiaci, ktorí nechodia do školy, spôsob odovzdania učebníc a prevzatia vysvedčení si dohodnú s triednymi učiteľmi (kontakty na hornej lište webu školy).

       

       

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na základných školách a školských zariadeniach od 22. 6. 2020 

       

       

      Vyhlásenie

       

       

      Želáme všetkým pokojné, slnečné a zdravé prázdniny plné krásnych zážitkov! :)

       

       

      PaedDr. Ivica Pupiková

    • Vyhodnotenie 17. ročníka celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave - úspech!
     • Vyhodnotenie 17. ročníka celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave - úspech!

     • III. veková kategória (II. stupeň základných škôl) 

      3. miesto: Ema Adamská, VIII.A, ZŠ Záhorská Ves, Mgr. Soňa Landlová, ÚzO DPO SR Malacky,

      Emke gratulujeme!

      III 3 Ema Adamska

       

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V týždni od 8. 6. 2020 do 12. 6. 2020 prebehla on-line súťaž „Matematický klokan“.

      Do súťaže sa prihlásili žiaci 1. až 6. ročníka.

       

       

      Všetkým súťažiacim držíme palce a už teraz sa tešíme na výsledky!

      Veronika Šimkovičová  

    • 17. jún - Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha
     • 17. jún - Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha

     •  

      Vznik a rozširovanie púští nie je v dejinách ľudstva novým javom. Vedci najmä pomocou výskumov archeológov už konštatovali, že mnohé v súčasnosti púštne oblasti mohli byť v dávnej minulosti úrodnými pôdami. Viac ako štvrtinu zemského povrchu pokrývajú suché oblasti. Krehké a zraniteľné biotopy týchto oblastí sú vážne ohrozené - púšte sa rozširujú alarmujúco závratnou rýchlosťou ruka v ruke so vzrastajúcim suchom. Reč štatistík je neúprosná: Viac ako 250 miliónov ľudí je priamo zasiahnutých eróziou suchých oblastí a ďalšia miliarda v 110 krajinách je ňou vážne potenciálne ohrozená, pričom 70% pôdy v poľnohospodársky využívaných suchých oblastiach už podľahla degradácii.  Chudoba obyvateľstva, politická nestabilita, nadmerný výrub lesov, nadmerné spásanie trávnatých plôch hospodárskymi zvieratami a nesprávne používanie zavlažovacieho systému môžu tiež spôsobovať zmenu kvality úrodnej pôdy. Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha predstavuje príležitosť, aby si ľudstvo uvedomilo, že šírenie púští nie je fatálnym javom a dá sa proti nemu účinne postupovať spoluprácou na všetkých úrovniach.

       

       

      Mgr. Lenka Liščáková

    • Nadácia Volkswagen - realizácia projektov!
     • Nadácia Volkswagen - realizácia projektov!

     • Fotoalbum

    • 14. jún - Svetový deň darcov krvi
     • 14. jún - Svetový deň darcov krvi

     • Tento deň je príležitosťou poďakovať dobrovoľným darcom krvi, ktorí robia pre spoločnosť neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny a zároveň jeho cieľom je podnietenie a podpora ostatných ľudí, aby ich v tom nasledovali. U nás je najčastejšia krvná skupina A = 42 %, potom 0 = 32 %, B = 18 % a nakoniec krvná skupina AB = 8%.        

       

       Mgr. Lenka Liščáková

    • Škola v prírode - oznam!
     • Škola v prírode - oznam!

     •  

      Riaditeľstvo ZŠ v Záhorskej Vsi oznamuje rodičom žiakov prihlásených do školy v prírode, že termín ŠvP v  Hoteli Hlboké sa presúva na termín od 7.9. do 11.9.2020.  Prosíme rodičov, aby do 19.6.2020 uhradili doplatok za ŠvP tr. učiteľkám. 

    • Vyučovanie od 15.6.2020
     • Vyučovanie od 15.6.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci, od 15. júna 2020 sa menia podmienky dochádzky žiakov 1. – 5. ročníka a špeciálnej triedy. Najdôležitejšie zmeny sú tieto:

       

      • neplatí obmedzenie počtu žiakov v triedach,

      • prevádzka školy bude od 6.45 h do 16.30 h, do rannej družiny sa vstupuje zo Školskej ulice,

      • žiaci do školy budú chodiť z Hlavnej ulice v čase od 7.30 h do 8.00 h, ranný filter bude prebiehať formou občasného merania teploty a dezinfekciou rúk,

      • žiaci všetkých ročníkov budú pracovať vo svojich triedach podľa upraveného rozvrhu,

      • školské stravovanie bude zabezpečené podľa harmonogramu:                                                    
       I.A - 11.15 h, II.A + III.A  -  11.30 h, IV.A, B  -  11.45 h, V.A  -  12.15 h.

      Na stránke školy sú uverejnené informácie o možnom nástupe žiakov ročníkov 6. – 9.                   od 22.6.2020.

      PaedDr. Ivica Pupiková  

    • Zisťovanie záujmu o nástup do školy žiakov ročníkov 6. - 9. od 22.6.2020
     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy žiakov ročníkov 6. - 9. od 22.6.2020

     • Žiaci ročníkov 6. - 9., ktorí majú záujem o nástup do školy od 22.6.2020, účasť v škole potvrdia rodičia na edupage školy a záujem o stravovanie nahlásia vedúcej školskej jedálne telefonicky alebo mailom (údaje v kontaktoch školy).

      PaedDr. Ivica Pupiková

    • Oceňovanie žiakov vo výtvarnej súťaži
     • Oceňovanie žiakov vo výtvarnej súťaži

     • Fotoalbum

    • 8. jún - Svetový deň oceánov
     • 8. jún - Svetový deň oceánov

     • Znečistenie oceánov plastovým odpadom predstavuje závažnú hrozbu. Znečistenie oceánov plastovým odpadom má dosah na zdravie vodných živočíchov ako aj na planktón. Vedci v súvislosti so znečistením oceánov vyslovujú znepokojenie o zdravie ľudí. Špecialisti majú obavy, že znečistenie oceánov môže mať následky na zdravie ľudí.

       

      Prečo chrániť oceán? Svetový oceán:

      1. produkuje väčšinu kyslíka, ktorý dýchame,
      2. poskytuje nám potravu,
      3. reguluje našu klímu,
      4. čistí vodu, ktorú pijeme,
      5. je našou potenciálnou lekárňou
      6. poskytuje inšpiráciu

       

      Napriek tomu ľudstvo už pridlho:

      1. mýli si oceán so smetiskom,
      2. zabíja rybiu populáciu,
      3. ničí nenahraditeľné spoločenstvá zvierat a rastlín,
      4. berie oceány a moria ako samozrejmosť

       

      Mgr. Lenka Liščáková 

       

       

    • 5. jún - Svetový deň životného prostredia
     • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

     • Svetový deň životného prostredia je dňom, ktorý sa v celom svete pripomína 5. júna pod heslom „Ja som s prírodou“ a ľudia v celom svete účinkujú v aktivitách venovaných ochrane životného prostredia, ktorých cieľom je poukazovať na krásu a význam prírody. Tento deň by mal ľudí upozorniť na početné ekologické problémy a potrebu ochrany životného prostredia. Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy. Znečisťovanie zložiek životného prostredia je zapríčinené rôznymi aktivitami človeka (rast výroby, spotreby energie, ťažby surovín, zvýšená priemyselná a poľnohospodárska výroba, zvýšená doprava). V dôsledku týchto činností došlo v posledných desaťročiach globálne k výraznému zhoršeniu kvality ovzdušia.

       

      Mgr. Lenka Liščáková