• Darujte našim deťom 2 % z vašich daní
     • Darujte našim deťom 2 % z vašich daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane! 

      Rodičovské združenie pri Základnej škole v Záhorskej Vsi

    • Grantový program e-Školy pre budúcnosť 2018/2019
     • Grantový program e-Školy pre budúcnosť 2018/2019

     • Už po 5. raz ponúka grantový program e-Školy pre budúcnosť príležitosť základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi.Tento ročník sa opäť tematicky zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja informatického myslenia; mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom; a tiež ich zodpovedného a bezpečného využívania. 

      Tento školský rok sa  do projektu zapojila aj naša základná škola spolu so ZŠ Jakubov a ZŠ Láb. Financie poskytnuté nadáciou Orange poslúžili na zakúpenie sady stavebnice Lego, pomocou ktorej sa naučia žiaci zostrojiť a pracovať s robotmi v rámci bežnej výučby.

      Fotoalbum

    • Šaliansky Maťko - úspech!
     • Šaliansky Maťko - úspech!

     •  

                 Dňa 25. januára 2019 sa v Centre voľného času v Malackách konal 26. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresného kola sa zúčastnilo veľa recitátorov z okolitých škôl, čo príjemne prekvapilo aj usporiadateľov.

           Súťažilo sa v troch vekových kategóriách: I. kat. tvorili žiaci 2. a 3.roč., II. kat. žiaci 4. a 5. roč. a III. kat. žiaci 6. a 7. roč.

         Našu školu reprezentovali žiačky, ktoré zvíťazili v školskom kole: Sofinka Masaryková, žiačka II.A triedy – I. kat., Carmenka Kopiarová, žiačka V.A triedy – II. kat., Lucka Nerádová, žiačka VI.A – III. kat. Konkurencia v každej kategórii bola silná. Recitátori sa snažili podať čo najlepší výkon, čo ocenila i porota, ktorá  slovne zhodnotila veľmi dobrú prípravu recitátorov, pochválila  výber povestí i úroveň prednesu, ktorá je čoraz lepšia.

           Z našich žiakov 3. miesto v III. kat. získala Lucka Nerádová, žiačka VI. A triedy ., ktorej srdečne blahoželáme.

          Poďakovanie za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy však patrí aj Sofinke Masarovičovej a Carmenke Kopiarovej, ktoré svojím prednesom upútali pozornosť poroty a tiež patrili medzi výborné recitátorky.

      Mgr. Višvaderová B.

      Fotoalbum  

    • Kreslo pre pani zástupkyňu
     • Kreslo pre pani zástupkyňu

     •      Dňa 16. 1. 2019 na prvom stupni opäť prebehla beseda pod názvom „Kreslo pre hosťa". Dnešným hosťom, už druhým, bola p. zástupkyňa Mgr. Pavlína Janotková. Za všetky deti ju privítala Alicka Danihelová z III. A triedy  formou milých veršíkov a pekným slovom p. učiteľka Doršicová.

           Rozprávala deťom o sebe, aby ju poznali aj z inej stránky jej života, a nie len ako pani učiteľku a zástupkyňu. Jej rozprávanie začalo o dedine, v ktorej sa narodila, prvých krokoch do školy, na strednú školu. Rozprávala o svojej rodine, o svojich deťoch a postupne sa dostala k tomu, ako sa stala pani učiteľkou a zástupkyňou. Deti ju počúvali s nadšením. Preto nakoniec mali na ňu neskutočný počet otázok, na ktoré im odpovedala s úsmevom a s radosťou.

           Na záver besedy sa nám p. zástupkyňa podpísala do „Pamätnej knihy.“

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku - úspech!
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku - úspech!

     • Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

                  Dňa 16. januára 2019 sa v Centre voľného času v Malackách konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu na ňom reprezentovali Ema Meňhartová (žiačka VII. A) v kategórii 1A a Adam Kadera (žiak IX.A) v kategórii 1B. V konkurencii ostatných základných škôl sa našim žiakom skutočne darilo. Ema Meňhartová obsadila spomedzi 11 účastníkov skvelé 4. miesto a so ziskom 47 bodov sa stala úspešnou riešiteľkou a to dokonca pri svojej premiérovej účasti! Adam Kadera sa umiestnil so ziskom 40 bodov na solídnej 7. priečke v konkurencii 15 žiakov, k honoru úspešného riešiteľa mu chýbali len 2 body. Obom žiakom ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy!

      Mgr. Dávid Malík

    • Lyžiarsky výcvikový kurz
     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     •      Sniežik sa nám chumelí ... takto pekne nám začínala cesta na lyžiarsky výcvikový kurz do obce Žiar, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. až 9. ročníka v dňoch 8. – 12.1.2019.

          Výcviku sa zúčastnilo 18 žiakov, z toho 8 žiakov stálo prvýkrát na lyžiach. Zimná krajina bola okúzľujúca a poskytovala tie najlepšie podmienky pre lyžovanie. Ubytovaní sme boli v chate Třinec neďaleko obce Žiar. Lyžovali sme na svahu Skicentrum Opalisko - Závažná Poruba. Na druhý deň nás na svahu čakal inštruktor, ktorý si zobral pod patronát žiakov začiatočníkov a naučil ich základnú techniku zjazdového lyžovania. Začiatočníci základnú techniku zvládli a svoje schopnosti preukázali posledný deň v lyžiarskych pretekoch na slalomovej trati. Pokročilí lyžiari sa zlepšovali na náročnejšom svahu, kde bola potrebná väčšia dávka odvahy a zdatnosti. Večer, po náročnom lyžovaní, mali žiaci vyplnený animátormi a súťažili v hudobnom kvíze „Shazam quiz“ (Noc hudobných hitov), kde sme súťažili proti ZŠ Belá nad Cirochou. Naši žiaci boli úžasní a zvíťazili. Ďalšie dni sme opäť celý deň lyžovali, žiaci boli veľmi usilovní, vytrvalí, chtiví, aby sa naučili a zdokonalili v lyžovaní. Žiaci počas celého pobytu si udržiavali aj poriadok na svojich izbách, ktoré sme na záver kurzu aj patrične vyhodnotili a odmenili sladkou odmenou. V predposledný deň si žiaci opäť zasúťažili, proti ďalším dvom školám (ZŠ Belá a Gymnázium Pankúchova), v súťaži „Milujeme Slovensko“. Nesklamali, sú úžasní, opäť sme vyhrali. A prišiel vytúžený záver lyžiarskeho kurzu. V sobotu nás na svahu čakala pekne upravená slalomová trať, kde žiaci ukázali svoje naučené schopnosti. Súťažili sme na strednom svahu. A súťaž dopadla takto: 1. miesto – Nina Nerádová (V.A), 2. miesto – Veronika Klasová (V.A), 3. miesto – Lucia Nerádová (VI.A). Všetkým gratulujeme! 

           Lyžiarsky výcvik prebiehal v pokojnej priateľskej atmosfére, žiaci boli disciplinovaní a rešpektovali pokyny učiteľov a inštruktora. Po náročných dňoch plných zážitkov sme sa všetci vrátili domov. 

      Mgr. Ľubica Hájek

      Fotoalbum