• Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • 21. septembra sme podporili nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá aj tento rok prebehla v našej škole. Spoločne sme prispeli sumou 92,32 eur.

      Ďakujeme všetkým darcom!

      Fotoalbum

    • Ochrana života a zdravia - praktické ukážky záchranných zložiek
     • Ochrana života a zdravia - praktické ukážky záchranných zložiek

     •      Dobrovoľná Záhorácka brigáda v spolupráci so ZÁKLADNOU ŠKOLOU ZÁHORSKÁ VES a organizácie: Centrálna záchranná službaDHZ Záhorská VesOzbrojené Sily SR a Hasičský a záchranný zbor SR vytvorili pre deti zo ZŠ Záhorská Ves v rámci predmetu ochrana života a zdravia ukážky zmienených zložiek.               Počasie nám vyšlo skutočne krásne https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4c/1/16/1f642.png:) Sme veľmi radi, že sa nám v spolupráci s vedením a všetkými zamestnancami ZŠ ZÁHORSKÁ VES podarilo takéto pekné cvičenie zorganizovať, pre deti to bolo zaujímavé a náučné doobedie. Rovnako sa musíme poďakovať sponzorovi akcie: VIGA real s.r.o. (http://www.vigareal.sk) Tešíme sa o rok znova.

                  V programe bola ukážka poslušnosti psíka, vyhľadávanie osôb na dvore školy a v budove školy. Súčasne bolo vytvorených 5 stanovísk:

      1. stanovisko prvej pomoci pre deti a ukážka transportu zraneného pod dozorom profesionálneho zdravotníka a Centrálnej záchrannej služby.

      2. stanovisko výstroja a výzbroje príslušníkov OS SR, deti mali možnosť nechať si pomaľovať tvár vojenskou maskovacou farbou. Ukážka pod vedením profesionálnych vojakov z OS SR - Letisko Kuchyňa.

      3. stanovisko výstroja RCHBO a rôznych detektorov nebezpečných plynov či detektor radiácie. Ukážka rovnako pod vedením profesionálnych vojakov z OS SR - Letisko Kuchyňa.

      4. stanovisko, statická ukážka vozidiel DHZ-O Záhorská Ves a vozidla Tatra 815-7 z Hasičského a záchranného zboru, konkrétne Okresné riaditeľstvo HaZZ Malacky. Súčasne hasiči nachystali pre deti drevené makety plameňov, ktoré deti zhadzovali prúdom vody.

      5. stanovisko bolo určené na hod gumeným cvičným školským granátom na cieľ. Stanovisko bolo pod vedením členov OZ DZB.

      Stanislav Pešek

      Fotoalbum

    • Jazyková slávnosť v rakúskom Badene
     • Jazyková slávnosť v rakúskom Badene

     •  

      „Jazykový zážitok - objavovanie rozmanitosti

       

                  Dňa 20. septembra 2018 sa pedagógovia našej základnej školy spoločne s lektorkou nemeckého jazyka Mgr. Janou Báchorovou zúčastnili medzinárodného projektu „Jazykový zážitok – objavovanie rozmanitosti. Nové cesty k jazykovej výučbe “.

                  Ide o nadnárodné podujatie 3 pohraničných regiónov Rakúska v rámci projektov INTERREG V-A „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne“ – BIG AT–CZ, BIG AT-HU, BIG SK-AT. Cezhraničné podujatie, ktoré zastrešuje ako projektový partner Úrad Dolnorakúskej krajinskej vlády spoločne so Školským úradom mesta Viedeň, sa konalo v priestoroch Dolnorakúskej vysokej školy pedagogickej v meste Baden pri Viedni. Takmer 250 účastníkov tvorili predovšetkým pedagógovia materských a základných škôl, ktorí si navzájom vymieňali svoje poznatky v oblasti jazykovej kompetencie. Cieľom podujatia bolo predstaviť nové prístupy a metódy vo výučbe jazykov v rámci seminárov a workshopov, ktoré vznikajú a sú overované prostredníctvom BIG projektov. Účastníci, vrátane našich pedagógov, mali možnosť reálne zažiť a spoznať rozmanitosť  metód pri výučbe jazykov použiteľných v každodennom pedagogickom procese. Semináre boli zážitkovo orientované a poskytli nové impulzy pre prácu v jazykovom vzdelávaní. Vítaným bonusom sa stalo nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev s pedagógmi z pohraničných oblastí Čiech, Rakúska a Maďarska.

                  Heslo tohtoročného podujatia znelo: Všetko, čo je prežité s nadšením, zabezpečuje nezabudnuteľnú skúsenosť.  

      Mgr. Dávid Malík

      Fotoalbum

    • Riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa a I.A šp triedy
     • Riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa a I.A šp triedy

     •  

      Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 2. stupňa a I.A šp. triedy Základnej školy, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves riaditeľské voľno dňa 20. septembra 2018 (štvrtok). Vyučovanie na 1. stupni bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      Vedúca ŠJ pri ZŠ oznamuje, že variť sa bude! Vedúca ŠKD pri ZŠ oznamuje, že ŠKD bude v prevádzke!

       

        

    • Európsky týždeň športu 24.9. - 28.9.2018
     • Európsky týždeň športu 24.9. - 28.9.2018

     • Cvičí celá škola - 27.9.2018 o 10.30 h prebehla v našej škole aktivita podporujúca zdravý životný štýl a pohyb pre zdravie.

       

      Fotoalbum

    • Slávnotné otvorenie školského roka 2018/2019
     • Slávnotné otvorenie školského roka 2018/2019

     •  

      Letné prázdniny sú nenávratne preč. Školská brána sa po prázdninách otvorila, aby do nej vošli všetci žiaci a s radosťou  privítali nový školský rok. 

      Žiaci, rodičia a hostia sa zišli na školskom dvore, aby po prvýkrát privítali našich najmenších. Prváčikov sprevádzali deviataci spolu s pani učiteľkou Boženou Višvaderovou. Prichádzali so svojou triednou učiteľkou Adrianou Kiseľovou a riaditeľkou materskej školy pani Jankou Soboličovou. Doprovod im robili usmievajúce sa mažoretky. 

      Všetkým prítomným sa milo prihovorila pani riaditeľka školy PaedDr. Ivica Pupiková. Privítala všetkých žiakov, rodičov a hostí. Vo svojom príhovore popriala aj prváčikom veľa úspechov v školskej práci. Tiež rodičom zaželala dostatočné množstvo trpezlivosti, aby svoje deti podporovali a pomáhali im. Veľa úspechov v novom školskom roku prišiel zaželať aj starosta obce JUDr. Boris Šimkovič. 

      Žiaci spolu s triednymi učiteľmi sa rozišli do tried, kde sa rozprávali ako bolo cez prázdniny a boli informovaní o ďalších školských dňoch. 

      Zaželajme si, aby bol nový školský rok úspešný, radostný a plný detského smiechu práve tak, ako to bolo i v tomto dni. 

      Mgr. Iveta Gombárová 

      Fotoalbum