• Vianočný pozdrav v Jeseni života
     • Vianočný pozdrav v Jeseni života

     •      Predvianočný čas evokuje v mnohých (okrem zhonu a nákupov) teplo rodiny, prítomnosť blízkych ľudí. Je to čas, kedy sme ako rodina spolu a tešíme sa jeden z druhého. Nie každý však má to šťastie prežívať Vianoce s blízkymi. Poteší preto každý prejav ľudskosti, pochopenia, spolupatričnosti, prípadne obyčajný úsmev od každého z nás aspoň v tento vianočný čas.

           Žiaci z našej ZŠ majú dar vyvolať úsmev na tvárach ľudí, aj chuť zaspievať si. Presvedčili o tom opäť 20.12.2017 aj milé babičky z Jesene života, kde pod vedenm p. uč. Ľubice Hájek a p. uč. Zuzany Tichej zahrali na flautách a akordeóne, zaspievali vianočné koledy i ľudové piesne. Družinári p. uč. Šimkovičovej zase pripravili babičkám originálne darčeky. Po odohratí vianočného programu však čakalo milé prekvapenie aj našich malých hudobníkov. Okrem sladkej dobroty dostali aj darčeky, ktoré pre nich babičky vlastnoručne vytvorili. A ručne robené darčeky s láskou sa cenia predsa najviac... :-)

           Radosť z obdarovania druhých darmi vyrobenými so srdcom, svojou prítomnosťou a hudbou, v tomto prípade pocítili obe generácie - mladá i staršia. Kiežby takto všetci pochopili posolstvo Vianoc.

      Mgr. Zuzana Tichá

      Fotoalbum

    • Šťastné a veselé...
     • Šťastné a veselé...

     •      Posledný vyučovací deň pred Vianocami sme prežili sviatočne naladení. Zišli sme sa všetci v telocvični a vypočuli sme si vianočné pesničky a divadielka, ktoré si pripravili všetky triedy. Spoločne sme si zaspievali a zaželali šťastné a veselé Vianoce.

           Potom sa všetci odobrali do svojich tried a mali svoje triedne besiedky.

       

       

       

      Šťastné a veselé dnes prajem Vám,

      nech nikto pri stole nesedí sám.

      Šťastné a veselé nech všetci máme,

      nech máte celý rok len šťastie samé.

      Mgr. Renáta Nechalová

      Fotoalbum

    • Balet Luskáčik
     • Balet Luskáčik

     •      V tento krásny predvianočný čas sme sa so žiakmi našej školy vybrali do Bratislavy užiť si vianočnú atmosféru nášho hlavného mesta. Zastavili sme sa na vianočných trhoch, kde si deti dali horúci punč, pozreli si vianočnú výzdobu starej časti mesta. Navštívili sme Slovenské národné divadlo a nechali sa unášať hudbou rozprávkového príbehu.

           Balet Luskáčik je návratom k tradičnej a najväčšmi oceňovanej verzii ruského choreografa Vasilija Vajnonena. Vo výpravnej inscenácii, plnej výtvarne bohatých obrazov, ako aj technicky náročných variácií, sa detskí diváci vydajú na rozprávkovú cestu vianočným príbehom v interpretácii sólistov, zboru Baletu SND a žiakov Tanečného konzervatória E. Jaczovej. Námetom k skomponovaniu baletu bola francúzska verzia rozprávky E. T. Hoffmana od A. Dumasa st. Autormi choreografie a réžie aktuálneho uvedenia Čajkovského rozprávkového baletu Luskáčik podľa Vasilija Vajnonena sú Rafael Avnikjan a Jozef Dolinský.

           Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a odchádzali domov s pekným kultúrnym zážitkom.

      PaedDr. Renáta Beneková

      Fotoalbum

    • Kyberšikanovanie - beseda
     • Kyberšikanovanie - beseda

     •      Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň ich anonymita chráni pred odhalením.

           Dňa 20.12. sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili besedy s dvomi právnikmi z neziskovej organizácie na túto tému. Vysvetlili a upresnili im niektoré pojmy z tejto oblasti. Žiaci sa dozvedeli rôzne dôležité informácie, napr. čo sa považuje už za šikanu, aké sú dôsledky takého správania a zároveň na koho sa môžu obrátiť, ak sú obeťou kyberšikany.

           Ďakujeme za poučné informácie.

