• Vianočný pozdrav v Jeseni života
     • Vianočný pozdrav v Jeseni života

     •      Vianoce sú obdobím lásky, spoločne strávených chvíľ. Mnohí z nás si nevieme bez rodiny a blízkych tieto sviatky predstaviť. Avšak z tohto istého dôvodu môžu byť obdobím smutným pre tých, ktorí z nejakého dôvodu nie sú, nemôžu byť so svojimi rodinami. Najčastejšie ide o seniorov v domovoch dôchodcov. Naši žiaci z prvého stupňa sa pod vedením pani učiteliek Hájek a Tichá podujali svojimi vianočnými piesňami, hrou na flaute a akordeóne rozveseliť vianočný čas aj v domove dôchodcov Jeseň života v Záhorskej Vsi. Jakubko Horáček z III.A zahral sólo kolied na akordeóne, ku ktorému sa svojím spevom pripojili aj babičky.
          Sviatky by nemali byť o drahých darčekoch. Oveľa viac dokážu potešiť originálne, netradičné darčeky darované zo srdca. Práve takýmito - ručne robenými darčekmi (ozdobami) od babičiek a dobrôtkami boli odmenení naši žiaci za svoju snahu. A aby vládla radosť na oboch stranách, deti tiež rozdali darčeky - výrobky družinárov pani vychovávateľky Látal - zase babičkám. S úsmevmi na tvárach mladších i starších sa všetci rozlúčili.           

           Vôňa vianočného pečiva, či vianočného stromčeka v nás vyvoláva najpríjemnejšie pocity. Našich žiakov však oprávnene môže hriať ešte príjemnejší pocit, že potešili srdcia druhých. A presne o tom je posolstvo Vianoc...
       

      Mgr. Zuzana Tichá

      Fotoalbum

    • Posolstvo Vianoc - výchovný program
     • Posolstvo Vianoc - výchovný program

     • Pre spríjemnenie predvianočného obdobia v škole sme prijali ponuku občianskeho združenia Detská misia na zorganizovanie vianočného výchovno-vzdelávacieho programu s názvom Posolstvo Vianoc.

      Program deťom pútavou formou podal základné informácie o význame Vianoc, ktoré vychádzajú z historicko-biblických podkladov. Deti si vypočuli  vianočný biblický príbeh, zasúťažili vo vedomostnom kvíze, zaspievali si vianočné piesne a preniesli sa tak na chvíľku do atmosféry nastávajúcich vianočných sviatkov - sviatkov pokoja a ticha.

      Chráňme si preto posolstvo Vianoc, kedy máme k sebe všetci bližšie, kedy si navzájom viac ako inokedy prajeme pokoj, harmóniu, lásku a dobro.

      Spokojné a pokojné Vianoce!

       

      Zuzana Doršicová

       

      Fotoalbum

    • Poďakovanie pre pisateľov Vianočnej pošty!
     • Poďakovanie pre pisateľov Vianočnej pošty!

     • Milí pisatelia Vianočnej pošty!

      Ďakujem, že ste pred Vianocami urobili dobrý skutok a potešili ste osamelých seniorov. Z domovov nám chodia správy o tom, ako ich Vianočná pošta teší a akí sú za ňu vďační.

      Pretože tá vďaka patrí hlavne Vám, ktorí ste poštu napísali a poslali, hrám sa dnes na "pošli dobro ďalej" a posielam ho Vám, ktorí ste jeho lavínu spustili.

      Verím, že to bol pre Vás dobre využitý čas a mali ste z písania zážitok aj dobrý pocit rovnako ako ho majú ešte aj teraz "tí naši starkí" (píšem naši, lebo čaro je okrem iného aj v tom, že hoci sme sa s nimi nestretli, stali sa tieto Vianoce súčasťou našich príbehov a je to pre nich úžasný dar).

      Ľubica Noščáková

       

      Poďakovanie - video

      Čo znamená pre seniorov Vianočná pošta? Ako prebieha doručovanie a čo želajú pre tých, ktorí im ju posielajú? Môžete vidieť v krátkom videu:-)

      https://youtu.be/BUa32sgATdo

      Odkazy z DD:

      Zdravíme priaznivcov Vianočnej pošty. Ďakujeme z celého srdca za krásne pozdravy pre našich starkých.

      S vďakou a prianím pekného dňa...

      Dnes sme odovzdali seniorom veľa krásnych pozdravov z Vianocnej pošty. Boli to veľmi dojímavé ale aj radostné okamihy. Všetci ste našim seniorom spríjemnili predvianočné chvíle. Patrí Vám veľká vďaka za krásne vinše, výzdobu pozdravov a veľké srdce, ktoré ste do pozdravov vložili.

      Škoda, že nemôžete aj priamo prežiť chvíle, keď sa odovzdávajú, rozbaľujú a čítajú pozdravy. My sme za dva dni rozdali 159 pozdravov od Vás všetkých zo Slovenska a dnes aj z Čiech a Rakúska. Naši seniori majú v očiach veľkú radosť a po prečítaní pozdravov tlieskajú, tešia sa. Je to krásne, ale veľmi dojímavé. Patrí všetkým veľká vďaka a uznanie sa tento vysoko humánny čin.

      Dobrý deň, touto cestou sme sa rozhodli Vám srdečne poďakovať za zorganizovanie vianočnej pošty, ktorá tak veľmi našich klientov potešila. Veľmi pekne ďakujeme...

      Milí žiaci a vážená pani učiteľka! Veľmi, veľmi pekne ďakujem za Vaše úprimné želanie k vianočným sviatkom. Urobili ste mi veľkú radosť. Vaše blahoželanie sa dostalo ku mne do Domu seniorov, takže Váš projekt „Vianočná pošta“ našiel to správne miesto. Mám 79 rokov. Želám Vám veselé Vianoce, veľa darčekov a šťastlivý nový rok 2019.

      Ešte aj posledný pracovný deň prichádza množstvo pozdravov do nášho zariadenia. Obyvatelia ešte nikdy nedostali toľko lásky prostredníctvom pozdravov...

      Chceme sa Vám z tej NAJVAČŠEJ hĺbky srdiečka poďakovať za prekrásne originálne pohľadnicové priania pre našich seniorov. To čo robíte je naozaj krásny princíp solidarity v dnešnej dobe nezaplatiteľný. Za tú radosť v očiach čo mali „seniori“ to malé „pohľadnicové“ prekvapenie stálo. Nech Vás to povzbudzuje vo Vašej práci, lebo najkrajší dar je dar, ak druhý človek obdaruje priateľa i napriek tomu že „nemá“... dá lásku / pozdrav / a tá je nevyčísliteľná. ĎAKUJEME! Prajeme pokojné vianočné sviatky plné radosti v srdiečkach.

    • Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

     •       Opäť nám nežne klopú na dvere, prišli ticho, nenápadne. Áno, sú to Vianoce – čas radostí a prianí.

           Len prednedávnom som sa dozvedela, že existuje „Vianočná pošta pre seniorov“, ktorej iniciátorkou je pani učiteľka Ľubica Noščáková z Bratislavy. Je to výzva pre celé Slovensko. Myšlienkou tejto výzvy je urobiť radosť tým, ktorí sú v domovoch dôchodcov a nikoho už nemajú, ale napriek tomu stále čakajú. Po dohode s našimi pani učiteľkami sme sa rozhodli do tejto výzvy zapojiť. S deťmi na prvom stupni sme počas tohto týždňa vyrábali pozdravy. Deti dávali do svojej tvorby všetko – radosť, lásku, trpezlivosť, snahu a hlavne svoju kreativitu. Robili ich s radosťou a tešili sa, že práve ich pozdrav urobí niekomu radosť, práve v tak čarovnom období.

            Vianoce sa blížia už nečakanou rýchlosťou aj k nám všetkým, preto by som popriala všetkým starkým, aby dostali také krásne pozdravy, aké vyrobili naše deti  s láskou a dobrotou.

                                                                                                        Krásne Vianoce všetkým!

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Ekovýchovný program
     • Ekovýchovný program

     •      Aj my sme si pripomenuli 30. výročie CHKO Záhorie!

          Dňa 19. decembra sa na našej škole konala prednáška s názvom CHKO Záhorie, ktorej sa zúčastnili žiaci 6. až 9. ročníka. Zamestnanci CHKO žiakom rozprávali o vzniku, členení, ale aj ekosystéme, ktorý je typický pre CHKO Záhorie. Venovali sa aj problematike šírenia inváznych druhov rastlín a živočíchov. Pri inváznych rastlinách zdôraznili potrebu tradičného hospodárenia v krajine.

          Špeciálna pozornosť bola venovaná bobrovi vodnému, ktorý svojim spôsobom života prispieva k úprave prostredia, významne vplýva na obnovu vodných biotopov a tým zvyšuje prírodný potenciál celého ním kolonizovaného územia. Žiaci sa dozvedeli aj iné zaujímavé informácie napr. o chránenom vtáčom území Záhorské Pomoravie. No najviac ich zaujala starostlivosť o zranené živočíchy a ich návrat do voľnej prírody.

      Mgr. Lucia Časnochová

      Fotoalbum

    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Od pondelka môžu naše deti posielať svoje želania prostredníctvom vianočnej pošty. Poštová schránka tichúčko čaká pod stromčekom na krásne listy. Veríme, že sa naplní láskou a dobrotou.

      Zuzana Látal 

    • Oceňovanie žiakov
     • Oceňovanie žiakov

     •     Na sklonku kalendárneho roka je už tradíciou oceňovanie žiakov, ktorí boli úspešní vo vedomostných, recitačných i športových súťažiach na úrovni školských kôl a ktorí sa tak zaslúžili o postup do okresných kôl. Ocenení boli žiaci za súťaže ako: Šaliansky Maťko, iBobor, olympiáda v slovenskom jazyku, v nemeckom jazyku, v anglickom jazyku, olympiáda z geografie a dejepisu.

            Našim šikovným žiakom gratulujeme a želáme úspechy v ďalších kolách!

      Fotoalbum

    • Aj Ty v IT - základy programovania v jazyku Scratch
     • Aj Ty v IT - základy programovania v jazyku Scratch

     • Máš dosť hrania nudných hier na webe či mobile? Chcela by si si vytvoriť vlastnú, ale nevieš, ako na to?

      Si žiačka vo veku od 10 – 16 rokov?

      Počula si už o programovacom jazyku Scratch?

      Práve tento jednoduchý, intuitívny a zábavný program ti splní všetky tvoje priania.

      Priana našich žiačok 7. - 9. ročníka splnili IT-inštruktori so spoločnosti Aj ty v IT pod vedením p. Zuzany Okálovej. Každá žiačka sa naučila programovať v uvedenom jazyku, vytvoriť vlastnú hru a následne si ju zahrať.

      Sme vďační tejto spoločnosti, že, ako jediná z mnohých, realizuje tieto workshopy pre školy zdarma, a tým povzbudzuje sebavedomie našich žiačok v práci v IT - sfére.

      Workshop je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Accenture. Projekt podporil program Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens.

      Fotoalbum

    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

     • „Dudlaj, dudlaj...“ takto znela posledná spoločná pieseň našej vianočnej besiedky, ktorá už sa stala tradíciou v našej škole. Ale poďme od začiatku.
      V piatok 14. decembra 2018 sme sa v poobedných hodinách stretli v telocvični, ktorá sa odela do vianočného šatu. Cestička k telocvični bola lemovaná sviečkami, ktoré umocňovali sviatočnú náladu. Na úvod nás milým vianočným vinšom privítala pani riaditeľka školy PaedDr. Ivica Pupiková aj so svojim pomocníkom Jakubom Justinom Šimkom. Vianočne naladené boli naše malé aj veľké detičky, herecké a umelecké hviezdičky. Tešili sa, že prednesú svoje vianočné pozdravy, koledy a vinše, zatancujú, zahrajú. Tento rok sme mali možnosť vidieť aj gymnastickú zostavu a počuť piesne v ruskom jazyku. V krásnych recitačných pásmach zazneli krásne a múdre myšlienky. Mladí umelci sa usilovali, aby na tvárach svojich rodičov, starých rodičov a príbuzných vyčarili ten tajomný úsmev a žiaru v očiach, ktorú prinášajú so sebou Vianoce. Po programe sme zotrvali v družných rozhovoroch pri výbornom punči a dobrotách. Súčasťou slávnosti boli aj vianočné trhy. To bol preistor, kde žiaci predávali svoje výrobky.

      Ďakujeme obetavým pedagógom, ktorí so svojimi žiakmi pripravili tento krásny program! Ďakujeme deťom, všetkým zamestnancom školy, rodičom a priateľom školy! Spoločným snažením sa nám podaril tento krásny večer.

      Veríme, že odkaz Vianoc zostane v našich srdciach po celý rok! 

       

      Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov,

      príjemnú atmosféru v kruhu blízkych,

      šťastie a lásku po celý nový rok 2019!

      Ďakujeme za spoluprácu!

       

      Mgr. Pavlína Janotková

      Fotoalbum

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

     • V dňoch 12. a 13. decembra na našej škole prebiehajú školské kolá Pytagoriády. Držíme palce!

    • Geografická olympiáda - školské kolo
     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • Výsledky Geografickej olympiády - školské kolo

      G kategória – 5. ročník ZŠ

      1. Kiseľová Martina

      2. Olejková Viktória

      F kategória – 6.,7. ročník ZŠ

      1. Pavešicová Veronika

      2. Polák Nikolas

      3. Meňhartová Ema

      E kategória – 8.,9. ročník ZŠ

      1. Glajšek Filip

      2. Kočišová Pavlína

      3. Polák Filip

      V stredu sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov druhého stupňa ZŠ. Žiaci si mali možnosť overiť svoje vedomosti z geografie a vyskúšať svoju šikovnosť s prácou s atlasom. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať vo februári 2019 v Malackách.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným!

      Fotoalbum

    • Naučme sa viac o vode - dostali sme grant!
     • Naučme sa viac o vode - dostali sme grant!

     • Vážená pani riaditeľka, 

      touto cestou by som Vám rada oznámila, že Vaša škola bola odbornou komisiou vybratá pre grantovú podporu v rámci grantového programu Nadácie BVS Naučme sa viac o vode.

      S pozdravom

      Mgr. Slávka Vargová

      oddelenie PR a marketingu

      Nadácia BVS

     • Pozvánka na vianočnú besiedku

     • Srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku spojenú s vianočnými trhmi v piatok 14.12.2018 o 15.30 h v telocvični našej základnej školy. V programe účinkujú Vám známe hviezdičky - vaše detičky. So sebou si prineste balíček dobrej nálady.

      Tešíme sa na Vás!

    • Šaliansky Maťko - školské kolo
     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Súťaž v prednese povesti - Šaliansky Maťko

      Bola raz jedna krásna malá krajina – volala sa Slovensko. V tej malej krajine sa nachádza mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Tu sa zrodila v roku 1991 súťaž v prednese povesti. Získala si razom srdcia všetkých dobrých recitátorov. Témou recitovaného textu je slovenská povesť. V našej škole sa súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko stala tradíciou. Ani jeden rok nemôže uplynúť bez toho, aby sa žiaci 2. až 7. ročníka nenaučili jednu povesť, nevyskúšali si recitátorské schopnosti pred triedou a tí najlepší potom postúpili do školského kola. Práve 7. decembra si víťazi triedneho kola zmerali svoje recitátorské schopnosti v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci 2. a 3. ročníka, druhú žiaci 4. a 5. ročníka a tretiu žiaci 6. a 7. ročníka.

      Víťazmi školského kola sa stali:

      I. kat.

      1. Sofia Masaryková - II. A

      2. Jakub Filip Horáček - III. A

      3. Viktória Ščepková - III. B

      II. kat.

      1. Carmen Kopiarová - V. A

      2. Veronika Klasová - V. A

      3. Nina Nerádová - V. A

      III. kat.

      1. Lucia Nerádová - VI. A

      2. Veronika Pavešicová, Ljiljana Durdevic - VII. A

      3. Kamila Tóčiková, Bianca Reháková - VII. A

      Čestné uznanie získali: Martin Duhoň, Sofia Gerenčerová - VI. A

      Reprezentovať našu školu v obvodnom kole pôjdu: Sofia Masaryková, Carmen Kopiarová, Lucia Nerádová.

      Víťazom blahoželáme, poďakovanie však patrí všetkým žiakom - recitátorom, ktorí sa zúčastnili súťaže, a tak nám pripravili pekné doobedie!

      Mgr. Božena Višvaderová

      Fotoalbum

    • Exkurzia EDULAB a FabLab s TA3!
     • Exkurzia EDULAB a FabLab s TA3!

     •    Dňa 4.12.2018 sa žiaci VIII.A triedy a VII.A triedy zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Navštívili sme   FabLab – Vedecký park UK, kde žiakom boli predvedené ukážky rôznych výrobných a manipulačných postupov, riadených CNC programom. 

         Potom sme sa presunuli na Rigeleho ul. do sídla Neziskovej organizácie EDULAB, kde žiaci absolvovali ukážkovú hodinu Fenomény sveta, zameranú na tému “Vzduch”. Žiakov ukážky zaujali, aktívne spolupracovali a zostali im spomienky na prijemne strávený deň. 

          V neziskovej organizácii EDULAB mali okrem našej školy aj ďalšiu návštevu, a to filmový štáb televízie TA3, výsledok ich práce nájdete v priloženom linku. :)

      httpswww.ta3.comclanok1143208ziaci-testuju-inovativny-projekt-vzdelavaju-sa-skrz-zazitky.

