• Sme v škole - 1. jún 2020
     • Sme v škole - 1. jún 2020

     • Dňa 1. júna 2020 pokračuje prerušené vyučovanie aj v našej škole, a to  pre žiakov 1. - 5. ročníka a Zuzanky v čase od 6.45 h do 15.45 h. Vchádzať a vychádzať do a zo školy sa bude len z Hlavnej ulice!

      Organizačné pokyny:

      6.45 h - 7.15 h - príchod žiakov do ŠKD;

      7.30 h -   príchod žiakov tried: I.A, II.A, III.A;

      7.45 h -   príchod žiakov tried: IV.A, IV.B, V.A;

      8.00 h  -  príchod žiakov Zuzanky;

      - súrodenci z rozdielnych skupín môžu prísť do školy spolu;

      - k areálu školy žiaka privedú rodičia, zabezpečia svojmu dieťaťu rúško na tvár + v taške náhradné rúško + papierové vreckovky,

      - každý rodič prvý deň odovzdá zodpovednému pracovníkovi pri bránke školy vypísané a podpísané Čestné vyhlásenie rodiča:

      Čestné vyhlásenie rodiča (aktualizované ministerstvom 29. 5. 2020)

      - ak žiak nepríde do školy počas troch nasledujúcich dní (vrátane víkendu), rodič prinesie aktuálne čestné vyhlásenie,

      - po vstupe žiaka do školského areálu bude žiak absolvovať ranný filter - meranie teploty + dezinfekcia rúk, rodič čaká pri bránke na výsledok merania teploty;

      - žiak sa pod dozorom pedagógov presunie do svojej kmeňovej triedy, počas vyučovania sa triedy spájať nebudú.

      Žiaci absolvujú 4 vyučovacie hodiny. 

      Stravovanie v ŠJ:

      I.A     10.30 - 10.45 h

      II.A    10.50 - 11.05 h

      III.A   11.10 - 11.25 h

      IV.A   11.30 - 11.45 h

      IV.B   11.50 - 12.05 h

      V.A    12.10 - 12.25 h

       

       

      Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí sa vzdelávajú doma, budú mať informácie o vzdelávaní uvedené na webe školy, v záložke Domáce úlohy.

       

      Žiaci 6. – 9. ročníka pokračujú v zabehnutom dištančnom vzdelávaní.

       

      Milí žiaci, veríme, že spoločnými silami úspešne ukončíme školský rok! :) 

      PaedDr. Ivica Pupiková

      Fotoalbum

    • MDD - poďakovanie
     • MDD - poďakovanie

     •  

       

       

       

      Milí žiaci, dnes (1.6.2020) sme sa niektorí vrátili po dlhej prestávke do základnej školy, práve v deň, kedy sme mali spoločne oslavovať Medzinárodný deň detí.

      Vďaka sponzorom sme pre všetkých našich žiakov ako darček pripravili sladký balíček. Žiaci, ktorí v škole nie sú, balíček dostanú spolu s vysvedčením.

      Všetkým žiakom, ktorí sa vzdelávajú v škole a doma, želáme ešte veľa trpezlivosti a elánu!

      Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi srdečne ďakuje týmto sponzorom, ktorí prispeli do sladkých balíčkov pre našich žiakov.

      Firma Printing International, Ing. Jaroslav Slovák

      Firma Aplitec

      Firma Siloking

      Firma Berto

      Firma Frikas

      COOP Jednota

      Ockon

      Manželia Radka a Martin Višvaderovci

      Pani Kvaššayová

    • 31.5. - Svetový deň bez tabaku
     • 31.5. - Svetový deň bez tabaku

     •  

       

      Tabak je jednou z najväčších príčin úmrtí na svete. Približne 1,8 miliardy mladých ľudí (10 - 24 ročných) žije na tomto svete, pričom až 85 % detí a mládeže žije v rozvojových krajinách. Prostredníctvom hesla TABAK - BEZ MLÁDEŽE chce Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazniť fakt, že najzraniteľnejšou vekovou skupinou z pohľadu rizika vzniku závislosti, sú mladí ľudia, ktorí nedosiahli vek plnoletosti. Nikotín je vysoko návyková látka, ktorá po dlhšom užívaní vedie k závislosti. Väčšina závislých dospelých začala užívať tabak pred 18 rokom života. Trend skorého experimentovania s fajčením potvrdzujú mnohé prieskumy, ktoré sa realizovali aj na Slovensku. Najväčšia skupina ľudí začína s fajčením pred 15 rokom života. Narastá počet mladých ľudí, ktorí experimentujú s tabakom pred 10. rokom života. Medzinárodný prieskum Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb udáva, že na Slovensku začína experimentovať s fajčením vo veku 10 rokov a skôr až 29 % detí. 

       

      Mgr. Lenka Liščáková 

       

       

    • 28.5. - Amnesty International
     • 28.5. - Amnesty International

     • Amnesty International Slovensko vzniklo v roku 1994. Je hnutím aktivistov/tiek, členov/niek, dobrovoľníkov/čok, ale aj profesionálov/liek snažiacich sa naplniť posolstvo Všeobecnej deklarácie ľudských práv všade a pre všetkých na svete. Cieľom je zvyšovať povedomie o hnutí a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít. 

      Bojuje:

       

      • proti diskriminácii,
      • proti násiliu na ženách a spravodlivosť pre obete domáceho násilia, 
      • za práva homosexuálov,
      • za spravodlivosť pre obete vojen, 
      • za ľudskú dôstojnosť.                                                                                                                               Mgr. Lenka Liščáková

       

       

    • Medzinárodný deň nezvestných detí
     • Medzinárodný deň nezvestných detí

     • Deň, kedy vyjadrujeme svoju solidaritu rodinám, ktorých dieťa sa nevrátilo domov a spoločne zažíname svetielko nádeje tým, ktorí sa každé ráno prebúdzajú s myšlienkou: „Možno dnes sa vráti, možno podá správu, možno...“

       

      Za nezvestné polícia na Slovensku považuje dieťa, u ktorého nie je známe miesto pobytu, nie je páchateľom trestného činu, je ohrozené na živote a zdraví a jeho nezvestnosť bola nahlásená na polícii. Policajné štatistiky hovoria jasnými číslami. V minulom roku bolo nezvestných 471 maloletých detí (vo veku od 0 do 15) a 1372 mladistvých detí (vo veku od 15 do 18), pričom vypátraných bolo 460 maloletých detí a 1323 mladistvých detí.

       

       

      Mgr. Lenka Liščáková

    • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 1.6.2020
     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 1.6.2020

     • Milí rodičia, záujem o nástup do školy od 1.6.2020 môžete zaevidovať po prihlásení sa cez kontá v edupage (webová stránka našej školy) alebo u svojich triednych učiteľov, vedúcej ŠJ a vedúcej ŠKD.                         Termín prihlásenia: do 26.5.2020 vrátane.

      Potrebné informácie nájdete na:

      Organizácia a podmienky prevádzky základných škôl

      Prevádzka základnej školy podľa usmernení ministerstva školstva môže byť maximálne 9 hodín, t.z., že prevádzka našej školy bude v čase: 6.45 h -  15.45 h.

      O podrobnejšej organizácii vyučovania v našej škole Vás budeme včas informovať.

       

      PaedDr. Ivica Pupiková

    • 1. sväté prijímanie - náhradný termín
     • 1. sväté prijímanie - náhradný termín

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi a Farský úrad v Záhorskej Vsi Vám oznamuje, že náhradný termín 1. sv. prijímania je 10. október 2020 (sobota) o 10.00.h.

      PaedDr. Ivica Pupiková

    • Medzinárodný deň biodiverzity - International Day for biological diversity
     • Medzinárodný deň biodiverzity - International Day for biological diversity

     • V piatok 22. 5. si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity - International Day for biological diversity

      Pod biologickou diverzitou rozumieme rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktoré obývajú sú súčasťou,  teda označuje nielen rôznorodosť v rámci druhov a medzi druhmi, ale aj rozmanitosť (diverzitu) ekosystémov. Organizácia spojených národov (OSN) len nedávno zverejnila správu, že až miliónu druhov rastlín a živočíchov hrozí vyhynutie. Strata biodiverzity však nie je iba otázkou cudzokrajných druhov a ďalekých krajín, mnohé druhy organizmov či ekosystémov majú problém aj u nás. Aj my, na Slovensku, sme za to zodpovední, rovnako máme aj my možnosti zmeniť svoje návyky, ako žijeme. 

      Mgr. Lenka Liščáková

    • Medzinárodný deň mlieka
     • Medzinárodný deň mlieka

     • Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok, už od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia. Veď práve materské mlieko je našou úplne prvou potravou, ktorú ako ešte malé bezbranné uzlíky ochutnáme. Obsahuje látky, ktoré nás dokážu chrániť pred chorobami a dáva nám dobrý štart pre náš ďalší zdravý vývin. Niektorým ľuďom však mlieko môže spôsobovať aj problémy, pretože ich telo nedokáže spracovať mliečny cukor takzvanú laktózu. Po jeho konzumácii im mlieko spôsobuje rôzne problémy ako sú bolestivé kŕče v bruchu, hnačky či rôzne tráviace a zažívacie ťažkosti. Títo ľudia musia, bohužiaľ, mlieko úplne vylúčiť zo svojho jedálnička a prísun bielkovín nahradiť z iného zdroja. My ostatní ho však s chuťou môžeme piť. 

       

      Mgr. Lenka Liščáková

       

       

    • Jazykový kvet - úspech!
     • Jazykový kvet - úspech!

     • Opäť sa nám potvrdilo, že máme šikovných žiakov a v náročných súťažiach dokážu byť úspešní.

      Žiačka VII.A triedy, Monika Miškerníková, získala v krajskom finále súťaže Jazykový kvet 1. miesto! Súťaž Jazykový kvet je prehliadkou prednesu poézie a prózy v cudzom jazyku, konkrétne Monika uspela v prednese v anglickom jazyku a zabezpečila si účasť v celoslovenskom kole!

      Veľmi sa tešíme a Monike gratulujeme! :)

      Diplom v prílohe

      PaedDr. Ivica Pupiková

    • Svetový deň rodiny - 15. máj: súťaž!
     • Svetový deň rodiny - 15. máj: súťaž!

     • V obci i v meste rodina na prvom mieste!

      Verejnosť na celom svete si v piatok 15. mája pripomenie Svetový deň rodiny (World Family Day). Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základného stavebného kameňa každej spoločnosti a miesta odovzdávania životných skúseností. V rodine sa vychováva a formuje budúcnosť ďalších generácií. Keď hovoríme o rodinách, nemáme na mysli len mamy, otcov a deti, ale musíme myslieť aj na ostatných členov rodiny. Všetci spolu tvoria teplo rodinného krbu. Cieľom tohto sviatku je viac si všímať hodnotu a prínos harmonickej rodiny pre jej všetkých členov i pre celú spoločnosť. Vychutnajme si spolu spolupatričnosť a význam dnešného dňa! Venujme pozornosť medziľudským vzťahom a našim najbližším. Nie je dôležité veľkosť našej rodiny, ale to, že spolu zdieľame život. Rodina je domov v našom srdci.

      Ktorý deň vo Vašej rodine bol "svetový"? 

       

      Zapojte sa do súťaže so svojím príbehom, ktorý bol pre Vašu rodinu svetový a vyhrajte jednorazové rúška pre celú rodinu! Vaše príbehy nám zašlite do 15. mája do 24.00 h. prostredníctvom emailu na adresu: lenka.liscakova@zszv.sk

      Výhercu vyhlásime v sobotu 16. mája 2020 a následne ho budeme kontaktovať. 

        

       

       

       

    • Galéria vďaky
     • Galéria vďaky

     •  

      Žiaci Základnej školy v Záhorskej Vsi vytvorili umelecké diela – portréty rodičov a starých rodičov, ktoré sme umiestnili do okien základnej školy na Školskej ulici.

      Táto žiacka Galéria vďaky je prejavom lásky a poďakovania za úsilie a trpezlivosť Vás, milí rodičia a starí rodičia, pri motivácii a pomoci svojim deťom a vnúčatám počas domáceho vzdelávania.

      Milí žiaci, poďakovanie patrí aj Vám za prekrásne portréty Vašich najmilších!

      PaedDr. Ivica Pupiková

       

    • Európsky deň minerálov - 12. máj
     • Európsky deň minerálov - 12. máj

     • Vedeli ste, že diamant skúmali už stredovekí alchymisti, pretože si mysleli, že napomáha v vyššej dlhovekosti? A čo taký jantár, ktorý pomáha pri chorobe dýchacích ciest? Európsky deň minerálov tento rok pripadá na utorok 12. mája. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia o zásadnej úlohe minerálov v našich životoch. Sú nevyhnutné v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom a strojníckom priemysle.

      Mgr. Lenka Liščáková

       

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • V druhú májovú nedeľu si pripomíname sviatok najdôležitejšej osoby na svete - našej maminky. Ide o príležitosť poďakovať za všetku úprimnú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá mama zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

      K dnešnému sviatku Vám naša základná škola želá veľa zdravia, šťastia, vnútornú pohodu, pokojný a dlhý život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí! Prajeme Vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť Vás. Aby ste milovali a boli milované. Aby ste nikdy nemali dôvod pre slzy, ale len pre úsmev. Aby ste z úst svojich detí počuli len slová: „Mama, ďakujem“. Aby ste rozsievali teplo, nehu, krásu a ženské dobro. Aby ste vychovali dobrých a statočných ľudí. Aby ste ich naučili svet milovať a nie nenávidieť. Aby ste boli istotou vašich domovov a rodín, aby ste boli hrdé na to, že ste matky. Všetko najlepšie!

      Mgr. Lenka Liščáková, Mgr. David Malík