90. výročie založenia našej školy

Navigácia

Počet návštev: 1714594

Kalendár

Mapa

Partneri
EduPage

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 • Pytagoriáda - školské kolo

  V dňoch 12. a 13. decembra na našej škole prebiehajú školské kolá Pytagoriády. Držíme palce!

 • Geografická olympiáda - školské kolo

  Výsledky Geografickej olympiády - školské kolo

  G kategória – 5. ročník ZŠ

  1. Kiseľová Martina

  2. Olejková Viktória

  F kategória – 6.,7. ročník ZŠ

  1. Pavešicová Veronika

  2. Polák Nikolas

  3. Meňhartová Ema

  E kategória – 8.,9. ročník ZŠ

  1. Glajšek Filip

  2. Kočišová Pavlína

  3. Polák Filip

  V stredu sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov druhého stupňa ZŠ. Žiaci si mali možnosť overiť svoje vedomosti z geografie a vyskúšať svoju šikovnosť s prácou s atlasom. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať vo februári 2019 v Malackách.

 • Naučme sa viac o vode - dostali sme grant!

  Vážená pani riaditeľka,

  touto cestou by som Vám rada oznámila, že Vaša škola bola odbornou komisiou vybratá pre grantovú podporu v rámci grantového programu Nadácie BVS Naučme sa viac o vode.

  S pozdravom

  Mgr. Slávka Vargová

  oddelenie PR a marketingu

  Nadácia BVS

 • Pozvánka na vianočnú besiedku

  Srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku spojenú s vianočnými trhmi v piatok 14.12.2018 o 15.30 h v telocvični našej základnej školy. V programe účinkujú Vám známe hviezdičky - vaše detičky. So sebou si prineste balíček dobrej nálady.

  Tešíme sa na Vás!

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  Súťaž v prednese povesti - Šaliansky Maťko

  Bola raz jedna krásna malá krajina – volala sa Slovensko. V tej malej krajine sa nachádza mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Tu sa zrodila v roku 1991 súťaž v prednese povesti. Získala si razom srdcia všetkých dobrých recitátorov. Témou recitovaného textu je slovenská povesť. V našej škole sa súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko stala tradíciou. Ani jeden rok nemôže uplynúť bez toho, aby sa žiaci 2. až 7. ročníka nenaučili jednu povesť, nevyskúšali si recitátorské schopnosti pred triedou a tí najlepší potom postúpili do školského kola. Práve 7. decembra si víťazi triedneho kola zmerali svoje recitátorské schopnosti v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci 2. a 3. ročníka, druhú žiaci 4. a 5. ročníka a tretiu žiaci 6. a 7. ročníka.

 • Exkurzia EDULAB a FabLab s TA3!

  Dňa 4.12.2018 sa žiaci VIII.A triedy a VII.A triedy zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Navštívili sme FabLab – Vedecký park UK, kde žiakom boli predvedené ukážky rôznych výrobných a manipulačných postupov, riadených CNC programom.

  Potom sme sa presunuli na Rigeleho ul. do sídla Neziskovej organizácie EDULAB, kde žiaci absolvovali ukážkovú hodinu Fenomény sveta, zameranú na tému “Vzduch”. Žiakov ukážky zaujali, aktívne spolupracovali a zostali im spomienky na prijemne strávený deň.

  V neziskovej organizácii EDULAB mali okrem našej školy aj ďalšiu návštevu, a to filmový štáb televízie TA3, výsledok ich práce nájdete v priloženom linku. :)

 • Mikulášske doobedie

  Vitaj, vitaj Mikuláš, co v batohu pro nás máš?

  Cukríky i čokoládky a či dáky perník suadký?

  Ceuý rok sme posúchali, aj uši si umývali.

  Žáden z nás sa nebiu veru, na kolene nemjeu dzíru.

  Tak jak sme slúbili, šeci sme sa lúbili.

  Friško, friško rozbal vrece, nikto z nás už čekať nesce.

  Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou - Dávať a nečakať dar. Taký je hlavný zmysel sviatku svätého Mikuláša, biskupa, ktorý pripadá na 6. decembra. Na tento sviatok sa tešia najmä deti, pre ktoré je deň sv. Mikuláša symbolom sladkostí, ovocia a iných darčekov. Na jeho návštevu sa tešili aj naše deti a rôznymi básničkami a pesničkami ho privolali. Prišiel, rozžiaril deťom očká a priviedol so sebou aj svojich pomocníkov anjela a čertov. Najprv sa spýtal, či žiaci poslúchali, ktoré z detí neposlúchalo, toho razom strčil do svojho obrovského vreca – Vrece pre neposlušné deti. Priniesol so sebou aj obľúbené balíčky sladkostí. Najprv si vypočul od každej triedy koledu a potom nadeľoval.

 • Falck - Kurz prvej pomoci

  Projekt „Záchrana som ja“

  V rámci tohto projektu až 50 najlepších kolektívov mohlo vyhrať pre svoju školu automatický externý defibrilátor, kurz prvej pomoci pre pedagógov a ukážky prvej pomoci pre celý 1. stupeň ZŠ.

  Našej škole sa vyhrať podarilo! Preto bola streda 5.12.2018 pre prvý stupeň a pedagógov nevšedná a zaujímavejšia než obvykle. Navštívili nás totiž záchranári so svojím kamarátom vtákom Falkom! Za prítomnosti záchranárov a ich pána riaditeľa Divízie Healthcare Stredná a Východná Európa Krzysztofa Kmiecika, pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča, našej pani riaditeľky PaedDr. Ivice Pupikovej a pani učiteliek prvého stupňa, spolu so svojimi žiakmi, bola v úvode a spoločnom zahájení programu štvrtákom vyslovená vďaka za ich snahu a úspech pre školu a pani riaditeľke bol odovzdaný automatický externý defibrilátor (AED).

 • Záchrana som ja - vyhrali sme!

  Projekt „Záchrana som ja“

  V októbri sa žiaci IV.A zúčastnili druhého ročníka projektu neziskovej organizácie Falck a Nadácie Allianz „Záchrana som ja“ určeného pre triedne kolektívy žiakov 1. stupňa. Do súťaže zaslali publikáciu (knižku) s príbehmi a ilustráciami tematicky zameranými na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách tak, ako vidia tému svojimi očami.

  „Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi“, hovorí za Falck neziskovú organizáciu jej riaditeľka Jana Mračnová. „Poslaním Nadácie Allianz je prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov a teda aj deti. Práve preto je nám bezpečnosť na cestách a téma prvej pomoci tak blízka“, hovorí za Nadáciu Allianz jej hovorkyňa Lucia Muthová.

 • Vianočné tvorenie

  Vianočné tvorenie

  So žiakmi III.A triedy sme sa pripravovali na vianočnú atmosféru a vyrábali sme svietniky na vianočné trhy. Poďakovať by som chcela p. Katke Budovej za floristické potreby, ktoré deťom podarovala. Výrobky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  Mgr. Ľubica Hájek

  Fotoalbum

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria