• Prehadzovaná v ZŠ Láb
     • Prehadzovaná v ZŠ Láb

     • Dňa 19. februára 2019 sa naši žiaci tretej a štvrtej triedy zúčastnili obvodného kola v „Prehadzovanej“, ktorá prebehla v ZŠ Láb.  Dňa 19. marca 2019 nás čaká druhé kolo, ktoré prebehne v našej ZŠ v Záhorskej Vsi.

      Súťažiacim držíme palce!

      Fotoalbum

    • Kreslo pre pani učiteľku Meňhárovú
     • Kreslo pre pani učiteľku Meňhárovú

     •  

      Naša nová tohtoročná aktivita "Kreslo pre hosťa" si získala srdcia našich žiakov prvého stupňa. Úprimne sa vždy tešia na nových hostí, ktorí do kresla zasadnú a predstavia sa tak, ako ich deti málo poznajú. Svojou návštevou nás vo februári poctila a pozvanie prijala pani učiteľka Anna Meňhárová, skúsená elementaristka, neskôr zástupkyňa riaditeľa školy, ktorá patrila a patrí medzi pedagogické osobnosti našej školy. Jej ďalším veľkým prínosom pre našu školu je, že vychovala a je maminkou našej súčasnej pani riaditeľky PaedDr. Ivice Pupikovej. Svoje pútavé rozprávanie začala svojou mladosťou, od začiatku spätou so životom školy. Opísala svoje pedagogické zážitky, družný a veselý kolektív, na ktorý dodnes spomína. Generácie detí, medzi ktorými našla rodičov i starých rodičov súčasných žiakov, z čoho sa deti mimoriadne tešili a všetky tajne dúfali, že bola aj ,,ich" pani učiteľkou. Otázky od detí smerovali k jej záľubám, porovnávaniu, aké boli deti kedysi a dnes, a samozrejme i k malej dcérke Ike - našej pani riaditeľke. Pani učiteľka Meňhárová navodila priateľskú, veselú, takmer rodinnú atmosféru, deti sa k nej v závere túlili a prezerali spolu fotografie zo života školy. Poďakovaním za vzácne chvíle so vzácnym človekom a výnimočnou pedagogičkou bola kytička kvetov, podpis do pamätnej knihy s prísľubom, že sa spolu na podujatiach, slávnostiach, vystúpeniach v škole budeme stretávať.                    

      Ďakujeme pani učiteľke Meňhárovej za vzácne chvíle strávené v jej prítomnosti a prajeme jej veľa zdravia!

      Zuzana Doršicová

       

      Fotoalbum

    • Projekt "Svet okolo nás" - Kuba - dve tváre slobody
     • Projekt "Svet okolo nás" - Kuba - dve tváre slobody

     •            V stredu 20. februára 2019 sa žiaci 2. stupňa našej základnej školy zúčastnili premietania v malackom kine Záhoran, ktorého bolo súčasťou dokumentárneho cyklu „Svet okolo nás“. Predmetom poznávania sa tentoraz stal „Ostrov slobody“ – Kuba. Čo sme sa o najväčšom ostrove v súostroví Veľkých Antíl dozvedeli? Kuba je najväčší ostrovný štát Karibiku, cez more susedí so Spojenými štátmi americkými a Mexikom. Najbližšími ostrovnými štátmi sú Jamajka, Haiti a Bahamy. Kubánska republika je tiež jedna z posledných krajín sveta so socialistickým režimom. Hlavným mestom je najväčšie mesto Kuby, zhruba dvojmiliónová Havana, ktorá sa prezýva Paríž Karibiku. Parížska elegancia sa síce drží skôr centra mesta, ktoré bolo zapísané na zoznam UNESCO, ale aj tak na vás Havana dýchne atmosférou starých koloniálnych čias.  

      Vzdelávacia rovina programu korešpondovala s oblasťami štátneho inovovaného vzdelávacieho programu hlavne v oblastiach:
      - Človek a príroda,
      - Človek a hodnoty,
      - Človek a spoločnosť.

      Projekcia je vhodná pre žiakov základných a stredných škôl. Vzdelávacia úroveň programu bola prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Objem poskytovaných informácií bol koncipovaný pre starších a pozornejších študentov.

      Mgr. Dávid Malík

    • OZNAM!
     • OZNAM!

     • Z dôvodu pretrvávajúcej pedikulózy a chrípkových ochorení sa termín karnevalu odkladá na neurčito!

      Oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Odboru hygieny detí a mládeže:

      "Zbaviť detí vší musia rodičia, nie škola alebo školské zariadenie!"

      Ďalšie informácie na:

      www.facebook.com/ruvzba.sk

    • Projekt EDUCATE
     • Projekt EDUCATE

     •           Projekt EDUCATE SLOVAKIA pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program vedie dvojica medzinárodných študentov, ktorí sú trénovaní v rámci vzdeláviacieho programu Global Volunteer. Učebný plán sa líši v závislosti od veku vzdelávanej skupiny.

                  Cieľom projektu je zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

                  Na našu základnú školu zavítalo od 4.2 – 15.2 2019 kvarteto medzinárodných študentov. Išlo o Arnidya Puspha Martha (Indonézia), Floru Wu (Čína), Dian Grace (Indonézia), Kritsanut Utadaj (Thajsko). Prostrednítcvom interaktívneho vyučovania priblížili našim žiakom zvyky a tradície ich domovských krajín, vymenili si informácie v oblasti vzdelávania a pomáhali im zdokonaliť sa vo výučbe anglického jazyka. Žiaci sa aktívne zapájali do pripravených workshopov a nadviazali nové medzinárodné priateľstvá.

      Vizitky lektorov:

      Kritsanut Utadaj – pochádza z Bangkoka v Thajsku. Na miestnej vysokej škole získal titul bakalár, následne sa stal súčasťou organizácie Work and Travel. Prostredníctvom nej navštívil miestne školy v Tennessee (USA), v Osle (Nórsko) a napokon aj v Záhorskej Vsi (Slovensko).

      Dian Grace – pôvodom z Indonézie stále len 19-ročná lektorka anglického jazyka navštevovala prestížnu Duta Wacana Christian University. Vo voľnom čase sa venuje tancu, strihaniu videí, fotografovaniu, programovaniu. Medzi jej kompetencie patrí aj stratégia sociálnych médií.

      Flora Yuping Wu – rodáčka zo severovýchodu Číny, pochádzajúca z dedinky neďaleko ruských hraníc. Aktuálne býva v Aucklande na Novom Zélande, kde úspešne ukončila štúdium na vysokej škole. Jej pôsobenie na našej základnej škole bolo prvou pedagogickou skúsenosťou, medzi jej hobby patrí hudba, kreslenie a anime.

      Arnidya Puspha Martha – štvrtou lektorka pochádza takisto z krajiny, ktorá sa môže pýšiť najväčším počtom moslimského obyvateľstva ­– z Indonézie. Počas spoločného vyučovania sa spoznala s Florou a odvtedy sa stali nerozlučnými priateľkami.

      Mgr. Dávid Malík

      Fotoalbum

    • Interaktívna výstava Moje telo v BA
     • Interaktívna výstava Moje telo v BA

     • Na prvom tohtoročnom stretnutí turistického krúžku sme spojili príjemné s užitočným. Keďže nám ,,pani Zima" dokazuje stále svoju moc, rozhodli sme sa rozdeliť aktivitu počas krúžku   na čas strávený vnútri i vonku. Navštívili sme interaktívnu výstavu Moje telo v Polus City Center v Bratislave. Prostredníctvom siedmich stanovíšť mohli deti nahliadnuť do tajov fungovania  jednotlivých orgánov ľudského tela. Najskôr sa ocitli vo vnútri mozgu, kde sa dozvedeli viac o tom ako fungujú ľudské zmysly – čuch, chuť, hmat, zrak a sluch. Potom sa presunuli ku kostre, kde si mohli pod kožou nahmatať vlastné kosti. Po kostre na nich čakali svaly a naučili sa, akú nenahraditeľnú rolu hrajú svaly pre pohyb tela. Prostredníctvom modelu srdiečka si vypočuli informácie o obehovej sústave, vďaka žalúdku sa dozvedeli a tí starší si zopakovali o tráviacej sústave, pri pľúcach zase o dýchacej sústave. Na konci výstavy dostali všetci príležitosť využiť novonadobudnuté vedomosti v praxi na operačnej sále. Na záver deti dostali certifikáty - osvedčenia, že sa práve stali mladými doktormi a doktorkami. Poučné, zaujímavé, zábavné, milé, hravé a užitočne strávené dopoludnie. A aby bolo i trochu turistiky, tak sme pridali malú vychádzku okolo kúpaliska Kuchajda, vyšantenie sa na preliezkach, kolotočoch, šmykľavkách a potom šup-šup električkou, vláčikom - poschodáčikom a motoráčikom späť do teplučka domov.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • EXPERT GENIALITY SHOW
     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

      V novembri sa zároveň so Všetkovedkom konala aj súťaž Expert geniality show. Zúčastnili sa jej tri žiačky našej školy: Veronika Klasová, Ninka Nerádova, Carmen Kopiarová, ktoré získali účastnícky diplom.

      Všetkým trom gratulujeme!

      Veronika Šimkovičová

    • Projekt "e-Školy pre budúcnosť" - workshop
     • Projekt "e-Školy pre budúcnosť" - workshop

     • Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Nadácia Orange reaguje v 4. ročníku grantového programu “e-Školy pre budúcnosť” na aktuálne trendy v oblasti programovania, mediálnej výchovy a zodpovedného používania digitálnych technológií a online komunikácie, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí a mladých ľudí.

      Program sa zameriava na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennom živote. Jeho cieľovými skupinami sú pedagógovia a žiaci základných a stredných škôl, ale aj rodičia žiakov, pedagogická verejnosť a širšia komunita.

      Projekt je zameraný na:

      • rôzne inovatívne metódy a formy výučby,
      • aktívnu účasť žiakov,
      • realizáciu aktivít pre žiakov počas vyučovania,
      • vzájomnú spoluprácu škôl,
      • formálne a neformálne vzdelávanie žiakov, aj pedagógov,
      • a íné

           V rámci tohto projektu naša škola pozvala pána Ing. Jána Zelenku, PhD. z Ústavu informatiky SAV v Bratislave, aby nás zoznámil s programovaním LEGO robotov. S touto problematikou už mali istú skúsenosť dievčatá v rámci projektu Aj Ty v IT.

      Fotoalbum

    • Matematická olympiáda - okresné kolo v Malackách - úspech!
     • Matematická olympiáda - okresné kolo v Malackách - úspech!

     • Dňa 30.1.2019 sa žiačka 5. ročníka Martinka Kiseľová zúčastnila okresného kola matematickej olympiády v Malackách. Získala 14 bodov z 18 - tich, stala sa úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 5. miesto v okrese. Blahoželáme!

      Ing. Nešev

    • Kreslo pre pána starostu
     • Kreslo pre pána starostu

     • V stredu 30. 1. 2018 nezostalo naše kreslo pre hosťa prázdne. Opäť sme v ňom privítali hosťa. Bol to človek deťom veľmi známy a blízky. Môžu ho stretnúť každý deň v našej dedine, niekedy aj v škole. Naše pozvanie prijal pán starosta našej obce JUDr. Boris Šimkovič. Deti ho mohli spoznať aj trocha inak ako ho poznajú - ako starostu. Porozprával im zážitky zo svojho detstva, kde býval, chodil do školy. Zistili, že bol také isté dieťa ako sú dnes oni. Dozvedeli sa aj o jeho futbalovej kariére, súrodencoch, rodine, jeho deťoch. Tajomstvom nezostalo ani to, ako sa stal starostom. Rozprával zaujímavo a pútavo. Deti vnímavo a pozorne počúvali rozprávanie pána starostu. Na záver mu položili aj pár otázok, na ktoré im pán starosta odpovedal veľmi rád. Stretnutie bolo zaujímavé. Na záver sa nám pán starosta podpísal do našej „ Pamätnej knihy“.

       

      Šimkovičová Veronika
      Fotoalbum

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Kto je najmúdrejší na svete? No predsa Všetkovedko!

           V novembri, minulého roka, sa naša škola zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, ktorá nie je zameraná na konkrétnu oblasť alebo predmet, je jednoducho „o všetkom“. Umožnila našim žiakom ukázať, čo všetko vedia a poznajú, ako dokážu prepojiť a cieľavedome používať poznatky získané nielen na jednotlivých predmetoch v škole, ale aj v bežnom živote.

           Medzi 30% najúspešnejších na Slovensku sa zaradili aj naši žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko: 1. Matej Varga  IV. A

                                                2. Jakub Temer IV. A

                                                3. Alica Danihelová III.A

      Titul Všetkovedko školy získal : Matej Varga IV. A

      Titul Všedkovedkov učeň získali :      Filip Kňaze IV. A

                                                                   Emma Vorobjová IV. A

                                                                   Nina Horváthová III. A

                                                                   Jakub Horáček III. A

                                                                   Melánia Hubková III. A

                                                                   Jakub Zvěřina  III. B

                                                                   Laura Sithová III. B

                                                                   Sofia Masaryková II. A

                                                                   Viktória Kňazeová III. A

                                                                   Martin Sith II. A

                                                                   Nicolas Mikulka II. A

                                                                   Sarah Karabová III. A

                                                                   Jakub Šimko III. A

                                                                   Veronika Poláková II. A

                                                                   Marko Korych II. A

                                                                   Andrej Rehák III. B

                                                                   Sofia Valentovičová IV. A

      Všetkým gratulujeme !

      Veronika Šimkovičová