90. výročie založenia našej školy

Navigácia

Počet návštev: 1448692

Kalendár

Mapa

Partneri
EduPage

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 • Súvisiaci obrázok

       „Veľa šťastia, zdravia!...“ tieto slová piesne znejú pri oslavách narodenín. Zneli aj v telocvični základnej školy, keď prišla na scénu torta pre oslávenkyňu. Pýtate sa, kto bol oslávenkyňa? Prezradíme Vám. Naša škola oslavuje 90. narodeniny!

       Pri tejto príležitosti riaditeľstvo školy spolu so svojimi učiteľmi a zamestnancami vystrojili milej oslávenkyni krásnu oslavu. Pozvaní boli dlhoroční riaditelia, učitelia a zamestnanci tejto školy. Medzi pozvanými nechýbali predstavitelia obce, partneri a sponzori našej školy.

 • Súvisiaci obrázok

       Prvý októbrový týždeň sa v našej škole niesol v znamení  tekvicového tvorenia.  Každé ráno sa v rukách detí, rodičov, starých rodičov objavovali noví tekvicoví návštevníci školy - malí, veľkí, strapatí, vyčesaní, tekvičkové víly, čerti, bosorky, strašidielka od výmyslu sveta. Tvorenie a vyrezávanie prebiehalo i v škole pod vedením pani učiteľky Pláštikovej.

       Do vyhlásenej súťaže vo vyrezávaní tekvicových strašidielok sa zapojilo veľa detí 1. stupňa a nesklamali ani šiestaci.Tekvičkové výtvory zdobili celý týždeň chodby našej školy, dotvorili výzdobu školy k oslave jej 90-tky a v pondelok sme výstavku preniesli na školský dvor, aby mohli prichádzajúci  i okoloidúci obdivovať šikovné ruky detí a rodičov.            

 •      

       Dňa 29.9. 2017 sa žiaci našej školy, triedy VI.A a VII.A zúčastnili 11. ročníka festivalu vedy na Slovensku, ktorý sa konal v Bratislave. Bolo nám ukázané, vyskúšané, ako využívame denne tisícky výsledkov vedy a inovácií, akým je napríklad ranný budík alebo zhasnutie večernej lampy. Mali sme možnosť ochutnať koláčiky vyrobené z červíkov, vidieť neskutočné množstvo pokusov, dozvedieť sa množstvo nových informácií a ako najväčší zážitok pre deti bolo stretnutie s youtuberom  Asimisterom, s ktorým súťažili a vyhrali úžasné ceny.

 •      V poslednú septembrovú sobotu sme sa vydali na turistický pochod na Plavecký hrad. Tento výlet bol obohatený o jazdu Záhoráčikom, vláčikom, ktorý mal od apríla do konca septembra obnovenú trasu zo Záhorskej Vsi cez Zohor až do Plaveckého Podhradia.

       Práve Plavecké Podhradie si naši žiaci vybrali ako cieľovú stanicu, keďže ich výstup na Plavecký hrad sa začínal práve tam. Deti bažiace po zážitku aj v sobotu vstávali skoro ráno, aby stihli odchod Záhoráčika o 8.20 h zo stanice v Záhorskej Vsi. Vláčik ich po vyše hodiny jazdy dopravil do Plaveckého Podhradia, odkiaľ sa neúnavne a s veľkou chuťou vybrali na vrch Pohanská, na ktorej stojí Plavecký hrad.

 •         Žiaci prvého stupňa sa dňa 29.9.2017 (piatok) zúčastnili školského výletu, kde spoznali zaujímavé miesta na Záhorí.

       Najprv sa  zastavili v okrajovej časti malebnej obce Prietrž – Podhorí, ktorá už na prvý pohľad upútala prekrásnou prírodou s roztrúsenými gazdovstvami pripomínajúcimi kopanice. V jednom z domčekov sa ukrývala Papiernička Petrus – ojedinelá manufaktúra na ručne vyrábaný papier, ktorá bola na území Slovenska obnovená po viac ako storočnej prestávke. Žiaci sa v teoretickej časti dozvedeli históriu vzniku papiera z obdobia prvých civilizácií až po súčasnosť, ako aj špecifiká výroby ručne vyrábaného papiera Petrus. V praktickej časti prehliadky boli žiaci priamo vo výrobni papiera, kde im bol vysvetlený a ukázaný technologický postup ručne vyrábaného papiera. Na záver si každý žiak vlastnoručne vyrobil svoj papier s prímesou lupienkov a drobných kvietkov.

 •      Dňa 28.9.2017 (štvrtok) sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v Bratislave. Navštívili Dopravné múzeum, v ktorom mohli uvidieť LÉGIOVLAK (legionársky vlak).

       Československé légie vytvorili v období prvej svetovej vojny hlavne zajatci rakúsko-uhorskej armády – Česi a Slováci, ktorí sa rozhodli dobrovoľne bojovať proti ústredným mocnostiam. Významný podiel na sformovaní tohto revolučného vojska mal Milan Rastislav Štefánik. Počas pôsobenia légií ich radmi prešlo približne 71 tisíc dobrovoľníkov, z toho asi 6 tisíc Slovákov. V československých légiách v Rusku nachádzame viacerých významných predstaviteľov predvojnového slovenského politického a kultúrneho života. Pôsobili v nich napríklad Janko Jesenský, Jozef Gregor Tajovský, Vladimír Hurban a ďalší.

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt výkričník png

       Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov žiakom Základnej školy, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves riaditeľské voľno dňa 6. októbra 2017.

 •           Tento rok, tak ako aj minulý, sa naša škola 22. septembra pripojila do celosvetovej iniciatívy „Európsky týždeň športu“  realizáciou mnohých pohybových a športových aktivít.

    Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tento rok si pripomenieme jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

 • Biela pastelka

  je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria