• Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ Záhorská Ves pozýva všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka v piatok        17. apríla 2020  od 14.30 do 18.00 h v budove školy.

      K zápisu je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občianske preukazy oboch rodičov, kartičku poistenca (dieťa), poplatok na PZ: 15,- eur. Nevyhnutnou podmienkou pre Rozhodnutie o prijatí žiaka je aj písomný súhlas oboch rodičov (zákonných zástupcov) s výchovou a vzdelávaním v našej škole. Preto je potrebné, aby na zápis prišli obidvaja rodičia.  

      Elektronická prihláška sa nachádza na webovej stránke našej školy a pred zápisom je nutné ju vypísať.

    • Okresné kolo FUTSAL Cup
     • Okresné kolo FUTSAL Cup

     • Vo štvrtok 27. februára sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola FUTSAL Cup. Dejiskom postupu o vybojovanie si miestenky do krajského kola sa stala Základná škola s materskou školou vo Veľkých Levároch.

      V úvodnom zápase naši chlapci podľahli domácemu tímu z Veľkých Levár po výsledku 3:1 z pohľadu súpera. V nasledujúcich stretnutiach zaznamenali už len samé víťazstvá. Postupne zdolali celkového víťaza zo Závodu po výsledku 3:1, tri body zaknihovali aj proti Sološnici (4:1) a napokon získali cenný skalp proti družstvu Gymnázium Malacky a víťazstvu 5:2. Len vinou horšieho skóre im ušiel celkový triumf na turnaji a rovnako tak vidina postupu do krajského kola v Bratislave.

      Za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy patrí poďakovanie nasledujúcim žiakom: Michael Marguš (V.A), Patrik Pavol Marguš, Viliam Tesár, Jiří Zvěřina (VII.A), Michal Fejtl (VIII.A), Mário Malík (IX.A) a Stanislav Zeman (IX.B šp.).

      Mgr. Dávid Malík

       

    • Okresné kolo Biologickej olympiády - úspech!
     • Okresné kolo Biologickej olympiády - úspech!

     • Dňa 10. februára 2020 sa v Malackách uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnila naša ôsmačka Ema Meňhartová. Umiestnila sa na peknom 5. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou.

      Gratulujeme!

      Mgr. Lenka Liščáková

    • Súťaž COOLVOLEY základných škôl SR
     • Súťaž COOLVOLEY základných škôl SR

     • Súťaže Midicoolvolley sú rozdelené do troch častí. Každá z nich je upravená podľa počtu do súťaže zaradených družstiev v každej oblasti. Štruktúra a hracie termíny sú upravené pre každú oblasť samostatne. V  1. základnej časti družstvá odohrajú stretnutia turnajovo v 4-členných skupinách minimálne po 4 turnaje podľa regionálneho členenia s prihliadnutím na vzdialenosti a začlenenie v rámci oblasti. Naše žiačky: Ema Adamská, Veronika Pavešicová, Liljana Durdevic, Ema Meňhartová, Rebecca Gbelská, Lucia Csonková a Nina Mészárosová odohrali zápasy so žiačkami prihlásených družstiev - ZŠ Závod a ZŠ Borský Svätý Jur.  Prvé dva turnaje sa odohrali v ZŠ Závod a tretí a štvrtý turnaj sa uskutočnil v našej škole ZŠ Záhorská Ves. Žiačky v skupinách hrali 4 turnaje, kde hrali družstvá každý s každým. Vo vyrovnanom priateľskom zápase s oboma družstvami sa naše žiačky umiestnili na peknom 3.mieste. Napriek tomu si naše dievčence zaslúžia pochvalu, nakoľko každým zápasom sa ich výkony zlepšovali. Víťazi základných skupín postupujú do regionálneho kola. Víťazom všetkých štyroch turnajov sa stali žiačky ZŠ Závod, ktoré postupujú do 2. časti finále oblastí. Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

      Mgr. Landlová Soňa

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ Záhorská Ves oznamuje, že Detský karneval sa bude konať dňa 1. júna 2020 ako súčasť oslavy Medzinárodného dňa detí.

      Dôvodom zmeny termínu je zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení.

    • Zúbkove pramene - vyhodnotenie školského kola
     • Zúbkove pramene - vyhodnotenie školského kola

     • Už tradične sa v tomto čase uskutočňuje v školách súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá nesie v našom regióne názov Zúbkove pramene. Súťaž je pomenovaná podľa malackého rodáka Ľuda Zúbka, autora prózy Skrytý prameň. Je prehliadkou umeleckého slova, ktorou žije celá škola niekoľko mesiacov. Je oslavou krásy slovenského jazyka a umeleckých literárnych diel prevažne domácich autorov. Do triednych kôl sa zapájajú celé triedne kolektívy, každý účastník má možnosť predviesť svoj talent, originalitu v kultivovanom rečovom prejave a vystupovaní. Súťaží sa v troch kategóriách: 

      I. kategória: žiaci 2. - 4. ročníka

      II. kategória: žiaci 5. a 6. ročníka  

      III. kategória: žiaci 7. - 9. ročníka  

      Naši žiaci opäť previedli, že dokážu byť šikovnými recitátormi a prekvapiť porotu svojím prednesom.

      Výsledky školského kola:

      I. kategória - poézia

      1. miesto: Ema Nespalová - II. A

      2. miesto: Nikolas Mikulka - III. A

      3. miesto: Laura Strečanská - III. A

      I. kategória - próza

      1. miesto: Laura Sithová - IV. B

      2. miesto: Sarah Karabová - IV. A

      3. miesto: Tomáš Višváder - IV. B

      II. kategória - poézia

      1. miesto: Veronika Klasová - VI. A

      2. miesto: Adriana Tesárová - VI. A

      3. miesto: Adam Šišulák - VI. A

      II. kategória - próza

      1. miesto: Nina Nerádová - VI. A

      2. miesto: Matej Varga - V. A

      3. miesto: Viktória Olejková - VI. A                  

      III. kategória - poézia

      1. miesto: Bianca Reháková - VIII. A

      2. miesto: Filip Glajšek - IX. A

      3. miesto: Ljiljana Durdevic - VIII. A

      III. kategória - próza

      1. miesto: Nina Mészárosová - IX. A

      2. miesto: Rebecca Gbelská - IX. A

      3. miesto: Viliam Tesár - VII. A

      Víťazi školského kola v každej kategórii postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční dňa 3. marca 2020 v Stupave. Želáme im, aby v konkurencii so súpermi z deviatich škôl obstáli čo najlepšie.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Educate Slovakia
     • Educate Slovakia

     • Jedným z najväčších projektov, ktorý organizuje agentúra AIESEC Banská Bystrica je projekt EDUCATE Slovakia. Poslaním projektu EDUCATE Slovakia je vytvorenie medzinárodného vzdelávacieho prostredia a novej interaktívnej formy vzdelávania, ktorá zvýši záujem študentov o globálne problémy a ich povedomie o iných svetových kultúrach. Zároveň ide o možnosť pre jednotlivé školy v rámci regiónu zúčastniť sa medzinárodného projektu, ktorý prinesie nové nápady do vyučovacieho procesu a nové zážitky pre žiakov. Prehĺbenie ich vedomostí o rôznych kultúrach a štátoch sveta. Poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu študentov a rozvíjanie komunikácie v cudzom jazyku.  Do tohto projektu sa zapojila aj naša škola. V týždni od 10.2 do 13.2. 2020 na našej škole pracovali so žiakmi 4 dobrovoľníci. Hok Him Tang z Hongkongu, Teresa Tridiva a Hanifah Annahdliyyah Nurfanika z Indonézie a Sofia Shakolkina z Ruska. Viedli vyučovacie hodiny, kde okrem prezentovania svojej krajiny vytvárali aj rôzne aktivity a hry, čím priblížili kultúru, zvyky a tradície svojej krajiny. Žiaci s nimi mohli komunikovať v anglickom jazyku, a tým sa v ňom zlepšovať. Na druhú stranu pre stážistov je toto vhodná príležitosť na oboznámenie sa s našou slovenskou kultúrou a prostredím.

      Mgr. Dávid Malík

      Fotoalbum

    • Turnaj v stolnom tenise - úspech!
     • Turnaj v stolnom tenise - úspech!

     •  

      Naši žiaci Juraj Zvěřina, Stanislav Pavešic, Dominik Šišulák a Jakub Temer sa v piatok 7.2.2020 zúčastnili stolnotenisového turnaja "Záhorácka školská liga" v ZŠ Jakubov. 

      • Dominik Šišulák získal 2. miesto

      • Stanislav Pavešic získal 3. miesto.

      Gratulujeme!

      Veronika Šimkovičová

    • DOD - Duálna akadémia
     • DOD - Duálna akadémia

     • Dňa 5.2.2020 sa na Strednej odbornej škole  automobilovej -  Duálna akadémia v Devínskej Novej Vsi, konal Deň otvorených dverí. Žiaci našej školy si  boli pozrieť  atmosféru a podmienky školy na vlastné oči. Hneď pri vstupe nás čakali žiaci 2. ročníka Duálnej akadémie, ktorí nás sprevádzali celou školou. Najprv nám predstavili jednotlivé dielne, kde sa žiaci učia robiť na rôznych strojoch, triedy, rôznych robotov, 3D tlačiareň, aby mali žiaci lepšiu predstavu čo sa v Duálnej akadémii študuje. Žiaci si mohli niektoré prístroje priamo odskúšať – umelá inteligencia – virtuálna  realita.  Dozvedeli sa, že počítače nie sú len na hry a prezentácie, ale vedia toho omnoho viac  – napríklad sústružiť, kontrolovať súčiastky a skladať autá. Toto je študijný odbor elektrotechnik a sčasti programátor. Využívajú sa tu najmodernejšie technológie, ako sú automatizované linky či roboty. Automatizácia a robotizácia, stavba strojov, montážnej linky, lakovne a údržba – odbor  mechanik nastavovač. Žiaci sa učia so strojmi pracovať a tvoriť na nich programy pre výrobu súčiastok. Tu musia mať žiaci veľkú trpezlivosť a cit pre presnosť.   Ďalej je tu odbor, kde sa učia rozobrať, opraviť a zložiť jednoduché i zložité stroje a zariadenia, od  prevodovky cez motor až po obrie lisy používané pri výrobe. Naučia sa nie len o motoroch a brzdách, ale aj o  klimatizácii a všetkej elektronike v autách, diagnostikovať a opravovať, pretože dnešné moderné autá sú plné elektroniky. Odbor mechatronik ovláda základy mechaniky, elektrotechniky aj informatiky. Získavajú  prehľad o tom, ako stroje a zariadenia fungujú. Vieme, že informačné technológie, automatizácia, robotizácia v dnešnej modernej dobe hýbu svetom. Uplatniť sa môžu tam, kde sú počítače a to je vlastne naša budúcnosť. Partnermi Duálnej akadémie, kde sa môžu žiaci uplatniť sú Volkswagen Slovakia, Siemens, Newport Group, Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko, Spoločnosť Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o. 

      Ľubica Hájek, Mgr. 

      Fotoalbum

        

    • Oliho príbeh
     • Oliho príbeh

     •  

      "Oliho príbeh" je celoslovenský projekt, ktorý je realizovaný od školského roku 2011/2012 a je zameraný pre žiakov druhých a tretích ročníkov základných škôl. Gestorom projektu je odbor komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru. Uvedený projekt vznikol v roku 2010 v spolupráci železničnej polície s nemeckými železnicami, so Železnicami Slovenskej republiky a s kanceláriou hraničného a styčného dôstojníka nemeckej Spolkovej polície.

       

      Preventívny projekt "Oliho príbeh" je realizovaný vo forme krátkeho animovaného filmu, ktorý je rozdelený do štyroch príbehov, z ktorého každý upozorňuje na určité riziko, ktorému sú deti vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc.

       

      Po premietnutí filmu policajtka mjr. Ing. Ľubica Dankovičová s deťmi v diskusii rozobrala jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne. Upozornila deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou. Preventívny projekt "Oliho príbeh" sa realizuje na školách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti železničných staníc, železničných tratí, koľajísk a železničných priecestí, a to hlavne v obciach, kde je predpoklad, že deti sa v uvedených priestoroch často pohybujú a hrajú.

       

      Po diskusii si ešte s deťmi zopakovala niektoré dopravné značky. Za besedu ďakujeme.

      Veronika Šimkovičová

       

      Fotoalbum

    • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor
     • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

     •  

      V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2019 sa stretnutie konalo v Balatonkenese v Maďarsku.

      Žiaci 2. – 9. ročníka miestnej základnej školy si spoločne so svojimi slovenskými kolegami zmerali sily a porovnali úroveň vedomostí. Ako obstáli v logických úlohách naši žiaci?

      Úspešnými riešiteľmi a diplom iBobra si odnášajú:a

      II.A:

      Fábio Ján Aľušík

      Jana Balážová

      Zuzana Danielová

      Richard Danihel

      Sabrina Danihelová

      Šimon Daráž

      Michaela Galbová

      Eliška Haviarová

      Viktória Lazarová

      Ema Nespalová

      Miriam Rigová

      Sophia Stugelová

      Liana Nela Svobodová

      Nikola Šušuková

      Jakub Valentovič

      Stela Vorobjová

      III.A:

      Alexandra Fejtlová

      Marko Alex Korych

      Nikolas Mikulka

      Veronika Poláková

      Daniel Očenáš

      Martin Sith

      Laura Strečanská

      IV.A:

      Viktória Kňazeová

      Jakub Justin Šimko

      V.A:

      Jakub Daniel Temer

      Matej Varga

      Emma Vorobjová

      VIII.A:

      Ema Meňhartová

      IX.A:

      Filip Glajšek

      Martin Glajšek
       

      Mgr. Dávid Malík

       

       

       

    • DOD - Faurecia Lozorno
     • DOD - Faurecia Lozorno

     • Žiaci 8. a 9. ročníka našej školy dostali dňa 28.1.2020 pozvanie do závodu Faurecia v Lozorne na DOD. Táto firma je na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov. Jej veľké priestory – haly sa využívajú na výrobu sedačiek pre športovo-úžitkové vozidlá koncernu Volkswagen. Žiaci mohli vidieť ako prácu, ktorú robili v minulosti ľudia, vykonávajú roboty. Všetko je zdigitalizované a zautomatizované. Stroje sú naprogramované tak precízne, že rozlišujú farbu poťahov, vedia do ktorej uličky a z ktorého regálu majú priniesť daný komponent. Zastavia sa, keď je pred nimi prekážka. Ďalej sa žiaci zoznámili so samotným skladaním sedačky do auta. Každý zamestnanec má svoju úlohu, ktorú musí splniť. Tento závod intenzívne spolupracuje so študentami stredných a vysokých škôl, prevažne technických odborov a otvára svoje brány aj žiakom Strednej odbornej škole automobilovej Duálnej akadémie. Ponúka žiakom prácu v modernom a inovatívnom prostredí stabilnej medzinárodnej spoločnosti a možnosť získať množstvo praktických skúseností. 

      Ľubica Hájek 

      Fotoalbum

       

       

    • "Všetkovedko" a "Expert Geniality" - odovzdávanie diplomov
     • "Všetkovedko" a "Expert Geniality" - odovzdávanie diplomov

     • Výsledky, na ktoré sme tak veľmi čakali. Všetci, ktorí sa prihlásili, sú úspešnými riešiteľmi.

      Titul „Všetkovedkov učeň“ získali:

       II. A – Sabrinka Danihelová, Viktória Lazarová, Ema Nespalová,

                  Fábio Ján Aľušik, Stela Vorobjová, Šimon Daráž

      III. A – Veronika Poláková, Daniel Očenáš, Nikolas Mikulka

      IV. A – Nina Horváthová, Sarah Karabová, Róbert Kočnár, Nella Nerádová

      IV. B – Boris Šimkovič, Viktória Ščepková, Jakub Zvěřina, Andrej Rehák, Tomáš Malík, Tomáš  Višváder

      Za preukázanú múdrosť titul „ Všetkovedko školy“ získala:

      Laura Strečanská z III. A.

      Medzi 30% najmúdrejších žiakov zo všetkých zúčastnených škôl Slovenska, 6. miesto a titul„ Všetkovedko“ získala: Laura Strečanská z III. A.

      EXPERT GENIALITY SHOW  

      V novembri sa konala súťaž „ EXPERT GENIALITY SHOW“. Zúčastnili sa jej traja žiaci našej školy.

      Jakub Temer a Juraj Zvěřina získali Účastnícky diplom.

      Matej Varga získal titul „ EXPERT“ v téme : Päť jazykov kultúry.
       

      Všetkým srdečne blahoželáme!

       

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum

       

    • Šaliansky Maťko J. C. Hronského - okresné kolo v Malackách
     • Šaliansky Maťko J. C. Hronského - okresné kolo v Malackách

     •         Okresné kolo 27. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa uskutočnilo 24. januára 2020 v CVČ v Malackách.

                Našu školu reprezentovali víťazi školského kola a to: Veronika Poláková, tretiačka, víťazka I. kategórie, Jakub Justin Šimko, štvrták, reprezentant II. kategórie a Lucia Nerádová, siedmačka, reprezentovala našu školu v III. kategórii. Naši recitátori sa zúčastnili tejto súťaže povesťami O holíčskej studni, Chromý páv a Krásna neznáma.

                Tohto roku porota okresného kola zvlášť ocenila výber a rôznorodosť textov a zúčastnenie sa nových recitátorských tvárí. Našim recitátorom ďakujeme za účasť a za skvelé reprezentovanie našej školy.

      Ana Filko 

      Fotoalbum