• Aj úspechy našich žiakov zviditeľňujú Záhorskú Ves

    • Naši žiaci pod vedením svojich pedagógov zaznamenali od začiatku školského roka 2015/2016 veľa úspechov v súťažiach vedomostných, literárnych, dramatických, športových i výtvarných na úrovni obvodných, okresných, krajských i celoslovenských kôl.

     Mário Brutvan, VI.A, 1. miesto v obvodnom kole cezpoľného behu v Malackách.

     Marko Bartalský, IV.A, Farebná jeseň, ocenená výtvarná práca, CVČ Malacky.

      Futbalový tím starších žiakov: Dominik Baláž, II. šp., Samuel Kováč, VIII.A, Peter Herák, IX.A, Patrik Malík, VII.A, Jozef Zeman, IX.A, Martin Jánsky, VII.A, Kristián Višvader, IX.A, Matej Fejtl, VII.A, Gabriel Zeman, II. šp., Enrico Toráč, VI.A, Nikolas Zeman, II. šp., Samuel Nerád, IX.A, Dávid Malík, VII.A, Mário Brutvan, VI.A, Dominik Zámečník, VII.A, 2. miesto v Obvodnom kole futbalového turnaja COCA – COLA cup.

      Basketbalový tím starších žiakov: Dávid Malík, VII.A, Kevin Vrba, VII.A, Matej Fejtl, VII.A, Samuel Kováč, VIII.A, Jozef Demeter, VIII.A, Jozef Zeman, IX.A, Samuel Nerád, IX.A a Dominik Baláž, II.šp. - Cena fair play v Obvodnom kole basketbalového turnaja v Malackách.

     Viktória Kaderová, IX.A, laureátka XXIX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2015 – vlastná tvorba.

     Emka Meňhartová (IV.A) a Filip Glajšek (V.A) – úspech v medzinárodnej informatickej súťaži iBobor.

     Strieborný diplom našej škole v 3. ročníku celoslovenskej súťaže „Hovorme o jedle“.

     Čestné uznanie našej škole v celoslovenskej súťaži „Olympijské festivaly Slovenska 2015“.

      Rybársky krúžok získal Špeciálnu cenu vo varení halászlé.

     Testovanie 5-2015 - Priemerná úspešnosť našej školy (v %): MAT 66,94, SJL 80,20; priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %): MAT 61,99; SJL 66,62.

     Lucia Nerádová, III.A, Čestné uznanie v okresnom kole 23. ročníka súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

     Lucia Brezinová, II.A, Veronika Klasová, II.A, Carmen Kopiarová, II.A, Nina Nerádová, II.A, Alexandra Noseková, II.A, Viktória Olejková, II.A, Adela Pláštiková, II.A, Damián Slovák, II.A, Adam Šišulák, II.A, Alica Vašinová, II.A, Lucas Zábojník, II.A, Stanislav Nechala, V.A, získali titul Všetkovedko v celoslovenskej súťaži, v ktorej žiaci „všetko vedia“.

      Žiaci V.A triedy získali 2. miesto v Bratislavskom kraji v celoslovenskej informatickej súťaži „Hravo ži zdravo“.

     Kamila Tóčiková, IV.A, ocenená literárno-výtvarná práca v rámci celoslovenskej súťaže „Čitateľský oriešok“.

     Christian Schneider, IX.A, 1. miesto s literárnou prácou – „Čo pre mňa znamená rodina“, organizátor CPPPaP Malacky.

     Viktória Kaderová, IX.A, Andrej Lapčík, VII.A – úspešní riešitelia okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

      Medzinárodný projekt „Európa v škole“, v ktorom sme opäť zaznamenali významné úspechy:

     Amanda Danielová, VI.A, ocenená literárna práca s postupom do celoslovenského kola,

     Nina Strakošová, VIII.A, ocenená výtvarná práca s postupom do celoslovenského kola,

     Špeciálna cena CVČ udelená za súbor multimediálnych prác týchto žiakov: Stanislav Nechala, V.A, Pavlína Kočišová, VI.A, Alexander Annuš, VII.A, Andrej Lapčík, VII.A, Tomáš Földeši, VII.A, Sabina Zámečníková, VIII.A, Michal Zeman, VIII.A, Nikola Machovičová, IX.A.

     Ema Meňhartová, IV.A, úspešná riešiteľka okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda.

     Lucia Nerádová, III.A, 3. miesto v obvodnom kole 62. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

     Matej Brezina, III.A, Čestné uznanie v obvodnom kole 62. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

      Futbalový tím mladších žiakov: Kevin Vrba, VII.A, Gabriel Zeman, I.šp., Stanislav Zeman, I.šp., Mário Brutvan, VI.A, Enrico Toráč, VI.A, Marek Šušuk, VI.A, Denis Zámečník, IV.A, 1. miesto v Obvodnom kole futbalového turnaja Dôvera – školský pohár s postupom do okresného kola.

     Výsledky súťaží na úrovni školských kôl sú uverejnené na webovej stránke školy: http://zszahorskaves.edupage.org/.

     PaedDr. Ivica Pupiková