• Zdravý životný štýl - beseda
     • Zdravý životný štýl - beseda

     • Beseda - prevencia: návykové látky

      Dňa 26. apríla sa pre žiakov 6. - 9. ročníka uskutočnila prednáška s hosťom Cyrilom Puterom, ktorý porozprával o svojej závislosti na alkohole a cigaretách a ako sa mu podarilo zbaviť sa závislosti. Žiaci pútavo počúvali a hosťovi kládli otázky na danú tému.

       

      Mgr. Marián Libič

      Fotoalbum

    • Druháci na pošte
     • Druháci na pošte

     •    V rámci hodín SJL a MAT sme spolu s druhákmi navštívili miestnu poštu, aby deti zážitkovou formou zrealizovali v praxi učivo, ktoré sa naučili v triede na vyučovaní. V rámci hodín slohu sa naučili písať blahoželania a na hodinách matematiky v rámci finančnej gramotnosti narábať            s peniazmi. Napísali sme spolu blahoželania starým rodičom, tetám, strýkom, ba i rodičom             k Veľkonočným sviatkom, deti si priniesli peniaze, každý si sám zakúpil známku, prilepil na obálku či pohľadnicu, odovzdal tete pri okienku, pridal k tomu správnu sumu a blahoželania plné lásky         z detského srdiečka mohli putovať z pošty ku svojim adresátom. Nabudúce to určite druháci už všetko zvládnu sami.

       

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum  

    • Slávik Slovenska - školské kolo 
     • Slávik Slovenska - školské kolo 

     •      Slávik Slovenska je celoštátna spevácka súťaž detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, ktorej garantom je slovenský operný spevák p. Peter Dvorský.

      V našej škole sa dňa 25. apríla 2019 uskutočnilo školské kolo v speve slovenských ľudových piesní. Žiakom našej školy sa v školskom kole darilo. Najväčšie zastúpenie mala I. kategória (1. – 3. ročník), dobrí speváci sa ukázali aj v II. kategórii (4. – 6. ročník). Všetci spievali krásne, snažili sa, no samozrejme aj tréma si vybrala svoju daň. Porota mala ťažkú úlohu vybrať troch najlepších. Napokon sa rozhodla takto: 

      I. kategória ( 1.- 3.roč.) 

      1. miesto Adrián Vašina III.B 

      2. miesto Viktória Kňazeová III.A 

      3. miesto Miriam Rigová I.A 

        

      II. kategória (4.- 6. roč.) 

      1. miesto Sofia Gerenčerová VI.A 

      2. miesto Filip Kňaze IV.A 

      3. miesto Martina Kiseľová V.A

        

      Víťazi I. a II. kategórie nás budú reprezentovať na okresnom kole v Malackách. Našim slávikom držíme palce! 

      Mgr. Ľubica Hájek

      Fotoalbum

    • Gratulujeme - úspech!
     • Gratulujeme - úspech!

     •  

      Základná umelecká škola v Malackách udeľuje Čestné uznanie Davidovi Paradimu za výtvarnú prácu "Ornament". Gratulujeme! Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Mgr. Zuzane Tichej, ktorá sa so žiakmi tejto súťaže zúčastnila.

      Fotoalbum

    • Gratulujeme - úspech!
     • Gratulujeme - úspech!

     •  

      Centrum voľného času v Malackách ocenilo prácu Valentíny Vrúbelovej "Príroda okolo nás". Gratulujeme! Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Mgr. Zuzane Tichej, ktorá sa so žiakmi tejto súťaže zúčastnila.

      Fotoalbum

    • FUTBAL CUP 2019 - starší žiaci - úspech!
     • FUTBAL CUP 2019 - starší žiaci - úspech!

     • Minifutbal – starší žiaci FUTBAL CUP 2019

       

      Okresné kolo - Malacky

      Výsledková listina

       

      Skupina A:                                                                Skupina B:

      ZŠ Studienka- ZŠ Záhorská Ves 1:2                        Gymnázium Malacky – ZŠ Stupava 4:0

      ZŠ Studienka – ZŠ Veľké Leváre 4:1                       Gymnázium Malacky – ZŠ Lozorno 2:3

      ZŠ Záhorská Ves – ZŠ Veľké Leváre 3:1                 ZŠ Stupava – ZŠ Lozorno 2:3

       

      Tabuľky:

      1. ZŠ Záhorská Ves 6 b.  5:2                                  1. ZŠ Lozorno 6 b.  6:4

      2. ZŠ Studienka 3 b. 5:3                                         2. Gym. Malacky 3 b. 6:3

      3. ZŠ Veľké Leváre 0 b. 2:7                                    3. ZŠ Stupava 0 b. 2:7

       

      O 5., 6. miesto: ZŠ Veľké Leváre – ZŠ Stupava 3 : 1

       

      Semifinále:

      ZŠ Záhorská Ves – Gymnázium Malacky 7:0

      ZŠ Lozorno - ZŠ Studienka 1:2

      O 3., 4. miesto: Gymnázium Malacky – ZŠ Lozorno 5:3

      Finále: ZŠ Záhorská Ves – ZŠ Studienka 6:1

       

      Víťaz súťaže ZŠ Záhorská Ves – postup do krajského kola!

      Ing. Nikolaj Nechev

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi oznamuje, že z organizačných dôvodov:

      - dňa 2.5.2019 budú mať žiaci 5. - 9. ročníka a 1. šp. triedy študijné voľno,

      - dňa 2.5.2019 žiaci 1. - 4. ročníka sa budú vyučovať 4 vyučovacie hodiny, ŠKD a ŠJ budú pracovať v bežnej prevádzke,

      - dňa 3.5.2019 budú mať žiaci 1. - 9. ročníka a 1. šp. triedy riaditeľské voľno, ŠJ bude pracovať v bežnej prevádzke.

      PaedDr. Ivica Pupiková

      riaditeľka ZŠ Záhorská Ves

    • Úspech nášho žiaka v hre na akordeón!
     • Úspech nášho žiaka v hre na akordeón!

     • Dňa 12.apríla 2019 sa Jakubko Filip Horáček, žiak III.A triedy a žiak Základnej umeleckej školy v Malackách, zúčastnil celoslovenského akordeónového festivalu v Giraltovciach a získal najvyššie ocenenie vo svojej kategórii: 1.miesto. 

      Jakubkovi k veľkolepému úspechu gratulujeme!

    • Zázraky z odpadu - dvojnásobný úspech!
     • Zázraky z odpadu - dvojnásobný úspech!

     • CVČ Malacky vyhodnotlilo súťaž Zázraky z odpadu, téma: Užitočný odpad - pekný odpad. Naši žiaci sa pod vedením pedagógov taktiež zapojili a ich práce boli ocenené, čomu sa veľmi tešíme!

      Ocenené práce:

      ZŠ Záhorská Ves. III. B – Slon a žirafa,

      ZŠ Záhorská Ves, 1. odd. ŠKD – Potápač.

       

      Gratulujeme!

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     •     „Základná škola Záhorská Ves oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 12. apríla 2019  v budove ZŠ – takto miestny rozhlas oznamoval rodičom, že sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka na šk. rok 2019/2020.

           Nadišiel deň a deti prichádzali so svojimi rodičmi do školy na zápis. Škola im nebola cudzia, nakoľko pani učiteľky z MŠ chodia s predškolákmi k nám do ZŠ, kde môžu sledovať vyučovací proces aaktívne sa aj zapájať. Škola bola krásne vyzdobená a vítala deti aj s rodičmi. Všetci boli plní očakávania, každý z nich chcel pani učiteľke ukázať, čo všetko už vie. Recitovali básničky, písali čiaročky, kreslili svoju rodinu. Zatiaľ, čo sa budúci prváci snažili úplne sami, bez rodičov, čo najlepšie zvládnuť svoju prvú veľkú skúšku, mamičky i oteckovia vybavovali potrebné písomné náležitosti. Deti si zo zápisu okrem zážitkov z prvého testovania v škole odniesli aj upomienkové darčeky, sladkosť a pamätný list, ktoré pre nich vyrobili naše pani učiteľky, ktorým touto cestou ďakujeme!  

