Venujte 2% z dane vašim deťom! Ďakujeme!

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A šp Triedny učiteľ Mgr. Iveta Gombárová
I.A Triedny učiteľ Mgr. Adriána Kiseľová
II.A Triedny učiteľ Zuzana Doršicová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Hájek
III.B Triedny učiteľ Veronika Šimkovičová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Tichá
V.A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Časnochová
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Dávid Malík
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Pavlína Janotková
VIII.A Triedny učiteľ Ing. Nikolaj Nechev
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Božena Višvaderová

© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria