• Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo ZŠ Záhorská Ves pozýva všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka dňa 12.4.2019 od 14.30 h do 18.00 h v budove školy.

      K zápisu je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občianske preukazy oboch rodičov, kartičku poistenca (dieťa), poplatok na PZ: 15,- eur. Nevyhnutnou podmienkou pre Rozhodnutie o prijatí žiaka je aj písomný súhlas oboch rodičov (zákonných zástupcov) s výchovou a vzdelávaním v našej škole. Preto je potrebné, aby na zápis prišli obidvaja rodičia.  

      Elektronická prihláška sa nachádza na webovej stránke našej školy.

       

      Tešíme sa na Vás!

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     •  

      Svetový deň učiteľov si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra. Bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994. Na  Slovensku  sa  Deň učiteľov slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského - českého pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa so slovenskými koreňmi, ktorý patril medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. V Československu sa začal oslavovať v roku 1955 a mal byť morálnym ocenením práce učiteľov.

      Pedagógovia našej školy prijali v tento deň pozvanie p. starostu JUDr. Borisa Šimkoviča na slávnostné stretnutie na obecnom úrade. Jeho príhovor sa niesol v duchu vďaky, uznania a úcty k učiteľskému povolaniu. Pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková odovzdala pri tejto príležitosti p. učiteľke Višvaderovej Pamätnú plaketu za osobný prínos a prácu v prospech rozvoje školstva a Ďakovný list za celoživotnú pedagogickú prácu, ľudskosť, trpezlivosť a láskavosť pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. P. učiteľke Doršicovej a p. učiteľovi  Nechevovi  Ďakovné listy pri príležitosti životného jubilea a Dňa učiteľov za dlhoročnú pedagogickú prácu a osobný prínos pri výchove mladej generácie. P. učiteľke Šimkovičovej Ďakovný list pri príležitosti životného jubilea a Dňa učiteľov za pedagogickú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a p. Lebrovej Ďakovný list pri príležitosti životného jubilea a za aktívnu prácu v oblasti školstva. Za svoju trpezlivosť, obetavosť si zaslúžia úctu a poďakovanie všetci menovaní a rovnako všetci učitelia našej školy.  

      Mgr. Zuzana Tichá 

      Fotoalbum

    • Andersenova noc
     • Andersenova noc

     • Prečo Andersenova noc? Prvého apríla si pripomíname narodenie veľkého rozprávkara H. Ch. Andersena. Prvé jeho rozprávky boli vydané v roku 1835 (Princezná na hrášku, Snehová kráľovná, Škaredé káčatko). Spolu 168 rozprávok. Najznámejšia z jeho rozprávok je Malá morská víla. Noc s Andersenom je akcia knihovní a škôl, MPC-čiek... po celej Európe. Naša škola sa tiež zapojila do tejto akcie aj tento rok už piatykrát. Dňa 29. 3. 2019 o 18.00 h sa v našej škole uskutočnila Andersenova noc. Deti našej školy vymenili televíziu, mobily, tablety za vedomostné a športové hry a prišli večer do školy. Akcie sa zúčastnilo 53 detí. Niektoré boli po prvýkrát a niektoré deti už viackrát. Očakávali s nadšením, čo ich v ten večer čaká. Po príchode sa deti zložili v jednej triede, podpísali sa na listine a odišli sme na návštevu do obecnej knižnice, kde nás čakala p. Vlasta Šimuničová. Deťom porozprávala o knižnici, o tom, že majú nové knihy a zároveň ich pozvala ako čitateľov aj s rodičmi, aby si prišli vybrať peknú a zaujímavú knihu. Nakoniec im prečítala rozprávku od H. CH. Andersena: Veľký morský had. Deti boli pokojné a pozorne počúvali. Po návrate z knižnice si deti naplnili troška brušká zahnali smäd a...... Prišla na rad akcia, na ktorú sa každý rok veľmi tešia – hľadanie pokladu. Poklad bol ukrytý vonku. Zobrali baterky a išli. Najprv museli pohľadať porozhadzované obaly z kinderiek. V nich boli ukryté písmenká, z ktorých museli poskladať indíciu, kde je ukrytý poklad. Indíciu vyriešili a išli sme hľadať. Poklad našli na školskom dvore na strome. Odniesli sme ho do školy a išlo sa na súťaže, ktoré prebiehali v telocvični.