              Prváčikovia, tešíme sa na Vás v septembri a želáme Vám šťastný krok po ceste do našej školy! 

      Mgr. Ľubica Hájek

      Fotoalbum

    • FIRST LEGO League
     • FIRST LEGO League

     • FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeže záujem o vedu a technológie.

      Hlavné ciele:

      • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie,
      • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu,
      • povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh.

      Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november-január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

      K tejto problematike sme zorganizovali workshop s pedagógmi a žiakmi zo ZŠ Jakubov. Ďakujeme im za milú návštevu!

      Fotoalbum

    • Turnaj priateľstva - úspech!
     • Turnaj priateľstva - úspech!

     • ZŠ Záhorská Ves ovládla Turnaj priateľstva 

      Dňa 12. apríla sa na miestnom multifunkčnom ihrisku v areáli školy konal v poradí už 6. ročník futbalového turnaja starších žiakov, známy tiež pod názvom Turnaj priateľstva. Záštitu nad podujatím okrem miestnej ZŠ prevzal aj starosta obce Záhorská Ves. Naše mužstvo sa v konkurencii zvyšných 8 účastníkov nestratilo, ba dokonca vystúpilo až na najvyšší piedestál! Našu školu reprezentovali: Michal Fejtl (VII.A), Enrico Toráč (VIII.A), Savo Durdevič, Marcel Šarközy, Marek Šušuk (všetci IX.A), Gabriel Zeman, Stanislav Zeman, Nikolas Zeman (všetci žiaci špeciálnej triedy). Za pomoc pri organizácii a samotnom priebehu ďakujeme starostovi obce, ako i riaditeľstvu miestnej základnej školy. Chlapcom k úspechu gratulujeme a veríme, že podobný úspech zopakujú o necelé 2 týždne počas kvalifikačných bojov vo Futbal Cupe.

      Celkové umiestnenie mužstiev:

       

      1. ZŠ Záhorská Ves

      2. ZŠ Láb

      3. NNÖMS Gänserndorf

      4. ZŠ Veľké Leváre

      5. ZŠ Stupava

      6. ZŠ Záhorácka Malacky

      7. ZŠ Studienka

      8. ZŠ Vysoká pri Morave

      9. ZŠ Kuchyňa

      Mgr. Dávid Malík
       

      Fotoalbum

    • Jazykový kvet - krajské kolo - 1. miesto!
     • Jazykový kvet - krajské kolo - 1. miesto!

     • Dňa 5.4.2019 sa na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konalo krajské kolo súťaže - prednes poézie a prózy v cudzom jazyku. Žiačka VI.A triedy, Monika Miškerníková, dosiahla v prednese textu v anglickom jazyku maximálny úspech - 1. miesto! Týmto skvelým umiestnením si zabezpečila účasť na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v máji!

      Monike k úspechu gratulujeme a maminke Mgr. Anne Miškerníkovej ďakujeme za sprevádzanie Moniky na súťaž!

      Fotoalbum

    • Halová súťaž v hasičskom športe - úspech našich žiakov!
     • Halová súťaž v hasičskom športe - úspech našich žiakov!

     • DHZ Záhorská Ves organizoval dňa 6.4.2019 halovú súťaž v hasičskom športe. Žiaci našej školy sa tiež zapojili a boli úspešní:

      2. miesto - Plameň 2 dievčatá: Emka Lučánska, Sofinka Valentovičová, Viki Vrábelová;

      2. miesto - Plameň 1 chlapci: Matej Havlík, Marek Malík;

      3. miesto - Plameň 1 dievčatá: Sofinka Valentovičová, Tánička Tomášková, Emka Lučánska, Laura Strečanská;

      6. miesto  - Plameň 2 chlapci: Marko Korych, Zdenek Martinec, Tomáš Malík, Justin Jakub Šimko.

       

      Všetkým gratulujeme k ich hasičskej zdatnosti a šikovnosti!

       

    • Deň učiteľov v Mestskom divadle DPOH
     • Deň učiteľov v Mestskom divadle DPOH

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov naša kolegyňa Mgr. Ľubka Hájek zorganizovala návštevu divadelného predstavenia v Mestskom divadle - Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave. Dňa 4.4.2019 sme si divadelné umenie užili v komédii Pravda od francúzskeho autora Floriana Zellera, súčasného najhrávanejšieho francúzskeho dramatika, s excelentným hereckým obsadením: Tomáš Maštalír, Zuzana Fialová, Rebeka Poláková a Marián Mitaš.

      Ľubka, ďakujeme a tešíme sa na ďalší umelecký zážitok!

      Fotoalbum 

    • Jazykový kvet - krajské kolo - 1. miesto!
     • Jazykový kvet - krajské kolo - 1. miesto!

     • Dňa 5.4.2019 sa konalo v Bratislave krajské kolo v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku Jazykový kvet. Dosiahli sme obrovský úspech - vo svojej kategórii sa v prednese textu v anglickom jazyku žiačka VI.A triedy, Monika Miškerníková, umiestnila na 1. mieste!

      Monika, gratulujeme a mamičke Mgr. Anne Miškerníkovej ďakujeme za sprevádzanie Moniky na súťaž!

    • Projekt INTERREG: Zážitok do každodennej praxe pedagóga
     • Projekt INTERREG: Zážitok do každodennej praxe pedagóga

     • Naša škola sa zapojila do projektu INTERREG - Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT. Daphne - Inštitút aplikovane ekológie  v spolupráci s partnermi projektu pripravil sériu medzipredmetových seminárov enviromentálnej výchovy ,,Zážitok do každodennej praxe pedagóga, ktorých sa zúčastnili i pedagogičky našej základnej školy. Semináre sú jedinečnou príležitosťou, ako aplikovať zážitok do každodennej praxe práce s deťmi. Absolvovali dve stretnutia - v Banskej Štiavnici a v Záhorskej Vsi. Prvé bolo naplnené smrekovou živicou, bylinkovými masťami, púčikmi, jaspismi, kryštálmi a brúsením drahých kameňov. Bylinkári a permoníci pod vedením svojich majstrov prenikli do tajov učenia, aby v záverečnej mestskej hre preukázali vedomosti a silu a zachránili vodníčku uväznenú v tmách a hlbinách. Druhé stretnutie sa nieslo v znamení ukážok konkrétnych aktivít určených pre žiakov a ukážok interaktívnych pomôcok a námetov na ľahko zhotoviteľné pomôcky. Obidve stretnutia boli pre pedagogičky inšpiráciou na zážitkové aktivity, ktoré použijú vo svojej pedagogickej praxi.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

       

       

    • Projekt INTERREG: Zážitok do každodennej praxe učiteľa
     • Projekt INTERREG: Zážitok do každodennej praxe učiteľa

     • Naša škola sa zapojila do projektu INTERREG - Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT. Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci s partnermi projektu pripravil sériu medzipredmetových seminárov environmentálnej výchovy ,,Zážitok do každodennej praxe pedagóga, ktorých sa zúčastnili i pedagogičky našej základnej školy. Semináre sú jedinečnou príležitosťou ako aplikovať zážitok do každodennej praxe práce s deťmi. Absolvovali dve stretnutia - v Banskej Štiavnici a v Záhorskej Vsi. Prvé bolo naplnené smrekovou živicou, bylinkovými masťami, púčikmi, jaspismi, kryštálmi a brúsením drahých kameňov. Bylinkári a permoníci pod vedením svojich majstrov prenikli do tajov učenia, aby v záverečnej mestskej hre preukázali vedomosti a silu a zachránili vodníčku uväznenú v tmách a hlbinách. Druhé stretnutie sa nieslo v znamení ukážok konkrétnych aktivít určených pre žiakov a ukážok interaktívnych pomôcok a námetov na ľahko zhotoviteľné pomôcky. Obidve stretnutia boli pre pedagogičky inšpiráciou na zážitkové aktivity, ktoré použijú vo svojej pedagogickej praxi.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Pytagoriáda P3 a P4 - úspech!
     • Pytagoriáda P3 a P4 - úspech!

     •      Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo.

           Aj naši žiaci sa zúčastnili okresného kola v Malackách. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Alicka Danihelová, III.A a Jakub Temer, IV.A.

            Obom gratulujeme!