• Pozvánka na vianočnú besiedku

     • Srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku spojenú s vianočnými trhmi v piatok 14.12.2018 o 15.30 h v telocvični našej základnej školy. V programe účinkujú Vám známe hviezdičky - vaše detičky. So sebou si prineste balíček dobrej nálady.

      Tešíme sa na Vás!

    • Šaliansky Maťko - školské kolo
     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Súťaž v prednese povesti - Šaliansky Maťko

      Bola raz jedna krásna malá krajina – volala sa Slovensko. V tej malej krajine sa nachádza mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Tu sa zrodila v roku 1991 súťaž v prednese povesti. Získala si razom srdcia všetkých dobrých recitátorov. Témou recitovaného textu je slovenská povesť. V našej škole sa súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko stala tradíciou. Ani jeden rok nemôže uplynúť bez toho, aby sa žiaci 2. až 7. ročníka nenaučili jednu povesť, nevyskúšali si recitátorské schopnosti pred triedou a tí najlepší potom postúpili do školského kola. Práve 7. decembra si víťazi triedneho kola zmerali svoje recitátorské schopnosti v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci 2. a 3. ročníka, druhú žiaci 4. a 5. ročníka a tretiu žiaci 6. a 7. ročníka.

      Víťazmi školského kola sa stali:

      I. kat.

      1. Sofia Masaryková - II. A

      2. Jakub Filip Horáček - III. A

      3. Viktória Ščepková - III. B

      II. kat.

      1. Carmen Kopiarová - V. A

      2. Veronika Klasová - V. A

      3. Nina Nerádová - V. A

      III. kat.

      1. Lucia Nerádová - VI. A

      2. Veronika Pavešicová, Ljiljana Durdevic - VII. A

      3. Kamila Tóčiková, Bianca Reháková - VII. A

      Čestné uznanie získali: Martin Duhoň, Sofia Gerenčerová - VI. A

      Reprezentovať našu školu v obvodnom kole pôjdu: Sofia Masaryková, Carmen Kopiarová, Lucia Nerádová.

      Víťazom blahoželáme, poďakovanie však patrí všetkým žiakom - recitátorom, ktorí sa zúčastnili súťaže, a tak nám pripravili pekné doobedie!

      Mgr. Božena Višvaderová

      Fotoalbum

    • Exkurzia EDULAB a FabLab s TA3!
     • Exkurzia EDULAB a FabLab s TA3!

     •    Dňa 4.12.2018 sa žiaci VIII.A triedy a VII.A triedy zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Navštívili sme   FabLab – Vedecký park UK, kde žiakom boli predvedené ukážky rôznych výrobných a manipulačných postupov, riadených CNC programom. 

         Potom sme sa presunuli na Rigeleho ul. do sídla Neziskovej organizácie EDULAB, kde žiaci absolvovali ukážkovú hodinu Fenomény sveta, zameranú na tému “Vzduch”. Žiakov ukážky zaujali, aktívne spolupracovali a zostali im spomienky na prijemne strávený deň. 

          V neziskovej organizácii EDULAB mali okrem našej školy aj ďalšiu návštevu, a to filmový štáb televízie TA3, výsledok ich práce nájdete v priloženom linku. :)

      httpswww.ta3.comclanok1143208ziaci-testuju-inovativny-projekt-vzdelavaju-sa-skrz-zazitky.

      Ing. Nikolaj Nechev     

    • Mikulášske doobedie
     • Mikulášske doobedie

     • Vitaj, vitaj Mikuláš, co v batohu pro nás máš? 

      Cukríky i čokoládky a či dáky perník suadký? 

      Ceuý rok sme posúchali, aj uši si umývali. 

      Žáden z nás sa nebiu veru, na kolene nemjeu dzíru. 

      Tak jak sme slúbili, šeci sme sa lúbili. 

      Friško, friško rozbal vrece, nikto z nás už čekať nesce 

        

           Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou - Dávať a nečakať dar. Taký je hlavný zmysel sviatku svätého Mikuláša, biskupa, ktorý pripadá na 6. decembra. Na  tento sviatok sa tešia najmä deti, pre ktoré je deň sv. Mikuláša symbolom sladkostí, ovocia a iných darčekov. Na jeho návštevu sa tešili aj naše deti a rôznymi básničkami a pesničkami ho  privolali. Prišiel, rozžiaril deťom očká a priviedol so sebou aj svojich pomocníkov anjela a čertov. Najprv sa spýtal, či žiaci poslúchali, ktoré z detí neposlúchalo, toho razom strčil do svojho obrovského vreca – Vrece pre neposlušné deti. Priniesol so sebou aj obľúbené balíčky sladkostí. Najprv si vypočul od každej triedy koledu a potom nadeľoval.  

      Riaditeľstvo ZŠ v Záhorskej Vsi chce touto cestou poďakovať všetkým rodičom, sponzorom a organizáciám, ktorí prispeli k radostnej nálade všetkých našich žiakov. Poďakovanie patrí aj nášmu Mikulášovi - Davidovi Malíkovi, p. učiteľke Višvaderovej a žiakom IX.A. 

         

      Fotoalbum

    • Falck - Kurz prvej pomoci
     • Falck - Kurz prvej pomoci

     • Projekt „Záchrana som ja“

      V rámci tohto projektu až 50 najlepších kolektívov mohlo vyhrať pre svoju školu automatický externý defibrilátor, kurz prvej pomoci pre pedagógov a ukážky prvej pomoci pre celý 1. stupeň ZŠ.

      Našej škole sa vyhrať podarilo! Preto bola streda 5.12.2018 pre prvý stupeň a pedagógov nevšedná a zaujímavejšia než obvykle. Navštívili nás totiž záchranári so svojím kamarátom vtákom Falkom! Za prítomnosti záchranárov a ich pána riaditeľa Divízie Healthcare Stredná a Východná Európa Krzysztofa Kmiecika, pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča, našej pani riaditeľky PaedDr. Ivice Pupikovej a pani učiteliek prvého stupňa, spolu so svojimi žiakmi, bola v úvode a spoločnom zahájení programu štvrtákom vyslovená vďaka za ich snahu a úspech pre školu a pani riaditeľke bol odovzdaný automatický externý defibrilátor (AED).

      Po slávnostnom vyhodnotení záchranári a vták Falko odviedol našich žiakov na jednotlivé stanovištia, kde si trénovali hravou a zážitkovou formou prvú pomoc, ako ju správne privolať a nebáť sa zasiahnuť. Na prvom stanovišti mal každý žiak pripraveného svojho kamaráta – medvedíka, ktorému poskytol prvú pomoc               pri zástave srdca. Rovnako si každý mohol vyskúšať masáž srdca na figuríne.         Na vtákovi Falkovi pán záchranár ukázal, ako správne používať automatický externý defibrilátor a ako dôsledne, krok po kroku, dokáže tento prístroj navigovať aj laika. Paralelne s ním si žiaci vyskúšali správne umiestniť elektródy defibrilátora na svojej postavičke z plagátu. Defibrilátor v závere zhodnotil, že vtáka Falka sa deťom oživiť podarilo aj bez jeho pomoci. Žiaci teda dostali poslednú úlohu, uviesť toto veľké zviera do bezpečnej stabilizovanej polohy v spolupráci po štyroch. A hoci im ťažký Falko v bezvedomí túto úlohu ani trochu neuľahčil, v spolupráci všetko hravo zvládli.

      Druhé stanovište nebolo o nič menej zaujímavé ako prvé. Žiaci sa oboznámili s postupom pri poskytovaní prvej pomoci počas epileptického záchvatu na plyšovej bábike, ďalej so základnými úkonmi zachraňujúcimi život pri dusení sa cudzím predmetom (žuvačka, cukrík), kde bola hlavnou postavou dusiaca sa figurína „Charlie“. Deti si na figuríne vyskúšali 5 úderov hranou dlane medzi lopatkami a ak „Charlie“ predmet stále nevypľúval, vyskúšali Heimlichov manéver v oblasti pupka figuríny. Zopakovali si tiež základy oživovania, v prípade, ak by sa predmet z dýchacích ciest nepodarilo uvoľniť. Na záver si všetci vyskúšali dať svojho kamaráta do stabilizovanej polohy.

      Na treťom stanovišti žiaci poskytovali prvú pomoc pri dopravnej nehode.  Oboznámili sa, ako privolať prvú pomoc a akým úchopom vyťahujú záchranári zraneného z auta, aby bol fixovaný v oblasti chrbtice. Ďalej zistili, ako treba zhodnotiť zdravotný stav postihnutej osoby v bezvedomí vykonaním prvotného „vyšetrenia“ (prihovoriť sa, uštipnúť) a realizáciou druhotného „vyšetrenia“ (zistiť, či postihnutý dýcha a nedošlo k zástave srdca). Všetky zranenia ošetrovali na figuríne veľkosti dospelého človeka – od poranenia hlavy a zastavenia krvácania cez popáleniny a zlomeniny.

      Azda najväčší ohlas však mala simulovaná záchranná akcia na školskom dvore, kedy Viki Kňazeová privolala húkajúcu sanitku k spolužiačke „v bezvedomí“. Záchranári zabalili našu zranenú do všetkých možných ochranných, tepelných a fixačných obalov a na nosidlách naložili do sanitky. Žiaci si potom mali možnosť prehliadnuť sanitku  na vlastné oči a nohy.

      Na záver prišiel rad aj na pedagógov našej školy. V poobedňajších hodinách sa totiž uskutočnil kurz prvej pomoci aj pre nich. Po skončení kurzu boli účastníkom vystavené oficiálne potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

      Samotný kurz prvej pomoci pre deti i pedagógov bol poskytnutý skutočnými profesionálmi – lekármi a záchranármi s dlhoročnou praxou z oblasti pomoci ľuďom  a záchrany ľudských životov. Rovnako vybavenie, prístroje, figuríny boli na vysokej odbornej úrovni s možnosťou napojenia na počítač, aby zachraňujúci mohol reálne vyskúšať svoje schopnosti pri záchrane života s reálnou odozvou figuríny ako postihnutého.

      A čo je to vlastne ten spomínaný automatický externý defibrilátor (AED)? Ide  o zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci. Elektrickým výbojom je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Prístroj má jednoduché používanie a je určený aj pre laikov. Všetko je riadené povelmi v slovenskom jazyku. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Ublížiť nemôže, jedine pomôže. Vo vyspelých krajinách je už štandardom, že na miestach s vysokou frekvenciou ľudí sú AED k dispozícii.

      Štvrtákom patrí veľká vďaka za ich snahu pomáhať, ktorá sa vyplatila. Budú    v nej, dúfam, ďalej pokračovať. Sú totiž novou generáciou a budúcnosťou našej spoločnosti, do ktorej sa oplatí investovať. A pomáhať predsa naozaj nebolí...

      Mgr. Zuzana Tichá

      Fotoalbum

    • Záchrana som ja - vyhrali sme!
     • Záchrana som ja - vyhrali sme!

     • Projekt „Záchrana som ja“

      V októbri sa žiaci IV.A zúčastnili druhého ročníka projektu neziskovej organizácie Falck a Nadácie Allianz „Záchrana som ja“ určeného pre triedne kolektívy žiakov 1. stupňa. Do súťaže zaslali publikáciu (knižku) s príbehmi a ilustráciami tematicky zameranými na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách tak, ako vidia tému svojimi očami.

      „Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi“, hovorí za Falck neziskovú organizáciu jej riaditeľka Jana Mračnová. „Poslaním Nadácie Allianz je prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov a teda aj deti. Práve preto je nám bezpečnosť na cestách a téma prvej pomoci tak blízka“, hovorí za Nadáciu Allianz jej hovorkyňa Lucia Muthová.

      Až 50 najlepších kolektívov vyhralo pre svoju školu automatický externý defibrilátor, kurz prvej pomoci pre pedagógov a ukážky prvej pomoci pre celý 1. stupeň ZŠ. MEDZI NIMI AJ NAŠA ŠKOLA! Na štvrtákov sa v tomto roku už druhýkrát usmialo šťastie. A že zaslúžene, sa môžete presvedčiť na vlastné oči vo fotoalbume.

      Mgr. Zuzana Tichá

    • Vianočné tvorenie
     • Vianočné tvorenie

     • Vianočné tvorenie 

      So žiakmi III.A triedy sme sa pripravovali na vianočnú atmosféru a vyrábali sme svietniky na vianočné trhy. Poďakovať by som chcela p. Katke Budovej za floristické potreby, ktoré deťom podarovala. Výrobky si môžete pozrieť      vo fotoalbume.  

      Mgr. Ľubica Hájek 

      Fotoalbum

    • Ocenenie pedagóga!
     • Ocenenie pedagóga!

     •      Zo spoločnosti KOMENSKÝ, s.r.o., ktorá je virtuálnou knižnicou pre pedagógov, žiakov i rodičov, sme obdržali skvelú správu:

      "Vážená pani riaditeľka, 

      gratulujeme Vám! V súťaži o NAJ učiteľa mesiaca november 2018 získal učiteľ Vašej školy Veronika Šimkovičová ocenenie Krajský učiteľ mesiaca - 3. miesto za Bratislavský kraj. Týmto zároveň získal pre Vašu školu Virtuálnu knižnicu na jeden mesiac zdarma." 

           Pani učiteľke Veronike Šimkovičovej gratulujeme a ďakujeme!

    • "Hovorme o jedle" - ocenenie!
     • "Hovorme o jedle" - ocenenie!

     • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n. o. udeľuje STRIEBORNÝ DIPLOM za aktívnu účasť v VI. ročníku súťaže "Hovorme o jedle" Základnej škole Záhorská Ves. 

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov, štvrtákov prebehol 29. 11. 2017. Súťažný test pre druhákov mal  24 otázok, súťažný test pre tretiakov, štvrtákov  mal 30 otázok. Na jeho vyriešenie  mali 40 minút. Každý súťažiaci dostane pekný diplom.

           Kto sa prebojuje medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získa titul VŠETKOVEDKO. Komu sa to nepodarí, stáva sa VŠETKOVEDKOVÝM UČŇOM.

      Zároveň  v súťaži o Expert geniality show si merali svoje vedomosti piatačky, ktoré mali na vyriešenie úloh 60 minút. . Všetkým súťažiacim držíme palce a netrpezlivo čakáme na výsledky tejto zaujímavej súťaže.

      Fotoalbum

       

    • Muzikál "Bambuľka"
     • Muzikál "Bambuľka"

     • Dňa  26.11.2018 75 žiakov našej školy a 5 učiteliek  malo možnosť vidieť v bratislavskom Istropolise  muzikálovú podobu televízneho seriálu Bambuľkine dobrodružstvá. Kultový seriál z dielne Petra Guldana a Jána Kovářa do muzikálovej podoby prerobil Ján Ďurovčík, ktorý si Bambuľky vyberal v náročnom konkurze až zo 600 detí. Mladé talenty predviedli na pódiu fantastické herecké a spevácke výkony.  Úlohy Bambuľky sa úžasne zhostila Sára Suchovská. V postave deda Jozefa sa  predstavil Michal Ďuriš. Kamarátky Bambuľky si v muzikáli zahrali Terezka Vodičková, Karolínka Tkáčová, Nelka Náhla, Alžbetka Karpatová, Sabinka Grlaková a Esterka Handiaková. Dievčatá si vystúpenia poriadne užili. Ťažko veriť, že ani jedna z nich nemala s muzikálom pre deti  žiadnu skúsenosť. 

      Aj ja som sa pristihla, že si spievam pesničky, na ktorých nielen moja generácia ,,vyrastala.“

      Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a odchádzali domov s pekným kultúrnym zážitkom.

      Mgr. Adriána Kiseľová

      Fotoalbum

    • Turistika na bratislavskú Kolibu
     • Turistika na bratislavskú Kolibu

     • Krásu, čaro a slnečné počasie pestrofarebnej jesene si deti turistického krúžku spolu so svojimi vedúcimi vychutnali v sobotu 17. novembra na vydarenom turistickom pochode na bratislavskú Kolibu. Deťom sa vždy ráta v úvode stretnutia, kým ešte slniečko ,,nevytasí" zúbky, príjemná cesta vláčikom - motoráčikom a následne poschodáčikom. Tak tomu bolo aj tentoraz. A nebolo to len cestovanie vláčikmi, ale i trolejbusom a následné zážitkové učenie - kupovanie lístkov v automate    na MHD. Všetko sme hravo zvládli, vystúpili sme už v prekrásnom prostredí Bratislavského lesného parku.  Pozvoľným výstupom na vrch Kamzík (439 m n. m.) sme sa dostali až k televíznej veži, ktorá je viditeľná z veľkej časti hlavného mesta a dokonca pri jasnom počasí i z 2. poschodia našej ZŠ. Vyviezli sme sa výťahom vo veži do otáčajúcej sa reštaurácie a pozreli si výhľad na Bratislavu zo všetkých svetových strán. Po krátkom oddychu nasledoval peší pochod po zelenej turistickej značke až na Partizánsku lúku, plnú preliezok, hojdačiek, kde sa deti ešte do sýtosti vyšantili a zjedli posledné zásoby z batôžkov. Príjemne unavení, s červenými lícami vymaľovanými jesenným slniečkom a horským vzduchom šup, šup domov, oddychovať.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Kreslo pre hosťa
     • Kreslo pre hosťa

     • Kreslo pre pani riaditeľku

      Od dnešného dňa sme na prvom stupni v našej základnej škole rozbehli novú aktivitu pre deti s názvom „Kreslo pre hosťa“. Každý mesiac budeme pozývať výnimočných ľudí, ktorí sú pre naše školské deti vzorom. Ako prvý hosť do kresla prijala pozvanie p. riaditeľka našej školy PaedDr. Ivica Pupiková. Deti ju privítali potleskom a p. učiteľka Doršicová pekným slovom. Pani riaditeľka porozprávala deťom o sebe. Od malého dievčatka, ktoré od narodenia bývalo     v Záhorskej Vsi, navštevovalo terajšiu školu, v ktorej teraz pôsobí ako pani riaditeľka. Deti ju okamžite zahrnuli množstvom otázok o jej záľubách , štúdiu, rodine, obľúbených jedlách, knihách, filmoch, piesňach...,že sa p. riaditeľka nestíhala ani nadýchnuť. Na každú otázku odpovedala s úsmevom, radosťou      a pokojom jej vlastným. Nakoniec sa podpísala ako prvá do pamätnej knihy výnimočných osobností, ktoré zasadnú do kresla pre hosťa.  Deti spoznali, že naša pani riaditeľka nie je obyčajnou pani riaditeľkou, ale v prvom rade človekom, ktorému záleží na každom z nich, človekom s veľkým láskavým a obetavým srdiečkom. Ďakujeme!!!!!! Jakubko Horáček nám spríjemnil tieto chvíle krásnou hrou na harmoniku. No a kreslo už máme pripravené pre ďalšieho hosťa.

      Veronika Šimkovičová

    • Turistika v sobotu 17.11.2018
     • Turistika v sobotu 17.11.2018

     • V sobotu 17.11.2018 organizujeme turistiku na Kolibu v Bratislave. Zraz na železničnej stanici Záhorská Ves o 8.10 h. Príchod poobede na železničnú stanicu Záhorská Ves o 15.40 h. Deti musia mať pevnú obuv. Obliecť sa podľa predpovede počasia - teplo. Do batohu zabaliť jedlo, pitie, pršiplášť, 1 euro na MHD, vreckové a kartu na bezplatné cestovanie vlakom.

      Tešíme sa na Vás!

      pani učiteľky: Doršicová, Tichá

    • Oznámenie o udelení študijného voľna
     • Oznámenie o udelení študijného voľna

     •       Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 21.11.2018 (streda) poskytuje  žiakom 6. – 9. ročníka  a I.B špeciálnej  triedy Základnej školy, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves študijné  voľno. Z dôvodu testovania žiakov piateho ročníka ZŠ, Testovanie 5. Na priebeh testovania bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť chod vyučovania podľa rozvrhu hodín.

            V prípade záujmu o stravu v školskej jedálni zo strany žiakov 6. - 9. ročníka  a I.B špeciálnej triedy na tento deň, je potrebné sa prihlásiť najneskôr v utorok (20.11.2018) do 14.00 h. priamo v školskej jedálni.

      PaedDr. Ivica Pupiková

      riaditeľka

     • Testovanie 5 - 2018

     • V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní z/zo:

      *matematiky

      *slovenského jazyka a literatúry .

      Viac informácií na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

    • iBobor - informatická súťaž
     • iBobor - informatická súťaž

     • V týždni od 12.11. do 16.11.2018 bude v našej škole prebiehať informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Koordinátor Malík Dávid

    • Hodina deťom - zbierka
     • Hodina deťom - zbierka

     • Dňa 9.11.2018 prebehla aj v našej základnej škole verejná zbierka Hodina deťom.

      Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Jeden deň v roku vychádzajú naši dobrovoľníci do ulíc. Ďakujeme, že sa zapojíte do tejto zbierky!

      Janotková Pavlína a Malík Dávid

      Fotoalbum

    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

     • Kvalifikačné predkolo Florbal Cupu

                  Vo štvrtok 8. novembra 2018 sa naše súťažné mužstvo zúčastnilo na kvalifikačnom predkole obvodného kola Florbal Cup v športovej hale v Stupave. Mužstvo v zložení: Patrik Pavol Marguš, Juraj Zvěřina (obaja VI.A), Stanislav Pavešic, Dominik Šišulák, Enrico Toráč (všetci VIII.A), Pavol Pöss, Marek Šušuk (obaja IX.A) a Gabriel Zeman (I. šp.) získalo 5. miesto a nezískalo kvalifikačnú miestenku do okresného kola Florbal Cupu, ktoré sa uskutoční koncom novembra. V úvodnom zápase skupiny prehrali naši chlapci smolným gólom zo záveru stretnutia proti ZŠ Dérera Malacky 0:1, následne podľahli rozdielom triedy domácej ZŠ Stupava v pomere 0:3, vykresali iskierku nádeje vďaka víťazstvu 2:1 proti ZŠ Rohožník a v súboji o postup podľahli ZŠ Lozorno jednoznačne 2:6. Oporou mužstva bol po celý priebeh turnaja predovšetkým gólman Dominik Šišulák. Pochvala za reprezentáciu školy a dosiahnuté výsledky však patrí všetkým hráčom!

      Mgr. Dávid Malík

      Fotoalbum  

    • Lampiónový sprievod
     • Lampiónový sprievod

     • Lampiónové sprievody - jeho účastníci nosia lampióny, sviečky alebo iné svetelné zariadenia, konajú sa na celom svete k rôznym príležitostiam.

      V Československu sa v období socializmu lampiónové sprievody s povinnou účasťou žiakov základných škôl organizovali 7. novembra  k výročiu VOSR. Takéto lampiónové sprievody si prevažne pamätajú tí skôr narodení.

      Aj v súčasnosti sa lampiónové sprievody každoročne konajú v rôznych mestách na Slovensku. Táto tradícia sa udomácňuje aj u nás v Záhorskej Vsi. Večer 8. novembra 2018 naša škola v Záhorskej Vsi organizovala už štvrtý Martinský lampiónový sprievod. Začiatok bol o 17.30 h. Kráčali sme od hlavného vchodu základnej školy.

      Deti pomaly prichádzali s usmiatymi tvárami a samozrejme s rozsvietenými svetielkami – lampiónmi rôznych farieb a tvarov. Vyzerali ako mušky- svetlušky. Sprievod smeroval k Morave za obecný úrad. Do kroku hrala hudba z miestneho rozhlasu. Pri kultúrnom dome sme mali menšiu prestávku, kde nám deti zo základnej školy zaspievali piesne „Ó Martin, svätý Martin“ a „Lampášik“. Pani učiteľka Hájek vyrozprávala povesť o svätom Martinovi. Po programe sme pokračovali k Morave. Tu sme vypúšťali lampióny šťastia. Členovia DHZ sa postarali o občerstvenie, bezpečnosť a organizáciu dopravy.

      Večer sme sa rozišli domov s príjemnými pocitmi a novými zážitkami. Ďakujeme pedagógom a zamestnancom školy, obecnému úradu, DHZ  a  všetkým prítomným, ktorí nám boli podporou a umožnili, že lampiónový sprievod prebehol tak, aby mali všetci radosť a príjemný pocit!

       

      Veronika Šimkovičová

       

      Fotoalbum