• Lyžiarsky výcvik vo Vysokých Tatrách
     • Lyžiarsky výcvik vo Vysokých Tatrách

     • V pondelok 13.1.2020 už skoro ráno deti nedočkavo čakali na príchod autobusu, ktorý nás mal odviezť na lyžiarsky výcvik do Tatranskej Lomnice. Výcvik trval od 13. do 17.1.2020. Prišiel parádny autobus, do ktorého sme sa nalodili so všetkými batožinami, kuframi, lyžami... Cesta ubiehala bez problémov. Tento rok sa lyžiarskeho výcvikového kurzu zúčastnilo 21 žiakov 5. až 9. ročníka. Z toho 7 žiakov stálo prvýkrát na lyžiach. Ostatní žiaci boli zaradení do skupiny mierne pokročilých a pokročilých. Zimná krajina bola okúzľujúca a poskytovala tie najlepšie podmienky pre lyžovanie. Ubytovaní sme boli vo "Vila Horec" v obci Gerlachov. Bolo to ubytovanie formou dependance hotela Hubert, v ktorom sme mali raňajky a večere. V hoteli sme mali krásnu herňu a wellness. Ubytovanie bolo pekné, čisté.  Už prvý deň poobede sme lyžovali na Štrbskom plese. Tu mali začiatočníci tvrdú školu obúvania lyžiarok, nosenia lyží, presunu na svah v rýchlom tempe. Na svahu nás už čakal inštruktor David, ktorý si zobral pod patronát žiakov začiatočníkov a naučil ich základnú techniku zjazdového lyžovania. Začiatočníci základnú techniku zvládli a svoje schopnosti ďalej zdokonaľovali už na svahu v Tatranskej Lomnici. Pokročilí lyžiari sa zlepšovali na náročnejšom svahu pod Skalnatým plesom, kde bola potrebná väčšia dávka odvahy a zdatnosti. Večer, po náročnom lyžovaní, mali žiaci vyplnený animátormi. Súťažili v hudobnom kvíze „Shazam quiz“ (Noc hudobných hitov), kde sme tentokrát súťažili sami medzi sebou.  Ďalšie dni nás už hneď po raňajkách čakal skibus, ktorý nás odviezol na svah, kde sme opäť celý deň lyžovali. Žiaci boli veľmi usilovní, vytrvalí, chtiví, aby sa naučili a zdokonalili v lyžovaní. Každé ráno mali žiaci rozcvičku v snehu a večer sa mohli okúpať v hotelovom bazéne a hrať hry v herni. V strede týždňa sme poldeň prežili v Tatrách a odniesli sme si nezabudnuteľný zážitok z Tatranského ľadového dómu na Hrebienku. Tento rok bol postavený na tému Katedrála Notre-Dame, tiež nazývaná aj Chrám Matky Božej v Paríži. Niektorí žiaci si boli ešte pozrieť múzeum Kvantárium – hra svetiel. Na Hrebienok k Tatranském ľadovému dómu nás pohodlne vyviezla pozemná lanovka (zubačka) zo stanice Starý Smokovec. Naspäť sme sa odviezli na saniach po sánkarskej dráhe, čo bol asi najväčší zážitok. Žiaci si počas celého pobytu udržiavali poriadok na svojich izbách. Ich usilovnosť sme na záver kurzu aj patrične vyhodnotili a odmenili sladkou odmenou. A prišiel záver lyžiarskeho kurzu. Na svahu nás čakala pekne upravená slalomová trať, kde žiaci ukázali svoje naučené schopnosti. Žiakov sme rozdelili na tri skupiny. Začiatočníci mali kratšiu trať a ostatní dlhšiu.   

      A súťaž dopadla takto:  

      Začiatočníci:  

      1. miesto – Emma Lučánska (V.A) 

      2. miesto – Matej Varga (V.A) 

      3. miesto – Filip Kňaze (V.A) 

      Mierne pokročilí:  

      1. miesto – Sofia Valentovičová (V.A) 

      2. miesto – Rebecca Gbelská (IX.A)   

      Pokročilí:  

      1. miesto – Filip Glajšek (IX.A) 

      2. miesto – Nina Nerádová (V.A) a Filip Polák (IX.A) 

      3. miesto – Nina Mészárosová (IX.A) 

      Všetkým gratulujeme!  

           Lyžiarsky výcvik prebiehal v pokojnej priateľskej atmosfére, žiaci boli disciplinovaní a rešpektovali pokyny učiteľov a inštruktora. Po náročných dňoch plných zážitkov sme sa všetci vrátili domov. Tešíme sa už  na budúci rok!!! 

      Mgr. Ľubica Hájek 

       

      Fotoalbum

    • Vianočný pozdrav v Jeseni života
     • Vianočný pozdrav v Jeseni života

     •     S milým a veselým pozdravom zavítali naši prváci v predvianočnom čase do Jesene života, aby tetám zarecitovali a zaspievali o tom, aké veselé a zábavné môže byť vianočné pečenie a čakanie na Vianoce. Pridali niekoľko vianočných kolied, nechýbala ani Tichá noc, ku ktorej sa pridali babičky i tety opatrovateľky. Vianočné vystúpenie so spevom a tancom pričarovalo starkým na tváre úsmev, radosť a nenápadne z líca utretá slza prezrádzala dojatie a vďačnosť za pozornosť, ktorú im prváci venovali. Deti sa tešili, že môžu starké obdarovať svojimi malými darčekmi, nechýbali ani vrúcne objatia a pohladenia. Starké zas venovali deťom veselých snehuliačikov plných sladkostí. Zaželali si navzájom vianočnú pohodu, zdravie a spokojnosť.                                 Návštevami v Jeseni života pomáhame deťom odkrývať pravé ľudské hodnoty, rozdávať lásku,  dobro a úctu.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Opäť nám nežne klopú na dvere, prišli ticho, nenápadne. Áno, sú to Vianoce – čas radostí a prianí.

           Už druhý rok sme sa zapojili do projektu „Vianočná pošta pre seniorov“, ktorej iniciátorkou je pani učiteľka Ľubica Noščáková z Bratislavy. Je to výzva pre celé Slovensko. Myšlienkou tejto výzvy je urobiť radosť tým, ktorí sú v domovoch dôchodcov a nikoho už nemajú, ale napriek tomu stále čakajú.

           S deťmi na prvom stupni sme počas jedného týždňa vyrábali pozdravy. Deti dávali do svojej tvorby všetko – radosť, lásku, trpezlivosť, snahu a hlavne svoju kreativitu. Robili ich s radosťou a tešili sa, že práve ich pozdrav urobí niekomu radosť, práve v tak čarovnom období.

            Vianoce sa blížia už nečakanou rýchlosťou aj k nám všetkým, preto by som popriala všetkým starkým, aby dostali také krásne pozdravy, aké vyrobili naše deti  s láskou a dobrotou.

                                                                                                                                                                                          Krásne Vianoce všetkým!

      Veronika Šimkovičová

       

    • Oceňovanie žiakov
     • Oceňovanie žiakov

     •  

      Každý rok sa stalo už peknou tradíciou, oceňovanie žiakov za ich školské úspechy. Ocenení boli žiaci, ktorí sa zúčastnili školských kôl predmetových olympiád, školského kola "Šaliansky Maťko" a školského kola Matematickej Pytagoriády.

      Oceneným žiakom gratulujeme a zároveň ďakujeme pedagógom za ich prínosnú prácu s týmito žiakmi!

      Poďakovanie patrí aj firme Berto, ktorá poskytla sladké ceny pre žiakov.

      Fotoalbum

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Pokojné a šťastím poprepletané vianočné sviatky želáme!

    • Matematická Pytagoriáda - školské kolo
     • Matematická Pytagoriáda - školské kolo

     • Zúčastnení žiaci:

       

      III.A  N. Mikulka, Z. Martinec, M. Sith, L. Strečanská

      IV.A  J.Danihel, N. Horváthová, V. Kňazeová -  úspešná  

      IV.B  T. Višváder, B. Šimkovič, J. Zvěřína

      V.A  F. Kňaze, M. Marguš, J. Temer – úspešný, M. Varga – úspešný 

      VI.A  V. Klasová, N. Neradová, V.Olejková, A. Šišulák, A. Tesárová, L. Zabojník  

      VII.A  V. Tesár, M. MiškerNíKOVá, N. Nerádová, N. Polák, J. Zvěřína

      VIII.A   V. Pavešicová  

      Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola. 

