• Matematická olympiáda - okresné kolo v Malackách - úspech!
     • Matematická olympiáda - okresné kolo v Malackách - úspech!

     • Dňa 30.1.2019 sa žiačka 5. ročníka Martinka Kiseľová zúčastnila okresného kola matematickej olympiády v Malackách. Získala 14 bodov z 18 - tich, stala sa úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 5. miesto v okrese. Blahoželáme!

      Ing. Nešev

    • Kreslo pre pána starostu
     • Kreslo pre pána starostu

     • V stredu 30. 1. 2018 nezostalo naše kreslo pre hosťa prázdne. Opäť sme v ňom privítali hosťa. Bol to človek deťom veľmi známy a blízky. Môžu ho stretnúť každý deň v našej dedine, niekedy aj v škole. Naše pozvanie prijal pán starosta našej obce JUDr. Boris Šimkovič. Deti ho mohli spoznať aj trocha inak ako ho poznajú - ako starostu. Porozprával im zážitky zo svojho detstva, kde býval, chodil do školy. Zistili, že bol také isté dieťa ako sú dnes oni. Dozvedeli sa aj o jeho futbalovej kariére, súrodencoch, rodine, jeho deťoch. Tajomstvom nezostalo ani to, ako sa stal starostom. Rozprával zaujímavo a pútavo. Deti vnímavo a pozorne počúvali rozprávanie pána starostu. Na záver mu položili aj pár otázok, na ktoré im pán starosta odpovedal veľmi rád. Stretnutie bolo zaujímavé. Na záver sa nám pán starosta podpísal do našej „ Pamätnej knihy“.

       

      Šimkovičová Veronika
      Fotoalbum

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Kto je najmúdrejší na svete? No predsa Všetkovedko!

           V novembri, minulého roka, sa naša škola zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, ktorá nie je zameraná na konkrétnu oblasť alebo predmet, je jednoducho „o všetkom“. Umožnila našim žiakom ukázať, čo všetko vedia a poznajú, ako dokážu prepojiť a cieľavedome používať poznatky získané nielen na jednotlivých predmetoch v škole, ale aj v bežnom živote.

           Medzi 30% najúspešnejších na Slovensku sa zaradili aj naši žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko: 1. Matej Varga  IV. A

                                                2. Jakub Temer IV. A

                                                3. Alica Danihelová III.A

      Titul Všetkovedko školy získal : Matej Varga IV. A

      Titul Všedkovedkov učeň získali :      Filip Kňaze IV. A

                                                                   Emma Vorobjová IV. A

                                                                   Nina Horváthová III. A

                                                                   Jakub Horáček III. A

                                                                   Melánia Hubková III. A

                                                                   Jakub Zvěřina  III. B

                                                                   Laura Sithová III. B

                                                                   Sofia Masaryková II. A

                                                                   Viktória Kňazeová III. A

                                                                   Martin Sith II. A

                                                                   Nicolas Mikulka II. A

                                                                   Sarah Karabová III. A

                                                                   Jakub Šimko III. A

                                                                   Veronika Poláková II. A

                                                                   Marko Korych II. A

                                                                   Andrej Rehák III. B

                                                                   Sofia Valentovičová IV. A

      Všetkým gratulujeme !

      Veronika Šimkovičová

                                                                    

    • Grantový program e-Školy pre budúcnosť 2018/2019
     • Grantový program e-Školy pre budúcnosť 2018/2019

     • Už po 5. raz ponúka grantový program e-Školy pre budúcnosť príležitosť základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi.Tento ročník sa opäť tematicky zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja informatického myslenia; mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom; a tiež ich zodpovedného a bezpečného využívania. 

      Tento školský rok sa  do projektu zapojila aj naša základná škola spolu so ZŠ Jakubov a ZŠ Láb. Financie poskytnuté nadáciou Orange poslúžili na zakúpenie sady stavebnice Lego, pomocou ktorej sa naučia žiaci zostrojiť a pracovať s robotmi v rámci bežnej výučby.

      Fotoalbum

    • Šaliansky Maťko - úspech!
     • Šaliansky Maťko - úspech!

     •  

                 Dňa 25. januára 2019 sa v Centre voľného času v Malackách konal 26. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresného kola sa zúčastnilo veľa recitátorov z okolitých škôl, čo príjemne prekvapilo aj usporiadateľov.

           Súťažilo sa v troch vekových kategóriách: I. kat. tvorili žiaci 2. a 3.roč., II. kat. žiaci 4. a 5. roč. a III. kat. žiaci 6. a 7. roč.

         Našu školu reprezentovali žiačky, ktoré zvíťazili v školskom kole: Sofinka Masaryková, žiačka II.A triedy – I. kat., Carmenka Kopiarová, žiačka V.A triedy – II. kat., Lucka Nerádová, žiačka VI.A – III. kat. Konkurencia v každej kategórii bola silná. Recitátori sa snažili podať čo najlepší výkon, čo ocenila i porota, ktorá  slovne zhodnotila veľmi dobrú prípravu recitátorov, pochválila  výber povestí i úroveň prednesu, ktorá je čoraz lepšia.

           Z našich žiakov 3. miesto v III. kat. získala Lucka Nerádová, žiačka VI. A triedy ., ktorej srdečne blahoželáme.

          Poďakovanie za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy však patrí aj Sofinke Masarovičovej a Carmenke Kopiarovej, ktoré svojím prednesom upútali pozornosť poroty a tiež patrili medzi výborné recitátorky.

      Mgr. Višvaderová B.

      Fotoalbum  

    • Kreslo pre pani zástupkyňu
     • Kreslo pre pani zástupkyňu

     •      Dňa 16. 1. 2019 na prvom stupni opäť prebehla beseda pod názvom „Kreslo pre hosťa". Dnešným hosťom, už druhým, bola p. zástupkyňa Mgr. Pavlína Janotková. Za všetky deti ju privítala Alicka Danihelová z III. A triedy  formou milých veršíkov a pekným slovom p. učiteľka Doršicová.

           Rozprávala deťom o sebe, aby ju poznali aj z inej stránky jej života, a nie len ako pani učiteľku a zástupkyňu. Jej rozprávanie začalo o dedine, v ktorej sa narodila, prvých krokoch do školy, na strednú školu. Rozprávala o svojej rodine, o svojich deťoch a postupne sa dostala k tomu, ako sa stala pani učiteľkou a zástupkyňou. Deti ju počúvali s nadšením. Preto nakoniec mali na ňu neskutočný počet otázok, na ktoré im odpovedala s úsmevom a s radosťou.

           Na záver besedy sa nám p. zástupkyňa podpísala do „Pamätnej knihy.“

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku - úspech!
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku - úspech!

     • Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

                  Dňa 16. januára 2019 sa v Centre voľného času v Malackách konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu na ňom reprezentovali Ema Meňhartová (žiačka VII. A) v kategórii 1A a Adam Kadera (žiak IX.A) v kategórii 1B. V konkurencii ostatných základných škôl sa našim žiakom skutočne darilo. Ema Meňhartová obsadila spomedzi 11 účastníkov skvelé 4. miesto a so ziskom 47 bodov sa stala úspešnou riešiteľkou a to dokonca pri svojej premiérovej účasti! Adam Kadera sa umiestnil so ziskom 40 bodov na solídnej 7. priečke v konkurencii 15 žiakov, k honoru úspešného riešiteľa mu chýbali len 2 body. Obom žiakom ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy!

      Mgr. Dávid Malík

    • Lyžiarsky výcvikový kurz
     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     •      Sniežik sa nám chumelí ... takto pekne nám začínala cesta na lyžiarsky výcvikový kurz do obce Žiar, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. až 9. ročníka v dňoch 8. – 12.1.2019.

          Výcviku sa zúčastnilo 18 žiakov, z toho 8 žiakov stálo prvýkrát na lyžiach. Zimná krajina bola okúzľujúca a poskytovala tie najlepšie podmienky pre lyžovanie. Ubytovaní sme boli v chate Třinec neďaleko obce Žiar. Lyžovali sme na svahu Skicentrum Opalisko - Závažná Poruba. Na druhý deň nás na svahu čakal inštruktor, ktorý si zobral pod patronát žiakov začiatočníkov a naučil ich základnú techniku zjazdového lyžovania. Začiatočníci základnú techniku zvládli a svoje schopnosti preukázali posledný deň v lyžiarskych pretekoch na slalomovej trati. Pokročilí lyžiari sa zlepšovali na náročnejšom svahu, kde bola potrebná väčšia dávka odvahy a zdatnosti. Večer, po náročnom lyžovaní, mali žiaci vyplnený animátormi a súťažili v hudobnom kvíze „Shazam quiz“ (Noc hudobných hitov), kde sme súťažili proti ZŠ Belá nad Cirochou. Naši žiaci boli úžasní a zvíťazili. Ďalšie dni sme opäť celý deň lyžovali, žiaci boli veľmi usilovní, vytrvalí, chtiví, aby sa naučili a zdokonalili v lyžovaní. Žiaci počas celého pobytu si udržiavali aj poriadok na svojich izbách, ktoré sme na záver kurzu aj patrične vyhodnotili a odmenili sladkou odmenou. V predposledný deň si žiaci opäť zasúťažili, proti ďalším dvom školám (ZŠ Belá a Gymnázium Pankúchova), v súťaži „Milujeme Slovensko“. Nesklamali, sú úžasní, opäť sme vyhrali. A prišiel vytúžený záver lyžiarskeho kurzu. V sobotu nás na svahu čakala pekne upravená slalomová trať, kde žiaci ukázali svoje naučené schopnosti. Súťažili sme na strednom svahu. A súťaž dopadla takto: 1. miesto – Nina Nerádová (V.A), 2. miesto – Veronika Klasová (V.A), 3. miesto – Lucia Nerádová (VI.A). Všetkým gratulujeme! 

           Lyžiarsky výcvik prebiehal v pokojnej priateľskej atmosfére, žiaci boli disciplinovaní a rešpektovali pokyny učiteľov a inštruktora. Po náročných dňoch plných zážitkov sme sa všetci vrátili domov. 

      Mgr. Ľubica Hájek

      Fotoalbum

    • Poďakovanie pre pisateľov Vianočnej pošty!
     • Poďakovanie pre pisateľov Vianočnej pošty!

     • Milí pisatelia Vianočnej pošty!

      Ďakujem, že ste pred Vianocami urobili dobrý skutok a potešili ste osamelých seniorov. Z domovov nám chodia správy o tom, ako ich Vianočná pošta teší a akí sú za ňu vďační.

      Pretože tá vďaka patrí hlavne Vám, ktorí ste poštu napísali a poslali, hrám sa dnes na "pošli dobro ďalej" a posielam ho Vám, ktorí ste jeho lavínu spustili.

      Verím, že to bol pre Vás dobre využitý čas a mali ste z písania zážitok aj dobrý pocit rovnako ako ho majú ešte aj teraz "tí naši starkí" (píšem naši, lebo čaro je okrem iného aj v tom, že hoci sme sa s nimi nestretli, stali sa tieto Vianoce súčasťou našich príbehov a je to pre nich úžasný dar).

      Ľubica Noščáková

       

      Poďakovanie - video

      Čo znamená pre seniorov Vianočná pošta? Ako prebieha doručovanie a čo želajú pre tých, ktorí im ju posielajú? Môžete vidieť v krátkom videu:-)

      https://youtu.be/BUa32sgATdo

      Odkazy z DD:

      Zdravíme priaznivcov Vianočnej pošty. Ďakujeme z celého srdca za krásne pozdravy pre našich starkých.

      S vďakou a prianím pekného dňa...

      Dnes sme odovzdali seniorom veľa krásnych pozdravov z Vianocnej pošty. Boli to veľmi dojímavé ale aj radostné okamihy. Všetci ste našim seniorom spríjemnili predvianočné chvíle. Patrí Vám veľká vďaka za krásne vinše, výzdobu pozdravov a veľké srdce, ktoré ste do pozdravov vložili.

      Škoda, že nemôžete aj priamo prežiť chvíle, keď sa odovzdávajú, rozbaľujú a čítajú pozdravy. My sme za dva dni rozdali 159 pozdravov od Vás všetkých zo Slovenska a dnes aj z Čiech a Rakúska. Naši seniori majú v očiach veľkú radosť a po prečítaní pozdravov tlieskajú, tešia sa. Je to krásne, ale veľmi dojímavé. Patrí všetkým veľká vďaka a uznanie sa tento vysoko humánny čin.

      Dobrý deň, touto cestou sme sa rozhodli Vám srdečne poďakovať za zorganizovanie vianočnej pošty, ktorá tak veľmi našich klientov potešila. Veľmi pekne ďakujeme...

      Milí žiaci a vážená pani učiteľka! Veľmi, veľmi pekne ďakujem za Vaše úprimné želanie k vianočným sviatkom. Urobili ste mi veľkú radosť. Vaše blahoželanie sa dostalo ku mne do Domu seniorov, takže Váš projekt „Vianočná pošta“ našiel to správne miesto. Mám 79 rokov. Želám Vám veselé Vianoce, veľa darčekov a šťastlivý nový rok 2019.

      Ešte aj posledný pracovný deň prichádza množstvo pozdravov do nášho zariadenia. Obyvatelia ešte nikdy nedostali toľko lásky prostredníctvom pozdravov...

      Chceme sa Vám z tej NAJVAČŠEJ hĺbky srdiečka poďakovať za prekrásne originálne pohľadnicové priania pre našich seniorov. To čo robíte je naozaj krásny princíp solidarity v dnešnej dobe nezaplatiteľný. Za tú radosť v očiach čo mali „seniori“ to malé „pohľadnicové“ prekvapenie stálo. Nech Vás to povzbudzuje vo Vašej práci, lebo najkrajší dar je dar, ak druhý človek obdaruje priateľa i napriek tomu že „nemá“... dá lásku / pozdrav / a tá je nevyčísliteľná. ĎAKUJEME! Prajeme pokojné vianočné sviatky plné radosti v srdiečkach.

    • Vianočný pozdrav v Jeseni života
     • Vianočný pozdrav v Jeseni života

     •      Vianoce sú obdobím lásky, spoločne strávených chvíľ. Mnohí z nás si nevieme bez rodiny a blízkych tieto sviatky predstaviť. Avšak z tohto istého dôvodu môžu byť obdobím smutným pre tých, ktorí z nejakého dôvodu nie sú, nemôžu byť so svojimi rodinami. Najčastejšie ide o seniorov v domovoch dôchodcov. Naši žiaci z prvého stupňa sa pod vedením pani učiteliek Hájek a Tichá podujali svojimi vianočnými piesňami, hrou na flaute a akordeóne rozveseliť vianočný čas aj v domove dôchodcov Jeseň života v Záhorskej Vsi. Jakubko Horáček z III.A zahral sólo kolied na akordeóne, ku ktorému sa svojím spevom pripojili aj babičky.
          Sviatky by nemali byť o drahých darčekoch. Oveľa viac dokážu potešiť originálne, netradičné darčeky darované zo srdca. Práve takýmito - ručne robenými darčekmi (ozdobami) od babičiek a dobrôtkami boli odmenení naši žiaci za svoju snahu. A aby vládla radosť na oboch stranách, deti tiež rozdali darčeky - výrobky družinárov pani vychovávateľky Látal - zase babičkám. S úsmevmi na tvárach mladších i starších sa všetci rozlúčili.           

           Vôňa vianočného pečiva, či vianočného stromčeka v nás vyvoláva najpríjemnejšie pocity. Našich žiakov však oprávnene môže hriať ešte príjemnejší pocit, že potešili srdcia druhých. A presne o tom je posolstvo Vianoc...
       

      Mgr. Zuzana Tichá

      Fotoalbum

    • Posolstvo Vianoc - výchovný program
     • Posolstvo Vianoc - výchovný program

     • Pre spríjemnenie predvianočného obdobia v škole sme prijali ponuku občianskeho združenia Detská misia na zorganizovanie vianočného výchovno-vzdelávacieho programu s názvom Posolstvo Vianoc.

      Program deťom pútavou formou podal základné informácie o význame Vianoc, ktoré vychádzajú z historicko-biblických podkladov. Deti si vypočuli  vianočný biblický príbeh, zasúťažili vo vedomostnom kvíze, zaspievali si vianočné piesne a preniesli sa tak na chvíľku do atmosféry nastávajúcich vianočných sviatkov - sviatkov pokoja a ticha.

      Chráňme si preto posolstvo Vianoc, kedy máme k sebe všetci bližšie, kedy si navzájom viac ako inokedy prajeme pokoj, harmóniu, lásku a dobro.

      Spokojné a pokojné Vianoce!

       

      Zuzana Doršicová

       

      Fotoalbum

    • Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

     •       Opäť nám nežne klopú na dvere, prišli ticho, nenápadne. Áno, sú to Vianoce – čas radostí a prianí.

           Len prednedávnom som sa dozvedela, že existuje „Vianočná pošta pre seniorov“, ktorej iniciátorkou je pani učiteľka Ľubica Noščáková z Bratislavy. Je to výzva pre celé Slovensko. Myšlienkou tejto výzvy je urobiť radosť tým, ktorí sú v domovoch dôchodcov a nikoho už nemajú, ale napriek tomu stále čakajú. Po dohode s našimi pani učiteľkami sme sa rozhodli do tejto výzvy zapojiť. S deťmi na prvom stupni sme počas tohto týždňa vyrábali pozdravy. Deti dávali do svojej tvorby všetko – radosť, lásku, trpezlivosť, snahu a hlavne svoju kreativitu. Robili ich s radosťou a tešili sa, že práve ich pozdrav urobí niekomu radosť, práve v tak čarovnom období.

            Vianoce sa blížia už nečakanou rýchlosťou aj k nám všetkým, preto by som popriala všetkým starkým, aby dostali také krásne pozdravy, aké vyrobili naše deti  s láskou a dobrotou.

                                                                                                        Krásne Vianoce všetkým!

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Ekovýchovný program
     • Ekovýchovný program

     •      Aj my sme si pripomenuli 30. výročie CHKO Záhorie!

          Dňa 19. decembra sa na našej škole konala prednáška s názvom CHKO Záhorie, ktorej sa zúčastnili žiaci 6. až 9. ročníka. Zamestnanci CHKO žiakom rozprávali o vzniku, členení, ale aj ekosystéme, ktorý je typický pre CHKO Záhorie. Venovali sa aj problematike šírenia inváznych druhov rastlín a živočíchov. Pri inváznych rastlinách zdôraznili potrebu tradičného hospodárenia v krajine.

          Špeciálna pozornosť bola venovaná bobrovi vodnému, ktorý svojim spôsobom života prispieva k úprave prostredia, významne vplýva na obnovu vodných biotopov a tým zvyšuje prírodný potenciál celého ním kolonizovaného územia. Žiaci sa dozvedeli aj iné zaujímavé informácie napr. o chránenom vtáčom území Záhorské Pomoravie. No najviac ich zaujala starostlivosť o zranené živočíchy a ich návrat do voľnej prírody.

      Mgr. Lucia Časnochová

      Fotoalbum

    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Od pondelka môžu naše deti posielať svoje želania prostredníctvom vianočnej pošty. Poštová schránka tichúčko čaká pod stromčekom na krásne listy. Veríme, že sa naplní láskou a dobrotou.

      Zuzana Látal 

    • Oceňovanie žiakov
     • Oceňovanie žiakov

     •     Na sklonku kalendárneho roka je už tradíciou oceňovanie žiakov, ktorí boli úspešní vo vedomostných, recitačných i športových súťažiach na úrovni školských kôl a ktorí sa tak zaslúžili o postup do okresných kôl. Ocenení boli žiaci za súťaže ako: Šaliansky Maťko, iBobor, olympiáda v slovenskom jazyku, v nemeckom jazyku, v anglickom jazyku, olympiáda z geografie a dejepisu.

            Našim šikovným žiakom gratulujeme a želáme úspechy v ďalších kolách!

      Fotoalbum

    • Aj Ty v IT - základy programovania v jazyku Scratch
     • Aj Ty v IT - základy programovania v jazyku Scratch

     • Máš dosť hrania nudných hier na webe či mobile? Chcela by si si vytvoriť vlastnú, ale nevieš, ako na to?

      Si žiačka vo veku od 10 – 16 rokov?

      Počula si už o programovacom jazyku Scratch?

      Práve tento jednoduchý, intuitívny a zábavný program ti splní všetky tvoje priania.

      Priana našich žiačok 7. - 9. ročníka splnili IT-inštruktori so spoločnosti Aj ty v IT pod vedením p. Zuzany Okálovej. Každá žiačka sa naučila programovať v uvedenom jazyku, vytvoriť vlastnú hru a následne si ju zahrať.

      Sme vďační tejto spoločnosti, že, ako jediná z mnohých, realizuje tieto workshopy pre školy zdarma, a tým povzbudzuje sebavedomie našich žiačok v práci v IT - sfére.

      Workshop je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Accenture. Projekt podporil program Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens.

      Fotoalbum

    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

     • „Dudlaj, dudlaj...“ takto znela posledná spoločná pieseň našej vianočnej besiedky, ktorá už sa stala tradíciou v našej škole. Ale poďme od začiatku.
      V piatok 14. decembra 2018 sme sa v poobedných hodinách stretli v telocvični, ktorá sa odela do vianočného šatu. Cestička k telocvični bola lemovaná sviečkami, ktoré umocňovali sviatočnú náladu. Na úvod nás milým vianočným vinšom privítala pani riaditeľka školy PaedDr. Ivica Pupiková aj so svojim pomocníkom Jakubom Justinom Šimkom. Vianočne naladené boli naše malé aj veľké detičky, herecké a umelecké hviezdičky. Tešili sa, že prednesú svoje vianočné pozdravy, koledy a vinše, zatancujú, zahrajú. Tento rok sme mali možnosť vidieť aj gymnastickú zostavu a počuť piesne v ruskom jazyku. V krásnych recitačných pásmach zazneli krásne a múdre myšlienky. Mladí umelci sa usilovali, aby na tvárach svojich rodičov, starých rodičov a príbuzných vyčarili ten tajomný úsmev a žiaru v očiach, ktorú prinášajú so sebou Vianoce. Po programe sme zotrvali v družných rozhovoroch pri výbornom punči a dobrotách. Súčasťou slávnosti boli aj vianočné trhy. To bol preistor, kde žiaci predávali svoje výrobky.

      Ďakujeme obetavým pedagógom, ktorí so svojimi žiakmi pripravili tento krásny program! Ďakujeme deťom, všetkým zamestnancom školy, rodičom a priateľom školy! Spoločným snažením sa nám podaril tento krásny večer.

      Veríme, že odkaz Vianoc zostane v našich srdciach po celý rok! 

       

      Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov,

      príjemnú atmosféru v kruhu blízkych,

      šťastie a lásku po celý nový rok 2019!

      Ďakujeme za spoluprácu!

       

      Mgr. Pavlína Janotková

      Fotoalbum

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

     • V dňoch 12. a 13. decembra na našej škole prebiehajú školské kolá Pytagoriády. Držíme palce!

    • Geografická olympiáda - školské kolo
     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • Výsledky Geografickej olympiády - školské kolo

      G kategória – 5. ročník ZŠ

      1. Kiseľová Martina

      2. Olejková Viktória

      F kategória – 6.,7. ročník ZŠ

      1. Pavešicová Veronika

      2. Polák Nikolas

      3. Meňhartová Ema

      E kategória – 8.,9. ročník ZŠ

      1. Glajšek Filip

      2. Kočišová Pavlína

      3. Polák Filip

      V stredu sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov druhého stupňa ZŠ. Žiaci si mali možnosť overiť svoje vedomosti z geografie a vyskúšať svoju šikovnosť s prácou s atlasom. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať vo februári 2019 v Malackách.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným!

      Fotoalbum

    • Naučme sa viac o vode - dostali sme grant!
     • Naučme sa viac o vode - dostali sme grant!

     • Vážená pani riaditeľka, 

      touto cestou by som Vám rada oznámila, že Vaša škola bola odbornou komisiou vybratá pre grantovú podporu v rámci grantového programu Nadácie BVS Naučme sa viac o vode.

      S pozdravom

      Mgr. Slávka Vargová

      oddelenie PR a marketingu

      Nadácia BVS