• Nadpis

    • 2017/2018

          Naši žiaci pod vedením svojich pedagógov zaznamenali od začiatku školského roka 2017/2018 veľa úspechov v súťažiach vedomostných, literárnych, dramatických, športových i výtvarných na úrovni obvodných, okresných, krajských i celoslovenských kôl.

     Ján Melega, v kategórii starších žiakov 2. miesto, Cezpoľný beh v Malackách.

     Starší žiaci Ján Melega, Matej Fejtl, Mário Brutvan na 3. mieste zo zúčastnených ZŠ, Cezpoľný beh Malacky.

     22.9.2017, zbierka „Biela pastelka“, Diplom, poďakovanie od organizátora.

     Dávid Paradi,  III.A triedy, ocenená práca, výtvarná súťaž CVČ „Farebná jeseň“.

     Kolektív ŠKD I.A, ocenená práca „Ježko“, výtvarná súťaž CVČ „Farebná jeseň“.

     Knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave, žiaci 1. stupňa, kvíz, 2. miesto.

     10.11.2017, zbierka „Hodina deťom“,Diplom, poďakovanie od organizátora.

     Testovanie 5 – 2017

     Záložka do knihy spája školy, diplom za účasť v projekte.

     iBobor 2017/2018: v kategórii Drobci boli ocenení: Jakubko Filip Horáček, Jakubko Daniel Temer, Martinko Benek a Tomáško Višváder. V kategórii Bobríci najlepšie výsledky dosiahli: Monika Miškerniková, Adelka Pláštiková, Jurko Zvěřina a Vanesska Poláková.

     Okresného kola vo florbale v Stupave, 3. miesto, reprezentovali nás: Mário Brutvan, Ján Melega, Dávid Malík, Patrik Malík, Matej Fejtl, Martin Jánsky a Kevin Vrba.

     Pytagoriáda, postup do okresného kolaTemer Jakub, Vašinová Alica, Zvěřina Jiří.

                             Okresné kolo: Jakub Temer, úspešný riešiteľ, umiestnil sa na 5. mieste.

     Futsalový turnaj „Zažiar s nami“, Plavecký Štvrtok, 3. miesto, hráči: Marcel Šarközy, Marek Šušuk, Mário Brutvan, Enrico Toráč, Sebastián Polák, Stanislav Zeman, Gabriel Zeman a Patrik Pavol Marguš.

     Všetkovedko, medzi 30% najúspešnejších sa zaradili aj naši žiaci. Titul Všetkovedko školy získala Alicka Danielová z II.A, titul Všetkovedko získali Ninka Horváthová, Viktória Kňazeová, Jakub Horáček, Adrián Vašina, Jakub Temer, Martinka Kiseľová.

     Zúbkove pramene, obvodné kolo, ocenení: Jakub Filip Horáček - II. A - čestné uznanie v I. kategórii – próza, Lucia Nerádová - V. A - III. miesto v II. kategórii – poézia, Milan Pláštik - VII. A - III. miesto v III. kategórii – poézia.

     Jazykový kvet, Bratislava krajské semifinále, Maťka Kiseľová, Monika Miškerníková, Miška Beneková.

     Krajské kolo: Maťka Kiseľová  získala v I. kategórii 3. miesto a Monika Miškerníkova získala v II. kategórii 1. miesto a postup na celoslovenské finále.

     Celoslovenské kolo: Monika Miškerníková, úspešné 4. miesto.

     Agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR, literárna súťaž Múdra príroda 2017 – publikovaná práca v zborníku prác - Milanka Pláštika „Mravce“

     Testovanie 9 – 2018

     Futbalový turnaj McDonald´s cup, Láb, 3. miesto, Martinka Kiseľová, Viktória Olejková, Andrej Fejtl, Alexander Pilo, Alex Keszegh, Nikolas Baláž, Michael Marguš.

     Matematický kolkanmedzinárodná matematická súťaž. Najúspešnejší riešitelia:STREČANSKÁ Laura, MIKULKA Nikolas, MASARYKOVÁ Sofia, KISEĽOVÁ Martina, KORYCH Marko, DANIHELOVÁ Alica, MARTINEC  Zdenek, POLÁKOVÁ Veronika, OČENÁŠ Daniel, SITH Martin, VARGA Matej.  

     Turnaj priateľstva 2018 FRIKAS CUP, starší žiaci:M. Šarközy, P. Malík, G. Zeman, M. Fejtl, J. Melega, N. Zeman a E. Toráč, 2. miesto. 

     Turnaj priateľstva 2018 FRIKAS CUP, mladší žiaci:A. Pilo, A. Keszegh. A. Fejtl, F. Kňaze, B. Šimkovič, M. Marguš, P. Šarkózy a J. Malik, 3. miesto.

     Biologická olympiáda, okresné kolo, úspešní riešitelia: Martin Glašek - 4. miesto, teoreticko-praktická časť, kategória D,Filip Glajšek   - 8. miesto, teoreticko-praktická časť, kategória D, Stanislav Nechala - 1. miesto, projektová časť – projekt s posterom, kategória D.

     Súťaž „Na bicykli úspešne“, Láb, okresné kolo, zúčastnení žiaci:  V. Pavešicová, K. Tóčiková, M. Havlík a P. Marguš.

     Slávik Slovenska, školské kolo: získali prvé miesta v I.kategórii Laura Strečanská z I.A a v II. kategórii Sofia Gerenčerová z V.A, účasť v okresnom kole v CVČ Malacky.

     Okresné kolo v atletike na ZŠ Záhorácka Malacky, za našu školu nastúpili: Ján Melega, Nikolas Zeman, Enrico Toráč, Mário Brutvan.

     Stolnotenisový turnaj v rakúskom Gänserndorfe, za našu školu nastúpili: Jakub Daniel Temer, Filip Kňaze, Patrik Pavol Marguš, Jiří Zvěřina, Dominik Šišulák (osemfinále), Stanislav Pavešic, Lenka Valentová a Martin Jánsky (štvrťfinále).

     ZŠ Florbal Games turnaj v Stupave, chlapčenské mužstvo starších žiakov v zložení: David Malík, Patrik Malík, Kevin Vrba, Martin Jánsky, Mário Brutvan, Marcel Šarközy, Matej Fejtl, 3. miesto.

     Súťaž s pánom Smietkom, zber papiera, 3. miesto v regióne Záhorie.

     Literárnu súťaž "Príroda je život pre každého". Práca Dominiky Tomáškovej "Zachránený netopier" získala ocenenie poroty.

     Výsledky súťaží na úrovni školských kôl sú uverejnené na webovej stránke školy: http://zszahorskaves.edupage.org/.