      Súťaže:

      1. Prekladanie dvadsiatich plastových pohárikov z vrchu do spodku, keď zostal posledný farebný pohár, družstvo skončilo.
      2. Kapitáni družstiev poskladali z plastových pohárov pyramídu a ostatní ju museli strieľaním gumičiek zhodiť.
      3. Prenášanie loptičiek v dvojiciach na čele do nádoby.
      4. Odrážanie ping-pongovej loptičky o zem a kapitáni ju museli chytiť do nádoby.
      5. Čínskymi paličkami dávať cukríky do pohárika.
      6. Dali si štipec do úst a museli dať na šnúru bez pomoci rúk.
      7. Posledná bola šúchanie sa na uterákoch bez dotyku sa zeme.

      Po súťažiach sa deti išli umyť, prezliecť. Potom prišli na rad postavičky, za ktoré sa prezliekli naše ôsmačky a deti museli uhádnuť z akej rozprávky sú. To bol záver nášho večera. Dobrú nôcku.

      Dobré ráno! Podaktoré deti nám vstávali už o piatej. Oficiálny budíček bol o siedmej. Deti si dali papuče, svetríky a už sme boli vonku na malej rozcvičke. Bolo čerstvo, slnečné ráno, tak sa deti hýbali. Potom sa prezliekli, napapali a po pobalení dostali ešte malý rozprávkový kvíz. Prišla ôsma hodina a deti poodchádzali domov. Ďakujeme p. Vlaste  Šimuničovej za jej ochotu a peknú rozprávku!

      Pp. učiteľky, ktoré spali s deťmi v škole – Ľubica Hájek, Adriana Kiseľová, Zuzana Látal, Veronika Šimkovičová.

      Už teraz sa tešíme na budúci rok!

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Študijné voľno!
     • Študijné voľno!

     • Dňa 3. apríla 2019 udeľuje riaditeľka školy žiakom 5. až 8. ročníka a žiakom I. špeciálnej triedy študijné voľno z dôvodu testovania deviatakov - Testovanie 9.

    • Úspech nášho žiaka v ZUŠ-ke!
     • Úspech nášho žiaka v ZUŠ-ke!

     • Súkromná Základná umelecká škola v Lučenci vyhodnotila medzinárodnú výtvarnú súťaž RÍŠA FANTÁZIE 2019, ktorej sa zúčastnil aj náš žiak Oliver Fitala (II.A, 7 rokov, žiak Prípravného Štúdia 2, výtvarný odbor). Oliverko získal zlaté umiestnenie vo svojej kategórii do 7 rokov z obrovského počtu zúčastnených žiakov! Celkový počet prihlásených škôl a organizácií predstavoval číslo 110, počet prihlásených prác bolo 1468 a celkovo sa zúčastnilo súťaže 12 krajín. Žiaka pripravovala p. uč. Rozália Habová, DiS.

      Oliverkovi srdečne gratulujeme a želáme mu veľa výtvarných zážitkov! 

    • Máme vicemajsterku a druhú vicemajsterku kraja!
     • Máme vicemajsterku a druhú vicemajsterku kraja!

     • Dozvedeli sme sa perfektnú novinu! Naše žiačky, ktoré sú členkami JUDO - clubu TJ Strojár Malacky, boli úspešné na Majstrovstvách Bratislavského kraja v jude. Žiačka V.A triedy, Lucka Brezinová, sa stala vicemajsterkou kraja v kategórii mladšie žiačky a žiačka VI.A triedy, Lucka Nerádová, druhou vicemajsterkou kraja v kategórii mladšie žiačky.

      Na dievčatá sme veľmi pyšné a gratulujeme!

    • Deň otvorených dverí v našej škole
     • Deň otvorených dverí v našej škole

     • Deň otvorených dverí sa stal na našej škole tradíciou. Aj tento rok sme  privítali deti z materskej školy zo Záhorskej Vsi aj zo Suchohradu. Prišli predškoláci spolu s pani riaditeľkou z MŠ Suchohad a pani učiteľkami z MŠ Záhorská Ves. Všetkých hostí srdečne privítala pani riaditeľka školy PaedDr. Ivica Pupiková, ktorá ich po celý čas návštevy sprevádzala. Ich prvé kroky viedli na druhé poschodie a zaklopali na dvere prvákom. Prváci sa predviedli v plnej paráde. Ukázali budúcim školákom, čo sa naučili na hodinách čítania a matematiky. Potom posadili svojich nasledovníkov do prváckych lavíc, aby si to vyskúšali. Predškolákom sa v laviciach páčilo a aj oni ukázali, čo všetko už vedia. Postupne navštívili všetky triedy na prvom stupni a tešili sa, keď stretli svojich kamarátov a súrodencov. Potom ich cesta po škole viedla do počítačovej učebne, kde malí hostia pracovali. pomocou programu „TUX PAINT“. Veľmi ochotne im pomáhali naši deviataci. Navštívili aj našu jedáleň, kde pre nich pani kuchárky pripravili malé občerstvenie. Nemohli sme zabudnúť na obľúbený predmet, telesnú výchovu. Takže  sa pozreli do telocvične, kde pán učiteľ spolu s deviatakmi pripravil ukážky náradia. Najväčší úspech malo pripravené florbalové ihrisko. Na záver každý návštevník dostal darček ako spomienku na tento deň. Darčeky pripravila prvácka pani učiteľka Mgr. Adriána Kiseľová. Srdečne sme sa rozlúčili, ale nie na dlho. V apríli prídu tieto detičky do našej školy na zápis  do 1. ročníka.

      Mgr. Adriána Kiseľová

      Fotoalbum

    • Dual Day
     • Dual Day

     • Dual Day v Malackách 

       

         Dňa 26.3.2019 sa žiaci VII. a VIII. ročníka našej školy zúčastnili stretnutia s predstaviteľmi odborných škôl a firiem z regiónu. 

         Svoje študijné a výrobné programy prezentovali SSOŠ technická Vranovská Bratislava, SSOŠ Exnárova Bratislava, SOŠ elektrotechnická Gbely, Súkromná SOŠ automobilová J. Jonáša Bratislava, Duálna akadémia J. Jonáša Bratislava, Sherlock Malacky, Ikea Industry Malacky, Benteler malacky, Siemens Bratislava, GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. Veľké Leváre, Plaster Malacky a ďalšie. 

         Ukážky a prezentácie žiakov zaujali a pomohli im pri výbere ďalšieho zamerania. 

    • Projekt INTERREG - exkurzia v Bratislave
     • Projekt INTERREG - exkurzia v Bratislave

     • Žiaci I. stupňa našej školy sa dňa 22. 3. 2019 v rámci projektu INTERREG zúčastnili exkurzie do Bratislavy do dvoch múzeí Slovenského národného múzea - Prírodovedného múzea a Archeologického múzea.

      Prírodovedné múzeum sa zameriava na  prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Žiaci si pozreli expozíciu - Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi - prezentuje sa tu vývoj a diverzita dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Žiaci mohli sledovať život na Zemi objavením sa prvých živých organizmov, cez prvohory, druhohory, treťohory, štvrtohory až po  nástup súčasnej flóry a fauny. Expozícia priblížila žiakom významné zmeny u  živočíchov a rastlín jednotlivých období, formou obrázkov, máp, originálnych skamenelín až po model dinosaura, či mamuta. Ďalšou expozíciou bola - Biodiverzita Slovenska - tu sa žiaci ponorili do sveta živej prírody (mäkkýše, kôrovce, hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce), pohľad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom. Prekvapením bola  obrovská ryba  – vyše šesťmetrová vyza, ktorá sa vyskytovala na Slovensku ešte na začiatku 20. storočia, ale dnes už ju na našom území nenájdeme. Poslednou expozíciou bola - Biodiverzita Zeme – tu zoznámili so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi.

      V Archeologickom múzeu si deti prezreli vzácne archeologické nálezy z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek - nádoby, mince, nástroje, perá, šperky. Zahrali sa na malých archeológov a hľadali predmety podľa letáčika, ktorý dostali pri vstupe do múzea.     Najviac sa však malým archeológom rátalo objavovanie a tvorivé dielne k obdobiu praveka - maľovanie zvierat na kamene podobné ako na nástenných maľbách v jaskyni Lascaux, Altamira. Každý si svoj ,,praveký kameň" zobral so sebou domov ako talizman, Vyskúšali obliecť pravekého človeka, poorať pole pravekým záprahom, zložiť koleso, hľadať medenú rudu v rieke a kopcoch, odvážne vstúpiť do posvätnej jaskyne, odskúšať dobové razidlá. Na záver svojou rúčkou potvrdili návštevu v múzeu na pamätnom plagáte s mamutom, ktorý pre nás pripravili organizátori výstavy. Patrí im veľká vďaka! Neskutočne deti nadchli a zaujali svojim prístupom a profesionalitou.

      Z obidvoch múzeí si deti odnášali nové hodnotné vedomosti, ktoré budú neskôr rozširovať vo svojom ďalšom vzdelávaní.

      Mgr. Ľubica Hájek

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

       

       

       

    • Vítanie jari
     • Vítanie jari

     • Morena, Morena, voda je studená,  

      ak ťa tam hodíme, vodu oteplíme,  

      strieborným kľúčikom  

      Zem otvoríme a Jar vypustíme. 

      Dňa 20.3.2019 sa uskutočnilo v našej obci tradičné Vítanie jari – Vynášanie Moreny.

      Vynášanie Moreny ja starý pohanský zvyk. Po zime už každý túžobne očakáva teplé dni a noci. Veď na dedine boli hospodári závislí od počasia.  Táto zima bola dlhá, už jej bolo dosť a na svedomí to má zlá Morena, od ktorej pochádza všetko zlo a choroba.  A preto sa naše deti z materskej a základnej školy každoročne stretávajú          s deťmi z rakúskej školy a škôlky a rozhodli sa ju vyhnať. Spolu s deťmi sme prišli na hraničný prechod Záhorská Ves – Angern, avšak tento rok, pre vysokú hladinu rieky Moravy, sa deti z oboch štátov nemohli spoločne stretnúť.  Pozdravili sa aspoň na diaľku. Úvodom nás privítal starosta obce Záhorská Ves JUDr. Boris Šimkovič a Ing. Jozef Mračna z okresu Malacky. Na tejto krásnej akcii sa zúčastnili nielen obyvatelia obce Záhorská Ves, ale  aj TV JOJ. Deti z MŠ vyvolávali riekankami, básňami a spevom jar a jarné lúče slnka a žiaci zo ZŠ pesničkami, ktoré doprevádzal Jakubko Horáček na harmonike a dievčatá z hudobného krúžku na flaute – Ninka Horváthová, Viktorka Kňazeová, Viktorka Ščepková, Tatianka Tomášková, Sofinka Valentovičová. Po skončení programu sme zobrali Morenu k rieke a z kompy ju za pomoci pracovníkov zapálili a hodili do rieky Moravy,  dúfajúc, že s ňou odpláva všetko zlé. Prúd vody odnášal Morenu stále ďalej a ďalej, Počasie nám vyšlo, slniečko krásne hrialo. Jar sa nám ukázala v plnej paráde – mladá a krásna. K tomu jej pomáha mocné slnko, aby uvoľnilo cestu zázračnému tajomstvu života.

