90. výročie založenia našej školy

Navigácia

Počet návštev: 1614720

Kalendár

Mapa

PartneriEduPage

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 • Literárna súťaž - úspech Dominiky Tomáškovej!

  Mestská knižnica v Stupave organizovala literárnu súťaž "Príroda je život pre každého". Práca Dominiky Tomáškovej "Zachránený netopier" získala ocenenie poroty. Dominike blahoželáme a želáme veľa tvorivých síl a chuť sa zúčastniť aj v budúcom roku! Ďakujeme pani učiteľke Višvaderovej, ktorá svojich žiakov motivuje a podporuje! RŠ

 • Súťaž s pánom Smietkom - 3. miesto. FCC - ekologický program pre školy

  Naša základná škola získala v súťaži s pánom Smietkom 3. miesto za vyzbieranie 10 690 kg zberového papiera v regióne Záhorie a juh Slovenska. Zároveň sme získali 3. miesto za vyzbieraný papier v prepočte na jedného žiaka - 56,56 kg. Súťaž organizuje FCC Environment.

 • Koncoročná exkurzia v Holíči

  Posledný diktát. Posledné skúšanie. Vypísané pero. Vysvedčenie. Po poslednom zvonení v školskom roku sme sa všetci zamestnanci našej základnej školy vybrali na slávnostný obed. Spojili sme ho aj s exkurziou. Mesto Holíč bolo v minulosti významným mestom na križovatke obchodných ciest. Stojí tu impozantný zámok, ktorý je krásny, ale potrebuje obnovu. Hladní sme sa usadili v miestnom pivovare WYVAR. Po dobrom obede sme si pivovar prezreli a dozvedeli sme sa ako sa varí zlatistý mok. V priľahlom lese sme objavili veterný mlyn. Po príjemne strávených chvíľach sme sa rozišli na zaslúženú dovolenku. Oddýchnuť si a načerpať sily do nového školského roka.

 • Vyhodnotenie školského roka

  V piatok ráno do otvorenej školskej brány kráčali krásne vyobliekaní školáci a školáčky. Prišli si pre svoju "výplatu". Vysvedčenie už na nich čakalo v triedach. No najskôr sme sa zhromaždili v telocvični na slávnostnom ukončení školského roka. Už každoročne takto slávnostne oceňujeme úspechy našich žiakov. V rezkom tanečnom úvode vystúpili naše žiačky, ktoré sú mažoretkami súboru Merci. Slávnosť zahájila pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková, ktorá privítala pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča, pána farára Mariána Libiča a predsedníčku ZRŠ pani Ing. Luciu Kňazeovú Beňovú, žiakov, učiteľov, zamestnancov školy a rodičov. Po privítaní sa prítomným prihovoril starosta obce . Poďakoval pani riaditeľke za jej prácu na riadení a zveľaďovaní školy. Zároveň poďakoval za prácu pedagógom a všetkým správnym zametnancom školy. Poprial žiakom pekné a bezpečne prežité prázdniny. Pani riaditeľka vo svojom príhovore zhodnotila odchádzajúci školský rok. Srdečne poďakovala učiteľom a všetkým zamestnancom školy za ich prácu a pristúpila k oceňovaniu žiakov. Žiaci boli ocenení za výborný prospech, úspešnú a vzornú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach školských, okresných, krajských a aj celoslovenských kôl. Ocenení boli jednotlivci, ale súťaže prebiehali aj medzi kolektívami tried. O najkrajšiu triedu, o najlepšiu dochádzku, o najkrajšie políčko a v zbere papiera. Každý ocenený žiak dostal diplom a darček. Kolektívy dostali za odmenu balíčky so sladkosťami. Špeciálnu cenu za usilovnosť do

 • Clipperton - divadelné predstavenie Rumcajs

  Na záver školského roka sme pozvali k nám opäť divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Chceli sme našim žiakom dať darček za ich celoročné úsilie v škole. Divadelné predstavenie o zbojníkovi Rumcajsovi navodilo dobrú náladu v našej telocvični. Vtipný dej obohatený o veselé pesničky vyvolával vlny smiechu. Herci svojim výkonom zaujali nielen tých najmenších, ale aj žiakov 2. stupňa. Žiaci mali možnosť spoznať nebojácneho obuvníka, neskôr zbojníka, ktorý svojím humorom a spravodlivosťou prekonal trojhlavého draka a spoznal sa so svojou milou Mankou.

 • Vyhodnotenie olympiád

  Vo štvrtok 21.6.2018 sa uskutočnilo v Kine Záhoran v Malackách vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťaží a olympiád v školskom roku 2017/2018. Ceny odovzdával zástupca primátora Malaciek Ing. Milan Ondrovič, hostia a predsedovia olympiád. Túto slávnostnú chvíľu spestrilo gymnastické a spevácke vystúpenie.

  Ocenený bol:

  Biologická olympiáda, kategória D :

  Stanislav Nechala, VII.A - 1. miesto

  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov .

  Mgr. Renáta Nechalová

  Fotoalbum

 • Škola v prírode

  Týždeň v prekrásnom tichom prostredí Oravskej vrchoviny, Oravských Beskýd a Podbeskydskej vrchoviny strávili deti prvého stupňa našej základnej školy v rámci školy v prírode. Zavítali spolu so svojimi pani učiteľkami Zuzkou Tichou, Zuzkou Doršicovou a pani vychovávateľkou Veronikou Šimkovičovou do obce Novoť do miestneho Agropenziónu, aby spoznali a objavovali krásy ďalekej Oravy. Klasické školské lavice a triedy vymenili za učenie na lúke, v lese, na farme, spoznávali nové miesta, pamätihodnosti, ľudí, zvyky a tradície oravského regiónu.

 • Exkurzia v Zoologickej záhrade Bratislava

  Dňa 22.júna boli žiaci II.B a IV.A triedy našej školy so svojimi triednymi učiteľkami na exkurzii v Zoologickej záhrade Bratislava.

  Hlavnou činnosťou ZOO je chov a záchrana ohrozených druhov živočíchov. Žiaci mali možnosť vidieť 178 druhov rôznych živočíchov a 1016 exemplárov. Medzi najvzácnejšie zvieratá tejto ZOO patria adax núbijský, zubor európsky, nosorožec tuponosý, kulan turkménsky, hrošík libérijský, gibon zlatolíci, leopard cejlónsky, tamarín pinčí, útloň malý, kôň Przewalského a mnohé ďalšie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria