• Darujte 2% našim deťom
     • Darujte 2% našim deťom

     • Milí rodičia, príbuzní a známi našich detí,

      prostredníctvom Združenia rodičov školy Vás žiadame o poukázanie podielu zaplatenej dane (2%) pre Základnú školu v Záhorskej Vsi.

           Prostriedky získané z daní budú použité na spoločenské akcie (napr. Mikuláš, karneval, MDD), výchovné podujatia, edukačné súťaže, príspevky na dopravu - plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, na revitalizáciu exteriéru školy - spoluúčasť na financovanie školského altánku, dokončenie vonkajšieho športoviska, nákup počítačovej techniky ap.

            Vašou dobrou vôľou prispejete našim ratolestiam ku kvalitnejším a príjemnejším chvíľam stráveným v škole.

            Ďakujeme! 

      Informácie o poukázaní dane nájdete v záložke 2% z dane.

       

      Ing. Lucia Kňazeová Beňová

      predsedkyňa ZRŠ

     • Testovanie 9-2018

     •      V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018 (streda). Žiaci deviateho ročníka ZŠ budú písať testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry.

           Viac informácií sa dozviete na web stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

    • Zúbkove pramene - obvodné kolo
     • Zúbkove pramene - obvodné kolo

     • Super! Úspech! Paráda!

           Víťazi školského kola recitačnej súťaže Zúbkove pramene, ktorí postúpili do obvodného kola v Stupave, uspeli a priniesli ocenenia. V zápolení s ďalšími deviatimi základnými školami zabojovali a boli úspešní. Našu základnú školu reprezentovali Jakub Filip Horáček - II. A, Alica Danihelová - II. A, Lucia Nerádová - V. A, Milan Pláštik - VII. A a Lenka Valentová - IX. A.

      Ocenenia získali:

      Jakub Filip Horáček - II. A - čestné uznanie v I. kategórii - próza

      Lucia Nerádová - V. A - III. miesto v II. kategórii - poézia

      Milan Pláštik - VII. A - III. miesto v III. kategórii - poézia

      Lenka Valentová - IX. A - čestné uznanie v III. kategórii - próza

      Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy!

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Pantomíma - Škola (mimo) hrou
     • Pantomíma - Škola (mimo) hrou

     •      Predstavenie "Škola (mimo) hrou" je z prostredia, ktoré je nám všetkým dôverne známe, a kde nás, ako sa zdá, nemôže nič prekvapiť. Vlado Kulíšek vystupuje v úlohách učiteľov, ktorých snaha naučiť niečo svojich "zverencov" vychádza väčšinou nazmar a veľakrát dopadne komicky. A žiaci? Tých je predsa plné hľadisko.

           "Školáci" tak absolvovali hodinu zemepisu, prírodopisu, výtvarnej výchovy, spevu a telocviku plnú humorných príhod a improvizovaných činností. Sme vďační mímovi Vladovi Kulíškovi a Vladimírovi Martínkovi (hudobný sprievod) za netradičný pohľad na spoluprácu učiteľov a žiakov v škole a za pozitívnu motiváciu a energiu nadobudnutú z tohto predstavenia.

      PaedDr. Renáta Beneková

      Fotoalbum

    • Exkurzia - prírodovedné múzeum Bratislava
     • Exkurzia - prírodovedné múzeum Bratislava

     •      Príbeh života na Zemi, biodiverzita Slovenska, klenoty Zeme a biodiverzita Zeme - to sú expozície v Prírodovednom múzeu v Bratislave.

           So žiakmi deviateho ročníka sme 15. 2. toto múzeum navštívili. Expozíciou o prírode Slovenska nás  sprevádzal lektor Mgr. Jozef Somogyi, Phd. Veľmi pútavo rozprával a dopĺňal prehliadku svojim výkladom o faune a flóre Slovenska. Asi najväčší záujem vzbudila šesťmetrová ryba vyza, ktorá sa na našom území vyskytovala na začiatku 20. storočia. Potom sme si popozerali expozície o vyhynutých živočíchoch, najviac nás zaujal model mamuta srstnatého. Prechádzali sme mineralogickou expozíciou a na záver sme sa zoznámili so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi.

           Prehliadka nám priniesla veľa nových informácií a videli sme rôzne zaujímavosti zo živej aj neživej prírody.

      Mgr. Renáta Nechalová

      Fotoalbum

    • Svet okolo nás - Vietnam
     • Svet okolo nás - Vietnam

     •  Dňa 9.2.2018 (piatok) sa 43 žiakov našej základnej školy zúčastnilo v Kine Záhoran v Malackách vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, s názvom Vietnam – brána do Indočíny. Tohto vzdelávacieho projektu sa naša škola zúčastnila už po tretí krát.

           Žiaci s nadšením počúvali moderátorské duo prednášajúcich. Tí sa vybrali na expedície do Vietnamu, kde strávili niekoľko dní cestovaním a zbieraním zaujímavých informácií o tejto krajine. Žiaci sa dozvedeli nové poznatky o histórii Vietnamu, o živote v mestách či dedinách, kultúrnych pamiatkach, faune a flóre. Nechýbali ani tradičné jedlá tejto krajiny, či trhy, ktoré nemajú obdobu nikde na svete. Takisto žiakom priblížili aj vojnu vo Vietname.

