• OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi oznamuje, že z organizačných dôvodov:

      - dňa 2.5.2019 budú mať žiaci 5. - 9. ročníka a 1. šp. triedy študijné voľno,

      - dňa 2.5.2019 žiaci 1. - 4. ročníka sa budú vyučovať 4 vyučovacie hodiny, ŠKD a ŠJ budú pracovať v bežnej prevádzke,

      - dňa 3.5.2019 budú mať žiaci 1. - 9. ročníka a 1. šp. triedy riaditeľské voľno, ŠJ bude pracovať v bežnej prevádzke.

      PaedDr. Ivica Pupiková

      riaditeľka ZŠ Záhorská Ves

    • Úspech nášho žiaka v hre na akordeón!
     • Úspech nášho žiaka v hre na akordeón!

     • Dňa 12.apríla 2019 sa Jakubko Filip Horáček, žiak III.A triedy a žiak Základnej umeleckej školy v Malackách, zúčastnil celoslovenského akordeónového festivalu v Giraltovciach a získal najvyššie ocenenie vo svojej kategórii: 1.miesto. 

      Jakubkovi k veľkolepému úspechu gratulujeme!

    • Zázraky z odpadu - dvojnásobný úspech!
     • Zázraky z odpadu - dvojnásobný úspech!

     • CVČ Malacky vyhodnotlilo súťaž Zázraky z odpadu, téma: Užitočný odpad - pekný odpad. Naši žiaci sa pod vedením pedagógov taktiež zapojili a ich práce boli ocenené, čomu sa veľmi tešíme!

      Ocenené práce:

      ZŠ Záhorská Ves. III. B – Slon a žirafa,

      ZŠ Záhorská Ves, 1. odd. ŠKD – Potápač.

       

      Gratulujeme!

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     •     „Základná škola Záhorská Ves oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 12. apríla 2019  v budove ZŠ – takto miestny rozhlas oznamoval rodičom, že sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka na šk. rok 2019/2020.

           Nadišiel deň a deti prichádzali so svojimi rodičmi do školy na zápis. Škola im nebola cudzia, nakoľko pani učiteľky z MŠ chodia s predškolákmi k nám do ZŠ, kde môžu sledovať vyučovací proces aaktívne sa aj zapájať. Škola bola krásne vyzdobená a vítala deti aj s rodičmi. Všetci boli plní očakávania, každý z nich chcel pani učiteľke ukázať, čo všetko už vie. Recitovali básničky, písali čiaročky, kreslili svoju rodinu. Zatiaľ, čo sa budúci prváci snažili úplne sami, bez rodičov, čo najlepšie zvládnuť svoju prvú veľkú skúšku, mamičky i oteckovia vybavovali potrebné písomné náležitosti. Deti si zo zápisu okrem zážitkov z prvého testovania v škole odniesli aj upomienkové darčeky, sladkosť a pamätný list, ktoré pre nich vyrobili naše pani učiteľky, ktorým touto cestou ďakujeme!  

              Prváčikovia, tešíme sa na Vás v septembri a želáme Vám šťastný krok po ceste do našej školy! 

      Mgr. Ľubica Hájek

      Fotoalbum

    • FIRST LEGO League
     • FIRST LEGO League

     • FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeže záujem o vedu a technológie.

      Hlavné ciele:

      • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie,
      • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu,
      • povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh.

      Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november-január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

      K tejto problematike sme zorganizovali workshop s pedagógmi a žiakmi zo ZŠ Jakubov. Ďakujeme im za milú návštevu!

      Fotoalbum

    • Turnaj priateľstva - úspech!
     • Turnaj priateľstva - úspech!

     • ZŠ Záhorská Ves ovládla Turnaj priateľstva 

      Dňa 12. apríla sa na miestnom multifunkčnom ihrisku v areáli školy konal v poradí už 6. ročník futbalového turnaja starších žiakov, známy tiež pod názvom Turnaj priateľstva. Záštitu nad podujatím okrem miestnej ZŠ prevzal aj starosta obce Záhorská Ves. Naše mužstvo sa v konkurencii zvyšných 8 účastníkov nestratilo, ba dokonca vystúpilo až na najvyšší piedestál! Našu školu reprezentovali: Michal Fejtl (VII.A), Enrico Toráč (VIII.A), Savo Durdevič, Marcel Šarközy, Marek Šušuk (všetci IX.A), Gabriel Zeman, Stanislav Zeman, Nikolas Zeman (všetci žiaci špeciálnej triedy). Za pomoc pri organizácii a samotnom priebehu ďakujeme starostovi obce, ako i riaditeľstvu miestnej základnej školy. Chlapcom k úspechu gratulujeme a veríme, že podobný úspech zopakujú o necelé 2 týždne počas kvalifikačných bojov vo Futbal Cupe.

      Celkové umiestnenie mužstiev:

       

      1. ZŠ Záhorská Ves

      2. ZŠ Láb

      3. NNÖMS Gänserndorf

      4. ZŠ Veľké Leváre

      5. ZŠ Stupava

      6. ZŠ Záhorácka Malacky

      7. ZŠ Studienka

      8. ZŠ Vysoká pri Morave

      9. ZŠ Kuchyňa

      Mgr. Dávid Malík
       

      Fotoalbum

    • Jazykový kvet - krajské kolo - 1. miesto!
     • Jazykový kvet - krajské kolo - 1. miesto!

     • Dňa 5.4.2019 sa na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konalo krajské kolo súťaže - prednes poézie a prózy v cudzom jazyku. Žiačka VI.A triedy, Monika Miškerníková, dosiahla v prednese textu v anglickom jazyku maximálny úspech - 1. miesto! Týmto skvelým umiestnením si zabezpečila účasť na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v máji!

      Monike k úspechu gratulujeme a maminke Mgr. Anne Miškerníkovej ďakujeme za sprevádzanie Moniky na súťaž!

      Fotoalbum

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo ZŠ Záhorská Ves pozýva všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka dňa 12.4.2019 od 14.30 h do 18.00 h v budove školy.

      K zápisu je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občianske preukazy oboch rodičov, kartičku poistenca (dieťa), poplatok na PZ: 15,- eur. Nevyhnutnou podmienkou pre Rozhodnutie o prijatí žiaka je aj písomný súhlas oboch rodičov (zákonných zástupcov) s výchovou a vzdelávaním v našej škole. Preto je potrebné, aby na zápis prišli obidvaja rodičia.  

      Elektronická prihláška sa nachádza na webovej stránke našej školy.

       

      Tešíme sa na Vás!

    • Halová súťaž v hasičskom športe - úspech našich žiakov!
     • Halová súťaž v hasičskom športe - úspech našich žiakov!

     • DHZ Záhorská Ves organizoval dňa 6.4.2019 halovú súťaž v hasičskom športe. Žiaci našej školy sa tiež zapojili a boli úspešní:

      2. miesto - Plameň 2 dievčatá: Emka Lučánska, Sofinka Valentovičová, Viki Vrábelová;

      2. miesto - Plameň 1 chlapci: Matej Havlík, Marek Malík;

      3. miesto - Plameň 1 dievčatá: Sofinka Valentovičová, Tánička Tomášková, Emka Lučánska, Laura Strečanská;

      6. miesto  - Plameň 2 chlapci: Marko Korych, Zdenek Martinec, Tomáš Malík, Justin Jakub Šimko.

       

      Všetkým gratulujeme k ich hasičskej zdatnosti a šikovnosti!

       

    • Deň učiteľov v Mestskom divadle DPOH
     • Deň učiteľov v Mestskom divadle DPOH

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov naša kolegyňa Mgr. Ľubka Hájek zorganizovala návštevu divadelného predstavenia v Mestskom divadle - Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave. Dňa 4.4.2019 sme si divadelné umenie užili v komédii Pravda od francúzskeho autora Floriana Zellera, súčasného najhrávanejšieho francúzskeho dramatika, s excelentným hereckým obsadením: Tomáš Maštalír, Zuzana Fialová, Rebeka Poláková a Marián Mitaš.

      Ľubka, ďakujeme a tešíme sa na ďalší umelecký zážitok!

      Fotoalbum 

    • Jazykový kvet - krajské kolo - 1. miesto!
     • Jazykový kvet - krajské kolo - 1. miesto!

     • Dňa 5.4.2019 sa konalo v Bratislave krajské kolo v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku Jazykový kvet. Dosiahli sme obrovský úspech - vo svojej kategórii sa v prednese textu v anglickom jazyku žiačka VI.A triedy, Monika Miškerníková, umiestnila na 1. mieste!

      Monika, gratulujeme a mamičke Mgr. Anne Miškerníkovej ďakujeme za sprevádzanie Moniky na súťaž!

    • Projekt INTERREG: Zážitok do každodennej praxe pedagóga
     • Projekt INTERREG: Zážitok do každodennej praxe pedagóga

     • Naša škola sa zapojila do projektu INTERREG - Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT. Daphne - Inštitút aplikovane ekológie  v spolupráci s partnermi projektu pripravil sériu medzipredmetových seminárov enviromentálnej výchovy ,,Zážitok do každodennej praxe pedagóga, ktorých sa zúčastnili i pedagogičky našej základnej školy. Semináre sú jedinečnou príležitosťou, ako aplikovať zážitok do každodennej praxe práce s deťmi. Absolvovali dve stretnutia - v Banskej Štiavnici a v Záhorskej Vsi. Prvé bolo naplnené smrekovou živicou, bylinkovými masťami, púčikmi, jaspismi, kryštálmi a brúsením drahých kameňov. Bylinkári a permoníci pod vedením svojich majstrov prenikli do tajov učenia, aby v záverečnej mestskej hre preukázali vedomosti a silu a zachránili vodníčku uväznenú v tmách a hlbinách. Druhé stretnutie sa nieslo v znamení ukážok konkrétnych aktivít určených pre žiakov a ukážok interaktívnych pomôcok a námetov na ľahko zhotoviteľné pomôcky. Obidve stretnutia boli pre pedagogičky inšpiráciou na zážitkové aktivity, ktoré použijú vo svojej pedagogickej praxi.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

       

       

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     •  

      Svetový deň učiteľov si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra. Bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994. Na  Slovensku  sa  Deň učiteľov slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského - českého pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa so slovenskými koreňmi, ktorý patril medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. V Československu sa začal oslavovať v roku 1955 a mal byť morálnym ocenením práce učiteľov.

      Pedagógovia našej školy prijali v tento deň pozvanie p. starostu JUDr. Borisa Šimkoviča na slávnostné stretnutie na obecnom úrade. Jeho príhovor sa niesol v duchu vďaky, uznania a úcty k učiteľskému povolaniu. Pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková odovzdala pri tejto príležitosti p. učiteľke Višvaderovej Pamätnú plaketu za osobný prínos a prácu v prospech rozvoje školstva a Ďakovný list za celoživotnú pedagogickú prácu, ľudskosť, trpezlivosť a láskavosť pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. P. učiteľke Doršicovej a p. učiteľovi  Nechevovi  Ďakovné listy pri príležitosti životného jubilea a Dňa učiteľov za dlhoročnú pedagogickú prácu a osobný prínos pri výchove mladej generácie. P. učiteľke Šimkovičovej Ďakovný list pri príležitosti životného jubilea a Dňa učiteľov za pedagogickú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a p. Lebrovej Ďakovný list pri príležitosti životného jubilea a za aktívnu prácu v oblasti školstva. Za svoju trpezlivosť, obetavosť si zaslúžia úctu a poďakovanie všetci menovaní a rovnako všetci učitelia našej školy.  

      Mgr. Zuzana Tichá 

      Fotoalbum

    • Andersenova noc
     • Andersenova noc

     • Prečo Andersenova noc? Prvého apríla si pripomíname narodenie veľkého rozprávkara H. Ch. Andersena. Prvé jeho rozprávky boli vydané v roku 1835 (Princezná na hrášku, Snehová kráľovná, Škaredé káčatko). Spolu 168 rozprávok. Najznámejšia z jeho rozprávok je Malá morská víla. Noc s Andersenom je akcia knihovní a škôl, MPC-čiek... po celej Európe. Naša škola sa tiež zapojila do tejto akcie aj tento rok už piatykrát. Dňa 29. 3. 2019 o 18.00 h sa v našej škole uskutočnila Andersenova noc. Deti našej školy vymenili televíziu, mobily, tablety za vedomostné a športové hry a prišli večer do školy. Akcie sa zúčastnilo 53 detí. Niektoré boli po prvýkrát a niektoré deti už viackrát. Očakávali s nadšením, čo ich v ten večer čaká. Po príchode sa deti zložili v jednej triede, podpísali sa na listine a odišli sme na návštevu do obecnej knižnice, kde nás čakala p. Vlasta Šimuničová. Deťom porozprávala o knižnici, o tom, že majú nové knihy a zároveň ich pozvala ako čitateľov aj s rodičmi, aby si prišli vybrať peknú a zaujímavú knihu. Nakoniec im prečítala rozprávku od H. CH. Andersena: Veľký morský had. Deti boli pokojné a pozorne počúvali. Po návrate z knižnice si deti naplnili troška brušká zahnali smäd a...... Prišla na rad akcia, na ktorú sa každý rok veľmi tešia – hľadanie pokladu. Poklad bol ukrytý vonku. Zobrali baterky a išli. Najprv museli pohľadať porozhadzované obaly z kinderiek. V nich boli ukryté písmenká, z ktorých museli poskladať indíciu, kde je ukrytý poklad. Indíciu vyriešili a išli sme hľadať. Poklad našli na školskom dvore na strome. Odniesli sme ho do školy a išlo sa na súťaže, ktoré prebiehali v telocvični.

      Súťaže:

      1. Prekladanie dvadsiatich plastových pohárikov z vrchu do spodku, keď zostal posledný farebný pohár, družstvo skončilo.
      2. Kapitáni družstiev poskladali z plastových pohárov pyramídu a ostatní ju museli strieľaním gumičiek zhodiť.
      3. Prenášanie loptičiek v dvojiciach na čele do nádoby.
      4. Odrážanie ping-pongovej loptičky o zem a kapitáni ju museli chytiť do nádoby.
      5. Čínskymi paličkami dávať cukríky do pohárika.
      6. Dali si štipec do úst a museli dať na šnúru bez pomoci rúk.
      7. Posledná bola šúchanie sa na uterákoch bez dotyku sa zeme.

      Po súťažiach sa deti išli umyť, prezliecť. Potom prišli na rad postavičky, za ktoré sa prezliekli naše ôsmačky a deti museli uhádnuť z akej rozprávky sú. To bol záver nášho večera. Dobrú nôcku.

      Dobré ráno! Podaktoré deti nám vstávali už o piatej. Oficiálny budíček bol o siedmej. Deti si dali papuče, svetríky a už sme boli vonku na malej rozcvičke. Bolo čerstvo, slnečné ráno, tak sa deti hýbali. Potom sa prezliekli, napapali a po pobalení dostali ešte malý rozprávkový kvíz. Prišla ôsma hodina a deti poodchádzali domov. Ďakujeme p. Vlaste  Šimuničovej za jej ochotu a peknú rozprávku!

      Pp. učiteľky, ktoré spali s deťmi v škole – Ľubica Hájek, Adriana Kiseľová, Zuzana Látal, Veronika Šimkovičová.

      Už teraz sa tešíme na budúci rok!

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Projekt INTERREG: Zážitok do každodennej praxe učiteľa
     • Projekt INTERREG: Zážitok do každodennej praxe učiteľa

     • Naša škola sa zapojila do projektu INTERREG - Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT. Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci s partnermi projektu pripravil sériu medzipredmetových seminárov environmentálnej výchovy ,,Zážitok do každodennej praxe pedagóga, ktorých sa zúčastnili i pedagogičky našej základnej školy. Semináre sú jedinečnou príležitosťou ako aplikovať zážitok do každodennej praxe práce s deťmi. Absolvovali dve stretnutia - v Banskej Štiavnici a v Záhorskej Vsi. Prvé bolo naplnené smrekovou živicou, bylinkovými masťami, púčikmi, jaspismi, kryštálmi a brúsením drahých kameňov. Bylinkári a permoníci pod vedením svojich majstrov prenikli do tajov učenia, aby v záverečnej mestskej hre preukázali vedomosti a silu a zachránili vodníčku uväznenú v tmách a hlbinách. Druhé stretnutie sa nieslo v znamení ukážok konkrétnych aktivít určených pre žiakov a ukážok interaktívnych pomôcok a námetov na ľahko zhotoviteľné pomôcky. Obidve stretnutia boli pre pedagogičky inšpiráciou na zážitkové aktivity, ktoré použijú vo svojej pedagogickej praxi.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Pytagoriáda P3 a P4 - úspech!
     • Pytagoriáda P3 a P4 - úspech!

     •      Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo.

           Aj naši žiaci sa zúčastnili okresného kola v Malackách. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Alicka Danihelová, III.A a Jakub Temer, IV.A.

            Obom gratulujeme! 

    • Študijné voľno!
     • Študijné voľno!

     • Dňa 3. apríla 2019 udeľuje riaditeľka školy žiakom 5. až 8. ročníka a žiakom I. špeciálnej triedy študijné voľno z dôvodu testovania deviatakov - Testovanie 9.

    • Úspech nášho žiaka v ZUŠ-ke!
     • Úspech nášho žiaka v ZUŠ-ke!

     • Súkromná Základná umelecká škola v Lučenci vyhodnotila medzinárodnú výtvarnú súťaž RÍŠA FANTÁZIE 2019, ktorej sa zúčastnil aj náš žiak Oliver Fitala (II.A, 7 rokov, žiak Prípravného Štúdia 2, výtvarný odbor). Oliverko získal zlaté umiestnenie vo svojej kategórii do 7 rokov z obrovského počtu zúčastnených žiakov! Celkový počet prihlásených škôl a organizácií predstavoval číslo 110, počet prihlásených prác bolo 1468 a celkovo sa zúčastnilo súťaže 12 krajín. Žiaka pripravovala p. uč. Rozália Habová, DiS.

      Oliverkovi srdečne gratulujeme a želáme mu veľa výtvarných zážitkov! 

    • Máme vicemajsterku a druhú vicemajsterku kraja!
     • Máme vicemajsterku a druhú vicemajsterku kraja!

     • Dozvedeli sme sa perfektnú novinu! Naše žiačky, ktoré sú členkami JUDO - clubu TJ Strojár Malacky, boli úspešné na Majstrovstvách Bratislavského kraja v jude. Žiačka V.A triedy, Lucka Brezinová, sa stala vicemajsterkou kraja v kategórii mladšie žiačky a žiačka VI.A triedy, Lucka Nerádová, druhou vicemajsterkou kraja v kategórii mladšie žiačky.

      Na dievčatá sme veľmi pyšné a gratulujeme!

    • Deň otvorených dverí v našej škole
     • Deň otvorených dverí v našej škole

     • Deň otvorených dverí sa stal na našej škole tradíciou. Aj tento rok sme  privítali deti z materskej školy zo Záhorskej Vsi aj zo Suchohradu. Prišli predškoláci spolu s pani riaditeľkou z MŠ Suchohad a pani učiteľkami z MŠ Záhorská Ves. Všetkých hostí srdečne privítala pani riaditeľka školy PaedDr. Ivica Pupiková, ktorá ich po celý čas návštevy sprevádzala. Ich prvé kroky viedli na druhé poschodie a zaklopali na dvere prvákom. Prváci sa predviedli v plnej paráde. Ukázali budúcim školákom, čo sa naučili na hodinách čítania a matematiky. Potom posadili svojich nasledovníkov do prváckych lavíc, aby si to vyskúšali. Predškolákom sa v laviciach páčilo a aj oni ukázali, čo všetko už vedia. Postupne navštívili všetky triedy na prvom stupni a tešili sa, keď stretli svojich kamarátov a súrodencov. Potom ich cesta po škole viedla do počítačovej učebne, kde malí hostia pracovali. pomocou programu „TUX PAINT“. Veľmi ochotne im pomáhali naši deviataci. Navštívili aj našu jedáleň, kde pre nich pani kuchárky pripravili malé občerstvenie. Nemohli sme zabudnúť na obľúbený predmet, telesnú výchovu. Takže  sa pozreli do telocvične, kde pán učiteľ spolu s deviatakmi pripravil ukážky náradia. Najväčší úspech malo pripravené florbalové ihrisko. Na záver každý návštevník dostal darček ako spomienku na tento deň. Darčeky pripravila prvácka pani učiteľka Mgr. Adriána Kiseľová. Srdečne sme sa rozlúčili, ale nie na dlho. V apríli prídu tieto detičky do našej školy na zápis  do 1. ročníka.

      Mgr. Adriána Kiseľová

      Fotoalbum