• Školský rok 2018/2019
     • Školský rok 2018/2019

     • Vážení rodičia, milí žiaci!  

           Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi Vás pozýva na slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019, ktoré sa bude konať dňa 3. septembra 2018 o 9.00 h. v areáli školy. Prváčikovia so školskými taškami a žiaci 9. ročníka sa sústredia pred Materskou školou v Záhorskej Vsi o 8.30 h, odkiaľ sa slávnostne presunú do areálu základnej školy. Všetci žiaci si so sebou prinesú prezuvky.

      Oznámenie Školského klubu detí a Školskej jedálne pri ZŠ Záhorská Ves

           Dňa 3. septembra 2018 začína nový školský rok, a preto sa Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi na Vás obracia s možnosťou prihlásiť svoje dieťa do Školského klubu detí a Školskej jedálne pri základnej škole. Prihlasovanie bude prebiehať v budove školy u vychovávateľky ŠKD a vedúcej ŠJ 3.9.2018 od 9.30 do 10.30 h. Školský klub detí a stravovanie pre prihlásených žiakov bude zabezpečené od 4.9. 2018.

      Riaditeľstvo ZŠ