      Na záver sme sa plní krásnych dojmov vrátili späť do školy. 

      Mgr. Ľubica Hájek

      Fotoalbum

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci marec sa zúčastňujeme medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. 21. marca 2019 zasadlo 45 našich žiakov od prvého po ôsmy ročník k testovým úlohám. Potrápili si svoje hlavičky na ľahších i ťažších úlohách. A ako sa im darilo? To sa dozvieme 10. apríla 2018.

       

      Výsledky budú zverejnené na stránke   www.matematickyklokan.sk .

       

      Držíme palce!

       

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

        

    • Úspech! Zúbkove pramene - obvodné kolo  v Stupave
     • Úspech! Zúbkove pramene - obvodné kolo v Stupave

     • Dňa 21. marca zabojovali víťazky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Zúbkove pramene na obvodnom kole v Stupave a darilo sa im skvele. Obvodného kola sa zúčastnili Sofinka Masaryková a Laurinka Sithová za I. kategóriu, Martinka Kiseľová za II. kategóriu a Kamilka Tóčiková s Kristínkou Toráčovou za III. kategóriu.                                                                              V konkurencii deviatich základných škôl dievčatá predviedli hodnotné umelecké výkony. Ocenenie získali:                                                                                                                           Kamilka Tóčiková - 2. miesto v prednese poézie - III. kategória                                                              Kristínka Toráčová - 3. miesto v prednese prózy - III. kategória                                                    Martinka Kiseľová - Čestné uznanie v prednese prózy - II. kategória                                     Víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Jazykový kvet - úspech!
     • Jazykový kvet - úspech!

     •      "Jazykový kvet" je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom.

             V týchto dňoch sme dostali výbornú správu - do krajského finále v prednese v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2019 v Bratislave, postúpila žiačka VI.A triedy - Monika Miškerníková. Do postupového kola a krajského finále Moniku pripravovali pani učiteľky Mgr. Zuzana Tichá a Ing. Mária Bobáková.

              Monike blahoželáme a držíme päste!

    • Projekt "Živá učebnica"
     • Projekt "Živá učebnica"

     • V dňoch 12. až 14. marca sa naše pani učiteľky zúčastnili trojdňového zážitkového programu Inštitútu aplikovanej ekológie  Daphne - Živá učebnica v Banskej Štiavnici, ktorý je súčasťou projektu Interreg Big SK – AT. Prvý deň absolvovali vychádzku, počas ktorej spoznávali prírodné dedičstvo a kultúrne pamiatky Banskej Štiavnice. Nasledujúci deň strávili v geologickej a botanickej dielni, kde mali možnosť si vyskúšať samotné získavanie a  brúsenie polodrahokamov, zbieranie byliniek a prípravu prírodnej kozmetiky. Záverom programu bola originálna hra, ktorá vychádzala z knihy Legendy Zlatého mesta a odohrávala sa v historickom centre. Pani učiteľky dostali za úlohu vyslobodiť uväznené vodníča. Čo nebolo vôbec jednoduché... Najskôr museli rozlúštiť hádanku, aby vedeli, kde majú hľadať uväznené stvorenie, vydolovať polodrahokamy, nájsť vzácne stromy a byliny v botanickej záhrade a splniť ďalšie úlohy, pri ktorých využili nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predchádzajúcich dní. Napokon sa im podarilo, splniť všetky úlohy, vyslobodiť vodníča a vyhrať. Počas týchto dní si mohli vyskúšať získavanie vedomostí priamo v prírode a práci s materiálom. Takto získané vedomosti zostávajú v pamäti človeka na celý život.  

      Mgr. Lucia Časnochová

      Fotoalbum

    • McDonald´s Cup
     • McDonald´s Cup

     • Futbalová súťaž McDonald´s Cup 

       

        18.3.2019 žiaci I. stupňa sa zúčastnili futbalovej súťaže v Jakubove. Reprezentovali J. Malík, M. Malík, N. Baláž, F. Kňaze, B. Šimkovič, P. Šarkozy, A. Rehák, D. Balážová, L. Sithová a R. Danihel. Odohrali dva zápasy so ZŠ Jakubov a ZŠ Láb ktoré prehrali a nepostúpili zo skupiny. 

      Ing. Nešev

    • Prehadzovaná
     • Prehadzovaná

     • Dňa 19. 3. 2019 naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka odohrali druhý zápas prehadzovanej so ZŠ Láb, ktorý sa uskutočnil v našej ZŠ v Záhorskej Vsi. Všetci hrali z plných síl. Našu ZŠ reprezentovali: Filip Kňaze, Andrej Rehák, Melánia Hubková, Roman Karovič, Viktória Kňazeová, Boris Šimkovič, Sebastián Danihel a Rebeka Haviarová.

       

      Veronika Šimkovočová
      Fotoalbum

    • Zúbkove pramene - školské kolo
     • Zúbkove pramene - školské kolo

     • Už tradične sa v tomto čase uskutočňuje v školách súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá nesie v našom regióne názov Zúbkove pramene. Súťaž je pomenovaná podľa malackého rodáka Ľuda Zúbka, autora prózy Skrytý prameň. Súťaž je prehliadkou umeleckého slova, ktorou žije celá škola niekoľko mesiacov. Je oslavou krásy slovenského jazyka a umeleckých literárnych diel, prevažne domácich autorov. Do triednych kôl sa zapájajú celé triedne kolektívy, každý účastník má možnosť predviesť svoj talent, originalitu v kultivovanom rečovom prejave a vystupovaní.

      Súťaží sa v troch kategóriach:                                          

      I. kategória: žiaci 2. - 4. ročníka,                                                                                                                   

      II. kategória: žiaci 5. a 6. ročníka,                                                                                                               

      III. kategória: žiaci 7. - 9. ročníka.                                                                                                                 

      Naši žiaci opäť previedli, že dokážu byť šikovnými recitátormi a prekvapiť porotu svojím prednesom.                                                                                                                                   

      Výsledky školského kola:

      I. kategória - poézia

      1. miesto: Sofia Masaryková - II. A

      2. miesto: Nikolas Mikulka - II. A

      3. miesto: Jakub Justin Šimko - III. A

      I. kategória - próza

      1. miesto: Laura Sithová - III. B

      2. miesto: Jaroslav Danihel - III. A

      3. miesto: Jakub Filip Horáček - III. A

      II. kategória - poézia

      1. miesto - porota neudelila

      2. miesto: Dominika Danielová - VI. A

      3. miesto: Lucia Nerádová - VI. A

                       Adriana Tesárová - V. A

      II. kategória - próza

      1. miesto: Martina Kiseľová - V. A

      2. miesto: Carmen Kopiarová - V. A

                       Nina Nerádová - V. A

      3. miesto: Veronika Klasová - V. A

                       Lucas Zábojník - V. A

      III. kategória - poézia

      1. miesto: Kamila Tóčiková - VII. A

      2. miesto: Ema Adamská - VII. A

      3. miesto: Dominik Polák - VIII. A

      III. kategória - próza

      1. miesto: Kristína Toráčová - IX. A

      2. miesto: Veronika Pavešicová - VII. A                  

                      Nina Mészárosová - VIII. A

      3. miesto: Filip Glajšek - VIII. A

                       Filip Polák - VIII. A

      Čestné uznanie

      Martin Glajšek: VIII. A

      Stanislav Pavešic: VIII. A

      Víťazi školského kola v každej kategórii postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2019 v Stupave. Držíme päste, aby v konkurencii so súpermi z deviatich škôl obstáli čo najlepšie.

       

      Zuzana Doršicová

       

      Fotoalbum