      Mgr. Renáta Nechalová

      Fotoalbum

    • Prehliadka Uhranského múzea
     • Prehliadka Uhranského múzea

     •      Dňa 20.12. 2017 sme navštívili so žiakmi 5. a 9. ročníka Uhranské múzeum, v ktorom je zdokumentovaná história Uhorskej i Záhorskej Vsi od roku 1301 do súčasnosti, históriu voľakedajšej „pýchy" obce Uhranský cukrovar, nádherne spracované dobové fotografie, prvý barokový kostol z r. 1678, prvé školské triedy z obdobia Franza Jozefa, nádherné kroje , sviatočné a pracovné odevy, do ktorých sa obliekali naši predkovia, fotografie z činností, ktoré už mladá generácia nepozná / mlatba obilia /, dobové zábery dreveného mosta do Angernu, zábery z povodní r. 1941 a 1947...

           Ďakujeme našim dvom milým sprievodkyniam, p.Janke Ozábalovej a p. Terke   Húščavovej za profesionálny a zanietený výklad o živote ľudí v našej dedine v minulosti.

      PaedDr. Renáta Beneková

      Fotoalbum

    • Futsalový turnaj Zažiar s NAMI!
     • Futsalový turnaj Zažiar s NAMI!

     •      Dňa 15.12.2017 (piatok) sa naša základná škola zúčastnila futsalového turnaja v Plaveckom Štvrtku. Za účasti celkovo 6 družstiev sa naši žiaci určite na turnaji nestratili. Reprezentovali nás: Marcel Šarközy, Marek Šušuk, Mário Brutvan, Enrico Toráč, Sebastián Polák, Stanislav Zeman, Gabriel Zeman a Patrik Pavol Marguš.

           Na turnaji sa vytvorili dve základné skupiny, v každej skupine boli 3 družstvá. Naši žiaci si v prvom zápase s domácou školou poradili v pomere 2:0. V druhom zápase opäť dominovali na ihrisku a zvíťazili 3:0 so Záhorskou Bystricou. Do semifinále postúpili z 1. miesta v skupine. V semifinále sa stretli so školou z Vrakune, s ktorou po riadnom hracom čase remizovali 0:0. Nasledovali pokutové kopy, v ktorých naši žiaci prehrali 2:1. V poslednom štvrtom zápase sme sa znova stretli s domácim družstvom, a tentokrát sme s nimi vyhrali hladko 4:0.

           Naši žiaci obsadili na turnaji konečné 3. miesto a to aj vďaka tomu, že počas celého turnaja sme ako jediná škola nedostali gól v riadnom hracom čase. Náš brankár Marcel Šarközy sa stal zaslúžene najlepším brankárom turnaja.

           Chlapcom treba za vzornú reprezentáciu našej školy poďakovať.

      Mgr. Michal Baboľ

      Fotoalbum

           

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     •      V dňoch 13. 12. a 14. 12.2017 prebehlo školské kolo Pytagoriády. Je to matematická súťaž, ktorej sa zúčastnili žiaci tretieho až ôsmeho ročníka.

           Úspešní riešitelia:  Temer Jakub, III.A

                                          Vašinová Alica, IV.A

                                          Zvěřina Jiří, V.A

           Títo žiaci postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci v Malackách. Gratulujeme a budeme im držať palce!

      Mgr. Renáta Nechalová

    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

     •      „Veselé vianočné hody...“ takto znela posledná spoločmá pieseň našej vianočnej besiedky, ktorá už sa stáva tradíciou v našej škole. Ale poďme od začiatku.

           Vo štvrtok 14. decembra 2017 sme sa v poobedných hodinách stretli v telocvični, ktorá sa odela do vianočného šatu. Na úvod nás milým vianočným vinšom privítala pani riaditeľka školy PaedDr. Ivica Pupiková. Vianočne naladení boli aj naši malí a veľkí herci, recitátori, tanečníci, muzikanti. Tešili sa, že prednesú svoje vianočné pozdravy, koledy a vinše. V krásnych divadelných scénkach zazneli múdre myšlienky. Mladí herci sa usilovali, aby na tvárach svojich rodičov, starých rodičov a príbuzných vyčarili ten tajomný úsmev a žiaru v očiach, ktorú prinášajú so sebou Vianoce. Po programe sme zotrvali v družných rozhovoroch pri výbornom punči a dobrotách.

           Ďakujeme obetavým pedagógom, ktorí so svojimi žiakmi pripravili tento krásny program! Ďakujeme deťom, všetkým zamestnancom školy, rodičom a priateľom školy! Spoločným snažením sa nám podaril tento krásny večer.

            Veríme, že odkaz Vianoc zostane v našich srdciach po celý rok! 

      Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov,

      príjemnú atmosféru v kruhu blízkych,

      šťastie a lásku po celý nový rok 2018!

      Ďakujeme za spoluprácu!

       

      Mgr. Pavlína Janotková

      Fotoalbum

    • Stretnutie s Mikulášom
     • Stretnutie s Mikulášom

     •      Dňa 6. decembra 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnilo stretnutie so vzácnym hosťom. Po prvej vyučovacej hodine sa deti presunuli z tried, usadili sa na pripravené lavičky a žinenky a s napätím čakali. Keď sa ozvalo cinkanie zvončeka, vedeli, že aj tento rok ich svojou návštevou poctil Mikuláš a priviedol so sebou aj pomocníkov čertov a anjelov. Deti si preňho pripravili pekný program s pesničkami a básničkami a za svoje úsilie boli odmenené sladkými balíčkami.

           V programe sa predstavili žiaci prvého až ôsmeho ročníka aj žiaci zo špeciálnej triedy. Pod vedením svojich triednych učiteľov si pripravili krásne vianočné piesne a básne o zime, Vianociach a Mikulášovi. Žiaci deviateho ročníka v programe neúčinkovali, ale na dve vyučovacie hodiny sa premenili na strašidelných čertov a bielučkých anjelov. Deti Mikuláša svojím programom veľmi potešili a okrem svätého urobili radosť aj svojim učiteľom.

           No prekvapenia pre žiakov v ten deň neskončili. Hoci Mikuláš s cenganím zvonca odišiel, jeho družina ostala, aby ešte zvlášť navštívila každú triedu, poslušných odmenila sladkosťami a neposlušných zemiakmi a cibuľou.

           Ďakujeme za príjemný deň plný smiechu, ktorý nás všetkých dostal do vianočnej nálady.

           Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli do mikulášskeho balíčka:

      Starosta obce JUDr. Boris Šimkovič

      Aplitec

      Berto

      Bowix

      Frikas

      Kvetinárstvo Katka

      Printing International

      Siloking

            Za odovzdanie balíčkov ďakujeme Dávidovi Malíkovi a Samkovi Kováčovi!

      Mgr. Zuzana Trstenská, PhD.

      Fotoalbum

       

    • Školské kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko
     • Školské kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko

     •      Dňa 1.decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Tomuto kolu predchádzali triedne kolá, v ktorých si žiaci 2. – 7. ročníka zmerali svoje recitačné sily, z nich potom do školského kola postúpili len tí najlepší. Súťažilo sa troch kategóriách. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, lebo všetci žiaci sa na súťaž dobre pripravili.

      Vybrala týchto víťazov :

       

      I. kategória – súťažili žiaci II. a III. ročníka

      Na prvom mieste sa umiestnila  Alicka Danihelová  z II. A

      Druhé miesto získal Adriánko  Vašina z II. B

      Na treťom mieste sa umiestnil Jarko Danihel z II. A

       

      II. kategória – súťažili žiaci IV. a V. ročníka

      Na prvom mieste sa umiestnila Carmenka  Kopiarová zo IV. A

      Druhé miesto získali Lucka Nerádová z V. A a Martinka Kiseľová  zo IV. A

      Na treťom mieste sa umiestnila Ninka Nerádová zo IV. A

       

      III. kategória – súťažili žiaci VI. a VII. ročníka

      Na prvom mieste sa umiestnila Veronka Pavešicová zo VI. A

      Druhé miesto získali Rebeka Gbelská zo VII. A a Miška Beneková zo VI. A

      Na treťom mieste sa umiestnili Stanko Nechala a Milanko Pláštik zo VII. A

       

      Čestné uznanie získali Stanko Pavešic zo VII. A a Kamilka Tóčiková zo VI. A

       

           Reprezentovať nás 26. 1. 2018  v obvodnom kole budú: Alicka Danihelová, Carmenka Kopiarová, Veronka Pavešicová

           Všetkým recitátorom, ktorí sa zúčastnili školského kola v prednese povesti, ďakujeme nielen za účasť, ale i za to, že si pre nás pripravili krásne slovenské povesti, ktorými sa predviedli, čím nám pripravili pekný umelecký zážitok a urobili porote i poslucháčom radosť.

           Víťazom blahoželáme a budeme držať palce.

      Mgr. Božena Višvaderová

      Fotoalbum

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     •      Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov, štvrtákov a piatakov prebehol 30. 11. 2017. Súťažný test pre druhákov bude mať 24 otázok, súťažný test pre tretiakov, štvrtákov a piatakov bude mať 30 otázok. Na jeho vyriešenie budú mať všetci 40 minút. Každý súťažiaci dostane pekný diplom.

           Kto sa prebojuje medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získa titul VŠETKOVEDKO. Komu sa to nepodarí, stáva sa VŠETKOVEDKOVÝM UČŇOM.

      PaedDr. Renáta Beneková

    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

     •      Dňa 23.11.2017 (štvrtok) sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola vo florbale. Turnaj sa konal ako každý rok v športovej hale v Stupave. Turnaja sa celkovo zúčastnilo 10 základných škôl.

