• Bratislava a Princ Bajaja
     • Bratislava a Princ Bajaja

     •      Skoro ráno v utorok 29.5. sa žiaci prvého stupňa spolu s nami, pani učiteľkami Janotkovou, Doršicovou a Tichou, postretali na železničnej stanici v Záhorskej Vsi. Privítal nás výstavný kus samičky roháča veľkého, ktorá bola taká veľká, že zrejme odplašila aj vláčik - motoráčik, keďže ten neprišiel. Nastúpili sme preto do náhradného autobusu do Zohoru a odviezli sa k vlaku smer hlavné mesto. Po dobrodružnej jazde električkou ponad rieku Dunaj do Sadu Janka Kráľa deti so spevom vykročili cez nový Starý most, aby sa naše oči mohli vynadívať na Bratislavu ako na dlani. P. uč. Janotková vystrela ukazovák, poukazovala a porozprávala nám o významných stavbách, udalostiach a osobnostiach, ktoré sa k Bratislave viažu.

           Naša cesta ďalej smerovala k novej budove SND. Tu sa deti odfotili pri soche M. R. Štefánika, oddýchli si a nabrali sily na ďalšie poznávanie hlavného mesta. Z nábrežia Dunaja nás zvedavo pozorovali kačky, kývali nám výletníci na lodiach. Na Hviezdoslavovom námestí pri starej budove Slovenského národného divadla sme sa občerstvili a potom hurá okolo „Čumila“ cez Hlavné námestie, Bratislavskú radnicu, Františkánsky kostol a Primaciálny palác na Obchodnú ulicu. Nie však nakupovať, no za kultúrou do divadla Nová scéna, ktoré nás zároveň ukrylo pred dažďom. Unavené nohy si tu oddýchli na pohodlných sedadlách a uši si vychutnávali akčný muzikál „Bajaja“ s deväťhlavým drakom chrliacim oheň (ohňostroj). Deti v divadle nabrali toľko energie, že cestou na Hlavnú stanicu, Námestím slobody, ešte vládali obiehať Družbu - najväčšiu fontánu v Bratislave. Potom už naše kroky, popri Úrade vlády, smerovali na vlak domov a v Zohore sa deti vláčika - motoráčika aj dočkali. Hoci bolo v Bratislave dobre, po takej celodennej exkurzii je predsa len najlepšie kde? DOMA!

      Mgr. Zuzana Tichá 

      Fotoalbum

     • Koncoročné fotografovanie tried

     • V stredu 30.5.2018 bude 

      v našej škole koncoročné fotografovanie tried.

      Ceny fotografiī:

      • spoločná fotografia triedy - 1,50 €;
      • samostatná fotografia žiaka alebo s kamarátmi - 1,50 €.
    • Družobné stretnutie - Devín
     • Družobné stretnutie - Devín

     •      Vo štvrtok, 24. mája 2018, sa pedagógovia našej základnej školy a kolegovia z družobnej školy Volkschule Weikendorf a Mittelschule Gänserndorf zúčastnili exkurzie na zrúcaniny hradu Devín.   

          Príjemná sprievodkyňa nás oboznámila s históriou hradu. Hrad má jedny z najpohnutejších, ale aj najbohatších dejín spomedzi hradných sídel na Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr rímskeho etnika na území Slovenska. Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, prvého štátneho útvaru slovanských predkov na Slovensku, a bol dôležitou súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Spolu s neďalekým Bratislavským hradom tvorí dvojicu významných reprezentantov slovenskej národnej histórie.

           Počasie nám prialo, a tak sme si mohli užívať výhľady z hradu  z viacerých jeho častí. Tie najlepšie nás však čakali z vyhliadky horného hradu. Vrchná vyhliadková plocha hradu, vybavená i ďalekohľadom, je niečo, čo dáva hradu Devín neopakovateľnú pridanú hodnotu. Z tohto miesta sme mali neopakovateľný, kruhový výhľad až na ďaleké horizonty. Okolitý región zaujímavosť výhľadu len a len podčiarkol. Hlavným ťahákom bol výhľad na sútok Dunaja a Moravy, priamo pod hradom. Ten je príťažlivý spájaním vôd jednotlivých riek, ktoré majú rozdielne sfarbenie. Morava je zväčša blatistejšia. Okrem toho sme si mohli vychutnať pohľad na Devínsku Kobylu, Devín, Rakúsko, či Dunaj strácajúci sa až kdesi v Bratislave.

