• Záchrana som ja - vyhrali sme!
     • Záchrana som ja - vyhrali sme!

     • Projekt „Záchrana som ja“

      V októbri sa žiaci IV.A zúčastnili druhého ročníka projektu neziskovej organizácie Falck a Nadácie Allianz „Záchrana som ja“ určeného pre triedne kolektívy žiakov 1. stupňa. Do súťaže zaslali publikáciu (knižku) s príbehmi a ilustráciami tematicky zameranými na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách tak, ako vidia tému svojimi očami.

      „Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi“, hovorí za Falck neziskovú organizáciu jej riaditeľka Jana Mračnová. „Poslaním Nadácie Allianz je prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov a teda aj deti. Práve preto je nám bezpečnosť na cestách a téma prvej pomoci tak blízka“, hovorí za Nadáciu Allianz jej hovorkyňa Lucia Muthová.

      Až 50 najlepších kolektívov vyhralo pre svoju školu automatický externý defibrilátor, kurz prvej pomoci pre pedagógov a ukážky prvej pomoci pre celý 1. stupeň ZŠ. MEDZI NIMI AJ NAŠA ŠKOLA! Na štvrtákov sa v tomto roku už druhýkrát usmialo šťastie. A že zaslúžene, sa môžete presvedčiť na vlastné oči vo fotoalbume.

      Mgr. Zuzana Tichá

    • Príbeh hudby - projekt RTVS
     • Príbeh hudby - projekt RTVS

     • V priamom prenose sme sledovali výnimočný vzdelávací koncert Príbeh hudby. Vysielaný bol z koncertnej sály slovenského rozhlasu. Pripravil ho Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS. Na koncerte sa popri chlapčenskom zbore predstavil SOSR, sólisti Slávka Zámečníková (soprán), Jakub Gubka (barytón) a Marek Štrbák (organ). Dirigentom, moderátorom a autorom celého podujatia bol zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru, Gabriel Rovňák ml. Dozvedeli sme sa, ako asi znela praveká hudba, aký je rozdiel medzi hudbou klasicizmu a romantizmu, ako znie 40-hlasný spev, ale aj ako vyznať prostredníctvom hudby lásku.

      Hudba je mocná čarodejka. Pomáha nám v každodennom živote. Dnes už viac hudbu počúvame, lebo to so sebou priniesla technika. Naše babičky a dedkovia a možno aj rodičia si ešte veľa spievali. Pri práci, ale veľa aj vo voľnom čase. Dajme hudbe a spevu šancu a rozozvučme svoje hrdlá.

      Pavlína Janotková, Mgr. 

    • Lampiónový sprievod
     • Lampiónový sprievod

     •      Dňa 8.11.2018 sa uskutoční lampiónový sprievod, ktorého začiatok bude o 17.30 h v areáli školy. Tak ako po minulé roky aj tentokrát sa prejdeme s lampiónmi zo školy na hrádzu za obecným úradom, kde vypustíme lampióny šťastia.

          Pri obecnom úrade Vás bude čakať občerstvenie, ktoré pripravia naši hasiči. Pochutnať si môžte na palacinkách, hot dog-u, čaji a varenom vínku. 

           Príďte vdýchnuť atmosféru jesenného podvečera a svietiacich lampášikov. 

    • Pripomenuli sme si 100. výročie vzniku ČSR - rozhlasovou reláciou
     • Pripomenuli sme si 100. výročie vzniku ČSR - rozhlasovou reláciou

     • Rozhlasovou reláciou sme si pripomenuli významnú historickú udalosť. 100. výročie vzniku prvej Českolsovenskej republiky, spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pripomenuli sme významné osobnosti - prvého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, generála Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša. Pripomenuli sme si významné dátumy. Dňa 28. októbra bola vyhlásená nezávislosti Československa. Dňa 30. októbra bola prijatá Deklarácia slovenského národa v Martine, ktorou sa slovenský národ prihlásil k spoločnej novovzniknutej Československej republike. Rozhlasovú reláciu pripravil pán učiteľ Dávid Malík. Storočné jubileum je vhodnou príležitosťou pripomenúť si významné medzníky v našej histórii.

    • Aj Ty v IT
     • Aj Ty v IT

     •     LEGO robotický workshop

           "Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012. V dobe, keď počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo "atakoval" 3 % - 5 % z celkového počtu študentov týchto škôl. Ich počet sa dal prakticky spočítať na prstoch jednej ruky. Navyše sme často počúvali informácie o chýbajúcich IT odborníkoch a samostatnou kapitolou boli (a stále sú) chýbajúce ženy v IT sektore. Preto sme sa rozhodli zmeniť to." (Aj Ty v IT)

          Občianske združenie Aj Ty v IT oslovilo našu školu a ponúklo spoluprácu v horeuvedenej problematike. LEGO robotický workshop absolvovali dňa 25.10.2018 žiačky 7. - 9. ročníka pod vedením lektora, Mgr. Pavel Petrovič, z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

          V praktickom workshope si každá dvojica poskladala mobilného inteligentného robota. Vyskúšala si, ako také roboty vnímajú okolitý svet, ako sa dajú riadiť, ako sa dajú programovať a rôzne správania aj naprogramovala. Dozvedeli sa tiež o tom, ako sa môžu problematike robotov venovať podrobnejšie a zapojiť sa do rôznych aktivít.

           Naše dievčatá boli veľmi šikovné a veríme, že sa nám podarí opäť vybaviť taký zaujímavý a podnetný workshop aj pre ostatných žiakov.

      Fotoalbum

    • Posedenie so starými rodičmi v škole
     • Posedenie so starými rodičmi v škole

     • „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
      Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
      podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
      keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
      Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

       

      Mesiac október bol v roku 1990 vyhlásený Organizáciou spojených národov za Mesiac úcty    k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Všetci však veľmi dobre vieme, že       na prejavenie úcty a pozornosti nestačí deň ani mesiac, pretože hodnotu, krásu, múdrosť      a potrebu seniorov je treba preukázať dennodenne pri každodennom stretnutí. Vedieme       k tomu i najmladšiu generáciu - mať úctu a vážiť si múdrosť staroby. Pravidelne pripravujeme v škole pre starkých spoločné posedenie pri kultúrnom programe,   malom občerstvení          v družnej debate, ako to bolo kedysi a ako je to dnes. Aj v tomto školskom roku naše školské detičky potešili svojich starkých spevom, piesňami, tančekmi, hrou na flautách, divadielkami, básňami a samozrejme vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Starkí odmenili svojich vnúčikov a vnučky vrúcnym úsmevom, teplým pohladením, slovami vďaky. Prajeme všetkým starkým, aby ich ďalšie dni boli pretkané láskou, úctou, pozornosťou a vďakou svojho okolia.      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli koláčikmi a slaným pečivom k občerstveniu.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Návšteva v Jeseni života
     • Návšteva v Jeseni života

     •  

      Deň starých rodičov vznikol na podnet Američanky Marian Lucille Herndon McQuade, ženy v domácnosti, matky 15 detí a starej matky 40 detí. Kampaň za ustanovenie tohto sviatku začala v roku 1970 a v roku 1973 Západná Virgínia ako prvý štát oslávila tento sviatok. 
      Cieľom je výzva ľudí, aby premýšľali o vplyve starých rodičov na ich životy a na spoločnosť. Tento deň je príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom a zas oni majú možnosť prejaviť svoje city k svojim deťom a vnúčatám, podať im pomocnú ruku a podeliť sa s nimi o ich životné múdrosti.
      Starí rodičia nás učili, že v rozprávkach sa skrýva pravda. My sme sa dnes s deťmi pokúsili o malú rozprávku pre našich starých rodičov, ktorí bývajú v Jeseni života v našej obci Záhorská Ves. Prišli sme za nimi, aby im deti mohli ukázať program, ktorí si pre nich pripravili. Zatancovali im tanček na ľudovú nôtu, zahrali na flaute a zaspievali piesne, ktoré poznali. Vystúpenie sa im páčilo a zanôtili si spolu s deťmi. Odovzdali sme im darček nielen vo forme programu, ale aj z lásky vyrobeného darčeka. Odmenou pre deti bol potlesk a šťastný výraz na tvárach babičiek.             Pri odchode deti dostali sladkú odmenu.. Niektoré babičky nás vyprevadili von a na rozlúčku nám zamávali.

      NEZABÚDAJME! Aj my raz budeme starí.

       

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Divadelné predstavenie Danka a Janka
     • Divadelné predstavenie Danka a Janka

     • Divadelné predstavenie v KD

       

                  Vo štvrtok 25. októbra sa žiaci 1. – 6. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Danka a Janka, ktoré sa uskutočnilo v miestnom kultúrnom dome. Hlavnými postavami príbehu boli rovnomenné postavičky dvoch sestier, ktoré priblížili deťom každodenný rituál svedomitého školopovinného žiaka. Príjemným spestrením divadelného predstavenia bolo zapojenie samotných žiakov do deja hry. Záver patril spoločnej piesni i tanečnému vystúpeniu v podaní všetkých prítomných.

      Mgr. Dávid Malík

      Fotoalbum

    • Ocenená práca
     • Ocenená práca

     • Centrum voľného času v Malackách vyhlásilo výtvarnú súťaž "Farebná jeseň". Ako každý rok, aj tento sa naši žiaci do súťaže zapojili. Máme veľkú radosť, že môže oznámiť, že bola ocenená práce Laurinky Strečanskej z IIA triedy. Ďakujeme žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a zároveň ďakujeme pani učiteľkám, ktoré so žiakmi pracovali.

      Mgr. Pavlína Janotková

    • Výchova k manželstvu a rodičovstvu - beseda
     • Výchova k manželstvu a rodičovstvu - beseda

     • Dňa 22.10.2018 sa konal výchovno-vzdelávací program akreditovanej spoločnosti MP Education, s.r.o. Žiakom 6. - 9. ročníka sa prihovorila pani Mgr. Hurbanová. Hlavným cieľom prednášok bolo poskytnúť ucelený cyklus prednášok, ktorý sa venuje jednotlivým aspektom fyzického, psychického a sociálneho dozrievania mládeže na ceste k dospelosti.

      Vznik spoločnosti MP Education, s.r.o. (predtým MP promotion, s.r.o.) sa spája s rokom 2002. Od jej založenia sa venujeme realizácii výchovno-vzdelávacích programov na základných a stredných školách, vrátane 8-ročných gymnázií, po celom území Českej a Slovenskej republiky. Obsahom  sa zamerali na výchovu k ochrane reprodukčného zdravia a na pomoc pri pochopení vývojových zmien a rizikových faktorov súvisiacich s obdobím puberty. Ich hlavným cieľom je poskytnúť školám ucelený a zároveň na seba tematicky nadväzujúci cyklus prednášok „Dospievam…“, ktorý sa venuje jednotlivým aspektom fyzického, psychického a sociálneho vývinu a dozrievania mládeže.

           Žiaci boli rozdelení na 4 skupiny - 8. a 9. ročník dievčatá, 8. a 9. ročník chlapci, 6. a 7. ročník dievčatá, 6. a 7. ročník chlapci. Realizované prednášky: „Dospievam alebo život plný zmien...“, „Na štarte k mužnosti“, „Báť, či nebáť sa…?",KÝM ZAČNEŠ…

      Žiaci si z týchto prednášok odniesli veľa užitočných informácií.

      Mgr. Adriána Kiseľová – koordinátorka VMR

    • Hovorme o jedle - literárne práce žiakov
     • Hovorme o jedle - literárne práce žiakov

     • Žiacke práce poslané do súťaže:

      Kúzlo dobrého jedla

      (Rozprávanie)

       

      Bol krásny slnečný deň, práve som sa zabával v detskej izbe so svojou obľúbenou lego stavebnicou.

      Ako som sa hral, zacítil som príjemnú vôňu, ktorá mi v podvedomí niečo pripomenula a robila mi ešte lepšiu náladu ako som mal. Čím dlhšie som tú vôňu cítil, tým väčšmi ma to nútilo vstať a ísť za ňou. Od zvedavosti som nemohol vydržať, zdvihol som sa a išiel som za vôňou. Vôňa ma priviedla do kuchyne, kde mamka varila moje obľúbené jedlo. Boli to bryndzové halušky, ktoré som si hneď dal, lebo im nikdy nemôžem odolať. Vďaka ich vône a vynikajúcej chuti som mal celý zvyšok dňa vynikajúcu náladu, pretože kúzlo dobrého jedla ovláda len moja mamina.