           Na turnaji sa vytvorili 3 základné skupiny, v dvoch skupinách boli 3 družstvá a v jednej skupine boli 4 družstvá. Systém bol neúprosný, keďže z každej skupiny postupovali len víťazi, akurát v skupine so 4 účastníkmi postúpilo aj druhé družstvo v poradí.

           Naši chlapci boli v skupine "B", do ktorej patrili aj ZŠ Stupava a Gymnázium Malacky. S ťažkými súpermi sme síce nedokázali vyhrať, ale držali sme s nimi krok. Po prehrách 2:0 so Stupavou a 3:1 s gymnáziom sme obsadili v skupine 3 miesto. Celkovo sme skončili na 8. mieste so všetkých zúčastnených škôl.

           Našu základnú školu reprezentovali títo žiaci: Mário Brutvan, Ján Melega, Dávid Malík, Patrik Malík, Matej Fejtl, Martin Jánský a Kevin Vrba.

           Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej základnej školy.

      Mgr. Michal Baboľ

      Fotoalbum

    • iBobor 2017/2018
     • iBobor 2017/2018

     •      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, ktorá je zameraná na logické myslenie, čítanie s porozumením a na informatické zručnosti žiakov. Tento rok prebiehala v týždni od 6. – 13. novembra. Na Slovensku sa tento rok do súťaže zapojilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Naši žiaci súťažili v štyroch kategóriách: Drobci (žiaci 2. a 3. ročníka), Bobríci (4. a 5. ročník), Benjamíni (6. a 7. ročník) a Kadeti (8. a 9. ročník). V kategóriách Drobci a Bobríci sme zaznamenali aj veľký úspech. Gratulujeme ôsmim šikovným informatikom, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi a získali diplom.

           V kategórii Drobci boli ocenení: Jakubko Filip Horáček, Jakubko Daniel Temer, Martinko Benek a Tomáško Višváder. V kategórii Bobríci najlepšie výsledky dosiahli: Monika Miškierniková, Adelka Pláštiková, Jurko Zvěřina a Vanesska Poláková.

           Úspešným riešiteľom ešte raz blahoželáme a všetkým žiakom želáme, aby v budúcom ročníku dosiahli ešte lepšie výsledky.

      Mgr. Zuzana Trstenská, PhD.

    • Turistika k Rochuskapelle
     • Turistika k Rochuskapelle

     •      Z turistického krúžku sa naši žiaci stretli už po tretíkrát. Po Plaveckom hrade a Kačíne tentoraz zamierili k našim západným susedom cez rieku Moravu – do Rakúska. Ráno, v poslednú novembrovú sobotu, priviedli rodičia svoje ratolesti ku kompe, ktorá ich, spolu s pani učiteľkami Doršicovou, Tichou a Šimkovičovou, previezla na druhý breh – do Angernu. Odtiaľ sa začala púť popri Morave, kde si žiaci spoločnými silami postavili z bodliakov rôzne figúrky. Po prechádzke na rakúskej strane hrádze sa dostali do Mannersdorfu, obce s vinohradníckou tradíciou už od roku 1650. Na úpätí Kellerbergu – vinárskeho vrchu, žiaci chvíľu oddychovali v altánku, pochutnávali si na dobrotách z batôžka a zabávali sa malým vodným mlynom nad jazierkom. Po nabratí síl pokračovala cesta ďalej hore kopcom popri vínnych pivniciach, aby sa žiaci pokochali nádherným výhľadom na Moravskú nivu.

           Charakteristickým a dominantným znakom tohto regiónu je zriedkavý príklad talianskej renesancie - Róchusova kaplnka (Rochuskapelle), ktorú dal postaviť Rudolf von Teuffenbach ako vďaku za to, že boli jeho vojaci uchránení pred morom. Malebná kaplnka bola otvorená, a tak zvedavci nakukli aj dnu. Najviac pohľadov venovali svätému Sebastiánovi – mučeníkovi, ktorého socha zdobila ľavú časť vchodu do kaplnky.

           Cesta naspäť už neviedla popri Morave, ale zaviedla žiakov do obce Mannersdorf. Takmer vo všetkých záhradkách a oknách farebných domčekov sa ukrývali vianočné dekorácie, za ktorými žiaci hlavy vykrúcali. Po nákupe drobností v jednom z obchodov sa žiaci presunuli opäť ku kompe, kde už obďaleč čakali rodičia. Aj napriek chladnému a zamračenému počasiu bola krátka túra príjemným spestrením víkendu. Veríme, že aj v novom roku 2018 sa stretneme s rovnakým nadšením po spoznávaní prírody a kultúrnych zaujímavostí nášho blízkeho i širšieho okolia.

      Mgr. Zuzana Tichá

      Fotoalbum