           Žiakom sa prezentácia veľmi páčila a už teraz sa chystajú na ďalší diel, v ktorom nám priblížia krajinu z Karibiku,  Kubu.

      Mgr. Michal Baboľ

      Fotoalbum

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Dňa 20.2.2018 o 17.00 h v triedach ZŠ.

      Milí rodičia, zákonní zástupcovia, ste vítaní!

    • Projekt Dental Alarm - Brusher
     • Projekt Dental Alarm - Brusher

     •     Brusher je pokračovaním osvetového programu Dental Alarm. Od školského roku 2017/2018 je k dispozícii pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a pre študentov stredných škôl. Študenti zubného lekárstva počas dvoch prezentácií žiakov naučia, ako predchádzať zubným kazom a zápachu z úst.

           Vytvorenie správneho návyku je kľúčom ku krásnym a zdravým zubom. Prvé školenie mení pohľad na problematiku zubných kazov aj problémov s ďasnami a zároveň motivuje k lepšej starostlivosti o zuby. Žiaci sa naučia viac o anatómii zubov, vďaka čomu pochopia, že len klasická zubná kefka nestačí. Zoznámia sa aj s ďalšími pomôckami ústnej hygieny. Motiváciou pre nich bude nielen zdravotné, ale aj spoločenské hľadisko. Ktorý žiak nechce mať krásne zuby a voňavý dych?

           Od prvého školenia žiaci vedia, čo urobiť, aby im už žiadne ďalšie zubné kazy nevznikli. Čo však v prípade, ak už zubný kaz či zápal ďasien majú? Ako má vyzerať ošetrenie u zubného lekára? Podľa čoho si vybrať toho správneho? Prečo sú dôležité pravidelné röntgenové snímky? Odpovede na takéto otázky sú nevyhnutné, ak sa chceme správne starať o svoj chrup. Študenti a učitelia sa dozvedia, kto je dentálna hygienička a prečo je potrebné ju navštíviť. Časť prednášky je venovaná aj súvislostiam medzi stravovacími návykmi a zdravím ústnej dutiny.

           

    • Zúbkove pramene - školské kolo
     • Zúbkove pramene - školské kolo

     •  

      I. kategória

      Poézia:                                                     

      1. miesto   Danihelová Alica  - postup             

      2. miesto    Nerádová Nina                        

      3. miesto    Danihel Jarko                          

       

      Próza:

      1. miesto   Horáček Jakub Filip - postup

      2. miesto    Klasová Veronika

      3. miesto    Kiseľová Martina

       

      II. kategória

      Poézia:                                                     

      1. miesto  Nerádová Lucia - postup

      2. miesto   Polák Nikolas                          

                        Beneková Michaela

      3. miesto    Pavešicová Veronika                

                        Miškerníková Monika

       

      III.kategória

      Poézia:                                                    

      1. miesto   Pláštik Milan - postup                         

      2. miesto    Zemanová Michaela                

      3. miesto    Glajšek Martin                        

                         Mészárosová Nina

       

      Próza:

      1. miesto   Valentová Lenka - postup

      2. miesto    Demeterová Jana

      3. miesto    Kočišová Pavlína

       

      Oceneným srdečne gratulujeme!

      Všetci postupujúci budú súťažiť v Obvodnom kole HK v Stupave. Držíme päste!

       

      Fotoalbum

    • Karneval a MIA
     • Karneval a MIA

     • Chystajte si deti masky, bude smiech a špás, 

      fašiangový karneval zas prišiel medzi nás.

       

           Smiechu a zábavy bolo v našej škole vo štvrtok 1.2.2018 neúrekom. Telocvičňa sa hmýrila všakovakými stvoreniami od výmyslu sveta - príšerkami, strašidlami, zvieratkami, čarodejnicami i princeznami, pirátmi, prípadne zástupcami rôznych druhov bojových umení a sci-fi. Niektoré kostýmy, najmä tie svojpomocne vytvorené, boli skutočne obdivuhodné. Vďaka snahe a dobrým nápadom detí i rodičov, sme sa na chvíľku ocitli v rozprávkovej krajine.

           Aby nám bolo ešte veselšie, prišla nám spestriť karneval svojimi chytľavými pesničkami Mia. Deti si s ňou zatancovali, zaspievali i zahrali na detských hudobných nástrojoch. Po jej odchode zábava pokračovala promenádou masiek a ich predstavovaním po jednotlivých triedach. Starší žiaci školy tiež prekvapili a pobavili nápaditými a vtipnými maskami. Odmenou pre všetkých boli chutné tradičné fašiangové šišky s lekvárom, ktoré dodali energiu do voľného tancovania nielen deťom, ale aj pani učiteľkám.

           Deň po odovzdávaní polročných vysvedčení (výpisov) sme v ZŠ Záhorská Ves ani nemohli osláviť lepšie než karnevalom. Dúfam, že do ďalšieho polroka sme aj vďaka nemu vykročili veselou nohou a druhý polrok bude plný zábavy a smiechu.

      Mgr. Zuzana Tichá

      Fotoalbum