       

      Ing. N. Nešev   

    • Vianočná besiedka a vianočné trhy
     • Vianočná besiedka a vianočné trhy

     • Krásne osvetleným chodníčkom lákala škola, všetkých rodičov, starých rodičov, príbuzných a priateľov, pozrieť sa na vianočné predstavenie detí. Zahájila ho naša pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková. Predstavenie bolo uvité z piesní, kolied divadielok a tančekov, ktoré všetky nacvičili naše šikovné deti so svojimi učiteľmi. Celým predstavením sprevádzali čertíci, ktorí chceli zrušiť Vianoce a anjelici, ktorí im v tom chceli zabrániť. Atmosféra bola srdečná a veselá. Predstavenie ukončila "Tichá noc" v podaní veľkého celoškolského zboru. Potom pani riaditeľka pozvala všetkých na vianočný punč a vianočné trhy.

      Ďakujeme všetkým zamestnancom základnej školy za prípravu  tohto už tradičného vianočného podujatia.

      Fotoalbum

    • Mikulášske doobedie
     • Mikulášske doobedie

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi chce touto cestou poďakovať všetkým rodičom a sponzorom, ktorí prispeli k radostnej nálade všetkých našich žiakov počas mikulášskeho doobedia. Poďakovanie patrí týmto sponzorom:

      Firma Printing International, Ing. Jaroslav Slovák

      Firma Aplitec

      Firma Siloking

      Firma Frikas

      Firma Ockon

      COOP Jednota

      Pani Katka Búdová

      Manželia Radka a Martin Višvaderovci

      Pani Kvaššayová

      Ďakujeme!

      Fotoalbum

    • Šaliansky Maťko - školské kolo
     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať suťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete.

      Takto si viacerí spoločne s krstným otcom súťaže MUDr. Svetozárom Hikkelom spomínajú na počiatočnú myšlienku a začiatky povestnej a v súčasnosti už veľmi populárnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Na našej škole sa súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko stala tradíciou. Ani jeden rok nemôže uplynúť bez toho, aby sa žiaci 2. až 7. ročníka nenaučili jednu povesť, nevyskúšali si recitátorské schopnosti pred triedou a tí najlepší potom postúpili do školského kola. Práve 5. decembra 2019 si víťazi triedneho kola zmerali svoje recitátorské schopnosti v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci 2. a 3. ročníka, druhú žiaci 4. a 5. ročníka a tretiu tvorili žiaci 6. a 7. ročníka. Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách:

      I. kategória:

      1. miesto - Veronika Poláková, III. A

      2. miesto - Marko Alex Korych, III. A

      3. miesto - Emka Nespalová, II. A

       

      II. kategória:

      1. miesto - Jakub Justin Šimko, IV. A

      2. miesto - Viktória Kňazeová, IV. A

      3. miesto - Jaroslav Danihel, IV. A

       

      III. kategória:

      1. miesto - Lucia Nerádová, VII. A

      2. miesto - Adriana Tesárová, VI. A

      3. miesto - Nina Nerádová, VI. A

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

       

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Exkurzia do Prírodovedného múzea v Bratislave
     • Exkurzia do Prírodovedného múzea v Bratislave

     • V stredu 4. decembra sa žiaci 6. - 9. ročníka zúčastnili exkurzie v hlavnom meste našej republiky – Bratislave.Cieľom ich cesty bolo Prírodovedné múzeum a návšteva vianočných trhov v centre metropoly.

      Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzeá. Žiaci mali možnosť spoznať mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít a prostredníctvom skamenelín im pedagógovia priblížili geologickú minulosť Zeme. Zaujímavosťou pre našu školu bola výstava venovaná Milanovi Michalovi Harmancovi. Tento významný slovenský architekt sa okrem iného podieľal aj na výstavbe miestneho obecného úradu.

      Predvianočný čas je v Bratislave neodmysliteľne spájaný s rozžiarenými ulicami, vianočnými stromčekmi či stánkami plnými dobrôt a remeselných výrobkov. V podobnom duchu privítali trhy na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí aj našu skupinu. Okrem gastronómie mnohých potešili home-made výrobky a tradičné suveníry. Voňavé sviečky, kožušinové čapice a šály, ručne vyrobené drevené hračky, či knihy sa stali vhodnou príležitosťou na nákup vianočného darčeka.

      Mgr. Dávid Malík

    • Turnaj v stolnom tenise - úspech!
     • Turnaj v stolnom tenise - úspech!

     • Naši žiaci Juraj Zvěřina, Stanislav Pavešic a Dominik Šišulák sa zúčastnili stolnotenisového turnaja "Záhorácka školská liga" v ZŠ Jakubov. 

      Dominik Šišulák získal 1. miesto. Gratulujeme!

    • Charitatívna zbierka
     • Charitatívna zbierka

     • Opäť sme mohli pomôcť dobrej veci. Občianske združenie NUDCH DEŤOM zorganizovalo zbierku macíkov. Títo macíkovia idú na Charitatívny bazár. Výťažok pôjde Občianskemu združeniu NUDCH DEŤOM. Vďaka tomu môžu podporiť kúpu nových prístrojov, pripraviť mnohé krásne projekty pre malých pacientov. Museli to byť macíkovia – keďže je to ich maskot. Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky. Dnes sú už odovzdané Občianskemu združeniu NUDCH DEŤOM. Za humánne gesto, že sa deti dokázali vzdať svojej hračky na podporu chorých detí ďakujeme všetkým, ktorí nám macíka priniesli.

      Ďakujeme:

      Karin Hlúchová    I. A

      Marko Bobák        I. A

      Sofia Voltemarová  I. A

      Šimon Daráž  II. A

      Veronika Poláková  III. A

      Pp . učiteľky  Doršicová, Belková, Kiseľová

       

      Veronika Šimkovičová

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov prebehol 28. 11. 2019. Súťažný test pre druhákov mal  24 otázok Súťažný test pre tretiakov a štvrtákov  mal 30 otázok. Na jeho vyriešenie  mali 40 minút. Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Kto sa prebojuje medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získa titul VŠETKOVEDKO. Komu sa to nepodarí, stáva sa VŠETKOVEDKOVÝM UČŇOM. Zároveň v súťaži o Expert geniality show si merali svoje vedomosti piataci a siedmak, ktorí mali na vyriešenie úloh 60 minút. Všetkým súťažiacim držíme palce a netrpezlivo čakáme na výsledky tejto zaujímavej súťaže.

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Exkurzia do papierničky PETRUS
     • Exkurzia do papierničky PETRUS

     • Papiernička PETRUS sa nachádza v nádhernom prostredí senicko - myjavských kopaníc      a je široko - ďaleko známa ručnou výrobou papiera. S našimi žiakmi sme sem zavítali už niekoľkokrát, veľmi radi vždy novým žiakom sprostredkujeme možnosť spoznať starodávny spôsob výroby papiera, prípadne si zopakovať a vyrobiť ručne nový papier. Papier vyrábajú z jednoročných rastlín bavlny. Papierenský majster Miroslav Čmela polotovar pomlel, zmiešal v kadi s vodou. Do hmoty pridal kvety nazbierané na lúke, ktoré po vylisovaní a vysušení zostanú súčasťou papiera. Finále ručnej výroby už prenechal našim deťom. Prečerpali papierenskú hmotu cez špeciálne sitá, vylisovali hárky a takto si každý z nich vyrobil neopakovateľný originál. Hárky sme nechali v papierničke vysušiť. Po troch dňoch nám naše originály zabalia a pošlú do školy. Jedinečný zážitok, jedinečný papier, jedinečná možnosť skúsiť niečo nové. Taká bola naša exkurzia do papierničky PETRUS.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Projekt sebadôvery: sama sebou
     • Projekt sebadôvery: sama sebou

     • Projekt sebadôvery Dove vznikol na základe vízie, ktorá hovorí, že krása by mala byť zdrojom sebaistoty, nie úzkosti. Cieľom projektu je pomôcť budúcej generácii vyrastať s pozitívnym prístupom k svojmu vzhľadu a pomôcť jej zvýšiť sebadôveru, aby mohla ukázať, čo všetko v nej je. Aktéri projektu sa spojili s poprednými psychológmi a odborníkmi v oblasti zdravia a vnímania tela a vytvorili program plný fakticky podložených zdrojov (vrátane rád pre rodičov - brožúrka), ktorý pomôže mladým ľuďom vytvárať zdravé vzťahy, prekonávať problémy spojené s vnímaním tela a dosahovať svoj plný potenciál.

      Dňa 26. 11. 2019 aj v našej škole prebehla beseda sebadôvery, ktorá bola zameraná pre žiačky druhého stupňa.

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

    • Výtvarná súťaž Ochranárik - trojnásobný úspech!
     • Výtvarná súťaž Ochranárik - trojnásobný úspech!

     • Tak ako každý rok i tento sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“ Žiaci sa vo svojej výtvarnej  tvorbe  zamerali  na záchranu života v lese a v horách. Vo svojich prácach zachytili prácu záchranárov v ťažko dostupnom teréne. Zožali sme veľký úspech, veď tento rok bolo do súťaže zaslaných 145 výtvarnch prác. V tretej kategórii žiakov druhéhon stupňa ZŠ sa naša  žiačka 7. ročníka Monika Miškerníková umiestnila na krásnom druhom mieste, žiačka 8. ročníka Ema Adamská sa umiestnila na peknom treťom mieste a žiak 9. ročníka Dominik Polák získal Čestné uznanie. Ich práce boli zaslané do celoslovenského kola tejto výtvarnej súťaže. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých úspechov. Gratulujeme! 

      Mgr. Soňa Landlová

    • Zámok Schloss Hof - turistika
     • Zámok Schloss Hof - turistika

     • Trénované nôžky našich turistov putovali tentoraz do susedného Rakúska. Rozhodli sme sa navštíviť vianočné trhy na zámku Schloss Hof. Keďže sme turisti, usilujeme sa prekráčať a poznávať krajinu vôkol nás pešo. Tak tomu bolo i teraz - naše putovanie viedlo Cyklomostom Slobody ponad rieku Moravu. Obdivovali sme na ňom výtvarné práce žiakov, umelcov a okoloidúcich projektu „Malen ohne Grenzen“ - „Maľovanie bez hraníc“), do ktorého sa zapojili i naši ôsmaci a deviataci. Z diaľky nám už kýval Schloss Hof, silný vetrisko nám veľmi neprial, ale všetci turisti - malí či veľkí, vyzbrojení šálmi, čiapkami, rukavicami, teplými bundami a dobrou náladou kráčali v ústrety vianočným trhom. A neoľutovali sme. Atmosféra na zámku bola voňavá, sviatočná, medovníková, punčová, zámocká. Vychutnali sme si prvý závan Vianoc, nakúpili niekoľko vianočných drobností pre svojich najmilších a tešili sa, ako všetkým vyrozprávame, ako vyzerajú Vianoce na rakúskom zámku.

      Zuzana Doršicová  

      Fotoalbum

    • Hovorme o jedle - oceňovanie v Bratislave!
     • Hovorme o jedle - oceňovanie v Bratislave!

     • Dňa 22. novembra 2019 o 10.30 hodine v priestoroch hotela Carlton v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťažných aktivít VII. ročníka celoslovenskej súťaže HOVORME O JEDLE. Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo až 407 škôl. Literárna práca našej Emy Meňhartovej je vyhodnotená ako jedna z piatich víťazných prác. Eme gratulujeme a prajeme jej ešte veľa podobných úspechov!

      Ana Filko

      Fotoalbum

    • Bavíme deti športom
     • Bavíme deti športom

     • Dňa 20.11.2019 sa 44 žiakov prvého stupňa zúčastnilo na podujatí organizovanom Atletickým zväzom Bratislavy pod názvom “Bavíme deti športom” v športovej hale Elán.

      Našu školu reprezentovali dve družstvá.

       V prvej kategórii:

      1. Veronika Poláková ,
      2. Richard Danihel,
      3. Aľušík Fábio Ján,
      4. Očenáš Filip,
      5. Zvěŕinová Natália,
      6. Grujbárová Zara

      V druhej kategórii:

      1. Očenáš Daniel
      2. Strečanská Laura
      3. Kňazeová Viktória
      4. Haviarová Rebeka
      5. Šimko Jakub Justin
      6. Zveřina Jakub

      Družstvá súťažili v zaujímavých disciplínach:

      • preskakovanie olympijských kruhov,
      • skoky štafetovou formou,
      • štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky,
      • hod loptičkou na cieľ,
      • hod plnej lopty cez hlavu zo stoja,
      • prekážková dráha “formula”,
      • skok do diaľky z miesta do pieskového doskočiska.

      Súťažiaci do súťaží vložili všetky svoje sily za hlasného povzbudzovania svojich spolužiakov. Prvá kategória sa umiestnila na krásnom 3. mieste a druhá na 7. mieste a obdržali účastnícku medailu. Súťažiacim aj povzbudzujúcim sa akcia veľmi páčila. Už teraz sa tešia na budúcoročné stretnutie.

      Mgr. Adriána Kiseľová

      Fotoalbum