Venujte 2% z dane vašim deťom! Ďakujeme!

Navigácia

 • Jazyková slávnosť v rakúskom Badene

  Jazyková slávnosť v rakúskom Badene

  Fotoalbum

 • Filmári a herci v našej škole

  Filmári a herci v našej škole

  Fotoalbum

 • Biela pastelka

  Biela pastelka

  21. septembra podporte nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá bude aj tento rok prebiehať na našej škole.

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa a I.A šp triedy

  Riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa a I.A šp triedy

   

  Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 2. stupňa a I.A šp. triedy Základnej školy, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves riaditeľské voľno dňa 20. septembra 2018 (štvrtok). Vyučovanie na 1. stupni bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

  Vedúca ŠJ pri ZŠ oznamuje, že variť sa bude! Vedúca ŠKD pri ZŠ oznamuje, že ŠKD bude v prevádzke!

   

    

 • Slávnotné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnotné otvorenie školského roka 2018/2019

   

  Letné prázdniny sú nenávratne preč. Školská brána sa po prázdninách otvorila, aby do nej vošli všetci žiaci a s radosťou  privítali nový školský rok. 

  Žiaci, rodičia a hostia sa zišli na školskom dvore, aby po prvýkrát privítali našich najmenších. Prváčikov sprevádzali deviataci spolu s pani učiteľkou Boženou Višvaderovou. Prichádzali so svojou triednou učiteľkou Adrianou Kiseľovou a riaditeľkou materskej školy pani Jankou Soboličovou. Doprovod im robili usmievajúce sa mažoretky. 

  Všetkým prítomným sa milo prihovorila pani riaditeľka školy PaedDr. Ivica Pupiková. Privítala všetkých žiakov, rodičov a hostí. Vo svojom príhovore popriala aj prváčikom veľa úspechov v školskej práci. Tiež rodičom zaželala dostatočné množstvo trpezlivosti, aby svoje deti podporovali a pomáhali im. Veľa úspechov v novom školskom roku prišiel zaželať aj starosta obce JUDr. Boris Šimkovič. 

  Žiaci spolu s triednymi učiteľmi sa rozišli do tried, kde sa rozprávali ako bolo cez prázdniny a boli informovaní o ďalších školských dňoch. 

  Zaželajme si, aby bol nový školský rok úspešný, radostný a plný detského smiechu práve tak, ako to bolo i v tomto dni. 

  Mgr. Iveta Gombárová 

  Fotoalbum

   

   

 • Školský rok 2018/2019

  Školský rok 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci!  

       Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi Vás pozýva na slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019, ktoré sa bude konať dňa 3. septembra 2018 o 9.00 h. v areáli školy. Prváčikovia so školskými taškami a žiaci 9. ročníka sa sústredia pred Materskou školou v Záhorskej Vsi o 8.30 h, odkiaľ sa slávnostne presunú do areálu základnej školy. Všetci žiaci si so sebou prinesú prezuvky.

  Oznámenie Školského klubu detí a Školskej jedálne pri ZŠ Záhorská Ves

       Dňa 3. septembra 2018 začína nový školský rok, a preto sa Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi na Vás obracia s možnosťou prihlásiť svoje dieťa do Školského klubu detí a Školskej jedálne pri základnej škole. Prihlasovanie bude prebiehať v budove školy u vychovávateľky ŠKD a vedúcej ŠJ 3.9.2018 od 9.30 do 10.30 h. Školský klub detí a stravovanie pre prihlásených žiakov bude zabezpečené od 4.9. 2018.

  Riaditeľstvo ZŠ

 • XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 v Prahe - aj naše pani učiteľky a Martinka sa zapojili

  XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 v Prahe - aj naše pani učiteľky a Martinka sa zapojili

  Všesokolský slet je vyvrcholením telovýchovnej činnosti Sokolov hlavne formou verejných cvičení pre verejnosť. Býva to príležitosť pre stretnutie svetového sokolstva, spoločenská udalosť s radom doprovodných akcií. Tento rok bola zajímavosťou sletu skladba pre ženy a mužov, ktorá bola špeciálne vytvorená na počesť stého výročia založenia spoločnej republiky Čechov a Slovákov. Vznikala paralelene v Česku i Slovensku. Eště nikdy na slete nebola prezentovaná skladba dvoch štátov.

  Túto skladbu skoro rok poctivo nacvičovali aj naše dve kolegyne, pani učiteľka Ľubica Hájek a pani učiteľka Adriána Kiseľová. V prvých júlových dňoch potom túto skladbu spoločne so svojimi českými spolucvičencami predviedli na pražskom štadióne Eden Aréna.

  "Tužme sa!" - sokolské heslo

   

  Fotoalbum

 • Nadácia Volkswagen Slovakia - získali sme grant na projekt "Školská záhrada"!

  Nadácia Volkswagen Slovakia - získali sme grant na projekt "Školská záhrada"!

       Cieľom projektu je doplnenie pracovného vyučovania a techniky o tzv. pestovateľské práce v školskej záhrade. Žiaci by sa mali naučiť ako pripraviť pôdu na výsadbu, ako si dopestovať zeleninu a ovocie, ako sa starať o životné prostredie. Pomocou aktivít ako hrabanie lístia, trhanie buriny, sadenie, okopávanie, zber naučíme žiakov zručnostiam potrebným na zadováženie si potravín z vlastných zdrojov a umožníme im zistiť, koľko naozaj stoja potraviny. Zároveň prispejeme k zveľadeniu okolia školy a tiež doprajeme žiakom pohyb, na aký nie sú zvyknutí. Zakúpené predmety budu využité aj na kreatívne krúžky. Týmto projektom prispejeme k rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania).

          Za spracovanie projektu ďakujeme mamičkám: p. Ing. Lucii Kňazeovej a p. Martine Vargovej!

 • Súťaž s pánom Smietkom - 3. miesto. FCC - ekologický program pre školy

  Súťaž s pánom Smietkom - 3. miesto. FCC - ekologický program pre školy

  Naša základná škola získala v súťaži s pánom Smietkom 3. miesto za vyzbieranie 10 690 kg zberového papiera v regióne Záhorie a juh Slovenska. Zároveň sme získali 3. miesto za vyzbieraný papier v prepočte na jedného žiaka - 56,56 kg. Súťaž organizuje FCC Environment.

 • Literárna súťaž - úspech Dominiky Tomáškovej!

  Literárna súťaž - úspech Dominiky Tomáškovej!

  Mestská knižnica v Stupave organizovala literárnu súťaž "Príroda je život pre každého". Práca Dominiky Tomáškovej "Zachránený netopier" získala ocenenie poroty. Dominike blahoželáme a želáme veľa tvorivých síl a chuť sa zúčastniť aj v budúcom roku! Ďakujeme pani učiteľke Višvaderovej, ktorá svojich žiakov motivuje a podporuje!   RŠ

   

 • Koncoročná exkurzia v Holíči

  Koncoročná exkurzia v Holíči

  Posledný diktát. Posledné skúšanie. Vypísané pero. Vysvedčenie. Po poslednom zvonení v školskom roku sme sa všetci zamestnanci našej základnej školy vybrali na slávnostný obed. Spojili sme ho aj s exkurziou. Mesto Holíč bolo v minulosti významným mestom na križovatke obchodných ciest. Stojí tu impozantný zámok, ktorý je krásny, ale potrebuje obnovu. Hladní sme sa usadili v miestnom pivovare WYVAR. Po dobrom obede sme si pivovar prezreli a dozvedeli sme sa ako sa varí zlatistý mok. V priľahlom lese sme objavili veterný mlyn. Po príjemne strávených chvíľach sme sa rozišli na zaslúženú dovolenku. Oddýchnuť si a načerpať sily do nového školského roka.

  Dovidenia!