      Aspoň pre mňa je to tá najlepšia kuchárka na svete.

       

                                                                            Lukas Zábojník, 5. ročník

      Kúzlo dobrého jedla

      (Rozprávanie)

       

      Dobré jedlo nevzniká iba jeho uvarením, ale aj použitím správnych surovín a ingrediencií. Musí na tanieri aj pekne vyzerať, pretože ako sa hovorí „aj oči jedia.“

      Ja najviac milujem bryndzové halušky s opraženou cibuľkou a slaninou, špagety s mletým mäsom, syrom a kečupom, kuracie rezne a guláš.

      Z múčnych sladkých  jedál obľubujem makové šúľance, palacinky s nutellou a džemom, domáce pečené buchty s tvarohom a hrozienkami a parené buchty.

      Zo zeleniny si rád pochutnám na karfiole so zemiakovou kašou a mrkvovým šalátom.

      Z mliečnych výrobkoch mám rád mlieko, rôzne jogurty a syry.

      Z ovocia uprednostňujem najmä jablká a banány posypané kakaom a škoricou .

       V tomto rozprávaní som vám v krátkosti predstavil jedlá, ktoré mám najradšej. No povedzte, nepoznám kúzlo dobrého jedla ?

       

       

                                                                                Adam Šišulák, 5. ročník

      Kúzlo dobrého jedla

      (Rozprávanie)

       

      Jedlo a voda sú pre život človeka veľmi dôležité. Ľudia sa stravujú rôzne, v reštauráciách, bufetoch, ale najviac doma.

      Moderná doba nám umožňuje pripraviť si zdravé a chutné jedlo.

      Základom zdravého stravovania sú stravovacie návyky. Začínajú sa raňajkami, desiatou, obedom, olovrantom a večerou. Už od škôlky sme sa učili, že existujú zdravé a nezdravé potraviny. Tie zdravé obsahujú veľa vitamínov, vápnika, bielkovín, železa, vlákniny.

       My si doma často pripravujeme ryby so zeleninovým šalátom. Ryby by sa mali konzumovať aspoň dvakrát týždenne, najmä pre deti sú dôležité pri ich vývoji.

       Ovocie a zelenina by mala u každého z nás byť na tanieri denne. Hovorí sa, ak zjeme jedno jablko za deň, chrípka nás nedobehne. Jablká sú pre náš organizmus dôležité.

      Voľakedy si ľudia chovali domáce zvieratá, na záhradách pestovali zeleninu. V dnešnej dobe sa opäť vraciame k chovu domácich zvierat, k pestovaniu zeleniny a ovocia, lebo zistili, že najzdravšie je to, čo je doma vypestované.

      Už naše staré mamy vedeli využívať dary prírody a vyčarovať z nich chutné a zdravé jedlá, ktoré mali pre celú rodinu kúzlo dobrého jedla.

       

                                                                          Veronika Klasová, 5. ročník

      Kúzlo dobrého jedla

      (Rozprávanie)

       

      Na to, aby človek mohol fyzicky existovať, musí do svojho tela dostať nejakú výživu, čiže jedlo.

      Jedálniček pre človeka by mal zahŕňať päť jedál denne a k tomu nesmieme zabudnúť aj na pitný režim.

      Strava má byť pestrá a mala by obsahovať všetky druhy potravín, či už je to mäso, zelenina, ovocie, cestoviny, pečivo, ale aj niečo na maškrtenie, prevažne domáce koláče, oriešky, jadierka.

      Niektorí ľudia sa chcú stravovať zdravo, iní majú radi mastné, slané, sladké, kyslé, štipľavé jedlá. Každý z nás dopraje svojim chuťovým pohárikom niečo dobré. Hovorí sa, že jeme nielen ústami ale aj očami. Vyberáme si jedlá, ktoré vyzerajú dobre, ale lahodia aj farebne našim očiam. Či bude jedlo chutné, nám môže napovedať aj jeho vôňa. Jesť by sme mali to, čo nám chutí a máme radi.

      Preto kúzlo dobrého jedla spočíva v tom, s akou láskou bolo pripravované. Jesť treba s mierou, pretože jeme, aby sme žili a nie preto, aby sme jedli.

                                                                           Lucia Nerádová, 6. ročník

    • Hovorme o jedle - vyhodnotenie
     • Hovorme o jedle - vyhodnotenie

     • Hovorme o jedle - Týždeň zdravej výživy

      V týždni od 15. 10. - 19. 10. 2018 sme sa po roku opäť zapojili do celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. Cieľom projektu je podporovať aktívnu účasť školy     pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu       a ochranu životného prostredia.                                                                                                            Naši pedagógovia pripravili pre  deti množstvo zaujímavých aktivít, počas ktorých spoznávali, ochutnávali, učili sa, zabávali, hrali, písali, tvorili,  kreslili a  čítali o všetkom, čo je zdravé     pre náš organizmus, či už je to jedlo, pohyb, hygiena, životný štýl. V rámci ,,farebného týždňa" deti počas desiatovej prestávky konzumovali zdravé jedlá ladiace s oblečením            a zároveň súťažili o najzdravšiu triedu s najzdravšou desiatou. Veľkými pomocníkmi boli deťom rodičia, ktorí im zdravú desiatu pripravili, za čo sa im poďakovali spokojné brušká  detí. V rámci výtvarnej výchovy, výchovnej práce v ŠKD tvorili práce s názvom Chutné maľovanie. Na prvouke, prírodovede, biológii, triednických hodinách hospodárne nakupovali zdravé slovenské výrobky, ochutnávali, porovnávali a spoločne s vyučujúcimi pripravovali zdravé nátierky. V rámci hodín slovenského jazyka tvorili literárne práce s názvom Kúzlo dobrého jedla.                                                                                                                                  Našim želaním je, aby Týždeň zdravej výživy nebol len týždeň, kedy súťažíme, ale po všetky ďalšie dni, týždne, roky. Aby sa obilniny, ryža, zemiaky, chlieb, ovocie, zelenina, mlieko a čistá voda objavili pravidelne v detskom jedálničku . Veríme, že práve Týždeň zdravej výživy ich     o tom presvedčil.

      Vyhodnotenie súťaže O najzdravšiu triedu:

      1. miesto - II. A - 284 bodov

      2. miesto - I. A  - 238 bodov

      3. miesto - III. A - 142 bodov

      4. miesto - III. B - 117 bodov

      5. miesto - IV. A - 103 bodov

      Gratulujeme víťaznej triede!

      Všetky aktivity, výtvarné a literárne práce zasielame do súťaže. Ich autorom budeme držať pästičky, aby v silnej konkurencii obstáli čo najlepšie.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Vyhodnotenie zberu papiera
     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • V uplynulom týždni na našej škole prebiehal jesenný zber papiera. A koľko sa ho vyzbieralo...? Vďaka šikovnosti,  usilovnosti žiakov, učiteľov a rodinných príslušníkoch sa nám podarilo vyzbierať viac ako 4 tony papiera. Čo je úchvatné číslo.

      Vyhodnotenie zberu papiera:    

      Triedy:

      1. miesto – II. A (47,1 kg na žiaka)

      2. miesto – III. B (45,6 kg na žiaka)

      3. miesto – V. A  (29, 4 kg na žiaka)

      Jednotlivci:

      1. miesto - PETRAŠOVÁ ALŽBETKA, III. B (531 kg)

      2. miesto - DANIHELOVÁ ALICKA, III. A (270 kg)

      3. miesto - POLÁKOVÁ VERONIKA, II. A (230 kg)

      Víťazom blahoželáme.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili.

      Mgr. Lucia Časnochová

      Fotoalbum

    • Hlasuj za svoju školu a vyhraj - "Na nový level"!
     • Hlasuj za svoju školu a vyhraj - "Na nový level"!

     • O ČO SA HRÁ?

      Hlavnou cenou v súťaži Na nový level je 3 x najmodernejšia počítačová učebňa s revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým, čo k tomu patrí, spolu v hodnote až 21 000 €. Každá časť Slovenska hrá o 1 takúto učebňu (v hodnote 7 000 €) a získa ju škola s najvyšším počtom hlasov.

      Súčasťou učebne bude napríklad interaktívna tabuľa značky EPSON, počítače (cca 20 kusov) a nábytok (stoly, stoličky). Presné kusy výpočtovej techniky a ostatného zariadenia budú dohodnuté priamo s víťazmi na základe ich požiadaviek a možností učebne. 

      Súťaž s názvom „Na Nový level“  prebieha od 26.09.2018 (00:00:00) do 31.12.2018 (23:59:59) na území Slovenskej republiky.

      V súťaži budú rozdelené celkovo 3 hlavné výhry pre zúčastnené školy (Výhra pre tvoju školu), pričom pre každú jednu časť Slovenska pripadne práve jedna hlavná výhra. Tí, ktorí sa zúčastnili hlasovania, budú automaticky zaradení do žrebovania o vecné ceny (Výhra pre Teba).

      Výhra pre školupre školu

      Zo všetkých počas doby trvania súťaže platne zaregistrovaných škôl budú v stanovený termín určení výhercovia 3 hlavných výhier. Víťaz za každú časť Slovenska je ten, kto obdrží najviac platných hlasov spomedzi všetkých zúčastnených škôl v danej časti Slovenska.

      Výhra pre Teba

      Zo všetkých hlasujúcich, ktorí odovzdajú svoj platný hlas počas doby trvania súťaže budú v stanovený termín náhodne vyžrebovaní výhercovia vecných cien. Každý hlasujúci môže byť vyžrebovaný iba raz.

      Do žrebovania a do hry o hlavnú cenu budú zaradení len hlasujúci a školy, ktoré splnia podmienky účasti v súťaži.

      Milí rodičia a priatelia školy, veríme, že účasťou na hlasovaní podporíte našu školu. Spolupráca s Vami je výborná, pretože sa nám už  spoločnými silami podarilo hlasovaním zvíťaziť v súťaži Gesto pre mesto. 

      Ďakujeme Vám!

    • Záložka do knihy - projekt podporujúci čitateľskú gramotnosť
     • Záložka do knihy - projekt podporujúci čitateľskú gramotnosť

     •  

      Záložka do knihy spája školy“

       

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do krásneho projektu 9. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.“

       

       Skoro celý mesiac žila naša škola v duchu čítania a vyrábania záložiek. Najprv sme sa nakontaktovali na našu partnerskú školu  v Moldave nad Bodvou. Deti sa tešili, že si môžu nájsť nových kamarátov aj takýmto spôsobom. Mladší žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali rozprávkovými knihami, starší hľadali skôr citáty. Do projektu sa aktívne zapojili  vyučujúci so svojimi žiakmi. V rámci hodín čítania, literatúry, triednických hodín motivovali žiakov k podpore čítania.  Tak ako minulý rok, aj tento sme okrem vyrábania záložiek, mali aj ďalšie podporné aktivity k čítaniu. Napríklad návštevu čitateľského kútika spojenú s čítaním a kúpou kníh pre deti, alebo nám na hodinách čítali rozprávky, ktoré si doma nachystali, spolužiaci. Veľmi nás potešili záložky našej partnerskej školy a deťom sa páčili.

       

      Do projektu sa do 28. 09. 2018 prihlásilo 1 048 škôl, z toho 308 českých škôl a 740 slovenských škôl.  

       

      Ďakujeme všetkým vyučujúcim, podporujúcim tento projekt a našim šikovným žiakom!

       

      Mgr. Adriána Kiseľová

      Fotoalbum  

    • Okresné kolo - basketbal - chlapci, ZŠ Štúrova Malacky
     • Okresné kolo - basketbal - chlapci, ZŠ Štúrova Malacky

     • Okresné kolo v basketbale

       

               V piatok 19. októbra sa mužstvo žiakov ZŠ Záhorská Ves zúčastnilo okresného kola v basketbale, ktoré sa konalo v priestoroch ZŠ Štúrova v Malackách. Našu školu reprezentovali: Filip Glajšek, Martin Glajšek, Mário Malík, Stanislav Pavešic, Sebastián Polák (žiaci 8.A), Gabriel Zeman a Stanislav Zeman (žiaci I. šp.). Po vylosovaní základných skupín sme sa ocitli v skupine A spoločne s mužstvom ZŠ Stupava a domácim celkom ZŠ Štúrova Malacky.

                  V otváracom súboji celého turnaja sme prehrali so ZŠ Stupava po jednoznačnom priebehu a napokon i výsledku v pomere 0:43. V druhom zápase skupiny sme dlho a úspešne vzdorovali domácim favoritom, záver však naši chlapci nezvládli a napokon prehrali 2:14. V poslednom zápase v súboji o celkové umiestnenie sme však prekvapujúco, no zároveň zaslúžene, zdolali Gymnázium Malacky po výsledku 11:4. Predovšetkým v poslednom zápase sa naši chlapci prezentovali bojovným a oduševneným výkonom.

                  V konkurencii siedmich mužstiev (ZŠ Jakubov napokon na turnaj nepricestoval) sa naša ZŠ umiestnila na solídnom 5. mieste. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

       

      Mgr. Dávid Malík

    • Medziškolská súťaž žiakov v minifutbale, ZŠ Štúrova Malacky
     • Medziškolská súťaž žiakov v minifutbale, ZŠ Štúrova Malacky

     •  

         Dňa 18.10.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili medziškolskej súťaže v minifutbale v Malackách. Zúčastnilo sa šesť škôl: ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, SŠ F. Assiského - Malacky, ZŠ Veľké Leváre, ZŠ Jakubov a ZŠ Záhorská Ves. Našu školu reprezentovali žiaci Michal Fejtl, Jiří  Zvěřína, Patrik Marguš, Michael Marguš, Nikolas Baláž, Ján Zeman a Izmael Malík. Odohrali päť zápasov - štyrikrát prehrali a ráz remizovali, ale snažili sa a zaslúžia si pochvalu.

      Nikolaj Nechev, Ing.

       

    • Deň župných škôl v Malackách
     • Deň župných škôl v Malackách

     • Ako si vybrať strednú školu

       

      Dňa 19. 10. 2018 sa v Malackách v športovej hale Malina uskutočnil „Deň župných škôl.“ Tohto podujatia sa zúčastnili i naši žiaci 9. ročníka. Raz vidieť je vždy lepšie ako stokrát počuť. Ponuka škôl bola naozaj pestrá. Žiaci mali možnosť vybrať či ísť študovať na gymnázium, priemyslovky, technické odborné školy, hotelovú i obchodné akadémie, odborné školy zamerané na služby, umelecké , zdravotné  a pedagogické školy. Okrem moderátora, ktorý predstavoval jednotlivé školy, sa mohli žiaci porozprávať so študentmi a profesormi daných škôl, čím získali cenné informácie o možnostiach štúdia na danej škole, z čoho sa robia prijímacie pohovory, o možnostiach ubytovania na internátoch. Mnohé školy sa prezentovali svojimi praktickými zručnosťami, či to boli kuchári, kaderníčky, vizážistky, aranžérky alebo kynologičky so psíkmi, chemici, strojári, dizajnéri. Pestrú ponuku stredných škôl obohatila i kultúrna vložka vystúpením študentky – speváčky, najväčším prekvapením bolo však vystúpenie speváka Igora Kmeťa a jeho syna Dávida, ktorý ho hudobne sprevádzal. Roztancovali a rozospievali celú športovú halu. Žiaci odchádzali z podujatia spokojní, mnohí i rozhodnutí, na ktorú školu by chceli ísť študovať. Odnášali si veľa propagačného materiálu i brožúrku s informáciami 54 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja rozdelených podľa zamerania.

       

      Mgr. Božena Višvaderová

      Fotoalbum

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z prevádzkových dôvodov žiakom Základnej školy, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 (pondelok).  

      Vedúca ŠJ pri ZŠ oznamuje, že variť sa bude. Záujem o obed nahlásiť priamo u pani vedúcej ŠJ.

      Vyučovanie začína 5.11.2018 (pondelok).  

    • Hovorme o jedle - Týždeň zdravej výživy
     • Hovorme o jedle - Týždeň zdravej výživy

     •  

       

       

       

       

      Farebné dni:

      pondelok - červený deň

                           utorok - zelený deň

                           streda - biely deň

                                                        štvrtok - žltý deň

                                                        piatok - modrý deň