• Testovanie 5 - 2019
     • Testovanie 5 - 2019

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v stredu 20. novembra 2019 uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2019). V našej škole bude prebiehať papierovou formou. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Žiaci budú testovaní:

      • z matematiky,
      • zo slovenského jazyka a literatúry

    • Projekt: Hovorme o jedle - Týždeň zdravej výživy
     • Projekt: Hovorme o jedle - Týždeň zdravej výživy

     • Zdravie je predpokladom kvalitného života. Pretože sa usilujeme kvalitne a zdravo žiť, zapojili sme sa po roku opäť do projektu HOVORME O JEDLE. Týždeň zdravej výživy bol pre nás všetkých veľkým oživením, zaujímavou skúsenosťou a veľkou príležitosťou dozvedieť sa znova viac o  potravinách a výžive. Absolvovali sme spoločne množstvo zaujímavých aktivít, počas ktorých sme spoznávali, ochutnávali, učili sa, zabávali, hrali, písali, tvorili,  kreslili  a  čítali o všetkom, čo je zdravé pre náš organizmus, či už je to jedlo, pohyb, hygiena, životný štýl. V rámci ,,farebného týždňa" žiaci 1. stupňa počas desiatovej prestávky konzumovali zdravé jedlá ladiace s oblečením a zároveň súťažili  o najzdravšiu triedu s najzdravšou desiatou.  Výsledky súťaže O najzdravšiu triedu:

      1. miesto - IV. B -  183 bodov

      2. miesto - III. A  - 177 bodov

      3. miesto - I. A    - 166 bodov

      4. miesto - II. A -   160 bodov

      5. miesto - IV. A -    79 bodov

      Gratulujeme víťaznej triede IV. B.

      Okrem súťaže O najzdravšiu triedu tvorili žiaci II. stupňa literárne práce na tému Poznám zdravé potraviny z môjho mesta či dediny. Zaslané boli práce Alicky Vašinovej, Veroniky Klasovej zo VI. A a Emky Meňhartovej a Veroniky Pavešicovej z VIII. A. Výtvarnými prácami    s témou Chutné maľovanie prispeli do súťaže žiaci II. A a žiačky VIII. A Emka Adamská a Kamilka Tóčiková. Ako vedia naaranžovať svoje jedlo a byť pravými gurmánmi predviedli žiaci Filipko Kňaze z V. A, Kamilka Tóčiková, Emka Meňhartová z VIII. A. Svoje pripravené a naservírované jedlá odfotografovali a takisto sme ich zaslali do fotografickej súťaže s témou Očami gurmána. Teraz už len čakať, ako naše spoločné snaženia v rámci zdravej výživy obstoja v silnej konkurencii všetkých prihlásených škôl. Bolo by fajn, keby bolo naše snaženie ocenené, ale dôležité je, že sme opäť viac ako inokedy kontrolovali, čo jeme, prečo to jeme, že sa viac hýbeme a myslíme na svoje zdravie.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Mesiac úcty k starším v škole
     • Mesiac úcty k starším v škole

     • Bolo pekné októbrové popoludnie a naša telocvičňa sa zaplnila babičkami, deduškami, ktorých pozvali ich vnúčatká. Pripravili im oslavu sviatku starých rodičov. Na úvod všetkých privítala pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková. Rozžiarené očká detí hľadali tú svoju babičku, svojho dedka.  Potom sa premenili na spevákov, hercov, muzikantov a tanečníkov. Takéto predstavenie je jedinečné, nemožno ho zaplatiť žiadnymi peniazmi. Za takéto predstavenie sa platí láskou, ktorá je medzi vnúčaťom a starým rodičom. Po vystúpení sme pokračovali v družných rozhovoroch pri čajíku a koláčikoch.

      Ďakujeme starým rodičom, rodičom a všetkým blízkym, ktorí prišli a podporili svoje deti!

      Ďakujeme deťom, ktoré účinkovali v programe!

      Ďakujeme pedagógom, ktorí tento program nacvičili a pripravili!

      Ďakujeme za občerstvenie!

      Pavlína Janotková, Mgr. 

      Fotoalbum

    • Pozdrav v Jeseni života
     • Pozdrav v Jeseni života

     • Máte radi jeseň? Možno poviete: Ja radšej jar, leto, či zimu ... Ale – jeseň je dar – verte tomu! Zúročí celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň vytvára umelecké diela, ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v svojej jeseni. Tvaroval a formoval ho majster život skúškami, radosťami, ale aj problémami a starosťami. My sme sa so žiakmi našej školy vybrali rozveseliť a potešiť naše babičky, ktoré bývajú v Jeseni života v našej obci Záhorská Ves. Prišli sme za nimi, aby im deti mohli ukázať program, ktorí si pre nich pripravili. Zahrali sme im na flautičkách, zaspievali si s nami známe ľudové piesne a zatancovali im tanček na modernejšiu nôtu. Odovzdali sme im darček nielen vo forme programu, ale aj z lásky vyrobeného darčeka. Odmenou pre deti bol potlesk a šťastný výraz na tvárach babičiek. Pri odchode deti dostali sladkú odmenu.. Nezabudneme na Vás a stretneme sa nabudúce. 

      Mgr. Ľubica Hájek

      Fotoalbum

    • Lampiónový sprievod
     • Lampiónový sprievod

     • Pozývame Vás do lampiónového sprievodu vo štvrtok 7. novembra 2019. Začiatok  sprievodu pôjde od základnej školy o 17.15 h. Občerstvenie zabezpečí Dobrovoľný hasičský zbor Záhorská Ves. Papierové lampióny šťastia sa z bezpečnostných dôvodov vypúšťať nebudú, ale nahradia ich LED balóniky.

      Tešíme sa na Vašu účasť a čarovnú jesennú atmosféru!

    • Interaktívna podlaha - zážitkové vyučovanie
     • Interaktívna podlaha - zážitkové vyučovanie

     • Interaktívna podlaha spája pohyb ľudského tela s príbehom, ktorý sa na nej odohráva. Pohybujete sa a tým meníte virtuálne dianie okolo Vás. Interaktívna plocha je médium vhodné na zábavu, prezentáciu, výučbu a reklamu. Pomáha pritiahnuť ľudí a udržiavať povedomie o značke, spestruje výstavy, výučbu a hudobné aj zábavné akcie. Vnem získaný z interaktívnej podlahy je hlbší a dlhodobejší, pretože sú účastníci zapojení do deja a môžu ho sami ovplyvňovať. Na jednej ploche tak môžete napríklad hrať futbal, tancovať valčík, zahrať si na hudobnom nástroji, naháňať ryby v jazere, alebo sa učiť zábavnou a hravou formou. Vo fotoalbume si môžete pozrieť, ako sa dňa 22.10.2019 s interaktívnou podlahou pobavili naši žiaci.

      Fotoalbum

      PaedDr. Ivica Pupiková

    • Mesiac úcty k starším - vystúpenie v KD
     • Mesiac úcty k starším - vystúpenie v KD

     • Milé naše babičky, my sme Vaše detičky.                                                                                                      Program sme si pripravili, aby sme Vás potešili.                                                                                                Milými veršíkmi prišli v sobotu 19. októbra 2019 pozdraviť starkých našej obce žiaci našej základnej školy do kultúrneho domu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. K veršíkom pridali piesne, tančeky, vrúcne slová vďaky za lásku, starostlivosť, výchovu svojich rodičov, za odovzdávanie skúseností, milý úsmev a trpezlivosť.  Starkí sa deťom poďakovali potleskom, objatím, láskavým pohladením. Milí naši starkí, nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám. Ďakujeme, že Vás máme!

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Zber papiera - vyhodnotenie
     • Zber papiera - vyhodnotenie

     • 1) celkové množstvo nazbieraného papiera za triedu:

      1.miesto IV.B (578 kg) 

      2.miesto II.A (576 kg)

      3.miesto I.A (557,5 kg)

      2) množstvo papiera na jednotlivca, ktorý priniesol najviac papiera:

      1. miesto Petrášová A. - IV.B (444 kg)

      2.miesto Tomášková A. - I.šp.(346 kg)

      3.miesto Danihelová S. - II.A (281 kg)

      Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

      Žiaci základnej školy spoločne so svojimi rodičmi a pedagógmi opäť raz preukázali, že im osud našej planéty nie je ľahostajný. Dôkazom toho je zber papiera, ktorý sa uskutočnil v termíne od 14.10. – 18. 10. 2019.

      Všetky ročníky spolu priniesli viac ako 3000 kg papiera!

      V rámci hodnotenia tried sa na 1. mieste umiestnili žiaci 4.B triedy, ktorí priniesli spoločne 578 kg papiera. Strieborný stupienok obsadili žiaci 2. A triedy a najmladší, no zato veľmi usilovní  žiaci z 1. A triedy obsadili 3.miesto.

                  Najlepší jednotlivec pochádza taktiež z víťazného kolektívu. Stala sa ním žiačka 4.B triedy Alžbetka Petrášová, ktorá priniesla 444 kg. Trojicou najlepších dopĺňa Andrejka Tomášková (336 kg) a Sabrinka Danihelová (281 kg). 

                  Víťazom gratulujeme a v mene základnej školy ďakujeme všetkým rodičom a občanom našej obce, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní našich žiakov aj prostredníctvom podobnej enviromentálnej aktivity.

            

      Mgr. Lenka Liščáková

      Fotoalbum

    • Jeseň očami detí - úspech!
     • Jeseň očami detí - úspech!

     • Žiaci našej školy sa pod vedením pedagógov zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej Centrom voľného času v Malackách - Jeseň očami detí. A dosiahli sme skvelý úspech! Práca žiakov VI.A triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Sone Landlovej bola ocenená!

      Do súťaže bolo zaslaných 278 prác z materských a základných škôl a ocenených bolo 30 prác.

      Výstavu prác si môžete prezrieť v priestoroch CVČ od  21. 10. - 15. 11. 2019.

      Pani učiteľke a  žiakom gratulujeme!

      PaedDr. Ivica Pupiková

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • Drahí starí rodičia, srdečne Vás pozývame na posedenie s Vašimi vnúčatmi dňa 24.10.2019 o 16.00 h v budove školy.

      Všetci sa na Vás tešíme!

      PaedDr. Ivica Pupiková

    • Turistika na Plavecký hrad
     • Turistika na Plavecký hrad

     • Turistický krúžok zahájil v tomto školskom roku svoju činnosť už tradične výstupom na Plavecký hrad. Aj keď to bol už v poradí tretí turistický výšľap nášho krúžku do Plaveckého Podhradia a na hrad, objavíme vždy čosi nové a okrem toho pribudnú do našich radov noví členovia, ktorí Plavecký hrad s nami ešte nepreskúmali. Slniečko sa na nás od rána krásne usmievalo a cesta vláčikom Záhoráčikom rýchlo ubiehala. Všetci v dobrej nálade od najmladšej turistky - prváčky Natálky až po najstarších ôsmakov Simona, Kamilky, Emky M. a Emky A. a Kamilky, vybrali sme sa po modrej turistickej značke k hradu. Bolo krásne sledovať, ako si deti navzájom pomáhajú, povzbudzujú sa, sú k sebe priateľskí a tolerantní. Mohutná zrúcanina, bývalá stredoveká pevnosť, nás privítala svojou majestátnosťou. Prebrúsili sme ju krížom - krážom, vystúpili až k najvyššiemu dostupnému miestu a vychutnali si nádherný výhľad na Malé Karpaty. Nechýbal ani malý piknik s tradičnou opekačkou. Krásna jesenná turistická sobota v Malých Karpatoch neskutočne rýchlo ubehla, zamávali sme hradu na rozlúčku a sľúbili mu, že budúcu jeseň sa určite znova uvidíme.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • 14.10.2019 - 18.10.2019

       

      Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi vyhlasuje jesenný zber papiera, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 18. októbra 2019. Zberný kontajner bude umiestnený v areáli školy pri ihrisku, ako tomu bolo aj po minulé roky.  Balíky papiera musia byť zviazané s uvedeným menom žiaka. Papier môžete nosiť v nasledujúcich termínoch:

      pondelok -  štvrtok                 od 14.00  – 15.30 hod. 

      piatok                                      do 12.00 hod.

      Mgr. Lenka Liščáková, koordinátorka ENV

    • Projekt INTERREG - škola v prírode
     • Projekt INTERREG - škola v prírode

     • V rámci projektu INTERREG Slovakia - Austria zorganizovalo vedenie našej základnej školy  v dňoch 7.10. - 10.10.2019 jedinečné stretnutie žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ Záhorská Ves  a žiakov Volksschule Weikendorf. Miestom pobytu bola Škola v prírode Piesočná, ktorá sa nachádza v lokalite obce Moravský Svätý Ján.                                                                  

      Stretnutie otvorila pani riaditeľka  PaedDr. Ivica Pupiková a srdečne privítala pani riaditeľku Volksschule Weikendorf dipl. ped. Bettina Jaindl a starostu obce Weikendorf Ing. Johanna Zimmermanna. Vyjadrila radosť z možnosti spoznať vzájomne svoje regióny, jazyk, komunikovať navzájom, nadväzovať cezhraničné priateľstvá. Aktivity, hry, súťaže, konverzáciu v oboch jazykoch viedla lektorka nemeckého jazyka Mgr. Janka Báchorová, ktorá vyučuje v rámci projektu INTERREG v našej škole nemecký jazyk. Aktivity boli rozdelené do troch blokov - predstavovanie sa, jazykový blok a pohybovo- zábavné hry. Hravé predstavenie svojho mena s pohybom, vyslabikovaním v nemčine i slovenčine si deti hneď získalo, po chvíľke sa vedeli navzájom osloviť a zároveň vedeli  o svojom novom priateľovi, čo ho vystihuje, čo rád robí, hľadali si kamaráta s podobnými záľubami.  V jazykovom bloku spoznávali a porovnávali navzájom abecedu, hľadali slová, ktoré znejú podobne. Z modrého krepového papiera vytvorili spoločnú rieku Moravu  s vlajkami štátov a názvami obidvoch obcí na opačných brehoch rieky. Pomocou kamaráta z družobnej školy sa pokúsili ,,prebrodiť" Moravu. Samozrejme, najzaujímavejší bol 3. blok, plný zábavy a hier, spoločné konverzačné večerné hry a súťaže, diskotéky, talentída. K tomu vychádzky do okolitej prírody, poznávanie rastlinstva, živočíšstva, k trojštátiu -  hraničnému bodu Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúskej republiky na sútoku riek Moravy a Dyje.                                                                                                             

      Družobné stretnutie splnilo svoj hlavný cieľ - odstraňovanie jazykovej bariéry medzi deťmi, vzájomná komunikácia, spoznávanie kultúr obidvoch regiónov, nadväzovanie cezhraničných priateľstiev a radosť zo spoločného stretnutia. Kiežby bolo takýchto stretnutí čo najviac. Ďakujeme vedeniu Základnej školy Záhorská Ves - p. riad. PaedDr. Ivici Pupikovej za zorganizovanie dní v znamení slovensko - rakúskych priateľstiev.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Projekt: Hovorme o jedle
     • Projekt: Hovorme o jedle

     • Naša škola sa zapojila do VII. ročníka projektu Hovorme o jedle.

       

      Sprievodné aktivity:

       

      - súťaž  Farebný týždeň o najzdravšiu triedu

       

            14. 10. - pondelok -  ČERVENÝ DEŇ

       

            15. 10. - utorok      -  ZELENÝ DEŇ

       

            16. 10. - streda      -   BIELY DEŇ

       

            17. 10. - štvrtok     -   ŽLTÝ DEŇ

       

            18. 10. - piatok      -   MODRÝ DEŇ,

       

      - výtvarné aktivity - Chutné maľovanie -  I., II. stupeň, ŠKD - výtvarné práce,

       

      -  literárna súťaž - Poznám zdravé potraviny z môjho mesta či dediny,

       

      - fotografická súťaž - Očami gurmána.

       

      Zapojme sa všetci, zdravé jedlo je predpokladom zdravého života!

       

      Zuzana Doršicová

    • Mobilné dopravné ihrisko
     • Mobilné dopravné ihrisko

     • Dňa 30.9.2019 si žiaci prvého stupňa na školskom ihrisku mohli overiť svoje vedomosti z dopravnej výchovy na mobilnom dopravnom ihrisku v rámci predmetu ochrana života a zdravia.

      Najprv si teoreticky zopakovali dopravné značky, pravidlá cestnej premávky a správanie sa chodcov a vodičov v cestnej premávke. Zábavnejšie ale bolo praktické vyskúšanie si dopravných  situácií. Na kolobežkách sa z nich stali účastníci cestnej premávky a mohli si prakticky vyskúšať jazdu po ceste, museli sledovať dopravné značenie a v križovatke stáť na signalizačné zariadenie. Jazdu na kolobežkách si všetci užívali a touto hravou formou si overili svoje vedomosti.

      Mobilné dopravné ihrisko sa im veľmi páčilo a už sa tešia na jeho ďalšiu návštevu.

      Mgr. Adriána Kiseľová

      Fotoalbum