• Turistika na Plavecký hrad
     • Turistika na Plavecký hrad

     • Turistický krúžok zahájil v tomto školskom roku svoju činnosť už tradične výstupom na Plavecký hrad. Aj keď to bol už v poradí tretí turistický výšľap nášho krúžku do Plaveckého Podhradia a na hrad, objavíme vždy čosi nové a okrem toho pribudnú do našich radov noví členovia, ktorí Plavecký hrad s nami ešte nepreskúmali. Slniečko sa na nás od rána krásne usmievalo a cesta vláčikom Záhoráčikom rýchlo ubiehala. Všetci v dobrej nálade od najmladšej turistky - prváčky Natálky až po najstarších ôsmakov Simona, Kamilky, Emky M. a Emky A. a Kamilky, vybrali sme sa po modrej turistickej značke k hradu. Bolo krásne sledovať, ako si deti navzájom pomáhajú, povzbudzujú sa, sú k sebe priateľskí a tolerantní. Mohutná zrúcanina, bývalá stredoveká pevnosť, nás privítala svojou majestátnosťou. Prebrúsili sme ju krížom - krážom, vystúpili až k najvyššiemu dostupnému miestu a vychutnali si nádherný výhľad na Malé Karpaty. Nechýbal ani malý piknik s tradičnou opekačkou. Krásna jesenná turistická sobota v Malých Karpatoch neskutočne rýchlo ubehla, zamávali sme hradu na rozlúčku a sľúbili mu, že budúcu jeseň sa určite znova uvidíme.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • 14.10.2019 - 18.10.2019

       

      Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi vyhlasuje jesenný zber papiera, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 18. októbra 2019. Zberný kontajner bude umiestnený v areáli školy pri ihrisku, ako tomu bolo aj po minulé roky.  Balíky papiera musia byť zviazané s uvedeným menom žiaka. Papier môžete nosiť v nasledujúcich termínoch:

      pondelok -  štvrtok                 od 14.00  – 15.30 hod. 

      piatok                                      do 12.00 hod.

      Mgr. Lenka Liščáková, koordinátorka ENV

    • Projekt INTERREG - škola v prírode
     • Projekt INTERREG - škola v prírode

     • V rámci projektu INTERREG Slovakia - Austria zorganizovalo vedenie našej základnej školy  v dňoch 7.10. - 10.10.2019 jedinečné stretnutie žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ Záhorská Ves  a žiakov Volksschule Weikendorf. Miestom pobytu bola Škola v prírode Piesočná, ktorá sa nachádza v lokalite obce Moravský Svätý Ján.                                                                  

      Stretnutie otvorila pani riaditeľka  PaedDr. Ivica Pupiková a srdečne privítala pani riaditeľku Volksschule Weikendorf dipl. ped. Bettina Jaindl a starostu obce Weikendorf Ing. Johanna Zimmermanna. Vyjadrila radosť z možnosti spoznať vzájomne svoje regióny, jazyk, komunikovať navzájom, nadväzovať cezhraničné priateľstvá. Aktivity, hry, súťaže, konverzáciu v oboch jazykoch viedla lektorka nemeckého jazyka Mgr. Janka Báchorová, ktorá vyučuje v rámci projektu INTERREG v našej škole nemecký jazyk. Aktivity boli rozdelené do troch blokov - predstavovanie sa, jazykový blok a pohybovo- zábavné hry. Hravé predstavenie svojho mena s pohybom, vyslabikovaním v nemčine i slovenčine si deti hneď získalo, po chvíľke sa vedeli navzájom osloviť a zároveň vedeli  o svojom novom priateľovi, čo ho vystihuje, čo rád robí, hľadali si kamaráta s podobnými záľubami.  V jazykovom bloku spoznávali a porovnávali navzájom abecedu, hľadali slová, ktoré znejú podobne. Z modrého krepového papiera vytvorili spoločnú rieku Moravu  s vlajkami štátov a názvami obidvoch obcí na opačných brehoch rieky. Pomocou kamaráta z družobnej školy sa pokúsili ,,prebrodiť" Moravu. Samozrejme, najzaujímavejší bol 3. blok, plný zábavy a hier, spoločné konverzačné večerné hry a súťaže, diskotéky, talentída. K tomu vychádzky do okolitej prírody, poznávanie rastlinstva, živočíšstva, k trojštátiu -  hraničnému bodu Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúskej republiky na sútoku riek Moravy a Dyje.                                                                                                             

      Družobné stretnutie splnilo svoj hlavný cieľ - odstraňovanie jazykovej bariéry medzi deťmi, vzájomná komunikácia, spoznávanie kultúr obidvoch regiónov, nadväzovanie cezhraničných priateľstiev a radosť zo spoločného stretnutia. Kiežby bolo takýchto stretnutí čo najviac. Ďakujeme vedeniu Základnej školy Záhorská Ves - p. riad. PaedDr. Ivici Pupikovej za zorganizovanie dní v znamení slovensko - rakúskych priateľstiev.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Projekt: Hovorme o jedle
     • Projekt: Hovorme o jedle

     • Naša škola sa zapojila do VII. ročníka projektu Hovorme o jedle.

       

      Sprievodné aktivity:

       

      - súťaž  Farebný týždeň o najzdravšiu triedu

       

            14. 10. - pondelok -  ČERVENÝ DEŇ

       

            15. 10. - utorok      -  ZELENÝ DEŇ

       

            16. 10. - streda      -   BIELY DEŇ

       

            17. 10. - štvrtok     -   ŽLTÝ DEŇ

       

            18. 10. - piatok      -   MODRÝ DEŇ,

       

      - výtvarné aktivity - Chutné maľovanie -  I., II. stupeň, ŠKD - výtvarné práce,

       

      -  literárna súťaž - Poznám zdravé potraviny z môjho mesta či dediny,

       

      - fotografická súťaž - Očami gurmána.

       

      Zapojme sa všetci, zdravé jedlo je predpokladom zdravého života!

       

      Zuzana Doršicová

    • Mobilné dopravné ihrisko
     • Mobilné dopravné ihrisko

     • Dňa 30.9.2019 si žiaci prvého stupňa na školskom ihrisku mohli overiť svoje vedomosti z dopravnej výchovy na mobilnom dopravnom ihrisku v rámci predmetu ochrana života a zdravia.

      Najprv si teoreticky zopakovali dopravné značky, pravidlá cestnej premávky a správanie sa chodcov a vodičov v cestnej premávke. Zábavnejšie ale bolo praktické vyskúšanie si dopravných  situácií. Na kolobežkách sa z nich stali účastníci cestnej premávky a mohli si prakticky vyskúšať jazdu po ceste, museli sledovať dopravné značenie a v križovatke stáť na signalizačné zariadenie. Jazdu na kolobežkách si všetci užívali a touto hravou formou si overili svoje vedomosti.

      Mobilné dopravné ihrisko sa im veľmi páčilo a už sa tešia na jeho ďalšiu návštevu.

      Mgr. Adriána Kiseľová

      Fotoalbum

    • Tekvičkovo
     • Tekvičkovo

     • Tekvičky, tekvice, tekvičiská...od tých najmenších až po najväčšie zdobili opäť po roku priestory chodieb našej základnej školy počas súťaže o najkrajšie vyrezanú či vyzdobenú tekvicu. Fantázia našich žiačikov, ale i rodičov, starých rodičov, strýkov, tiet i starších súrodencov bola ozaj obdivuhodná. Usmievali sa na nás klauni, mimoni, piráti, sovičky, mačičky z domčekov, húseničky, ale i hrozivo cerili zuby strašiaci, zombíci, z pavučín sa súkali obrovské pavúky. A keďže bolo Tekvičkovo aj o tom, koho nápad a tekvičkový výtvor bude najnápaditejší, tu sú mená majiteľov najkrajších tekvičiek:                         

      Emmka Slezáková, Zarka Grujbárová, Natálka Zvěřinová -  I. A

      súrodenci Filipko a Danielko Očenášovi - I. A, III. A

      súrodenci Lucka a Tomi Višváderovi- I. A, IV. B

      Sophinka Stugelová, Emmka Nespalová, Šimonko Daráž - II. A

      Nikolasko Mikulka, Veronika Poláková - III. A

      Viki Kňazeová, Jarko Danihel, Saška Keszeghová - IV. A

      Viki Ščepková, Tánička Tomášková, sestry Alžbetka a Vanesska Petrášove - IV.B

      Matúško Ščepán - I. špec. trieda

      Všetkým majiteľom víťazných tekvičiek gratulujeme, ďakujeme za spoluprácu rodičom a už teraz sa tešíme na budúcoročné Tekvičkovo!

      Zuzana Doršicová

       

      Fotoalbum

    • Ochrana života a zdravia
     • Ochrana života a zdravia

     • Viete sa orientovať na mape počas pochodu lesom? Aké sú správne zásady poskytnutia prvej pomoci? A ako sa vôbec dá orientovať podľa Slnka? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky, priniesol našim žiakom program počas ochrany života a zdravia (OŽZ) v našej škole.

      V piatok 27. septembra 2019 sa žiaci prvého i druhého stupňa zúčastnili teoretickej prednášky i praktických ukážok v podaní dlhoročného a skúseného záchranára pána Vladimíra Nováka. Člen zdravotnej služby žiakom prostredníctvom videoukážok priblížil najčastejšie zranenia, s ktorými sa môžu žiaci konfrontovať vo svojom najbližšom okolí. V kooperácii so žiakmi našej školy následne predviedol rýchle a účinné poskytnutie prvej pomoci. Záverom spoločného stretnutia pozitívne ocenil vedomosti a zručnosti našich žiakov.

      V pondelok 30. septembra 2019 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili takmer 7-kilometrového pochodu pozdĺž hraníc obce Záhorská Ves. Pod vedením triednych učiteľov spoznávali faunu a flóru CHKO Záhorie, učili sa orientácii v lese a v neznámom prostredí a vyskúšali si zrýchlený presun počas nepríjemných poveterostných podmienok. Praktická časť OŽZ bola ukončená spoločným piknikom pri rieke Morava.

      Mgr. Dávid Malík

      Fotoalbum

    • Ďakujeme, pani učiteľka!
     • Ďakujeme, pani učiteľka!

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 83 rokov zomrela bývalá pani učiteľka a občianka našej obce pani Nelka Dzuríková, rodená Radová.

      Posledná rozlúčka so zosnulou bude 1.10.2019  o 14.00 h v Slávičom údolí v Bratislave.

      Česť jej pamiatke!

    • Európsky týždeň športu - Cvičí celá škola
     • Európsky týždeň športu - Cvičí celá škola

     •  

      Aj tento rok sa v stredu 25.septembra zapojila naša škola do Európskeho týždňa športu.

      V poradí 5. ročník Európskeho týždňa športu sa v tomto roku koná v 41 krajinách Európy. Ide o iniciatívu Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. Koordinátorom projektu na Slovensku je tak ako po minulé roky Národné športové centrum.

      Táto iniciatíva má nabádať ľudí k aktívnemu pohybu počas stanoveného týždňa, no následne aj po celý rok. Tak sme si aj my, celá škola, s radosťou obliekli tepláky a tričká. Vybehli sme na školský dvor a pustili sa do cvičenia. Pomáhala nám rytmická hudba. Cviky nám predvádzali pán učiteľ Dávid Malík a pani učiteľky Ľubka Hájek a Adriánka Kiseľová. Presvedčili sme sa, že šport je zábavný. Presvedčíte sa o tom aj vy, ak si prezriete fotografie vo fotoalbume. Všetky tváre, ktoré pani fotografka zachytila, sú usmiate.

      Veríme, že aj takéto zážitky formujú človeka. A preto sa tešíme na ďalšie!

      Tak o rok opäť!

       

      Janotková Pavlína, Mgr.

      Fotoalbum  

    • Projekt - Póla radí deťom
     • Projekt - Póla radí deťom

     • Póla radí deťom je preventívnym projektom, ktorý je určený pre deti predškolského veku a deti prvého ročníka základných škôl. S predstavením projektu k našim prváčikom opäť zavítala mjr. Ing. Ľubica Dankovičová. Hravou formou, pomocou pracovného zošita, vysvetlila deťom, ako sa bezpečne  správať v rizikových situáciách, pripraviť sa k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci. Prostredníctvom hlavnej postavy sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť -  dopravné predpisy, závislosti, šikana, práca polície. 

      Póla formou príbehu vysvetľuje deťom riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách, či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi. Rozpráva im o dopravných predpisoch, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní, alebo keď idú na prechádzku. Upozorní aj na možné spôsoby, ako si chrániť zdravie a na riziká závislostí, ktoré im hrozia v ich veku (televízia, počítače, hracie konzoly, mobily, ...). Oboznamuje deti s prácou polície a ako majú privolať pomoc, keď ju budú potrebovať. Upozorňuje na nebezpečenstvo šikanovania, ktorá sa môže objaviť aj v ich triede, poukazuje na spôsoby, ako sa môžu proti šikanovaniu v ich veku brániť. Tieto vedomosti nadobúdajú deti formou doplňovania, dopisovania, lúštenia alebo prerozprávania poučných príbehov za pomoci nakreslených obrázkov.                               

      Deti práca s pracovným zošitom zaujala, mali plno otázok a pripomienok, vhodne reagovali na mnohé rizikové situácie, smelo komunikovali s "tetou" Ľubkou a veľa poučného si z aktivít zapamätali.      

      Ďakujeme mjr. Ing. Ľubici Dankovičovej i policajnému zboru za aktívnu činnosť, ktorou prispievajú k bezpečnosti našich najmladších žiakov - prváčikov.

      Zuzana Doršicová

       

      Fotoalbum

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Vybralo sa 130,- eur.

      Ďakujeme!

      V piatok 20. septembra 2019 sa naša škola zapojila do finančnej zbierky s názvom “Biela pastelka“. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Symbolom zbierky je biela pastelka, ktorá kreslí bielu čiaru na tmavej ceste na ceste nevidiacich a slabozrakých. Každá z “bielych pasteliek“  sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností.  Žiaci našej školy sa zapojili do zbierky a boli veľmi  štedrí, a preto naša škola prispeje do zbierky s výnosom 130,- €.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a podporili zbierku!

      Mgr. Lenka Liščáková

       

      Fotoalbum

    • Malen ohne Grenzen - Maľovanie bez hraníc - 30. výročie od pádu železnej opony
     • Malen ohne Grenzen - Maľovanie bez hraníc - 30. výročie od pádu železnej opony

     •  

      Dňa 18. septembra sa trinásť žiakov ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnilo veľkolepej akcie, ktorú organizoval región Marchfeld pri príležitosti 30. výročia od pádu železnej opony.  V roku 1989 naplánoval tento región na Moste slobody pri obci Schloss Hof viacdňovú verejnú akciu maľovania so žiakmi, umelcami a okoloidúcimi pod názvom „Malen ohne Grenzen“ („Maľovanie bez hraníc“). Na zábradlie na oboch stranách Mosta slobody (rakúskej i slovenskej)  sú vystavené umiestnené niekoľkometrové plochy, na ktorých sa tvorcovia  mohli vyjadriť k danej téme (formou slova, citátu, výpovede, vyjadrenia, slov piesne a pod.).

       Naši žiaci navštívili model „železnej opony“, nachádzajúci sa priamo pod mostom na slovenskom brehu kde i maľovanie prebiehalo. Dievčence si ako tému pre svoju tvorbu vybrali dúhu ako pozitívny úkaz, ktorý symbolizuje radosť, že sme prekonali nevľúdne obdobie. Chlapci sa zamerali na vesmír, planétu Zem, na ktorej sme si všetci rovní. Celý priebeh vytvárania a prezentovania prác žiakov si môžete pozrieť na fotkách.

       

      Mgr. Soňa Landlová

       

      Fotoalbum

    • Stretnutie s LEGO - robotmi
     • Stretnutie s LEGO - robotmi

     •          Každý z nás pozná stavebnicu Lego, deti ju veľmi rady skladajú, stavajú rôzne budovy, autá, postavičky. V našej škole tiež žiaci skladali lego – Lego robota, boli to žiaci z 2. stupňa, ktorí postavili za necelé dve hodinky dvoch lego robotov (M. Glajšek, D. Polák, E. Meňhartová, V. Pavešicová, K. Tóčiková), aby sa žiaci mohli zahrať.   

           Dňa 19.9.2019 k nám zavítal tím „Jakubovskí roboti“ so svojím pánom učiteľom Mgr. Robertom Szekulom, aby nám niečo povedali o projekte Záhorácke LEGO roboty. Ukázali, ako sa s takýmito robotmi pracuje. Prednášky sa zúčastnili žiaci prvého aj druhého stupňa. Najpr p. učiteľ žiakom ukázal na youtube ukážky stavieb mega robotov. Potom vysvetlil žiakom, aká je cesta riešenia problémov z reálneho sveta do práce s počítačom.  Táto cesta motivuje žiakov  k vzdelávaniu a  školskej práci. Uviedol žiakov do práce s počítačom v oblasti vedy, techniky, technológií a matematiky. Zvyšuje sa tak  efektívnosť učenia a pomáha dosiahnuť splnenie vzdelávacích cieľov a plánov. Žiaci sa musia učiť anglický jazyk, aby porozumeli práci s robotom. Na záver si žiaci mohli sami vyskúšať, ako taký robot pracuje. V robotoch boli už naprogramované programy, čo má lego robot vykonať. Trošku sme si aj zasúťažili. Najprv predviedli „Jakubovskí roboti“ svojho robota a potom nášho robota, porovnali, ktorý robot bol lepší. Lego robot bol naprogramovaný robiť osmičku, chodiť do štvorca, správať sa ako pes, mávať vlajkou a iné funkcie. Pri práci s LEGO MINDSTORMS Education EV3 môže vzniknúť jediný problém: Včas ukončiť výučbu! Žiaci boli zvedaví, ako sa programuje, ako sa to spustí ..., ale o tom sa dozvedia všetko na krúžku robotiky, kde si môžu postaviť už sami aj iných lego robotov, naprogramovať si aj ako lego robot zaparkuje do garáže, prinesie kocku a iné zaujímavosti.

           Žiaci našej školy sa už tešia na krúžok robotiky. Na záver chceme poďakovať tímu „Jakubovskí roboti“ a ich pánovi učiteľovi. Projekt Záhorácke LEGO roboty finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život. 

      Mgr. Ľubica Hájek

      Fotoalbum

       

    • Poďakovanie za dary!
     • Poďakovanie za dary!

     • Riaditeľstvo ZŠ srdečne ďakuje pánovi Palimu Blahovi za darovanie príborov do školskej jedálne!

       

      Ďalšie poďakovanie patrí rodičom nášho absolventa, ktorí darovali našim žiakom dva stolné futbaly na spríjemnenie času počas prestávok!

    • Bezpečne na cestách
     • Bezpečne na cestách

     • Naši prváčikovia privítali vo svojej triede hneď prvý týždeň vzácnu návštevu. S úžasom    v očkách, že vidia skutočnú policajtku, počúvali tetu - kpt. Ing. Ľubicu Dankovičovú           z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Prišla medzi prváčikov s veľkou taškou plnou reflexných vestičiek, ktoré pomôžu našim najmenším, aby boli na ceste viditeľnejší a bezpečnejší. Porozprávala im, ako sa správať v rôznych dopravných situáciách, najmä pri prechádzaní cez cestu, cez priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciu, správne kráčať po ceste, pri ktorej nie je chodník, bezpečne vychádzať spomedzi rôznych prekážok, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ciest. Veľkým pomocníkom im bude práve táto reflexná vestička. Veľmi ochotne a rady si ju všetci obliekli, tete potvrdili, že dávajú veľký pozor pri ceste, zarecitovali o tom i básničku - ,,...vľavo sa vždy pozrieme, keď cez cestu prechádzame..." a s poďakovaním, spoločným odfotografovaním sa s tetou ,,policajtkou" rozlúčili. Ďakujeme!!!!!!!!!

      Zuzana Doršicová                                                                                  

      Fotoalbum

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     •              

                  V pondelok 2. septembra 2019 sa po vyše dvojmesačnej odmlke opäť raz otvorili brány miestnej základnej školy. Hoci počasie navrátilcom do školských lavíc neprialo, všetci sa vrátili s veľkým úsmevom na perách a očakávaniami, ktoré nový školský rok prináša. 

                  O slávnostné otvorenie sa postarala riaditeľka základnej školy PaedDr. Ivica Pupiková. V príhovore privítala nových prváčikov a zapriala všetkým žiakom, rodičom i zamestnancom školy vzájomnú úspešnú spoluprácu počas nasledujúcich 10 mesiacov. Následne predstavila žiakom ich triednych učiteľov, ako i ostatných členov pedagogického zboru a zamestnancov školy. Slovo odovzdala starostovi obce JUDr. Borisovi Šimkovičovi, ktorý v krátkosti zaželal všetkým prítomným úspešné výsledky v novom školskom roku. S organizačno–technickými pokynmi oboznámila rodičov i žiakov zástupkyňa školy Mgr. Pavlína Janotková. Žiaci sa následne odobrali do tried spoločne so svojimi triednymi učiteľmi.

                  Dovoľte, aby som v mene celého pedagogického zboru a zamestnancov školy zaželal všetkým žiakom množstvo pevného zdravia, pozitívneho myslenia, tvorivej energie a neutíchajúceho nadšenia do nasledujúcich dní, týždňov a mesiacov. Rodičom zasa želám pevné nervy a dostatok času a trpezlivosti pre svoje ratolesti. Vitaj, školský rok 2019/2020!     

      Mgr. Dávid Malík

      Fotoalbum

       

    • Záhorácke LEGO roboty - získali sme grant!
     • Záhorácke LEGO roboty - získali sme grant!

     • Ďakujeme Vám za Vaše hlasy!

    • Zoznam zošitov pre 1. stupeň
     • Zoznam zošitov pre 1. stupeň

     • Zoznam zošitov pre 1. stupeň - šk. rok 2019/2020

       

      1. ročník

      Súbor predpisových zošitov - zakúpený

      511 s pomocnou linajkou - 2 ks

      511 - 2 ks

      513 - 2 ks

      520 - 1 ks

      624 - 1 ks

      náčrtník

       

      2. ročník

      513 - 5 ks

      523 - 5 ks

      512 -10 ks

      520 - 2 ks

      624 - 3 ks

      5110 - 1 ks

       

      3. ročník

      523 - 20 ks

      520 - 2 ks

      624 - 3 ks

       

      4. ročník

      523 - 30 ks

      540 - 2 ks

      624 - 3 ks

    • Slávnostné ukončenie školského roka
     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • V piatok sa v našej škole konalo slávnostné ukončenie školského roka. Slávnosť zahájila pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková, ktorá privítala štátneho tajomníka Mgr. Petra Krajňáka, pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča, pána farára Mariána Libiča a predsedníčku ZRŠ pani Ing. Luciu Kňazeovú Beňovú, žiakov, učiteľov, zamestnancov školy.

      Po privítaní sa prítomným prihovoril  štátny tajomník aj starosta obce. Vo svojich príhovoroch poďakovali pani riaditeľke za jej prácu a rovnako aj celému pedagogickému kolektívu. V závere popriali žiakom pekné a bezpečne prežitie prázdnin.  

      Pani riaditeľka vo svojom príhovore zhodnotila priebeh školského roka. Srdečne poďakovala učiteľom a všetkým zamestnancom školy za ich prácu a pristúpili k oceňovaniu žiakov. Žiaci boli ocenení za výborný prospech, úspešnú a vzornú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach školských, okresných, krajských a aj celoslovenských kôl. Ocenení boli jednotlivci, ale súťaže prebiehali aj medzi triedami. O najkrajšiu triedu, o najlepšiu dochádzku a v zbere papiera. Program slávnosti pokračoval rozlúčkou deviatakov. Pre týchto našich žiakov niečo končí, ale niečo nové začína a my dúfame, že sa im bude dariť. Na záver sme sa rozlúčili s našou dlhoročnou kolegyňou a skvelou pani učiteľkou Mgr. Boženou Višvaderovou. Žiaci si pre pani učiteľku pripravili krátky program, ktorého vyvrcholením bolo poďakovanie za jej dlhoročnú a obetavú prácu.

      Dovidenia milá škola príroda nás k sebe volá... Na prázdniny utekajme, s úsmevom ich privítajme. Prázdniny, prázdniny budú celé hodiny.

      Mgr. Lucia Časnochová 

      Fotoalbum