• Všetkovedko - vyhodnotenie
     • Všetkovedko - vyhodnotenie

     • Kto je najmúdrejší na svete? No predsa Všetkovedko!

           V novembri minulého roka sa naša škola zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, ktorá nie je zameraná na konkrétnu oblasť alebo predmet, je jednoducho „o všetkom“. Umožnila našim žiakom ukázať, čo všetko vedia a poznajú, ako dokážu prepojiť a cieľavedome používať poznatky získané na jednotlivých predmetoch v škole.

           Medzi 30% najúspešnejších sa zaradili aj naši žiaci. Titul Všetkovedko školy získala Alicka Danielová z II.A, titul Všetkovedko získali Ninka Horváthová, Viktória Kňazeová, Jakub Horáček, Adrián Vašina, Jakub Temer, Martinka Kiseľová.

       Gratulujeme!!!

       

      PaedDr. Renáta Beneková

      Fotoalbum

    • Projekt EDUCATE Slovakia
     • Projekt EDUCATE Slovakia

     •      V týždni od 29.1. do 1.2. 2018 sa naša škola zapojila do projektu organizácie AIESEC pod názvom Educate Slovakia. Ako už sám názov napovedá išlo o ďalšie vzdelávanie našich žiakov v anglickom jazyku.

            Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom vybraných slovenských škôl život v rozličných krajinách a dať im možnosť použiť anglický jazyk v praxi, v situácii, keď opačná strana vôbec neovláda slovenčinu. Na druhej strane vysokoškolákom zo zahraničia umožňuje nahliadnuť do nášho školského systému, trošku si vyskúšať profesiu učiteľa a možno aj nadviazať nové kontakty.

           Tento rok sme v našej škole privítali štyroch študentov: Antonio Pizzo z Talianska, Aijan Orozbekova z Kyrgyzstanu, Jose Maria Vargas a Maria Gabriela Espinosa z Mexika. Predviedli zaujímavé prezentácie o svojích krajinách a v niektorých triedach stihli porozprávať aj o svojich tradíciách, zvykoch. Pre našich žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania.

           Počas edukačných aktivít sa naši žiaci mohli stretnúť so zahraničnými študentmi priamo na vyučovacích hodinách, na karnevale alebo v čase mimo vyučovacej činnosti. Žiaci boli nadšení novou formou učenia anglického jazyka, metódami prístupnými jednotlivým vekovým kategóriám. Rozhovory v anglickom jazyku pokračovali aj cez prestávky, v jedálni pri obede, ale aj po vyučovaní.

            Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu!

      Fotoalbum

    • Turistický krúžok v Malackách
     • Turistický krúžok v Malackách

     •      Skutočnú zimnú turistiku so všetkým, čo k nej v zime patrí, si užili deti turistického krúžku v sobotu 20. januára. Naplánovali sme si turistickú vychádzku do Zámockého parku v Malackách a na zohriatie a vyšantenie návštevu detského centra Farbičky. Ráno nás všetkých prekvapila úžasná snehová nádielka. A sneh sa sypal a sypal celé predpoludnie a deti sa ho nevedeli nabažiť. Už cestou vo vlaku spriadali plány, či bude najprv stavanie snehuliakov, či guľovačka, šmýkačka, či len šantenie  a váľanie sa v snehovej perine.

           Zámocký park nás privítal svojou nádherou - stromy, kríky, všetko naokolo biele a páperové, naozaj sme sa cítili ako v rozprávkovej krajine. A stihli sme naozaj všetko, najprv len obdivovať tú zimnú nádheru, cestou ku kaštieľu si porozprávať  trochu histórie o Pálffyovcoch, popozerať si zvonka zrekonštruovaný kaštieľ a potom si už do sýtosti užívať snehovú nádielku. Radosti bolo veru dosť, keďže zima bola zatiaľ na sneh skúpa. No keď začali omŕzať premočené ruky, nohy a vyštípané líčka a hladné brušká napovedali, že sniežika sa deti nabažili, pobrali sme sa ďalej naprieč Malackami. Pozreli, prečítali a odfotografovali sme sa pri pálffyovskej lipe, navštívili hrob Ľudovíta Zúbka, pripomenuli si, že recitačná súťaž Zúbkove pramene je pomenovaná po tomto významnom malackom rodákovi - spisovateľovi Ľudovítovi Zúbkovi.