   Fotoalbum

 • Vyhodnotenie školského roka

  Vyhodnotenie školského roka

  V piatok ráno do otvorenej školskej brány kráčali krásne vyobliekaní školáci a školáčky. Prišli si pre svoju "výplatu". Vysvedčenie už na nich čakalo v triedach. No najskôr sme sa zhromaždili v telocvični na slávnostnom ukončení školského roka. Už každoročne takto slávnostne oceňujeme úspechy našich žiakov. V rezkom tanečnom úvode vystúpili naše žiačky, ktoré sú mažoretkami súboru Merci. Slávnosť zahájila pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková, ktorá privítala pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča, pána farára Mariána Libiča a predsedníčku ZRŠ pani Ing. Luciu Kňazeovú Beňovú, žiakov, učiteľov, zamestnancov školy a rodičov. Po privítaní sa prítomným prihovoril  starosta obce . Poďakoval pani riaditeľke za jej prácu na riadení a zveľaďovaní školy. Zároveň poďakoval za prácu pedagógom a všetkým správnym zametnancom školy. Poprial žiakom pekné a bezpečne prežité prázdniny.  Pani riaditeľka vo svojom príhovore zhodnotila odchádzajúci školský rok. Srdečne poďakovala učiteľom a všetkým zamestnancom školy za ich prácu a pristúpila k oceňovaniu žiakov. Žiaci boli ocenení za výborný prospech, úspešnú a vzornú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach školských, okresných, krajských a aj celoslovenských kôl. Ocenení boli jednotlivci, ale súťaže prebiehali aj medzi kolektívami tried. O najkrajšiu triedu, o najlepšiu dochádzku, o najkrajšie políčko a v zbere papiera. Každý ocenený žiak dostal diplom a darček. Kolektívy dostali za odmenu balíčky so sladkosťami. Špeciálnu cenu za usilovnosť dostala Andrejka Tomášková.  Program slávnosti pokračoval rozlúčkou deviatakov. Pre týchto našich žiakov niečo končí, ale niečo nové začína. Lúčia sa so svojimi učiteľmi, spolužiakmi, ale kráčajú v ústrety novým výzvam. Dúfame, že sa im bude dariť. Každý deviatak pre spomienku dostal rozlúčkový list.

  Ceny boli rozdané. Bodku za slávnosťou dali žiaci 1. stupňa. Spolu so svojimi pani učiteľkami zaspievali piesň, ako ináč o škole. Žiaci dostali vo svojich triedach vysvedčenia a ...."Hurá na prázdniny!!"

   

  Pavlína Janotková, Mgr.

   

   Fotoalbum

 • Clipperton - divadelné predstavenie Rumcajs

  Clipperton - divadelné predstavenie Rumcajs

        Na záver školského roka sme pozvali k nám opäť divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Chceli sme našim žiakom dať darček za ich celoročné úsilie v škole. Divadelné  predstavenie o zbojníkovi Rumcajsovi navodilo dobrú náladu v našej telocvični. Vtipný dej obohatený o veselé pesničky vyvolával vlny smiechu. Herci svojim výkonom zaujali nielen tých najmenších, ale aj žiakov 2. stupňa. Žiaci mali možnosť spoznať nebojácneho obuvníka, neskôr zbojníka, ktorý svojím humorom a spravodlivosťou prekonal trojhlavého draka a spoznal sa so svojou milou Mankou.                         

  Pavlína Janotková, Mgr.

  Fotoalbum

 • Vyhodnotenie olympiád

  Vyhodnotenie olympiád

       Vo štvrtok 21.6.2018 sa uskutočnilo v Kine Záhoran v Malackách vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťaží a olympiád v školskom roku 2017/2018. Ceny odovzdával zástupca primátora Malaciek Ing. Milan Ondrovič, hostia a predsedovia olympiád. Túto slávnostnú chvíľu spestrilo gymnastické a spevácke vystúpenie.

  Ocenený bol:

  Biologická olympiáda, kategória D :

           

                     Stanislav Nechala, VII.A - 1. miesto

   

    Blahoželáme a prajeme veľa úspechov .

    Mgr. Renáta Nechalová

   Fotoalbum

 • Škola v prírode

  Škola v prírode

       Týždeň v prekrásnom tichom prostredí Oravskej vrchoviny, Oravských Beskýd a Podbeskydskej vrchoviny strávili deti prvého stupňa našej základnej školy v rámci školy v prírode. Zavítali spolu so svojimi pani učiteľkami Zuzkou Tichou, Zuzkou Doršicovou a pani vychovávateľkou Veronikou Šimkovičovou do obce Novoť do miestneho Agropenziónu, aby spoznali a objavovali krásy ďalekej Oravy. Klasické školské lavice a triedy vymenili za učenie na lúke, v lese, na farme, spoznávali nové miesta, pamätihodnosti, ľudí, zvyky a tradície oravského regiónu.

       Bolo úžasne a ubehlo to neuveriteľne rýchlo. Všetko, čo bolo naplánované, detičky absolvovali - výlety do okolitej prírody, turistiku k vyhliadkovej veži so smerovou ružicou na sedle Beskýd, odkiaľ sa im naskytol prekrásny výhľad na poľskú i slovenskú stranu vrchov, výlet na Oravský hrad, ktorý je jedným z najkrajších hradov na Slovensku, pocestovali netradičnou oravskou lesnou úzkorozchodnou železnicou, kedysi zvážajúcej drevo. Počas prestávky si pozreli expozíciu v goralskej drevenici približujúcu kultúru Goralov na Orave. Cesta vláčikom bola spestrená rozprávkovými postavičkami umiestnenými priamo pri koľajniciach - zakývali Červenej Čiapočke, Pinocchiovi, princeznej i veľkému pavúkovi - križiakovi. Navštívili miestnu farmu plnú zvieratiek. Vítali ich ovečky, lamy, pávy, psík, morské prasiatka, kačky, husi a hlavne kravy, ktoré si odvážne detičky mohli skúsiť i ručne podojiť. Nasledovala ochutnávka údeného i neúdeného ovčieho syra.

       Nevšedným zážitkom bola návšteva miestnej základnej školy, kde nás privítala pani zástupkyňa a zaviedla na vyučovanie k štvrtákom. Čakalo nás milé prekvapenie - štvrtáci nám zahrali divadielko, zaspievali a spoločne si s našimi deťmi zatancovali. V rámci animačného programu deti spolu s animátorkami Maťkou, Klaudiou a Simonkou absolvovali množstvo hier, súťaží, tančekov, fungovala denná pošta, kde deti mohli súkromne alebo verejne vyjadriť názory, poďakovať za priateľstvá, predkladali svoje otázky. Hlavne však všetky aktivity nás pedagogičiek i animátoriek smerovali k ochrane, poznávaniu a láske k prírode, v ktorej sa nachádzali. Denne sa im privrávala Matka Príroda, ktorej odkazy a listy deti každý večer nachádzali v pošte a vyzývala ich k dobrým skutkom, za ktoré sa im v budúcnosti odvďačí. Celý týždeň sa o brušká detí starali obetavé tety kuchárky, varili vynikajúce dobroty, presne také, ktoré deti vidia na tanieri najradšej. Nechýbali vitamínky vo forme ovocia z kuchyne, ale i od rodičov, ktorým v mene všetkých detí ďakujeme. Denne konzumovali melóny, banány, jablká, broskyne. Pestré aktivity, zábava, výlety, zážitkové učenie, radosť, bádanie, hľadanie, spontánnosť, letné radovánky – to sú slová, ktoré najlepšie vystihujú našu školu v prírode. Prežili sme nevšedný týždeň plný zážitkov a spoznávania krás nášho úžasného Slovenska.

       Na záver prikladám veršíky, ktorými sme sa posnažili potešiť naše detičky v rozlúčkovej pošte:

  Laurinka Strečanská                                                          Vivienka Bínová                                                                Ty si naše usmievavé slniečko,                                          Obrázky pekné vždy kreslíš,

  pre všetkých máš otvorené srdiečko.                                pretože si v tomto veríš.

   

  Sofinka Masaryková                                                             Martinko Sith

  Vo všetkom vždy prvá si                                                      Chlapec si Ty veľmi smelý,          

  a rastieš nám do krásy.                                                        pohyb je pre Teba skvelý.

   

  Veronika Poláková                                                      Danielko Očenáš                                                                     Naša školská bábika,                                                  Rozumom vždy najprv pohneš,            

  v objímaní vyniká.                                                        úlohy vždy hravo zvládneš.

   

  Saška Fejtlová                                                                        Mirko Šišulák                                                              Útly drobček si Ty náš,                                                     Rýchly si Ty ako strela,                    

  skromnosť v srdci ukrývaš.                                               pohybu máš veru veľa.

   

  Marko Alex Korych                                                     Alicka Danihelová                                                                     Športovec si, kamarát,                                               Palička Ti veľmi svedčí,                                                           lopta, futbal Ťa má rád.                                              Trénuješ bez veľkých rečí.

   

  Ninka Horváthová                                                                 Jakubko Filip Horáček

  Hlások Tvoj my skoro nepoznáme,                                     Veselú povahu máš,

  za to kamarátku v Tebe veru máme.                                  radosť všade rozdávaš.

   

  Jarko Danihel                                                                         Jakubko Justin Šimko

  Každý Ťa má veru rád,                                                          Veselý si veru chlapec,

  vieš byť dobrý kamarát.                                                       srandy s Tebou je vždy kopec.

   

  Viki Ščepková                                                                        Tomi Višváder

  Ty si ozaj skvelá baba                                                           Rečnícky dar veru máš,

  a mažoretkuješ Ty rada.                                                       o hradoch rád rozprávaš.

   

  Borisko Šimkovič                                                                  Laurinka Sithová

  Futbal Ty máš veľmi rád,                                                     Keď úsmev na tvári vyčaríš,

  s loptou si Ty kamarát.                                                        všetko navôkol seba rozžiariš.

  Aďko Vašina                                                                          Alžbetka Petrášová

  Hravý si Ty veru chlapec,                                                    Spravodlivosť v rukách máš,

  to je Tvoja najlepšia vec.                                                    ochraňovať neváhaš.

   

  Vanesska Petrášová                                              Emmka Lučánska

  Citlivá si povaha                                                    Nech Ti dlho zostane ten krásny úsmev na tvári,

  a pomáhať neváhaš.                                             čo nám často našu triedu tak nádherne rozžiari.

  Emmka Vorobjová                                                 Sofinka Valentovičová

  Zostaň stále dobručká,                                         Priateľská ku všetkým bývaš,

  no aj viacej smelučká.                                           dobré srdce v sebe skrývaš.

   

  Sebi Danihel                                                           Jakubko Daniel Temer

  Zostaň stále kamarátsky,                                     Pomáhaj deťom aj naďalej rád,                     

  usmiaty a tiež dobrácky.                                      s jednotkami buď ďalej kamarát.

  Matejko Varga                                                       Jurko Latta

  Múdru hlávku veru máš                                       Einstein síce ešte nie si,

  a vzorne sa vždy správaš.                                     no s matikou rady vieš si!

   

  Alicka Vašinová                                                     Martinka Kiseľová

  Starať sa o menších Ti pristane,                         Talentu máš veľa z neba,

  nech Ti to aj naďalej zostane.                             Využiť ho vieš, keď treba.

   

  Veronika Klasová                                                  Ninka Nerádová

  Jednotiek máš plnú žiacku,                                 Si majsterka - mažoretka,

  v škole si za dobrú žiačku.                                   Tebe patrí sláva všetka.

   

  Carmenka Kopiarová

  O Tebe to všetci vedia,

  recitácie Ti sedia.

   

  Veršíky spoločne tvorili:

  Mgr. Zuzana Tichá

  Veronika Šimkovičová

  Zuzana Doršicová

  Fotoalbum

 • Exkurzia v Zoologickej záhrade Bratislava

  Exkurzia v Zoologickej záhrade Bratislava

       Dňa 22.júna boli žiaci II.B a IV.A triedy našej školy so svojimi triednymi učiteľkami na exkurzii v Zoologickej záhrade Bratislava.

       Hlavnou činnosťou ZOO je chov a záchrana ohrozených druhov živočíchov. Žiaci mali možnosť vidieť 178 druhov rôznych živočíchov a 1016 exemplárov. Medzi najvzácnejšie zvieratá tejto ZOO patria adax núbijský, zubor európsky, nosorožec tuponosý, kulan turkménsky, hrošík libérijský, gibon zlatolíci, leopard cejlónsky, tamarín pinčí, útloň malý, kôň Przewalského a mnohé ďalšie.

       Príjemné chladnejšie počasie umožnilo žiakom zaslúžený oddych od každodenného učenia sa a počas prechádzky medzi zaujímavými expozíciami si prezreli pavilón šeliem pre levy juhoafrické, tigre (biela forma), jaguára amerického a leopardy cejlónske, pavilón primátov pre šimpanzy učenlivé a orangutany sumatrianske, terárium a exotárium s expozíciou surikát, tropických opičiek, leňochov, pásavcov a dvomi novými sladkovodnými akváriami, výbehy nosorožcov a kengúr, výbeh pre vlka eurázijského, výbeh zebier a žiráf, výbehy antilop a hrošíkov libérijských, prírodné jazerá plameniakov a pelikánov. Okrem zaujímavých expozícií si žiaci prezreli i Dinopark a krátky film v 3D kine.

       Z celodennej exkurzie sa žiaci vrátili domov síce unavení, ale s mnohými novými zážitkami a informáciami o zvieratách.

       Ďakujeme pani K. Búdovej a M. Nerádovej za doprovod žiakov počas exkurzie. 

  Mgr. Alena Pláštiková

  Fotoalbum

 • Divadelné žiacke predstavenie

  Divadelné žiacke predstavenie

       Dnešný deň nám okrem slniečka rozžiarili aj deti z divadelného krúžku Smajlík z Jakubova. Zahrali nám humorný príbeh o tučnom kocúrovi a nezbedných myšiach. Žiaci so zatajeným dychom sledovali príbeh, smiali sa na výmysloch myšičiek a nadšene tlieskali pri pesničkách, ktoré dopĺňali dej rozprávky!

       Ďakujeme divadelníkom za príjemný zážitok a želáme im veľa úspechov pri ich ďalšej tvorbe.

  PaedDr. Renáta Beneková

  Fotoalbum

 • Škola života - výchovný koncert

  Škola života - výchovný koncert

       Dňa 18.6.218 medzi žiakov našej školy zavítali Jaro Gažo a Radko Pažej z občianskeho združenia Škola života a pripravili pre žiakov 1. až 9. roč.v kultúrnom dome výchovný koncert „Ako zachrániť.“ A kto sú Jaro Gažo a Radko Pažej?

       Jaro Gažo - spevák skupiny Arzén aj novovzniknutej formácie OFF. Známy tiež ako muzikálový spevák z účinkovania nielen v Mestskom divadle v Žiline, ale aj na Novej scéne. Vidieť ste ho mohli v muzikáloch Na skle maľované, Hamlet, Cigáni idú do neba či Cirkus svet. V programe sa venoval spevu, hre na akustickú gitaru a sem-tam nepleche ;)

       Radko Pažej - profesionálny moderátor, ktorého hlas je známy nielen z rádia či TV. Vidieť ste ho mohli pri moderovaní rôznych spoločenských podujatí, ale taktiež pri hraní na bicie a perkusie v skupine AYA, skupine Tomáša Bezdedu, či novovzniknutej formácií OFF. Programom sprevádzal ako moderátor a občas si aj zabubnoval ;)

       Predstavenie bolo realizované prostredníctvom hovoreného slova a hudobných skladieb hraných naživo, doplnené obrazovou videoprojekciou. Chlapci si na pomoc pozvali „Maťku“, profesionálnu záchranárku, ktorá žiakom priblížila  všetko, čo je naozaj dôležité pri podávaní prvej pomoci. Vysvetlila, ako postupovať - od zavolania na tiesňovú linku prvej pomoci, cez inštrukcie, až k záchrane ľudského života. Výklad dopĺňali pesničky s videoprojekciou. Žiaci sa veľmi spontánne a aktívne zapájali do celého diania.  Mali možnosť aj prakticky vyskúšať, ako prebieha hovor na tiesňovú linku aj ako postupovať pri podávaní prvej pomoci.  Na záver si spoločne s Jarom Gažom zaspievali  pieseň  Lipová  lyžka  z muzikálu Na  skle  maľované.

       Malým aj veľkým sa koncert páčil a dúfame, že sa s účinkujúcimi stretneme aj na iných koncertoch.

  Mgr. Adriána Kiseľová

  Fotoalbum

 • ZŠ Florbal Games turnaj v Stupave Úspech! Naši chlapci bronzoví!

  ZŠ Florbal Games turnaj v Stupave Úspech! Naši chlapci bronzoví!

  V piatok 15. júna sa naše chlapčenské mužstvo starších žiakov v zložení: David Malík, Patrik Malík, Kevin Vrba, Martin Jánsky, Mário Brutvan, Marcel Šarközy, Matej Fejtl, zúčastnilo floorbalového turnaja v Stupave. Bol to 1. ročník ZŠ Florbal Games. Naši chlapci zohrali štyri zápasy. Stretli sa v zápasoch  s mužstvami ZŠ Stupava, ZŠ Sološnica, ZŠ Vajanského Modra a ZŠ Česká, Bratislava. Chlapci podali v každom zápase výborný výkon. Po celodennom snažení sa dočkali medailového ocenenia. Naše mužstvo získalo tretie miesto a boli ocenení bronzovými medailami.  Ďakujeme chlapcom za úspešnú reprezentáciu našej školy! Zároveň poďakovanie patrí aj pánovi učiteľovi Baboľovi za športovú prípravu našich žiakov! 

   

  Palína Janotková, Mgr.

  Fotoalbum  

 • Škola v prírode - návrat

  Milí rodičia, predpokladaný príchod detičiek je 15.6.2018 medzi 13.30 h a 14.00 h.

  Rozlúčková diskotéka 💃🕺

  Rozlúčková diskotéka

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria