• Charitatívna zbierka
     • Charitatívna zbierka

     • Opäť sme mohli pomôcť dobrej veci. Občianske združenie NUDCH DEŤOM zorganizovalo zbierku macíkov. Títo macíkovia idú na Charitatívny bazár. Výťažok pôjde Občianskemu združeniu NUDCH DEŤOM. Vďaka tomu môžu podporiť kúpu nových prístrojov, pripraviť mnohé krásne projekty pre malých pacientov. Museli to byť macíkovia – keďže je to ich maskot. Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky. Dnes sú už odovzdané Občianskemu združeniu NUDCH DEŤOM. Za humánne gesto, že sa deti dokázali vzdať svojej hračky na podporu chorých detí ďakujeme všetkým, ktorí nám macíka priniesli.

      Ďakujeme:

      Karin Hlúchová    I. A

      Marko Bobák        I. A

      Sofia Voltemarová  I. A

      Šimon Daráž  II. A

      Veronika Poláková  III. A

      Pp . učiteľky  Doršicová, Belková, Kiseľová

       

      Veronika Šimkovičová

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov prebehol 28. 11. 2019. Súťažný test pre druhákov mal  24 otázok Súťažný test pre tretiakov a štvrtákov  mal 30 otázok. Na jeho vyriešenie  mali 40 minút. Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Kto sa prebojuje medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získa titul VŠETKOVEDKO. Komu sa to nepodarí, stáva sa VŠETKOVEDKOVÝM UČŇOM. Zároveň v súťaži o Expert geniality show si merali svoje vedomosti piataci a siedmak, ktorí mali na vyriešenie úloh 60 minút. Všetkým súťažiacim držíme palce a netrpezlivo čakáme na výsledky tejto zaujímavej súťaže.

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Exkurzia do papierničky PETRUS
     • Exkurzia do papierničky PETRUS

     • Papiernička PETRUS sa nachádza v nádhernom prostredí senicko - myjavských kopaníc      a je široko - ďaleko známa ručnou výrobou papiera. S našimi žiakmi sme sem zavítali už niekoľkokrát, veľmi radi vždy novým žiakom sprostredkujeme možnosť spoznať starodávny spôsob výroby papiera, prípadne si zopakovať a vyrobiť ručne nový papier. Papier vyrábajú z jednoročných rastlín bavlny. Papierenský majster Miroslav Čmela polotovar pomlel, zmiešal v kadi s vodou. Do hmoty pridal kvety nazbierané na lúke, ktoré po vylisovaní a vysušení zostanú súčasťou papiera. Finále ručnej výroby už prenechal našim deťom. Prečerpali papierenskú hmotu cez špeciálne sitá, vylisovali hárky a takto si každý z nich vyrobil neopakovateľný originál. Hárky sme nechali v papierničke vysušiť. Po troch dňoch nám naše originály zabalia a pošlú do školy. Jedinečný zážitok, jedinečný papier, jedinečná možnosť skúsiť niečo nové. Taká bola naša exkurzia do papierničky PETRUS.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Projekt sebadôvery: sama sebou
     • Projekt sebadôvery: sama sebou

     • Projekt sebadôvery Dove vznikol na základe vízie, ktorá hovorí, že krása by mala byť zdrojom sebaistoty, nie úzkosti. Cieľom projektu je pomôcť budúcej generácii vyrastať s pozitívnym prístupom k svojmu vzhľadu a pomôcť jej zvýšiť sebadôveru, aby mohla ukázať, čo všetko v nej je. Aktéri projektu sa spojili s poprednými psychológmi a odborníkmi v oblasti zdravia a vnímania tela a vytvorili program plný fakticky podložených zdrojov (vrátane rád pre rodičov - brožúrka), ktorý pomôže mladým ľuďom vytvárať zdravé vzťahy, prekonávať problémy spojené s vnímaním tela a dosahovať svoj plný potenciál.

      Dňa 26. 11. 2019 aj v našej škole prebehla beseda sebadôvery, ktorá bola zameraná pre žiačky druhého stupňa.

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Výtvarná súťaž Ochranárik - trojnásobný úspech!
     • Výtvarná súťaž Ochranárik - trojnásobný úspech!

     • Tak ako každý rok i tento sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“ Žiaci sa vo svojej výtvarnej  tvorbe  zamerali  na záchranu života v lese a v horách. Vo svojich prácach zachytili prácu záchranárov v ťažko dostupnom teréne. Zožali sme veľký úspech, veď tento rok bolo do súťaže zaslaných 145 výtvarnch prác. V tretej kategórii žiakov druhéhon stupňa ZŠ sa naša  žiačka 7. ročníka Monika Miškerníková umiestnila na krásnom druhom mieste, žiačka 8. ročníka Ema Adamská sa umiestnila na peknom treťom mieste a žiak 9. ročníka Dominik Polák získal Čestné uznanie. Ich práce boli zaslané do celoslovenského kola tejto výtvarnej súťaže. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých úspechov. Gratulujeme! 

      Mgr. Soňa Landlová

    • Zámok Schloss Hof - turistika
     • Zámok Schloss Hof - turistika

     • Trénované nôžky našich turistov putovali tentoraz do susedného Rakúska. Rozhodli sme sa navštíviť vianočné trhy na zámku Schloss Hof. Keďže sme turisti, usilujeme sa prekráčať a poznávať krajinu vôkol nás pešo. Tak tomu bolo i teraz - naše putovanie viedlo Cyklomostom Slobody ponad rieku Moravu. Obdivovali sme na ňom výtvarné práce žiakov, umelcov a okoloidúcich projektu „Malen ohne Grenzen“ - „Maľovanie bez hraníc“), do ktorého sa zapojili i naši ôsmaci a deviataci. Z diaľky nám už kýval Schloss Hof, silný vetrisko nám veľmi neprial, ale všetci turisti - malí či veľkí, vyzbrojení šálmi, čiapkami, rukavicami, teplými bundami a dobrou náladou kráčali v ústrety vianočným trhom. A neoľutovali sme. Atmosféra na zámku bola voňavá, sviatočná, medovníková, punčová, zámocká. Vychutnali sme si prvý závan Vianoc, nakúpili niekoľko vianočných drobností pre svojich najmilších a tešili sa, ako všetkým vyrozprávame, ako vyzerajú Vianoce na rakúskom zámku.

      Zuzana Doršicová  

      Fotoalbum

    • Hovorme o jedle - oceňovanie v Bratislave!
     • Hovorme o jedle - oceňovanie v Bratislave!

     • Dňa 22. novembra 2019 o 10.30 hodine v priestoroch hotela Carlton v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťažných aktivít VII. ročníka celoslovenskej súťaže HOVORME O JEDLE. Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo až 407 škôl. Literárna práca našej Emy Meňhartovej je vyhodnotená ako jedna z piatich víťazných prác. Eme gratulujeme a prajeme jej ešte veľa podobných úspechov!

      Ana Filko

      Fotoalbum

    • Bavíme deti športom
     • Bavíme deti športom

     • Dňa 20.11.2019 sa 44 žiakov prvého stupňa zúčastnilo na podujatí organizovanom Atletickým zväzom Bratislavy pod názvom “Bavíme deti športom” v športovej hale Elán.

      Našu školu reprezentovali dve družstvá.

       V prvej kategórii:

      1. Veronika Poláková ,
      2. Richard Danihel,
      3. Aľušík Fábio Ján,
      4. Očenáš Filip,
      5. Zvěŕinová Natália,
      6. Grujbárová Zara

      V druhej kategórii:

      1. Očenáš Daniel
      2. Strečanská Laura
      3. Kňazeová Viktória
      4. Haviarová Rebeka
      5. Šimko Jakub Justin
      6. Zveřina Jakub

      Družstvá súťažili v zaujímavých disciplínach:

      • preskakovanie olympijských kruhov,
      • skoky štafetovou formou,
      • štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky,
      • hod loptičkou na cieľ,
      • hod plnej lopty cez hlavu zo stoja,
      • prekážková dráha “formula”,
      • skok do diaľky z miesta do pieskového doskočiska.

      Súťažiaci do súťaží vložili všetky svoje sily za hlasného povzbudzovania svojich spolužiakov. Prvá kategória sa umiestnila na krásnom 3. mieste a druhá na 7. mieste a obdržali účastnícku medailu. Súťažiacim aj povzbudzujúcim sa akcia veľmi páčila. Už teraz sa tešia na budúcoročné stretnutie.

      Mgr. Adriána Kiseľová

      Fotoalbum

    • iBobor - informatická súťaž
     • iBobor - informatická súťaž

     • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2018/2019 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2019 sa stretnutie konalo v Balatonkenese v Maďarsku.  

      Žiaci 2. – 9. ročníka miestnej základnej školy si spoločne so svojimi slovenskými kolegami zmerali sily a porovnali úroveň vedomostí. Ako obstáli v logických úlohách naši žiaci sa dozvieme po vyhodnotení všetkých výsledkov v najbližších týždňoch.

      Mgr. Dávid Malík

       

    • Stolnotenisový turnaj - okresné kolo
     • Stolnotenisový turnaj - okresné kolo

     • V stredu 13.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili stolnotenisového turnaja v Malackách. Za našu základnú školu nastúpili títo žiaci: Riško Danihel (II.A), Jurko Zvěřina (VII.A), Dominik Šišulák a Stanislav Pavešic (IX.A). 

      Turnaja sa zúčastnilo celkovo 8  škôl z okresu Malaciek - ZŠ Lozorno, ZŠ Stupava, ZŠ Dr. J. Dérera, Gymnázium Malacky, Spojená škola Fr. Assiského, ZŠ Záhorácka a ZŠ Zohor, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Naša škola bola v skupine B, kde sme skončili na 3. mieste. Chlapci sa snažili zo všetkých síl, odohrali dobré zápasy, ale v niektorých im chýbalo trošku šťastia. Nakoniec obsadili konečné 7. miesto po výhre nad ZŠ Lozorno. 

      Žiaci reprezentovali našu základnú školu so cťou a už teraz sa nevedia dočkať budúcoročného turnaja. 

      Mgr. Ľubica Hájek  

    • Deň vojnových veteránov - 11. november
     • Deň vojnových veteránov - 11. november

     • Každoročne 11. novembra si občania Záhorskej Vsi pripomínajú padlých vojakov prvej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti sa stretnú pri Pomníku padlým vojakom a príhovormi vzdajú úctu svojim predkom. Dňa veteránov sa zúčastnili aj žiaci našej školy a siedmak Viliam Tesár predniesol báseň Janka Kráľa - Slovo.

      Ana Filko  

    • Hovorme o jedle - úspech!
     • Hovorme o jedle - úspech!

     • Dobrý deň, BLAHOŽELÁME VÁM k ocenenej práci Vašej žiačky Emky Meňhartovej (VIII.A) v literárnej súťaži „POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY“.

      Zároveň si Vás v mene predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bc. Emila Macha a riaditeľky Centra rozvoja znalostí o potravinách n. o. Mgr. Tatiany Belovej dovoľujeme srdečne pozvať na slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťaže Hovorme o jedle, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2019 (piatok) o 10.30 hod. v priestoroch hotela Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava 811 02.

      Odbor potravinárstva a obchodu

      Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

       

       

      Emke k úspechu gratulujeme a ďakujeme pani učiteľke Ane Filko!  

       

      Poznám zdravé potraviny 

      z môjho mesta či dediny 

      Vymyslený príbeh – Budúcnosť potravín "Vegpills"

      Ema Meňhartová, 8. ročník Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves 

                 Ahoj. Moje meno je Artic. Som poctený, že vás môžem privítať na oslavách leta 2285. Zdá sa to ako dlho, no je to len tri mesiace dozadu. Momentálne sedím v školskej lavici a premýšľam. Náš učiteľ pán Všehoved nám zadal prácu na tému: Zdravé potraviny. Je mi jasné, že väčšina triedy bude písať o revolučných "Vegpills". Čo je to "Vegpills"? Jedlo dnešnej doby. Technológie sa posunuli do bodu, kedy je jedlo zbytočnosťou a spomalením. No ja chcem písať o strave v minulosti. Moja 201-ročná praprababka mi o jedle v minulosti často hovorí. Na stromoch rástlo jedlo. Ovocie. A zo zeme trčali zelené rastlinky. A dali sa jesť! Dnes si človek kúpi jednu "Vegpills" a má postarané na celý deň. Moja ceruzka sa pohybovala po papieri ako besná. Konečný výsledok vyzeral asi takto.          

      Zdravá strava          

      V dnešnej dobe síce máme "Vegpills", no ja, Artic Blues, chcem písať o jedle v minulosti, presnejšie v roku 2019. Ľudia prestali brať jedlo na veľkú váhu a fastfood sa stal častou voľbou. Zdravá strava bola však stále dostupná. Kde nastala chyba? Prečo dali ľudia prednosť nezdravému jedlu pred zdravým? Keď vo svojich mestách a dedinách mali ovocné sady, farmy, polia a domáce výroby? Ako príklad si vezmeme naše územie, Záhorie. Presnejšie našu vtedajšiu dedinu Záhorská Ves.  Býval tu cukrovar, ktorý vyvážal aj do susedného Rakúska, cez železničný most. Takisto Ryba, kde sa zakonzervovávali ryby do olejov. Babičky a deduškovia v záhradách, od rána do večera. Prečo potom prestali mať ľudia záujem o zdravé potraviny? Možno je to posunom doby a modernizáciou. Alebo o tom len ľudia nevedia a nevážia si vlastné zdravie natoľko, aby sa o seba starali. Ja Artic, by som rád poukázal na zdravé potraviny a pestrú stravu. Starajte sa o seba a vaše telo sa vám odvďačí energiou, zdravým telom a hlavne zdravým duchom.          

      Už sa vám nehlási Artic, ale ja, autorka tejto práce. Možno sa niekomu môže zdať príbeh o vymyslenej budúcnosti a o tom, že stravu budú tvoriť len pilulky extrém, no ja som sa len snažila poukázať na problém tejto doby. Ak si nebudeme vážiť našu planétu Zem a starať sa o ňu, ona sa o nás postará po svojom. Zdravá/nezdravá výživa takisto prikladá ruku k dielu. Ale hlavným faktorom sme len my ľudia.

      Práve ste dočítali Emkinu víťaznú prácu. :)

      RŠ 

    • Oznámenie o udelení študijného voľna
     • Oznámenie o udelení študijného voľna

     • Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 20.11.2019 (streda) poskytuje  žiakom 6. – 9. ročníka  a I.B špeciálnej  triedy Základnej školy, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves študijné  voľno. Z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka ZŠ, Testovanie 5. Na priebeh testovania bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť chod vyučovania podľa rozvrhu hodín.

      V prípade záujmu o stravu v školskej jedálni zo strany žiakov 6. - 9. ročníka  a I.B špeciálnej triedy na tento deň, je potrebné sa prihlásiť najneskôr v utorok (19.11.2019) do 14.00 h priamo v školskej jedálni.

      PaedDr. Ivica Pupiková

      riaditeľka  

    • Florbal Cup v Stupave
     • Florbal Cup v Stupave

     • Kvalifikačné predkolo vo florbale 

                  Dňa 7. novembra sa žiaci miestnej základnej školy zúčastnili na kvalifikačnom predkole vo Florbal Cupe, ktoré sa odohralo v priestoroch športovej haly v Stupave. Za účasti dovedna 7 kvalifikačných tímov napokon obsadili konečné 7. miesto, hoci výkonmi rozhodne nesklamali.

                  V úvodnom vystúpení smolne podľahli ZŠ Sološnica, kedy rozdielový gól inkasovali necelých 8 sekúnd pred záverečnou sirénou! V druhom stretnutí na nich čakal domáci tím ZŠ Stupava, ktorému sa našich chlapci urputne bránili, no napokon v záverečných 5 minútach inkasovali 3 góly a prehrali tak rozdielom triedy. V záverečnom dueli herne aj strelecky prevýšili súpera zo ZŠ Štúrova Malacky, jediný a rozhodujúci gól však strelil súper a stačil mu k najtesnejšiemu víťazstvu.

                  Za vzornú reprezentáciu školy patrí poďakovanie nasledujúcim žiakom: Filip Kňaze (V.A), Izmael Malík, Patrik Pavol Marguš, Viliam Tesár, Jiří Zvěřina (VII.A), Filip Glajšek, Martin Glajšek, Mário Malík, Stanislav Pavešic, Sebastián Polák, Dominik Šišulák (IX.A) a Stanislav Zeman (IX.A šp.).

       Mgr. Dávid Malík

    • Lampiónový sprievod
     • Lampiónový sprievod

     • Lampiónové sprievody - jeho účastníci nosia lampióny, sviečky alebo iné svetelné zariadenia. Konajú sa na celom svete k rôznym príležitostiam. Aj v súčasnosti sa lampiónové sprievody každoročne konajú v rôznych mestách na Slovensku. Táto tradícia sa udomácňuje aj u nás v Záhorskej Vsi. Večer 7. novembra 2019 naša škola v Záhorskej Vsi organizovala už piaty Martinský lampiónový sprievod. Začiatok bol o 17.15 h. Kráčali sme od hlavného vchodu základnej školy. Deti pomaly prichádzali s usmiatymi tvárami a samozrejme s rozsvietenými svetielkami – lampiónmi rôznych farieb a tvarov. Vyzerali ako mušky- svetlušky. Než sme sa vydali do kroku, deti pri škole zaspievali piesne „Ó Martin, svätý Martin“ a „Lampášik“. Pán učiteľ Malík prečítal pár slov o svätom Martinovi. Sprievod smeroval k Morave za obecný úrad. Do kroku hrala hudba z miestneho rozhlasu. Pri príchode k Morave sme vypúšťali led balóniky. Členovia DHZ sa postarali o občerstvenie. Večer sme sa rozišli domov s príjemnými pocitmi a novými zážitkami.

      Ďakujeme pedagógom a zamestnancom školy, obecnému úradu, DHZ a všetkým prítomným, ktorí nám boli podporou a umožnili, že lampiónový sprievod prebehol tak, aby mali všetci radosť a príjemný pocit!

      Veronika Šimkovičová


      Fotoalbum

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo 28. 10. 2019. Zúčastnilo sa 5 žiačok: Pavešicová Veronika, Adamská Ema, Meňhartová Ema, Csonková Lucia a Mészárosová Nina. Najvyšší počet bodov získala Adamská Ema, ktorá postupuje do okresného kola v Malackách. Gratulujeme všetkým účastníčkam a Emke želáme veľa šťastia v okresnom kole!

      Ďakujeme pani učiteľkám Anne Belkovej a Ane Filko za pripravu školského kola olympiády!

      Ana Filko 

    • Vybíjaná - najmladší žiaci
     • Vybíjaná - najmladší žiaci

     • Dňa 6.11.2019 sa žiaci našej školy,  narodení od 1.9.2009 a mladší, zúčastnili okresného kola turnaja vo vybíjanej najmladšieho žiactva v Malackách. Do súťaže bolo prihlásených dvanásť škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Prvá skupina hrala v Športovej hale Malina (ZŠ Dérera, ZŠ Stupava, ZŠ Štúrova, ZŠ Zohor, ZŠ Sološnica, ZŠ Marianka) a druhá skupina v ZŠ Záhorácka Malacky (ZŠ Záhorácka, ZŠ Gajary, Sp. škola Asisského, ZŠ Záhorska Ves, ZŠ Závod, ZŠ Lozorno). Naši žiaci odohrali dva zápasy s vylosovanými súpermi zo ZŠ Gajary a Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky. Aj napriek veľkej snahe, úsiliu a odhodlaniu boli obidvaja súperi silnejší a naši žiaci prehrali. Nič to, prišli sme so cťou a budúci rok sa zlepšíme. Zobrali sme si príklad ako hrať, bojovať. Našu školu reprezentovali žiaci II.A triedy – Riško Danihel, Fábio Ján Aľušík, III.A – Marko Alex Korych, IV.A – Dominika Balážová, Nina Horváthová, Rebeka Haviarová, Melánia Hubková, Sarah Karabová, Saška Keszeghová, Viktorka Kňazeová, Nelka Nerádová a zo IV.B – Laura Sithová.  

      Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! 

      Mgr. Ľubica Hájek 

      Fotoalbum