           Záver nášho stretnutia sme strávili v teple, v útulnom prostredí detského centra Farbičky. V príjemnom interiérovom ihrisku sa deti pohrali, zašportovali  i oddýchli si. Už teraz sa tešíme na nové zážitky, nové miesta, ktoré spolu navštívime na budúcom turistickom pochode.

      Zuzana Doršicová                                                             

      Fotoalbum

    • Vedomostný ostrov v našej škole
     • Vedomostný ostrov v našej škole

     •      V novembri 2017 do našej základnej školy „priletela“ potešujúca správa. Dňa 9. novembra 2017 Nadácia Volkswagen Slovakia na veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika 2017 v Bratislave slávnostne zverejnila zoznam škôl, ktorým sa pošťastilo a boli vyžrebované až z 234 žiadostí o Vedomostný ostrov.

        Naša škola bola medzi 100 vybranými školami. Získali sme interaktívnu vzdelávaciu pomôcku Vedomostný ostrov spolu s bezplatným pripojením na internet na dva roky. Táto pomôcka prostredníctvom rôznych interaktívnych úloh, pokusov a videí bude rozširovať znalosti žiakov v oblasti techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky. Obsahuje aj vedomostné kvízy a kariérne poradenstvo vo forme testu: „Viem, čím chcem byť“. Test si budú môcť žiaci vypracovať aj on-line na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk.  Získajú z neho výstup s odporúčaním, akým smerom sa orientovať pri výbere strednej školy. Nadácia Volkswagen Slovakia na realizácii unikátneho projektu – Vedomostné ostrovy spolupracuje s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA, dlhodobo pôsobiacou v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu.

          Vedomostný ostrov v týchto dňoch dorazil do našej školy a v blízkej dobe bude uvedený do prevádzky. Každý žiak si tam nájde niečo pre seba. Na interaktívnych obrazovkách budú môcť malí žiaci riešiť úlohy hravou formou, ale aj pre veľkých má ostrov pripravené množstvo informácií a aktivít.

         Veríme, že sa nám aj vďaka tomuto projektu podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní aj tým deťom, pre ktoré nie je prístup na internet samozrejmosťou.

       

      Mgr. Pavlína Janotková

     • Lyžiarsky výcvik na Donovaloch

     •      Aj napriek nadpriemerne teplému zimnému počasiu žiaci druhého stupňa našej školy absolvovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku PARK SNOW Donovaly.

           Od 8. 1. 2018 do 12.1.2018 si štrnásť žiakov našej školy užilo zimnú atmosféru na lyžiach. Počas lyžiarskeho výcviku si pod vedením pána učiteľa M. Baboľa a p. učiteľky A. Pláštikovej traja žiaci osvojili základy zjazdového lyžovania a ostatní si zdokonalili svoju techniku lyžovania na štyroch vlekoch a jednej štvorsedačkovej lanovke lyžiarskeho strediska Donovaly - Záhradište. Svoje lyžiarske schopnosti žiaci predviedli  počas posledného  dňa výcviku pri pretekoch v slalome. Najrýchlejší čas spomedzi chlapcov mal Alexander Annuš z IX.A triedy a najrýchlejšia z dievčat bola Pavlínka Kočišová  z VIII.A triedy. Tento rok bola ocenená aj žiačka, ktorá dosiahla v lyžovaní najväčší pokrok a počas štyroch dní dosiahla úroveň žiakov, ktorí lyžujú už dlhšie. Touto ocenenou je žiačka VI. A triedy - Veronika Pavešicová.

           Počas lyžiarskeho výcviku boli žiaci ubytovaní v príjemnom prostredí penziónu U MARSA priamo v lyžiarskom stredisku, kde sa aj stravovali. Po celý týždeň sa žiaci snažili vo svojich izbách udržiavať poriadok. V súťaži o najkrajšie upratanú izbu bolo rozhodovanie veľmi ťažké najmä medzi dvomi izbami dievčat. Napokon sa víťazkami stali dievčatá z izby č.6 Pavlínka Kočišová a Martinka Mištová z VIII.A triedy.  Všetkým víťazom a oceneným blahoželáme!

           Zimnú atmosféru zasnežených svahov a lyžovanie si žiaci veľmi užili a v piatok sa všetci vrátili zdraví a plní nových zážitkov domov.

      Mgr. Alena Pláštiková

      Fotoalbum