           V diali bolo vidno kopec pri Sandbergu alebo pamätník obetiam komunizmu priamo pod hradom. Môžete si predstavovať, aké to tu asi bolo, keď sa tu rozlievalo prehistorické more, ktorého pozostatkom je práve piesčitý Sandberg s vápencovými fosíliami vtedajších morských tvorov. Jednoducho výhľad par excellence.

           Po prehliadke hradu sme príjemné popoludnie ukončili posedením s rakúskymi kolegami pri občerstvení. Plní nových zážitkov a pekných dojmov sme sa s našimi hostiteľmi rozlúčili s prísľubom, že nebolo posledné.

      Mgr. Adriána Kiseľová

      Fotoalbum

    • Stolnotenisový turnaj v Rakúsku
     • Stolnotenisový turnaj v Rakúsku

     •      V stredu (23.5.2018) sa naša základná škola zúčastnila stolnotenisového turnaja v Rrakúskom Gänserndorfe. Za našu školu nastúpili: Jakub Daniel Temer, Filip Kňaze, Patrik Pavol Marguš, Jiří Zvěřina, Dominik Šišulák, Stanislav Pavešic, Lenka Valentová a Martin Jánsky.

           Na turnaji bolo celkovo 28 hráčov (chlapcov aj dievčat). Žiaci boli rozdelení do 7 skupín a v každej skupine boli 4 hráči. V skupine sa hralo systémom každý s každým. Po odohratí zápasov v skupinách sa 16 najlepších stretlo v tzv. pavúku, kde porazený na turnaji končil.

           Sem sa dostali 2 naši žiaci, ktorí sa stretli hneď v osemfinále. V ňom zvíťazil Martin Jánsky nad Dominikom Šisulákom 3:1 na sety. V štvrťfinále už Martin Jánsky nestačil na svojho súpera a tak sa umiestnil na 5. - 8. mieste. Dominik Šišulák obsadil 9. - 16. miesto. Ostatní naši žiaci sa umiestnili na 17. - 28. mieste.

           Naši žiaci sa nestratili ani v silnej konkurencii stolnotenisových hráčov a okrem dobrých výsledkov si odniesli aj pekné zážitky z turnaja.

      Mgr. Michal Baboľ

      Fotoalbum

    • OK atletických pretekov starších žiakov
     • OK atletických pretekov starších žiakov

     • Dňa 18.5.2018 (piatok) sa 4 naši žiaci zúčastnili okresného kola v atletike na ZŠ Záhorácka Malacky. Na kvalitne obsadenom preteku sa nestratili ani naši chlapci.

           V behu na 60 m obsadil Ján Melega 12. miesto s časom 8,69. 14. miesto obsadil s časom 8,73 Nikolas Zeman a Enrico Toráč s časom 8,89 obsadil konečné 16. miesto z celkového počtu 23 bežcov.

           V behu na 300 m sme mali jedného reprezentanta. Tým bol Nikolas Zeman. S časom 46,34 obsadil krásne 9. miesto z 25 pretekárov.

           V poslednej disciplíne, kde sme mali aj zástupcov našej školy, sa nám darilo najviac. Z celkového počtu 20 bežcov na trati dlhej 1000 m sa na 5. mieste umiestnil Enrico Toráč (3,22,02), na 7. mieste Mário Brutvan (3,25,44) a na 8. mieste Ján Melega (3,31,74).

           Chlapcom patrí veľké poďakovanie za skvelé výsledky a vzornú reprezentáciu našej školy!

      Mgr. Michal Baboľ

      Fotoalbum

    • Protidrogová výchova - beseda
     • Protidrogová výchova - beseda

     •      V piatok žiaci mali možnosť diskutovať o vplyve drogovej závislosti na život závislého a jeho rodiny. Pán Peter nám porozprával o svojich skúsenostiach s drogami, o emocionálnom utrpení a finančnej záťaže svojej rodiny spôsobenej jeho závislosťou. Veľmi otvorene rozprával o udalostiach, o kamarátoch, o spôsobe myslenia a pocitoch, ktoré ho priviedli na túto životnú cestu. Opísal svoj niekoľkoročný boj o triezvosť a dôvody, ktoré ho priviedli až do našej školy na podporu protidrogovej závislosti.

           Ďakujeme mu za úprimnú spoveď a dúfame, že ňou posilnil u našich žiakov presvedčenie povedať drogám NIE.

      Fotoalbum

      PaedDr. Renáta Beneková

    • Výchova k láske a čistote
     • Výchova k láske a čistote

     • Na hodinách náboženstva žiakov 7. ,8. a 9. ročníka prišla hovoriť na tému sexuálne a reprodukčné zdravie lektorka pani Mgr. Martina Šípošová, absolventka študijného programu Náuka o rodine na Teologickej fakulte v Košiciach. Dlhodobo sa venuje pastorácii rodín a mládeže. Hovorila ako je dôležité viesť mládež k láske a sebaovládaní, aby raz mohli byť dobrými otcami a mamami. Mládež táto téma zaujala a povzbudila v práci na sebe, aby boli raz verní sebe a svojmu partnerovi.

      Marián Libič, farár

      Fotoalbum

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     •      Plávanie je jednou z najúčinnejších športových aktivít. Pri plávaní zapájame rovnomerne všetky svaly nášho tela, posilňujeme dýchací systém, imunitu, napomáhame k správnemu držaniu tela. Naučiť sa plávať by malo byť samozrejmosťou každého človeka, ako keď sa naučíme čítať, písať, počítať. Preto každoročne organizujeme na našej škole pre žiakov prvého stupňa plavecký výcvik.

           Z roka na rok sa záujem detí o plávanie zvyšuje, čo nás, samozrejme, veľmi teší. V tomto školskom roku sa plavecký výcvik uskutočnil od 14. do 18. mája a zúčastnilo sa ho 33 detí. Niektorí najprv s obavami a ustráchanými pohľadmi prichádzali do plavárne v športovej hale Malina v Malackách, ale radosť z pohybu vo vode zahnala všetky obavy. O chvíľu sa už všetci veselo rozcvičovali, dýchali do vody, ponárali sa a postupne splývali. Začiatočníkom pomáhali plavecké doštičky a vodné farebné rezance, čo sa deťom náramne rátalo. Postupne si osvojovali plavecký štýl kraul a prsia.

           Posledný deň výcviku predviedli účastníci výcviku svoje zručnosti a presvedčili sa, že voda je ich kamarát. Všetci do jedného sa naučili plávať. Odmenou im bolo mokré vysvedčenie, ktoré im pani riaditeľka Pupiková slávnostne odovzdala v riaditeľni školy.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Slávik Slovenska - okresné kolo
     • Slávik Slovenska - okresné kolo

     •      Slávik Slovenska je najstaršia spevácka súťaž detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, ktorej garantom je Peter Dvorský. V apríli sa uskutočnilo na našej škole školské kolo tejto súťaže, kde získali prvé miesta v I.kategórii Laura Strečanská z I.A a v II.kategórii Sofia Gerenčerová z V.A. Aj po víťazstve v školskom kole obe dievčence pod vedením pani učiteľky Hájek a p. uč. Tichej naďalej nacvičovali vybrané ľudové piesne zo spevníčka Slávika Slovenska 2018 v doprovode s akordeónom. V piatok 11.5. v CVČ Malacky na okresnom (obvodovom) kole, aj napriek silnej konkurencii zo základných umeleckých škôl, na úrovni reprezentovali seba a zároveň svoju školu, za čo im patrí uznanie a vďaka.

      Mgr. Zuzana Tichá

      Fotoalbum

    •  „Veľkí malým“
     •  „Veľkí malým“

     •      „Veľkí malým“ je názov aktivity, ktorú si naši ôsmaci v rámci projektového vyučovania v anglickom jazyku pripravili pre žiačikov prvého stupňa. S nadšením sa pustili do vymýšľania hádaniek o zvieratách v angličtine, ktoré po úprave v elektronickej podobe a vyhľadaní obrázkov prezentovali na prvom stupni svojim mladším kamarátom z I.A, II.A a II.B.

           Po úvodnom „oťukaní sa“ prečítal po anglicky každý z „veľkáčov“ vlastné hádanky a „drobci“ hádali, ktoré z obrázkov zvieratiek najviac zodpovedá popisu. V poslednej fáze mladší žiaci obrázky zvieratiek vyfarbili a spoločným úsilím malých i veľkých vznikla pestrofarebná nástenka. Je ukážkou toho, že pomáhaním si a spoločnými silami v spolupráci s kamarátmi môžeme dosiahnuť krásne a inšpiratívne výsledky.

      Mgr. Zuzana Tichá 

    • Deň matiek v Jeseni života
     • Deň matiek v Jeseni života

     •      10.5.2018 - krásny májový štvrtok – v tento deň sa vybrali naši žiaci zo základnej školy Záhorská Ves, do zariadenia opatrovateľskej služby „Jeseň života“, zaželať našim starým mamám, mamičkám len to najkrajšie k ich nádhernému sviatku - Dňu matiek. Naše deti si pre ne pripravili pásmo piesní, ktoré zahrali na flautách a zaspievali spolu s harmonikou. Babičkám sa piesne páčili, tak si ich s nami aj zaspievali. Na záver si deti pripravili aj krásny darček v podobe srdiečka, ktoré podarovali každej babičke v zariadení. Týmto darčekom sme sa  všetkým mamám, starým mamám poďakovali a popriali im toľko nežných dotykov a slov, koľko lupienkov skrýva kvitnúci strom. Prajeme Vám pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a radosť zo života.

      Mgr. Ľubica Hájek

      Fotoalbum

    • Deň matiek a Deň otcov v našej škole
     • Deň matiek a Deň otcov v našej škole

     •      Byť mamou, íči už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorī privítajú na svete nový život. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

           Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

           Tradícia Dňa otcov vznikla v roku 1910 v štáte Washington. Od tej doby popularita sviatku rástla až do dnešnej podoby. Otcovský vzor, ktorý nám naši tatkovia dávajú, vyvažuje ten, ktorý nám dávajú naše mamy. Už odmalička nás zahŕňajú láskou, nehou a opaterou. Snažia sa nás chrániť pred všetkým zlým, čo by nás mohlo postihnúť. Sú našimi opornými bodmi a sú tu vždy pre nás. Takisto nám dávajú rady do života, poučujú nás o svete vôkol nás a vedia, čo kedy povedať. Predovšetkým sa z nás snažia vychovať dobrých ľudí.

           Tento rok sme privítali dňa 11.5.2018  mamičky a netradične aj oteckov na oslave Dňa matiek a Dňa otcov, u nás v škole. Deti si pre rodičov pripravili krátky program. Svoju vďaku za láskavé mamkino a otcovo pohladenie, starostlivosť, trpezlivosť a obetavosť im vyjadrili kytičkou utkanou z básní, tančekov, piesní, hrou na flautičkách a divadielkom. Po programe ich obdarovali  kytičkou a vlastnoručne vyrobeným darčekom. To však nebolo všetko. Tento rok sme si pre rodičov a deti pripravili aj športové popoludnie. Rodičia mali možnosť vrátiť sa do detstva a spolu s deťmi súťažiť v netradičných disciplínach. Milé stretnutie pokračovalo príjemným posedením pri káve a sladkých koláčikoch, ktoré pripravili šikovné ruky mamičiek našich detí. Ďakujeme!

      Mgr. Adriána Kiseľová

      Fotoalbum

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     •      22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty. Posledný aprílový týždeň sme venovali zvýšenú pozornosť našej Zemi a uskutočnili sa rôzne aktivity:

      - úprava políčok,

      - sadenie kvetov,

      - výsev plodín na políčkach,

      - úprava areálu školy,

      - sadenie stromčekov,

      - zber papiera,

      - rôzne úlohy s environmentálnou tematikou na vyučovaní,

      - vychádzky do prírody,

      - pozorovanie jarnej prírody,

      - projekty, plagáty a výtvarné práce,

      - kreslenie kriedou,

      - venčeky z púpav,

      - sledovanie dokumentu o Černobyle a jeho dopad na prírodu,

      - Slnko,

      - výroba z odpadového materiálu.

      Ďakujeme p. Katke Búdovej za sponzorský dar - kvety na výsadbu.

      Mgr. Renáta Nechalová

      Fotoalbum

    • Poďakovanie 2%
     • Poďakovanie 2%

     •               Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy,

      chceme sa Vám srdečne poďakovať, že ste sa rozhodli darovať svoje 2% našej základnej škole, teda našim žiakom. Vďaka týmto financiám sa skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces ako aj vybavenie školy. Taktiež sú tieto prostriedky použité na kúpu odmien a darčekov pre žiakov za ich úspechy, hradí sa doprava na súťaže a organizujú sa medziškolské športové podujatia.

                  Možno ste tlačivo odovzdali priamo na daňovom úrade, možno v škole.                                                                  Srdečná vďaka patrí Vám všetkým!

      Baboľ Michal

      Benek Ivan

      Beneková Renáta

      Blahová Lýdia

      Csonková Lucia

      Danihelová Darina

      Doršicová Zuzana

      Janotka Ľuboš

      Janotková Pavlína

      Jánska Martina

      Kiseľová Adriána

      Klasová Eva

      Kňaze Roman

      Lučánsky Martin

      Malík Radko

      Nechalová Renáta

      Nechev Nikolaj

      Nerádová Zdenka

      Pavešic Stanislav

      Pláštiková Alena

      Polák Jozef

      Polák Peter

      Poláková Katarína

      Pupiková Ivica

      Sedmák Ján

      Schneiderová Martina

      Sith Martin

      Slobodníková  Veronika

      Šimkovičová Veronika

      Šišulák Marián

      Šišulák Miroslav

      Šittenhelm Miroslav

      Tichá Zuzana

      Uhrincová Magdaléna

      Valentová Andrea

      Valentovič Peter

      Vicenová Kristína

      Višvader Anton

      Višvader Patrik

      Višvaderová Božena

      Višvaderová Kateřina

                                                            

       

    • Pozvánka pre rodičov!
     • Pozvánka pre rodičov!

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Milé mamičky a oteckovia!

      Srdečne Vás pozývame na  športovo-kultúrny program 

      pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov,

      ktorý sa uskutoční

       

      v piatok 11.5.2018 o 16.00 hod.

       

      v Základnej škole  Záhorská Ves.

      Tešíme sa na Vás!

       

    • Súťaž ,,Na bicykli bezpečne"
     • Súťaž ,,Na bicykli bezpečne"

     •      Dňa 3.5.2018 (štvrtok) sa žiaci V. Pavešicová, K. Tóčiková, M. Havlík a P. Marguš zúčastnili okresného kola súťaže ,,Na bicykli bezpečne“. Naši žiaci sa tejto súťaže zúčastnili prvýkrát.

           Každého jedného žiaka čakala najprv jazda zručnosti, v ktorej sa museli popasovať s rôznymi prekážkami (slalom, jazda po nerovnostiach, jazda po úzkom dreve či brzdenie na presnosť) a nakoniec si otestovali svoje vedomosti v teste (dopravné značky, zákon o cestnej premávke). Na žiakov sa prišli pozrieť aj páni policajti.

           Víťazom sa stala hostiteľská škola ZŠ Láb. Našim žiakom treba poďakovať za vzornú reprezentáciu školy!

      Mgr. Michal Baboľ

      Fotoalbum

    • Turistika - Sandberg, Devín
     • Turistika - Sandberg, Devín

     •      Sobotňajšie ráno 5. mája 2018 sa naši malí turisti s pani zástupkyňou Janotkovou a p.učiteľkami Doršicovou, Tichou a Šimkovičovou, vybrali na turistiku do Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Dobrodružstvo začalo nástupom do vláčika-motoráčika v Záhorskej Vsi. S prestupom v Zohore sa deti onedlho ocitli v Devínskej Novej Vsi, odkiaľ sa v „harmonikovom“ autobuse previezli pod Sandberg. Výstup to nebol natoľko náročný, ako zdola vyzeral. Za trochu námahy nás však odmenil prekrásnym výhľadom na Devín, Moravu, Schlosshof a Moravské pole v Rakúsku, kde sa v minulosti odohralo mnoho významných bitiek.

           Na Sandbergu sme sa vďaka početným náučným tabuliam dozvedeli zaujímavé informácie o osídlení Devínskej Novej Vsi Slovanmi a z paleontologického hľadiska napríklad to, že sme stáli na mieste, ktoré bolo kedysi zaliate morom. Dôkazom boli skameneliny rôznych ulitníkov a morských živočíchov vryté do skál a pieskovcov. Činnosť paleontológov si mohli deti ľahšie predstaviť pri paleopieskovisku s napodobeninami odkrytých kostrových pozostatkov pravekých živočíchov.

           Kľukatou cestičkou sme sa po modrej turistickej značke dostali do Waitovho lomu, bývalého kameňolomu a vápenky. Práve na tomto mieste začali niektoré environmentálne organizácie s obnovou tradičnej pastvy kozami, aby sa zlepšili podmienky pre ohrozené druhy motýľov a vzácne druhy rastlín. A hoci kozičky-záchranárky sme v tento deň neuzreli, deti si vyskúšali blúdenie labyrintom - kópiou známeho labyrintu Chartres v gotickej katedrále vo Francúzsku.

           Popri úzkej ceste lesom, s 2. a 4. stupňom ochrany prírody, lemovali celú trasu až po Devín pásma lúk s náučnými zastávkami, omamnou jarnou vôňou kvitnúcej flóry a s nespočetným množstvom chránených rastlín a živočíchov. Deti sa takto oboznámili s hmyzím hotelom, no naskytla sa im tiež možnosť vyliezť na drevenú, 75 x zväčšenú jedovatú, no zároveň chránenú, májku fialovú. V jej skutočnej podobe sme ju po ceste lesom objavili aj na chodníku, rovnako aj desiatku hnojiválov zápasiacich o „voňavú“ guličku, či vyľakané jašteričky miznúce v kroví.

           Nakoniec nás cestička lesom vyviedla do bývalej chatovej oblasti na Devíne a odtiaľ sme sa prešli pod zrúcaninu hradu Devín. Pri sútoku Moravy a Dunaja sme si dopriali krátky oddych priamo pod Panenskou vežou Devína. Naša cesta potom už smerovala „harmonikovým“ autobusom opäť na železničnú stanicu domov do Záhorskej Vsi.

           Celá trasa nebola dlhšia ako 5 km. Zato bola pre deti mimoriadne obohacujúca nielen pre množstvo získaných poznatkov, najmä však pre aktívny oddych v jednom z botanicky, zoologicky a geologicky najhodnotnejších prírodných zákutí Malých Karpát.

      Mgr. Zuzana Tichá

      Fotoalbum

    • Turnaj priateľstva FRIKAS CUP - mladší žiaci
     • Turnaj priateľstva FRIKAS CUP - mladší žiaci

     •      Dňa 04.05.2018 sa na multifunkčnom ihrisku našej školy uskutočnila súťaž žiakov I. stupňa v malom futbale. Zúčastnili sa ZŠ Jakubov, ZŠ Láb, ZŠ Kuchyňa a ZŠ Záhorská Ves. Našu školu reprezentovali žiaci A. Pilo, A. Keszegh. A. Fejtl, F. Kňaze, B. Šimkovič, M. Marguš, P. Šarkózy a J. Malik. Víťazom sa stali žiaci ZŠ Láb, druhé miesto obsadila ZŠ Jakubov, tretie ZŠ Záhorská Ves a štvrté ZŠ Kuchyňa. Súťaž finančne podporila spoločnosť FRIKAS. Prvé tri družstvá dostali pohár a medaily, najlepší hráč a najlepší strelec dostali lopty a najlepší brankár rukavice. Zúčastnené školy dostali aj nákupné poukážky spoločnosti FRIKAS.

           Týmto sme ukončili sériu turnajových aktivít v malom futbale, na ktorých sa zúčastnili naši žiaci od prvého až po deviaty ročník. V priebehu troch týždňov sa stretli a hrali s žiakmi dvadsiatich iných škôl a klubov, mali z toho radosť a dúfam aj niečo sa naučili o férovosti, usilovnosti a vytrvalosti. Všetci hrali a bojovali až do konca a ja im srdečne ďakujem!

      Ing. Nikolaj Nešev

      Fotoalbum

    • Stavanie Mája
     • Stavanie Mája

     •      Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach našej mládeže stále viac upadá do zabudnutia, na mnohých miestach Slovenska sa stále nájdu mladí muži, folklórne súbory či dokonca celé obce, ktoré tento zvyk udržiavajú pri živote. Inak tomu nebolo ani v našej obci, kde sa na stavaní Mája zúčastnili aj žiaci našej školy s krátkym kultúrnym programom.

           A čo vlastne stavanie mája znamená a čo ozdobený stromček symbolizuje?

           Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.

           Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

            Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života.

      Mgr. Adriána Kiseľová

    • Biologická olympiáda - úspech!
     • Biologická olympiáda - úspech!

     •      Traja siedmaci sa zúčastnili okresného kola biologickej olympiády - všetci traja boli úspešní riešitelia.

      Martin Glašek - 4. miesto, teoreticko-praktická časť, kategória D

      Filip Glajšek   - 8. miesto, teoreticko-praktická časť, kategória D

      Stanislav Nechala - 1. miesto, projektová časť – projekt s posterom, kategória D

      Gratulujeme!

      Mgr. Renáta Nechalová

      Fotoalbum