• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Ďakujeme!

    Blahová Lýdia

    Bobáková Mária

    Božic Biljana

    Božic Marko

    Časnochová Lucia

    Danihelová Anna

    Danihelová Darina

    Daráž Rudolf

    Doršicová Zuzana

    Janotka Ľuboš

    Janotková Pavlína

    Kiča Ladislav

    Kiseľová Adriána

    Klasová Jana

    Korych Jaroslav

    Korychová Katarína

    Kráner Ferdinand

    Látal Zuzana

    Lébrová Dagmar

    Lučánska Jana

    Malík David

    Malík Dávid

    Meszárošová Zdenka

    Nechev Nikolaj

    Pavešic Stanislav

    Petráš Peter

    Polák Peter

    Pupiková Ivica

    Ruckerová Iveta

    Schneiderová Martina

    Sith Martin

    Slobodníková Veronika

    Šimkovičová Veronika

    Šišulák Marián

    Šittenhelm Miroslav

    Tichá Zuzana

    Uhrincová Magdaléna

    Valentovič Peter

    Valentovičová Mária

    Višváder Anton

    Višvader Patrik

    Višvaderová Božena

    Višvaderová Kateřina

    Vorobjov Jurij

     

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy

     

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole v Záhorskej Vsi
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hlavná 31, 90065 Záhorská Ves
   Právna forma: Nezávislé dobrovoľné združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42128722
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole v Záhorskej Vsi
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hlavná 31, 90065 Záhorská Ves
   Právna forma: Nezávislé dobrovoľné združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42128722
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole v Záhorskej Vsi
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hlavná 31, 90065 Záhorská Ves
   Právna forma: Nezávislé dobrovoľné združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42128722
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.