• XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 v Prahe - aj naše pani učiteľky a Martinka sa zapojili
     • XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 v Prahe - aj naše pani učiteľky a Martinka sa zapojili

     • Všesokolský slet je vyvrcholením telovýchovnej činnosti Sokolov hlavne formou verejných cvičení pre verejnosť. Býva to príležitosť pre stretnutie svetového sokolstva, spoločenská udalosť s radom doprovodných akcií. Tento rok bola zajímavosťou sletu skladba pre ženy a mužov, ktorá bola špeciálne vytvorená na počesť stého výročia založenia spoločnej republiky Čechov a Slovákov. Vznikala paralelene v Česku i Slovensku. Eště nikdy na slete nebola prezentovaná skladba dvoch štátov.

      Túto skladbu skoro rok poctivo nacvičovali aj naše dve kolegyne, pani učiteľka Ľubica Hájek a pani učiteľka Adriána Kiseľová. V prvých júlových dňoch potom túto skladbu spoločne so svojimi českými spolucvičencami predviedli na pražskom štadióne Eden Aréna.

      "Tužme sa!" - sokolské heslo

       

      Fotoalbum

    • Nadácia Volkswagen Slovakia - získali sme grant na projekt "Školská záhrada"!
     • Nadácia Volkswagen Slovakia - získali sme grant na projekt "Školská záhrada"!

     •      Cieľom projektu je doplnenie pracovného vyučovania a techniky o tzv. pestovateľské práce v školskej záhrade. Žiaci by sa mali naučiť ako pripraviť pôdu na výsadbu, ako si dopestovať zeleninu a ovocie, ako sa starať o životné prostredie. Pomocou aktivít ako hrabanie lístia, trhanie buriny, sadenie, okopávanie, zber naučíme žiakov zručnostiam potrebným na zadováženie si potravín z vlastných zdrojov a umožníme im zistiť, koľko naozaj stoja potraviny. Zároveň prispejeme k zveľadeniu okolia školy a tiež doprajeme žiakom pohyb, na aký nie sú zvyknutí. Zakúpené predmety budu využité aj na kreatívne krúžky. Týmto projektom prispejeme k rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania).

              Za spracovanie projektu ďakujeme mamičkám: p. Ing. Lucii Kňazeovej a p. Martine Vargovej!

    • Súťaž s pánom Smietkom - 3. miesto. FCC - ekologický program pre školy
     • Súťaž s pánom Smietkom - 3. miesto. FCC - ekologický program pre školy

     • Naša základná škola získala v súťaži s pánom Smietkom 3. miesto za vyzbieranie 10 690 kg zberového papiera v regióne Záhorie a juh Slovenska. Zároveň sme získali 3. miesto za vyzbieraný papier v prepočte na jedného žiaka - 56,56 kg. Súťaž organizuje FCC Environment.

    • Literárna súťaž - úspech Dominiky Tomáškovej!
     • Literárna súťaž - úspech Dominiky Tomáškovej!

     • Mestská knižnica v Stupave organizovala literárnu súťaž "Príroda je život pre každého". Práca Dominiky Tomáškovej "Zachránený netopier" získala ocenenie poroty. Dominike blahoželáme a želáme veľa tvorivých síl a chuť sa zúčastniť aj v budúcom roku! Ďakujeme pani učiteľke Višvaderovej, ktorá svojich žiakov motivuje a podporuje!   RŠ

       

    • Koncoročná exkurzia v Holíči
     • Koncoročná exkurzia v Holíči

     • Posledný diktát. Posledné skúšanie. Vypísané pero. Vysvedčenie. Po poslednom zvonení v školskom roku sme sa všetci zamestnanci našej základnej školy vybrali na slávnostný obed. Spojili sme ho aj s exkurziou. Mesto Holíč bolo v minulosti významným mestom na križovatke obchodných ciest. Stojí tu impozantný zámok, ktorý je krásny, ale potrebuje obnovu. Hladní sme sa usadili v miestnom pivovare WYVAR. Po dobrom obede sme si pivovar prezreli a dozvedeli sme sa ako sa varí zlatistý mok. V priľahlom lese sme objavili veterný mlyn. Po príjemne strávených chvíľach sme sa rozišli na zaslúženú dovolenku. Oddýchnuť si a načerpať sily do nového školského roka.

      Dovidenia!

       Fotoalbum