      Ing. Nikolaj Nechev     

    • Mikulášske doobedie
     • Mikulášske doobedie

     • Vitaj, vitaj Mikuláš, co v batohu pro nás máš? 

      Cukríky i čokoládky a či dáky perník suadký? 

      Ceuý rok sme posúchali, aj uši si umývali. 

      Žáden z nás sa nebiu veru, na kolene nemjeu dzíru. 

      Tak jak sme slúbili, šeci sme sa lúbili. 

      Friško, friško rozbal vrece, nikto z nás už čekať nesce 

        

           Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou - Dávať a nečakať dar. Taký je hlavný zmysel sviatku svätého Mikuláša, biskupa, ktorý pripadá na 6. decembra. Na  tento sviatok sa tešia najmä deti, pre ktoré je deň sv. Mikuláša symbolom sladkostí, ovocia a iných darčekov. Na jeho návštevu sa tešili aj naše deti a rôznymi básničkami a pesničkami ho  privolali. Prišiel, rozžiaril deťom očká a priviedol so sebou aj svojich pomocníkov anjela a čertov. Najprv sa spýtal, či žiaci poslúchali, ktoré z detí neposlúchalo, toho razom strčil do svojho obrovského vreca – Vrece pre neposlušné deti. Priniesol so sebou aj obľúbené balíčky sladkostí. Najprv si vypočul od každej triedy koledu a potom nadeľoval.  

      Riaditeľstvo ZŠ v Záhorskej Vsi chce touto cestou poďakovať všetkým rodičom, sponzorom a organizáciám, ktorí prispeli k radostnej nálade všetkých našich žiakov. Poďakovanie patrí aj nášmu Mikulášovi - Davidovi Malíkovi, p. učiteľke Višvaderovej a žiakom IX.A. 

         

      Fotoalbum

    • Falck - Kurz prvej pomoci
     • Falck - Kurz prvej pomoci

     • Projekt „Záchrana som ja“

      V rámci tohto projektu až 50 najlepších kolektívov mohlo vyhrať pre svoju školu automatický externý defibrilátor, kurz prvej pomoci pre pedagógov a ukážky prvej pomoci pre celý 1. stupeň ZŠ.

      Našej škole sa vyhrať podarilo! Preto bola streda 5.12.2018 pre prvý stupeň a pedagógov nevšedná a zaujímavejšia než obvykle. Navštívili nás totiž záchranári so svojím kamarátom vtákom Falkom! Za prítomnosti záchranárov a ich pána riaditeľa Divízie Healthcare Stredná a Východná Európa Krzysztofa Kmiecika, pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča, našej pani riaditeľky PaedDr. Ivice Pupikovej a pani učiteliek prvého stupňa, spolu so svojimi žiakmi, bola v úvode a spoločnom zahájení programu štvrtákom vyslovená vďaka za ich snahu a úspech pre školu a pani riaditeľke bol odovzdaný automatický externý defibrilátor (AED).

      Po slávnostnom vyhodnotení záchranári a vták Falko odviedol našich žiakov na jednotlivé stanovištia, kde si trénovali hravou a zážitkovou formou prvú pomoc, ako ju správne privolať a nebáť sa zasiahnuť. Na prvom stanovišti mal každý žiak pripraveného svojho kamaráta – medvedíka, ktorému poskytol prvú pomoc               pri zástave srdca. Rovnako si každý mohol vyskúšať masáž srdca na figuríne.         Na vtákovi Falkovi pán záchranár ukázal, ako správne používať automatický externý defibrilátor a ako dôsledne, krok po kroku, dokáže tento prístroj navigovať aj laika. Paralelne s ním si žiaci vyskúšali správne umiestniť elektródy defibrilátora na svojej postavičke z plagátu. Defibrilátor v závere zhodnotil, že vtáka Falka sa deťom oživiť podarilo aj bez jeho pomoci. Žiaci teda dostali poslednú úlohu, uviesť toto veľké zviera do bezpečnej stabilizovanej polohy v spolupráci po štyroch. A hoci im ťažký Falko v bezvedomí túto úlohu ani trochu neuľahčil, v spolupráci všetko hravo zvládli.

      Druhé stanovište nebolo o nič menej zaujímavé ako prvé. Žiaci sa oboznámili s postupom pri poskytovaní prvej pomoci počas epileptického záchvatu na plyšovej bábike, ďalej so základnými úkonmi zachraňujúcimi život pri dusení sa cudzím predmetom (žuvačka, cukrík), kde bola hlavnou postavou dusiaca sa figurína „Charlie“. Deti si na figuríne vyskúšali 5 úderov hranou dlane medzi lopatkami a ak „Charlie“ predmet stále nevypľúval, vyskúšali Heimlichov manéver v oblasti pupka figuríny. Zopakovali si tiež základy oživovania, v prípade, ak by sa predmet z dýchacích ciest nepodarilo uvoľniť. Na záver si všetci vyskúšali dať svojho kamaráta do stabilizovanej polohy.

      Na treťom stanovišti žiaci poskytovali prvú pomoc pri dopravnej nehode.  Oboznámili sa, ako privolať prvú pomoc a akým úchopom vyťahujú záchranári zraneného z auta, aby bol fixovaný v oblasti chrbtice. Ďalej zistili, ako treba zhodnotiť zdravotný stav postihnutej osoby v bezvedomí vykonaním prvotného „vyšetrenia“ (prihovoriť sa, uštipnúť) a realizáciou druhotného „vyšetrenia“ (zistiť, či postihnutý dýcha a nedošlo k zástave srdca). Všetky zranenia ošetrovali na figuríne veľkosti dospelého človeka – od poranenia hlavy a zastavenia krvácania cez popáleniny a zlomeniny.

      Azda najväčší ohlas však mala simulovaná záchranná akcia na školskom dvore, kedy Viki Kňazeová privolala húkajúcu sanitku k spolužiačke „v bezvedomí“. Záchranári zabalili našu zranenú do všetkých možných ochranných, tepelných a fixačných obalov a na nosidlách naložili do sanitky. Žiaci si potom mali možnosť prehliadnuť sanitku  na vlastné oči a nohy.

      Na záver prišiel rad aj na pedagógov našej školy. V poobedňajších hodinách sa totiž uskutočnil kurz prvej pomoci aj pre nich. Po skončení kurzu boli účastníkom vystavené oficiálne potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

      Samotný kurz prvej pomoci pre deti i pedagógov bol poskytnutý skutočnými profesionálmi – lekármi a záchranármi s dlhoročnou praxou z oblasti pomoci ľuďom  a záchrany ľudských životov. Rovnako vybavenie, prístroje, figuríny boli na vysokej odbornej úrovni s možnosťou napojenia na počítač, aby zachraňujúci mohol reálne vyskúšať svoje schopnosti pri záchrane života s reálnou odozvou figuríny ako postihnutého.

      A čo je to vlastne ten spomínaný automatický externý defibrilátor (AED)? Ide  o zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci. Elektrickým výbojom je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Prístroj má jednoduché používanie a je určený aj pre laikov. Všetko je riadené povelmi v slovenskom jazyku. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Ublížiť nemôže, jedine pomôže. Vo vyspelých krajinách je už štandardom, že na miestach s vysokou frekvenciou ľudí sú AED k dispozícii.

      Štvrtákom patrí veľká vďaka za ich snahu pomáhať, ktorá sa vyplatila. Budú    v nej, dúfam, ďalej pokračovať. Sú totiž novou generáciou a budúcnosťou našej spoločnosti, do ktorej sa oplatí investovať. A pomáhať predsa naozaj nebolí...

      Mgr. Zuzana Tichá

      Fotoalbum

    • Vianočné tvorenie
     • Vianočné tvorenie

     • Vianočné tvorenie 

      So žiakmi III.A triedy sme sa pripravovali na vianočnú atmosféru a vyrábali sme svietniky na vianočné trhy. Poďakovať by som chcela p. Katke Budovej za floristické potreby, ktoré deťom podarovala. Výrobky si môžete pozrieť      vo fotoalbume.  

      Mgr. Ľubica Hájek 

      Fotoalbum

    • Ocenenie pedagóga!
     • Ocenenie pedagóga!

     •      Zo spoločnosti KOMENSKÝ, s.r.o., ktorá je virtuálnou knižnicou pre pedagógov, žiakov i rodičov, sme obdržali skvelú správu:

      "Vážená pani riaditeľka, 

      gratulujeme Vám! V súťaži o NAJ učiteľa mesiaca november 2018 získal učiteľ Vašej školy Veronika Šimkovičová ocenenie Krajský učiteľ mesiaca - 3. miesto za Bratislavský kraj. Týmto zároveň získal pre Vašu školu Virtuálnu knižnicu na jeden mesiac zdarma." 

           Pani učiteľke Veronike Šimkovičovej gratulujeme a ďakujeme!