Venujte 2% z dane vašim deťom! Ďakujeme!

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Zuzana Doršicová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Hájek
II.B Triedny učiteľ Mgr. Adriána Kiseľová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Tichá
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Alena Pláštiková
V.A Triedny učiteľ PaedDr. Renáta Beneková
VI.A Triedny učiteľ Bc.Kristína Vicenová
VII.A Triedny učiteľ Ing. Nikolaj Nechev
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Božena Višvaderová
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Michal Baboľ
I.A šp Triedny učiteľ Mgr. Iveta Gombárová

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria