90. výročie založenia našej školy

Navigácia

Počet návštev: 1661784

Kalendár

Mapa

PartneriEduPage

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 • Biela pastelka

  21. septembra podporte nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá bude aj tento rok prebiehať na našej škole.

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa a I.A šp triedy

  Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 2. stupňa a I.A šp. triedy Základnej školy, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves riaditeľské voľno dňa 20. septembra 2018 (štvrtok). Vyučovanie na 1. stupni bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

 • Slávnotné otvorenie školského roka 2018/2019

  Letné prázdniny sú nenávratne preč. Školská brána sa po prázdninách otvorila, aby do nej vošli všetci žiaci a s radosťou privítali nový školský rok.

  Žiaci, rodičia a hostia sa zišli na školskom dvore, aby po prvýkrát privítali našich najmenších. Prváčikov sprevádzali deviataci spolu s pani učiteľkou Boženou Višvaderovou. Prichádzali so svojou triednou učiteľkou Adrianou Kiseľovou a riaditeľkou materskej školy pani Jankou Soboličovou. Doprovod im robili usmievajúce sa mažoretky.

  Všetkým prítomným sa milo prihovorila pani riaditeľka školy PaedDr. Ivica Pupiková. Privítala všetkých žiakov, rodičov a hostí. Vo svojom príhovore popriala aj prváčikom veľa úspechov v školskej práci. Tiež rodičom zaželala dostatočné množstvo trpezlivosti, aby svoje deti podporovali a pomáhali im. Veľa úspechov v novom školskom roku prišiel zaželať aj starosta obce JUDr. Boris Šimkovič.

 • Školský rok 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi Vás pozýva na slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019, ktoré sa bude konať dňa 3. septembra 2018 o 9.00 h. v areáli školy. Prváčikovia so školskými taškami a žiaci 9. ročníka sa sústredia pred Materskou školou v Záhorskej Vsi o 8.30 h, odkiaľ sa slávnostne presunú do areálu základnej školy. Všetci žiaci si so sebou prinesú prezuvky.

  Oznámenie Školského klubu detí a Školskej jedálne pri ZŠ Záhorská Ves

  Dňa 3. septembra 2018 začína nový školský rok, a preto sa Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi na Vás obracia s možnosťou prihlásiť svoje dieťa do Školského klubu detí a Školskej jedálne pri základnej škole. Prihlasovanie bude prebiehať v budove školy u vychovávateľky ŠKD a vedúcej ŠJ 3.9.2018 od 9.30 do 10.30 h. Školský klub detí a stravovanie pre prihlásených žiakov bude zabezpečené od 4.9. 2018.

 • XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 v Prahe - aj naše pani učiteľky a Martinka sa zapojili

  Všesokolský slet je vyvrcholením telovýchovnej činnosti Sokolov hlavne formou verejných cvičení pre verejnosť. Býva to príležitosť pre stretnutie svetového sokolstva, spoločenská udalosť s radom doprovodných akcií. Tento rok bola zajímavosťou sletu skladba pre ženy a mužov, ktorá bola špeciálne vytvorená na počesť stého výročia založenia spoločnej republiky Čechov a Slovákov. Vznikala paralelene v Česku i Slovensku. Eště nikdy na slete nebola prezentovaná skladba dvoch štátov.

  Túto skladbu skoro rok poctivo nacvičovali aj naše dve kolegyne, pani učiteľka Ľubica Hájek a pani učiteľka Adriána Kiseľová. V prvých júlových dňoch potom túto skladbu spoločne so svojimi českými spolucvičencami predviedli na pražskom štadióne Eden Aréna.

 • Nadácia Volkswagen Slovakia - získali sme grant na projekt "Školská záhrada"!

  Cieľom projektu je doplnenie pracovného vyučovania a techniky o tzv. pestovateľské práce v školskej záhrade. Žiaci by sa mali naučiť ako pripraviť pôdu na výsadbu, ako si dopestovať zeleninu a ovocie, ako sa starať o životné prostredie. Pomocou aktivít ako hrabanie lístia, trhanie buriny, sadenie, okopávanie, zber naučíme žiakov zručnostiam potrebným na zadováženie si potravín z vlastných zdrojov a umožníme im zistiť, koľko naozaj stoja potraviny. Zároveň prispejeme k zveľadeniu okolia školy a tiež doprajeme žiakom pohyb, na aký nie sú zvyknutí. Zakúpené predmety budu využité aj na kreatívne krúžky. Týmto projektom prispejeme k rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania).

 • Súťaž s pánom Smietkom - 3. miesto. FCC - ekologický program pre školy

  Naša základná škola získala v súťaži s pánom Smietkom 3. miesto za vyzbieranie 10 690 kg zberového papiera v regióne Záhorie a juh Slovenska. Zároveň sme získali 3. miesto za vyzbieraný papier v prepočte na jedného žiaka - 56,56 kg. Súťaž organizuje FCC Environment.

 • Literárna súťaž - úspech Dominiky Tomáškovej!

  Mestská knižnica v Stupave organizovala literárnu súťaž "Príroda je život pre každého". Práca Dominiky Tomáškovej "Zachránený netopier" získala ocenenie poroty. Dominike blahoželáme a želáme veľa tvorivých síl a chuť sa zúčastniť aj v budúcom roku! Ďakujeme pani učiteľke Višvaderovej, ktorá svojich žiakov motivuje a podporuje! RŠ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria