• Ukončenie školského roka 2019/2020
     • Ukončenie školského roka 2019/2020

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí rodičia a milí žiaci,

      dnes zamávame poslednému dňu netradičného školského roka 2019/2020.

      Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia,

      s náročnou situáciou a s problémami s ňou súvisiacimi ste sa vysporiadali výborne. Profesionálne ste zvládli vyučovanie online, náročnejšiu prípravu na vzdelávanie, spoluprácu a komunikáciu s rodičmi a ukázali ste všetky svoje schopnosti, zručnosti, kreativitu pri dištančnom vzdelávaní svojich žiakov.

    • Rozlúčka s pánom farárom
     • Rozlúčka s pánom farárom

      Dôstojný pán otec Marián,

      prihováram sa k Vám za našich žiakov, rodičov, za Vašich kolegov.

      Matka Tereza povedala: „Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“

      Pred piatimi rokmi prišiel do našej školy vzácny člen našej veľkej školskej rodiny, ktorý si nás svojím láskavým úsmevom a pracovitosťou rýchlo získal.

    • Naši štvrtáci sa lúčili s 1. stupňom základnej školy
     • Naši štvrtáci sa lúčili s 1. stupňom základnej školy

      Stojíme tu v tejto chvíli,

      aby sme sa rozlúčili.

      Aby sme vám povedali,

      ako sme vás radi mali.

      Začali sme chodiť - do tej našej školy,

      keď sme ešte malí prváčkovia boli!

      Ako rôčky ubiehali,

      štvrtáci sa z nás už stali.

      Trochu sme už podrástli!

      Aj krídelká nám narástli.

      Ale jedno dobre vieme,

    • Pomôcky pre prváka v školskom roku 2020/2021
     • Pomôcky pre prváka v školskom roku 2020/2021

      Objednané po zaplatení príspevku 15 €:

      Moje prvé čiary, Písmenká - moji kamaráti - súbor predpisových zošitov

      Matematika pre prvákov 1. časť + 2. časť

      Zbierka úloh pre prvákov

      Číselko

      BUSY BEE - pracovný zošit - anglický jazyk

      Pomôcky, ktoré treba zakúpiť:

      • zošit 511 s pomocnou linajkou - 2 ks

  • Partneri

   • Obec Záhorská Ves
   • Na prípravu chutného jedla nám kvalitné potraviny za dostupné ceny, spoľahlivo dodáva firma
   • Zborovňa
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 2. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Štvrtáci sa lúčili s 1. stupňom
   • Naši deviataci
   • Nadácia Volkswagen - realizácia projektov!
   • Oceňovanie žiakov
   • Sme v škole
   • Galéria vďaky
   • Solidarita a spolupráca medzi generáciami
   • Deň Zeme
   • Záchrana osôb z vodnej hladiny