• Dual Day
     • Dual Day

     • Dual Day v Malackách 

       

         Dňa 26.3.2019 sa žiaci VII. a VIII. ročníka našej školy zúčastnili stretnutia s predstaviteľmi odborných škôl a firiem z regiónu. 

         Svoje študijné a výrobné programy prezentovali SSOŠ technická Vranovská Bratislava, SSOŠ Exnárova Bratislava, SOŠ elektrotechnická Gbely, Súkromná SOŠ automobilová J. Jonáša Bratislava, Duálna akadémia J. Jonáša Bratislava, Sherlock Malacky, Ikea Industry Malacky, Benteler malacky, Siemens Bratislava, GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. Veľké Leváre, Plaster Malacky a ďalšie. 

         Ukážky a prezentácie žiakov zaujali a pomohli im pri výbere ďalšieho zamerania. 

    • Projekt INTERREG - exkurzia v Bratislave
     • Projekt INTERREG - exkurzia v Bratislave

     • Žiaci I. stupňa našej školy sa dňa 22. 3. 2019 v rámci projektu INTERREG zúčastnili exkurzie do Bratislavy do dvoch múzeí Slovenského národného múzea - Prírodovedného múzea a Archeologického múzea.

      Prírodovedné múzeum sa zameriava na  prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Žiaci si pozreli expozíciu - Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi - prezentuje sa tu vývoj a diverzita dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Žiaci mohli sledovať život na Zemi objavením sa prvých živých organizmov, cez prvohory, druhohory, treťohory, štvrtohory až po  nástup súčasnej flóry a fauny. Expozícia priblížila žiakom významné zmeny u  živočíchov a rastlín jednotlivých období, formou obrázkov, máp, originálnych skamenelín až po model dinosaura, či mamuta. Ďalšou expozíciou bola - Biodiverzita Slovenska - tu sa žiaci ponorili do sveta živej prírody (mäkkýše, kôrovce, hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce), pohľad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom. Prekvapením bola  obrovská ryba  – vyše šesťmetrová vyza, ktorá sa vyskytovala na Slovensku ešte na začiatku 20. storočia, ale dnes už ju na našom území nenájdeme. Poslednou expozíciou bola - Biodiverzita Zeme – tu zoznámili so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi.

      V Archeologickom múzeu si deti prezreli vzácne archeologické nálezy z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek - nádoby, mince, nástroje, perá, šperky. Zahrali sa na malých archeológov a hľadali predmety podľa letáčika, ktorý dostali pri vstupe do múzea.     Najviac sa však malým archeológom rátalo objavovanie a tvorivé dielne k obdobiu praveka - maľovanie zvierat na kamene podobné ako na nástenných maľbách v jaskyni Lascaux, Altamira. Každý si svoj ,,praveký kameň" zobral so sebou domov ako talizman, Vyskúšali obliecť pravekého človeka, poorať pole pravekým záprahom, zložiť koleso, hľadať medenú rudu v rieke a kopcoch, odvážne vstúpiť do posvätnej jaskyne, odskúšať dobové razidlá. Na záver svojou rúčkou potvrdili návštevu v múzeu na pamätnom plagáte s mamutom, ktorý pre nás pripravili organizátori výstavy. Patrí im veľká vďaka! Neskutočne deti nadchli a zaujali svojim prístupom a profesionalitou.

      Z obidvoch múzeí si deti odnášali nové hodnotné vedomosti, ktoré budú neskôr rozširovať vo svojom ďalšom vzdelávaní.

      Mgr. Ľubica Hájek

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

       

       

       

    • Vítanie jari
     • Vítanie jari

     • Morena, Morena, voda je studená,  

      ak ťa tam hodíme, vodu oteplíme,  

      strieborným kľúčikom  

      Zem otvoríme a Jar vypustíme. 

      Dňa 20.3.2019 sa uskutočnilo v našej obci tradičné Vítanie jari – Vynášanie Moreny.

      Vynášanie Moreny ja starý pohanský zvyk. Po zime už každý túžobne očakáva teplé dni a noci. Veď na dedine boli hospodári závislí od počasia.  Táto zima bola dlhá, už jej bolo dosť a na svedomí to má zlá Morena, od ktorej pochádza všetko zlo a choroba.  A preto sa naše deti z materskej a základnej školy každoročne stretávajú          s deťmi z rakúskej školy a škôlky a rozhodli sa ju vyhnať. Spolu s deťmi sme prišli na hraničný prechod Záhorská Ves – Angern, avšak tento rok, pre vysokú hladinu rieky Moravy, sa deti z oboch štátov nemohli spoločne stretnúť.  Pozdravili sa aspoň na diaľku. Úvodom nás privítal starosta obce Záhorská Ves JUDr. Boris Šimkovič a Ing. Jozef Mračna z okresu Malacky. Na tejto krásnej akcii sa zúčastnili nielen obyvatelia obce Záhorská Ves, ale  aj TV JOJ. Deti z MŠ vyvolávali riekankami, básňami a spevom jar a jarné lúče slnka a žiaci zo ZŠ pesničkami, ktoré doprevádzal Jakubko Horáček na harmonike a dievčatá z hudobného krúžku na flaute – Ninka Horváthová, Viktorka Kňazeová, Viktorka Ščepková, Tatianka Tomášková, Sofinka Valentovičová. Po skončení programu sme zobrali Morenu k rieke a z kompy ju za pomoci pracovníkov zapálili a hodili do rieky Moravy,  dúfajúc, že s ňou odpláva všetko zlé. Prúd vody odnášal Morenu stále ďalej a ďalej, Počasie nám vyšlo, slniečko krásne hrialo. Jar sa nám ukázala v plnej paráde – mladá a krásna. K tomu jej pomáha mocné slnko, aby uvoľnilo cestu zázračnému tajomstvu života.

      Na záver sme sa plní krásnych dojmov vrátili späť do školy. 

      Mgr. Ľubica Hájek

      Fotoalbum

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci marec sa zúčastňujeme medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. 21. marca 2019 zasadlo 45 našich žiakov od prvého po ôsmy ročník k testovým úlohám. Potrápili si svoje hlavičky na ľahších i ťažších úlohách. A ako sa im darilo? To sa dozvieme 10. apríla 2018.

       

      Výsledky budú zverejnené na stránke   www.matematickyklokan.sk .

       

      Držíme palce!

       

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

        

    • Úspech! Zúbkove pramene - obvodné kolo  v Stupave
     • Úspech! Zúbkove pramene - obvodné kolo v Stupave

     • Dňa 21. marca zabojovali víťazky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Zúbkove pramene na obvodnom kole v Stupave a darilo sa im skvele. Obvodného kola sa zúčastnili Sofinka Masaryková a Laurinka Sithová za I. kategóriu, Martinka Kiseľová za II. kategóriu a Kamilka Tóčiková s Kristínkou Toráčovou za III. kategóriu.                                                                              V konkurencii deviatich základných škôl dievčatá predviedli hodnotné umelecké výkony. Ocenenie získali:                                                                                                                           Kamilka Tóčiková - 2. miesto v prednese poézie - III. kategória                                                              Kristínka Toráčová - 3. miesto v prednese prózy - III. kategória                                                    Martinka Kiseľová - Čestné uznanie v prednese prózy - II. kategória                                     Víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Jazykový kvet - úspech!
     • Jazykový kvet - úspech!

     •      "Jazykový kvet" je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom.

             V týchto dňoch sme dostali výbornú správu - do krajského finále v prednese v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2019 v Bratislave, postúpila žiačka VI.A triedy - Monika Miškerníková. Do postupového kola a krajského finále Moniku pripravovali pani učiteľky Mgr. Zuzana Tichá a Ing. Mária Bobáková.

              Monike blahoželáme a držíme päste!

    • Projekt "Živá učebnica"
     • Projekt "Živá učebnica"

     • V dňoch 12. až 14. marca sa naše pani učiteľky zúčastnili trojdňového zážitkového programu Inštitútu aplikovanej ekológie  Daphne - Živá učebnica v Banskej Štiavnici, ktorý je súčasťou projektu Interreg Big SK – AT. Prvý deň absolvovali vychádzku, počas ktorej spoznávali prírodné dedičstvo a kultúrne pamiatky Banskej Štiavnice. Nasledujúci deň strávili v geologickej a botanickej dielni, kde mali možnosť si vyskúšať samotné získavanie a  brúsenie polodrahokamov, zbieranie byliniek a prípravu prírodnej kozmetiky. Záverom programu bola originálna hra, ktorá vychádzala z knihy Legendy Zlatého mesta a odohrávala sa v historickom centre. Pani učiteľky dostali za úlohu vyslobodiť uväznené vodníča. Čo nebolo vôbec jednoduché... Najskôr museli rozlúštiť hádanku, aby vedeli, kde majú hľadať uväznené stvorenie, vydolovať polodrahokamy, nájsť vzácne stromy a byliny v botanickej záhrade a splniť ďalšie úlohy, pri ktorých využili nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predchádzajúcich dní. Napokon sa im podarilo, splniť všetky úlohy, vyslobodiť vodníča a vyhrať. Počas týchto dní si mohli vyskúšať získavanie vedomostí priamo v prírode a práci s materiálom. Takto získané vedomosti zostávajú v pamäti človeka na celý život.  

      Mgr. Lucia Časnochová

      Fotoalbum

    • McDonald´s Cup
     • McDonald´s Cup

     • Futbalová súťaž McDonald´s Cup 

       

        18.3.2019 žiaci I. stupňa sa zúčastnili futbalovej súťaže v Jakubove. Reprezentovali J. Malík, M. Malík, N. Baláž, F. Kňaze, B. Šimkovič, P. Šarkozy, A. Rehák, D. Balážová, L. Sithová a R. Danihel. Odohrali dva zápasy so ZŠ Jakubov a ZŠ Láb ktoré prehrali a nepostúpili zo skupiny. 

      Ing. Nešev

    • Prehadzovaná
     • Prehadzovaná

     • Dňa 19. 3. 2019 naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka odohrali druhý zápas prehadzovanej so ZŠ Láb, ktorý sa uskutočnil v našej ZŠ v Záhorskej Vsi. Všetci hrali z plných síl. Našu ZŠ reprezentovali: Filip Kňaze, Andrej Rehák, Melánia Hubková, Roman Karovič, Viktória Kňazeová, Boris Šimkovič, Sebastián Danihel a Rebeka Haviarová.

       

      Veronika Šimkovočová
      Fotoalbum

    • Zúbkove pramene - školské kolo
     • Zúbkove pramene - školské kolo

     • Už tradične sa v tomto čase uskutočňuje v školách súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá nesie v našom regióne názov Zúbkove pramene. Súťaž je pomenovaná podľa malackého rodáka Ľuda Zúbka, autora prózy Skrytý prameň. Súťaž je prehliadkou umeleckého slova, ktorou žije celá škola niekoľko mesiacov. Je oslavou krásy slovenského jazyka a umeleckých literárnych diel, prevažne domácich autorov. Do triednych kôl sa zapájajú celé triedne kolektívy, každý účastník má možnosť predviesť svoj talent, originalitu v kultivovanom rečovom prejave a vystupovaní.

      Súťaží sa v troch kategóriach:                                          

      I. kategória: žiaci 2. - 4. ročníka,                                                                                                                   

      II. kategória: žiaci 5. a 6. ročníka,                                                                                                               

      III. kategória: žiaci 7. - 9. ročníka.                                                                                                                 

      Naši žiaci opäť previedli, že dokážu byť šikovnými recitátormi a prekvapiť porotu svojím prednesom.                                                                                                                                   

      Výsledky školského kola:

      I. kategória - poézia

      1. miesto: Sofia Masaryková - II. A

      2. miesto: Nikolas Mikulka - II. A

      3. miesto: Jakub Justin Šimko - III. A

      I. kategória - próza

      1. miesto: Laura Sithová - III. B

      2. miesto: Jaroslav Danihel - III. A

      3. miesto: Jakub Filip Horáček - III. A

      II. kategória - poézia

      1. miesto - porota neudelila

      2. miesto: Dominika Danielová - VI. A

      3. miesto: Lucia Nerádová - VI. A

                       Adriana Tesárová - V. A

      II. kategória - próza

      1. miesto: Martina Kiseľová - V. A

      2. miesto: Carmen Kopiarová - V. A

                       Nina Nerádová - V. A

      3. miesto: Veronika Klasová - V. A

                       Lucas Zábojník - V. A

      III. kategória - poézia

      1. miesto: Kamila Tóčiková - VII. A

      2. miesto: Ema Adamská - VII. A

      3. miesto: Dominik Polák - VIII. A

      III. kategória - próza

      1. miesto: Kristína Toráčová - IX. A

      2. miesto: Veronika Pavešicová - VII. A                  

                      Nina Mészárosová - VIII. A

      3. miesto: Filip Glajšek - VIII. A

                       Filip Polák - VIII. A

      Čestné uznanie

      Martin Glajšek: VIII. A

      Stanislav Pavešic: VIII. A

      Víťazi školského kola v každej kategórii postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2019 v Stupave. Držíme päste, aby v konkurencii so súpermi z deviatich škôl obstáli čo najlepšie.

       

      Zuzana Doršicová

       

      Fotoalbum

    • Prehadzovaná v ZŠ Láb
     • Prehadzovaná v ZŠ Láb

     • Dňa 19. februára 2019 sa naši žiaci tretej a štvrtej triedy zúčastnili obvodného kola v „Prehadzovanej“, ktorá prebehla v ZŠ Láb.  Dňa 19. marca 2019 nás čaká druhé kolo, ktoré prebehne v našej ZŠ v Záhorskej Vsi.

      Súťažiacim držíme palce!

      Fotoalbum

    • Kreslo pre pani učiteľku Meňhárovú
     • Kreslo pre pani učiteľku Meňhárovú

     •  

      Naša nová tohtoročná aktivita "Kreslo pre hosťa" si získala srdcia našich žiakov prvého stupňa. Úprimne sa vždy tešia na nových hostí, ktorí do kresla zasadnú a predstavia sa tak, ako ich deti málo poznajú. Svojou návštevou nás vo februári poctila a pozvanie prijala pani učiteľka Anna Meňhárová, skúsená elementaristka, neskôr zástupkyňa riaditeľa školy, ktorá patrila a patrí medzi pedagogické osobnosti našej školy. Jej ďalším veľkým prínosom pre našu školu je, že vychovala a je maminkou našej súčasnej pani riaditeľky PaedDr. Ivice Pupikovej. Svoje pútavé rozprávanie začala svojou mladosťou, od začiatku spätou so životom školy. Opísala svoje pedagogické zážitky, družný a veselý kolektív, na ktorý dodnes spomína. Generácie detí, medzi ktorými našla rodičov i starých rodičov súčasných žiakov, z čoho sa deti mimoriadne tešili a všetky tajne dúfali, že bola aj ,,ich" pani učiteľkou. Otázky od detí smerovali k jej záľubám, porovnávaniu, aké boli deti kedysi a dnes, a samozrejme i k malej dcérke Ike - našej pani riaditeľke. Pani učiteľka Meňhárová navodila priateľskú, veselú, takmer rodinnú atmosféru, deti sa k nej v závere túlili a prezerali spolu fotografie zo života školy. Poďakovaním za vzácne chvíle so vzácnym človekom a výnimočnou pedagogičkou bola kytička kvetov, podpis do pamätnej knihy s prísľubom, že sa spolu na podujatiach, slávnostiach, vystúpeniach v škole budeme stretávať.                    

      Ďakujeme pani učiteľke Meňhárovej za vzácne chvíle strávené v jej prítomnosti a prajeme jej veľa zdravia!

      Zuzana Doršicová

       

      Fotoalbum

    • Projekt "Svet okolo nás" - Kuba - dve tváre slobody
     • Projekt "Svet okolo nás" - Kuba - dve tváre slobody

     •            V stredu 20. februára 2019 sa žiaci 2. stupňa našej základnej školy zúčastnili premietania v malackom kine Záhoran, ktorého bolo súčasťou dokumentárneho cyklu „Svet okolo nás“. Predmetom poznávania sa tentoraz stal „Ostrov slobody“ – Kuba. Čo sme sa o najväčšom ostrove v súostroví Veľkých Antíl dozvedeli? Kuba je najväčší ostrovný štát Karibiku, cez more susedí so Spojenými štátmi americkými a Mexikom. Najbližšími ostrovnými štátmi sú Jamajka, Haiti a Bahamy. Kubánska republika je tiež jedna z posledných krajín sveta so socialistickým režimom. Hlavným mestom je najväčšie mesto Kuby, zhruba dvojmiliónová Havana, ktorá sa prezýva Paríž Karibiku. Parížska elegancia sa síce drží skôr centra mesta, ktoré bolo zapísané na zoznam UNESCO, ale aj tak na vás Havana dýchne atmosférou starých koloniálnych čias.  

      Vzdelávacia rovina programu korešpondovala s oblasťami štátneho inovovaného vzdelávacieho programu hlavne v oblastiach:
      - Človek a príroda,
      - Človek a hodnoty,
      - Človek a spoločnosť.

      Projekcia je vhodná pre žiakov základných a stredných škôl. Vzdelávacia úroveň programu bola prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Objem poskytovaných informácií bol koncipovaný pre starších a pozornejších študentov.

      Mgr. Dávid Malík

    • OZNAM!
     • OZNAM!

     • Z dôvodu pretrvávajúcej pedikulózy a chrípkových ochorení sa termín karnevalu odkladá na neurčito!

      Oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Odboru hygieny detí a mládeže:

      "Zbaviť detí vší musia rodičia, nie škola alebo školské zariadenie!"

      Ďalšie informácie na:

      www.facebook.com/ruvzba.sk

    • Projekt EDUCATE
     • Projekt EDUCATE

     •           Projekt EDUCATE SLOVAKIA pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program vedie dvojica medzinárodných študentov, ktorí sú trénovaní v rámci vzdeláviacieho programu Global Volunteer. Učebný plán sa líši v závislosti od veku vzdelávanej skupiny.

                  Cieľom projektu je zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

                  Na našu základnú školu zavítalo od 4.2 – 15.2 2019 kvarteto medzinárodných študentov. Išlo o Arnidya Puspha Martha (Indonézia), Floru Wu (Čína), Dian Grace (Indonézia), Kritsanut Utadaj (Thajsko). Prostrednítcvom interaktívneho vyučovania priblížili našim žiakom zvyky a tradície ich domovských krajín, vymenili si informácie v oblasti vzdelávania a pomáhali im zdokonaliť sa vo výučbe anglického jazyka. Žiaci sa aktívne zapájali do pripravených workshopov a nadviazali nové medzinárodné priateľstvá.

      Vizitky lektorov:

      Kritsanut Utadaj – pochádza z Bangkoka v Thajsku. Na miestnej vysokej škole získal titul bakalár, následne sa stal súčasťou organizácie Work and Travel. Prostredníctvom nej navštívil miestne školy v Tennessee (USA), v Osle (Nórsko) a napokon aj v Záhorskej Vsi (Slovensko).

      Dian Grace – pôvodom z Indonézie stále len 19-ročná lektorka anglického jazyka navštevovala prestížnu Duta Wacana Christian University. Vo voľnom čase sa venuje tancu, strihaniu videí, fotografovaniu, programovaniu. Medzi jej kompetencie patrí aj stratégia sociálnych médií.

      Flora Yuping Wu – rodáčka zo severovýchodu Číny, pochádzajúca z dedinky neďaleko ruských hraníc. Aktuálne býva v Aucklande na Novom Zélande, kde úspešne ukončila štúdium na vysokej škole. Jej pôsobenie na našej základnej škole bolo prvou pedagogickou skúsenosťou, medzi jej hobby patrí hudba, kreslenie a anime.

      Arnidya Puspha Martha – štvrtou lektorka pochádza takisto z krajiny, ktorá sa môže pýšiť najväčším počtom moslimského obyvateľstva ­– z Indonézie. Počas spoločného vyučovania sa spoznala s Florou a odvtedy sa stali nerozlučnými priateľkami.

      Mgr. Dávid Malík

      Fotoalbum

    • Interaktívna výstava Moje telo v BA
     • Interaktívna výstava Moje telo v BA

     • Na prvom tohtoročnom stretnutí turistického krúžku sme spojili príjemné s užitočným. Keďže nám ,,pani Zima" dokazuje stále svoju moc, rozhodli sme sa rozdeliť aktivitu počas krúžku   na čas strávený vnútri i vonku. Navštívili sme interaktívnu výstavu Moje telo v Polus City Center v Bratislave. Prostredníctvom siedmich stanovíšť mohli deti nahliadnuť do tajov fungovania  jednotlivých orgánov ľudského tela. Najskôr sa ocitli vo vnútri mozgu, kde sa dozvedeli viac o tom ako fungujú ľudské zmysly – čuch, chuť, hmat, zrak a sluch. Potom sa presunuli ku kostre, kde si mohli pod kožou nahmatať vlastné kosti. Po kostre na nich čakali svaly a naučili sa, akú nenahraditeľnú rolu hrajú svaly pre pohyb tela. Prostredníctvom modelu srdiečka si vypočuli informácie o obehovej sústave, vďaka žalúdku sa dozvedeli a tí starší si zopakovali o tráviacej sústave, pri pľúcach zase o dýchacej sústave. Na konci výstavy dostali všetci príležitosť využiť novonadobudnuté vedomosti v praxi na operačnej sále. Na záver deti dostali certifikáty - osvedčenia, že sa práve stali mladými doktormi a doktorkami. Poučné, zaujímavé, zábavné, milé, hravé a užitočne strávené dopoludnie. A aby bolo i trochu turistiky, tak sme pridali malú vychádzku okolo kúpaliska Kuchajda, vyšantenie sa na preliezkach, kolotočoch, šmykľavkách a potom šup-šup električkou, vláčikom - poschodáčikom a motoráčikom späť do teplučka domov.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Darujte našim deťom 2 % z vašich daní
     • Darujte našim deťom 2 % z vašich daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane! 

      Rodičovské združenie pri Základnej škole v Záhorskej Vsi

    • EXPERT GENIALITY SHOW
     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

      V novembri sa zároveň so Všetkovedkom konala aj súťaž Expert geniality show. Zúčastnili sa jej tri žiačky našej školy: Veronika Klasová, Ninka Nerádova, Carmen Kopiarová, ktoré získali účastnícky diplom.

      Všetkým trom gratulujeme!

      Veronika Šimkovičová

    • Projekt "e-Školy pre budúcnosť" - workshop
     • Projekt "e-Školy pre budúcnosť" - workshop

     • Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Nadácia Orange reaguje v 4. ročníku grantového programu “e-Školy pre budúcnosť” na aktuálne trendy v oblasti programovania, mediálnej výchovy a zodpovedného používania digitálnych technológií a online komunikácie, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí a mladých ľudí.

      Program sa zameriava na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennom živote. Jeho cieľovými skupinami sú pedagógovia a žiaci základných a stredných škôl, ale aj rodičia žiakov, pedagogická verejnosť a širšia komunita.

      Projekt je zameraný na:

      • rôzne inovatívne metódy a formy výučby,
      • aktívnu účasť žiakov,
      • realizáciu aktivít pre žiakov počas vyučovania,
      • vzájomnú spoluprácu škôl,
      • formálne a neformálne vzdelávanie žiakov, aj pedagógov,
      • a íné

           V rámci tohto projektu naša škola pozvala pána Ing. Jána Zelenku, PhD. z Ústavu informatiky SAV v Bratislave, aby nás zoznámil s programovaním LEGO robotov. S touto problematikou už mali istú skúsenosť dievčatá v rámci projektu Aj Ty v IT.

      Fotoalbum