Venujte svojim deťom 2%!

Navigácia

Počet návštev: 1407282

Kalendár

Mapa

Partneri


EduPage

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 •      Ochrana života a zdravia (OZO) sa v základných školách realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane.

 •      Žiaci špeciálnej triedy s pani učiteľkami sa v piatok 16.6.2017 zúčastnili exkurzie v neziskovej organizácii „Vstúpte", pre mentálne postihnutých klientov v Malackách.

       Po príchode na miesto nás hostitelia srdečne privítali a previedli po budove. Naším prvým zastavením bol suterén, kde bola chránená dielňa. Hlavným materiálom bola práca s hlinou, z ktorej ručne vyrábali keramické misky, dlaždice, anjelov a tabuľky na dom s popisným číslom. Tieto výrobky sa vypaľovali v keramickej peci. Na poschodí sa nachádzali šatne so skrinkami. Na každej skrinke bola fotografia klienta. V ďalšej časti sme vstúpili do krásnej bielej miestnosti s názvom Snoezelen. Tu sa nachádzala masážna posteľ, zrkadlá, svetielka, olejové stĺpiky a hrala relaxačno–meditačná hudba. Miestnosť slúži na zrakovú, sluchovú, ale aj psychickú relaxáciu. Chodby boli vyzdobené veľkými čierno-bielymi obrazmi. Na týchto obrazoch boli klienti zobrazení za známe osobnosti, ako je Jackie Sparrow a kráľovná Alžbeta II. Z týchto fotografií bol zhotovený kalendár. V hornej časti sme sa presunuli do krajčírskej dielne s názvom Kreatívna dielnička, kde sa zo zvyškov látky šijú zvieratá, ako sú mačičky, sliepočky a predmety so súčasnou tematikou. V dennej miestnosti maľujú na sklenené zaváraninové fľaše jesennú tematiku. Poháre môžu slúžiť na sušené hríby, slivky a bylinky. Naše dievčatá si vyskúšali výrobu náramkov. Chlapci sa porozprávali o futbale. Ponúkli nás občerstvením a dohodli sme sa na ďalšom stretnutí. Naša Andrejka im zaspievala a zatancovala. Naše deti boli obdarené krásnym hlineným srdiečkom ich vlastnej výroby.

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt indiáni kreslené

       Nebýva zvykom, aby deti prichádzali do školy vo večerných hodinách. A predsa sme to zažili. V piatok 16. 6. 2017 sa o 18.00 h otvorila pre deti škola. Namiesto školských tašiek s knihami si priniesli spacáky, deky, vankúšiky a dobrú náladu.

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gesto pre mesto

       Zapojili sme sa do programu Gesto pre mesto projektom: Zážitkové vyučovanie v školskom altánku. Úspech projektu závisí od hlasovania rodičov a priateľov školy, ktoré trvá do 30.6.2017. Hlasovať za náš projekt môžte na:

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt výkričník png

       Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov žiakom Základnej školy, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves riaditeľské voľno dňa 23. júna 2017.

 • Súvisiaci obrázok

       V piatok 9.6.2017 sa uskutočnilo v Kine Záhoran v Malackách vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťaží a olympiád v školskom roku 2016/2017. Ceny odovzdával primátor Malaciek Juraj Říha, hostia a predsedovia olympiád. Túto slávnostnú chvíľu spestril kultúrny program a pre deti bolo pripravené malé občerstvenie.
  Ocenenie získali : 
  - ŠKD v súťaži tvorivosti "Zázraky z odpadu"  za práce: "Strom"
                                                                                "Kaktus"
     Ceny prevzali druháci Filip Kňaze, Sofia Valentovičová, Matej Varga a tretiačky Lucia Brezinová a Viktória Olejková.
  - Vanesa Zemanová, VIII.A vo výtvarnej súťaži " Príroda okolo nás"
  - Stanislav Nechala, VI.A za 3. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády, Projekt s posterom, kategória D
  - Martin Glajšek, VI.A za 3. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády, Teoreticko-praktická časť, kategória D

  Všetkým oceneným a víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom školskom roku.

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kvet kreslený

       Riaditeľstvo ZŠ Záhorská Ves ďakuje pánovi Vladovi Bínovi, ml. za dar v podobe drevených hranolov, ktoré nám zatiaľ pomôžu riešiť havarijný stav stropu v suteréne pod telocvičňou.

 •      V stredu (7.6.2017) sa žiaci našej základnej školy zúčastnili stolnotenisového turnaja v Rakúsku. V Gänserndorfe sa stretlo celkovo 32 súťažiacich, medzi ktorými boli 6 naši žiaci: Martin Jánský, Lenka Valentová, Stanislav Pavešic, Patrik Pavol Marguš, Martinka Kiseľová a Matej Brezina.

 • Súvisiaci obrázok

       Žiaci prvého stupňa absolvovali praktický výcvik na mobilnom dopravnom ihrisku na školskom dvore. Pod vedením inštruktora si žiaci zopakovali význam dopravných značiek, pravidlá cestnej premávky. Inštruktor oboznámil žiakov s konkrétnymi dopravnými situáciami na križovatke, hlavnej ceste a kruhovom objazde. Vysvetlil žiakom, ako by sa mali správať na ceste, na chodníku a ako by mali používať dopravný prostriedok. Inštruktor rozdelil žiakov na dve skupiny. Chlapci boli chodci, ktorí sa snažili bezpečne prechádzať cez križovatku riadenú semaforom. Dievčatá jazdili na kolobežkách po hlavnej ceste, vedľajšej ceste a kruhovom objazde. Ihrisko bolo vybavené prenosnými dopravnými značkami, svetelným semaforom a rôznymi prekážkami.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria