• Nadpis

    •  

            Čas

      

                          

      

              Vyučovacia hodina                        Prestávka     

      

     1. hodina                8.00  -    8.45 h                             5 min.

      

     2. hodina                8.50   -   9.35 h                           10  min.

      

     3. hodina                9.45   -  10.30 h                          20 min.

      

     4. hodina             10.50   -   11.35 h                          10 min.

      

     5. hodina             11.45   -   12.30 h                           5 min.

      

     6. hodina             12.35   -   13.20 h                          5 min.

      

     7. hodina             13.25  -   14.10 h            

      

                                                                              smiley       smiley